LUK
Home Cheerleading Cheerleading - Fremhævet

DIFs bestyrelse indstiller til DIFs budgetmøde, at DAFF tildeles over 11 mio. kr. over den kommende fireårige periode. Indstillingen sker på baggrund af det strategiforløb samtlige specialforbund i Danmarks Idrætsforbund har gennemgået det seneste 1,5 år. DAFF er det forbund i DIF, der indstilles til den tredjestørste fremgang.

”Det er fantastisk at DIFs bestyrelse anerkender vores arbejde og ser det potentiale, der er i vores tre idrætsgrene. Jeg glæder mig meget til, at vi kan bruge den udvidede støtte fra DIF til at støtte vores foreninger og udvikle vores sportsgrene”, udtaler formand Michael Brøndum Hansen. ”Det er lige nu svært at få armene ned. Tilskudsmæssigt går vi frem, og da DIF opgjorde forbundenes medlemstal, havde vi den ottendestørste medlemsfremgang”, fortsætter den glade formand.

DIFs bestyrelse indstiller DAFF til at modtage 11 mio. kr., hvilket er 1,2 mio. kr. mere end tidligere, over den fireårige periode. Tilskuddet fra DIF skal bruges til at udvikle DAFFs aktiviteter og understøtte DIFs politiske program. Midlerne tildeles forbundene ud fra et langsigtet perspektiv, og på baggrund af det potentiale det enkelte forbund vurderes at have. At få den tredjestørste stigning i støtte blandt DIFs mere end 60 specialforbund, er en kæmpe anerkendelse af DAFF. DAFFs stigning overgår samtlige af de store specialforbund – kun Danmarks Cykle Union og Parasport Danmark har en større stigning end DAFF – mens ca. en tredjedel af specialforbundene bliver reduceret i tilskud.

Resultatet af et års arbejde

Efter en fælles kick-off workshop, har DAFFs formand, et bestyrelsesmedlem og de to ledere siden midten af juni 2016 arbejdet tæt sammen med en konsulent i DIF om udarbejdelse af strategiaftalen. Aftalen indeholder som tidligere udmeldt fire spor:

Organisation & Ledelse og Diversitet

– DAFF ønsker stærke og stabile klubber, hvor klubbestyrelserne har en professionel tilgang til at drive foreningen.

Vækst

– DAFF ønsker at øge medlemstallene med udgangspunkt i forbundets tre aktiviteters vækstpotentiale.

Talent & Elite

– DAFF ønsker at forbedre og videreudvikle vores nuværende talent- & elitearbejde.

Social indsats og integration for udsatte målgrupper

– DAFF ønsker, gennem samarbejde med udvalgte samarbejdspartnere at øge idrætsdeltagelsen blandt udsatte grupper.

Det fjerde spor er tilføjet efter opfordring fra DIFs chefgruppe.

Ny økonomisk struktur fra 2018

Strategiaftalerne er resultatet af en ny økonomisk støttestruktur, som DIF overgår til fra 2018. Fremover tildeles specialforbundene dermed midler på baggrund af en fireårig strategiaftale. Formålet med den nye struktur er at frigive ressourcer i specialforbundene, ved at minimere den administration og det bureaukrati, der lå i den gamle struktur.

DIF ønsker mere idræt for de penge, der årligt tilføres specialforbundene fra Tips og Lottomidlerne. Dette skal naturligvis også slå igennem i DAFF, hvor formand Michael Brøndum Hansen ser frem til, at reduktionen i de administrative krav fra DIF gør, at forbundets ansatte vil være mere synlige i forhold til klubberne.

DIFs budget drøftes på budgetmødet d. 6.-7. oktober, og budgettet vedtages endeligt på det efterfølgende bestyrelsesmøde i DIF d. 31. oktober 2017.

Fakta:

Den fulde ordlyd på de fire spor:

 1. DAFF ønsker stærke og stabile klubber, hvor klubbestyrelserne har en professionel tilgang til at drive foreningen. Vi ønsker at styrke klubbernes bestyrelser og foreninger ved at opkvalificere bestyrelsesmedlemmer og frivilliges kompetencer. Vi vil endvidere arbejde med diversitet i forhold til klubberne og forbundets sammensætning af bestyrelse, trænere, ledere mv. især med fokus på kønsfordelingen.
 2. DAFF ønsker at øge medlemstallene med udgangspunkt i forbundets 3 aktiviteters vækstpotentiale. Medlemsvæksten skal understøttes af vores U12/U14 koncept.
 3. DAFF ønsker at forbedre og videreudvikle vores nuværende talent- & elitearbejde. Vi ønsker at styrke det langsigtede talentarbejde ved at skabe attraktive og velfungerende talent- & elitemiljøer i alle vores tre idrætsgrene. For DAFF bygger ethvert talent- & elitearbejde på et solidt og velfungerende breddearbejde, hvor der er en rød tråd mellem bredde, talent og elite.
 4. DAFF ønsker gennem samarbejde med udvalgte samarbejdspartnere at øge idrætsdeltagelsen blandt udsatte grupper.

Fra den 31. oktober vil Børnehjælpsdagens traditionsrige Julelotteri igen være på gaden. Hundredvis af foreninger, idrætsklubber og skoleklasser over hele landet vil sælge Julelodder og tjene rigtig gode penge til deres klasse- og foreningskasse. De støtter samtidig Børnehjælpsdagens arbejde for anbragte børn og udsatte unge i Danmark.

Fakta om Julelotteriet: Hvordan og hvornår
Der er rigtig mange penge at hente for foreningerne, som kan bruges til udstyr, rejser eller andre aktiviteter. I 2016 var foreningernes samlede gevinst ved lodsalget på 2,5 millioner kroner.

 • Salget af Julelotteriet sker i perioden 31. oktober til 24. december 2017
 • Et lod koster 20 kr. og heraf tjener deltagerne selv 8,50 kr. til fælleskassen.
 • Det er gratis at tilmelde sig og usolgte lodder kan returneres. Der er således ingen økonomisk risiko.
 • Nye sælgere kan melde sig i hele salgsperioden.
 • Tilmelding foregår her: Bestil lodder til Julelotteriet

Fakta om Børnehjælpsdagen
Børnehjælpsdagen støtter anbragte børn (0-17 år) samt udsatte unge (op til 29 år) i Danmark. Hjælpeorganisationen styrker børnenes og de unges kompetencer, fysiske og mentale robusthed gennem projekter, camps og 1-dags-arrangementer, der bliver afholdt over hele landet. Sidste år fik 9.720 børn anbragte børn og udsatte unge direkte glæde af Børnehjælpsdagens arbejde. Læs mere på bhd.dk og facebook.com/bornehjaelpsdagen

D. 23.-24. september 2017 slår SOR IF dørene op til årets Peewee- og Juniorcamp.

Weekenden vil byde på workshops indenfor performance, stunt og tumbling. Deltagerne på campen vil blive udfordret af dygtige danske instruktører, og der kommer til at være fuld fart over feltet.

Vi har valgt at prioritere det sociale højt, og der vil være aktiviteter hvor vi skal lære hinanden at kende, på kryds og tværs af klubberne.

Tilmelding og mere info om campen kan findes på https://daff.nemtilmeld.dk/321/

Seneste tilmelding er fredag d. 8. september

Cheerleading er nationalt organiseret i DAFF og herigennem i DIF, og internationalt er Cheerleading organiseret i ECU (European Cheer Union) og ICU (International Cheer Union). ICU organiserer hvert år verdensmesterskaberne (Worlds), en konkurrence Danmark har deltaget i siden 2011, og fra 2016 med både et All Girl Premier og et COED Premier landshold, hvilket også er målet at Danmark skal gøre fremover.

Danmarks All Girl Premier landshold har siden 2013 etableret sig som en fast del af top 5 i verden, og målsætningen er at forblive i top 5, og derfra udvikle holdet, så det konkurrerer med om medaljerne ved verdensmesterskaberne.

Danmarks COED Premier landshold deltog i 2011, og først igen i 2016, og er således stadig i etableringsfasen, med en målsætning om at nå top 5 i verden i løbet af de næste par år.

DAFF søger to danske landstrænere, en til All Girl Premier og en til COED Premier, der i første omgang skal være assistenter for vores landstrænere Matjaz Gerbec og Lina Kogoj, der ligesom i 2015/2016 og 2016/2017, vil have det overordnede ansvar for både All Girl og COED landsholdene i 2017/2018. Det er DAFFs mål, at danske landstrænere, på sigt, skal overtage det fulde ansvar for landsholdene.

Årsagen til vi gør det på denne måde er, at vi ønsker at fortsætte den gode udvikling Matjaz og Lina har stået for de sidste to år, samtidig med at vi ønsker at udvikle nogle danske landstrænere, der kan overtage landsholdene på egen hånd på sigt. De landstrænere vi søger skal derfor være interesserede i at være landstrænere mere end bare i 2017/2018, men have et ønske om at være det i nogle år fremover. DAFF vil, som en del at jobbet, tilbyde efteruddannelse til de valgte landstrænere ud fra behov, ønsker og muligheder.

For både Matjaz og Lina’s vedkommende, vil det ikke være muligt for dem at deltage i alle landsholdsaktiviteter i 2017/2018, og det vil således være de danske landstrænere der står med det fulde ansvar de gange.

Begge landstræneres opgaver vil i samarbejde med DAFFs Sportschef Lars Carlsen, samt i samarbejde med Matjaz og Lina, bestå i:

 • Planlægning af landsholdsaktiviteter, herunder deltagelse i træningssamlinger, internationale stævner/mesterskaber, samt andre landsholdsaktiviteter som fx opvisninger
 • Forestå landsholdssamlinger og træninger på egen hånd, i de samlinger hvor det ikke er muligt for Matjaz og Lina at deltage
 • At deltage i evaluering og udvælgelsen af udøvere til landsholdene
 • At holde DAFFs Sportschef Lars Carlsen, samt Matjaz og Lina løbende orienterede
 • At bidrage til den fortsatte udvikling af kulturen på Danmarks landshold i Cheerleading
 • At løse nogle af de administrative opgaver der følger med et landshold

Profil for begge landstrænere:

 • Fagligt kompetent – gennemført DAFFs niveau 2 træneruddannelse eller vil gøre det i nærmeste fremtid
 • Kendskab til Cheerleadinglandshold, samt internationale konkurrencer en fordel
 • Ønske om at hjælpe med udviklingen af Cheerleading i Danmark
 • Ønske om at arbejde som landstræner i nogle år
 • Kan motivere og engagere udøvere der er i alderen 14-30 år
 • Udadvendt og imødekommende
 • God til kommunikation
 • Kan tale og skrive engelsk
 • Er struktureret, dedikeret og målrettet

DAFF kan tilbyde

 • Mulighed for at arbejde med meget seriøse og dedikerede udøvere
 • Være en del af en velfungerende og seriøs organisation
 • Mulighed for at være med til at præge udviklingen af Cheerleading i Danmark
 • Begge stillinger er ulønnede, som alle landstrænere i DAFF, men alle omkostninger i forbindelse med varetagelse af jobbet bliver dækket

Ansøgning skal sendes på e-mail til job@daff.dk

Din ansøgning skal bl.a. indeholde noget om din baggrund, hvad du kan bidrage med som

landstræner, samt dit cv. Hvis du ønsker det, er du meget velkommen til at sende video eller link til video, der kan understøtte din ansøgning.

Samtaler vil finde sted i uge 37 2017 i enten Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605

Brøndby eller Ceres Arena, Stadion Allé 70, 8000 Aarhus C

Ansøgningsfrist er kl. 12:00 onsdag den 6. september 2017.

Hvis du har spørgsmål til stillingerne, er du velkommen til at kontakte DAFFs Sportschef Lars Carlsen på telefon 2275 5684.

Syv danske hold deltog i weekenden d. 24.-25. juni ved det 7.  ECU European Cheerleading Championship i Prag. Og for ét hold blev det til den helt store oplevelse, da de for andet år i træk kunne rejse hjem med sølvmedaljen.

Ville bare i top 5

Rockets Fire’n’Smoke vandt nemlig sølv i Junior All Girl Elite allerede i 2016. Nu kan de så bryste sig af titlen som dobbelte sølv-medaljevindere efter weekendens konkurrence i Tipsport Arena.

”Vi vandt sølv sidste år også, men havde absolut ikke set den komme igen i år, da vores konkurrenter var ekstremt dygtige! Vi håbede på at komme i top 5, men sølv er langt over vores forventninger. Noget vi næsten ikke turde håbe på,” fortæller en meget tilfreds Julie Møller, som er træner for Rockets Fire’n’Smoke.

Flere danske hold i top

Rockets Fire’n’Smoke var ikke det eneste danske hold, der leverede en stærk rutine i Tipsport Arenaen i weekenden. I senior-kategorierne sikrede de danske hold sig ligeledes flotte placeringer – og dette med under seks point mellem sig.

I alt deltog knap 4.000 atleter fra 25 forskellige lande ved EM. Af de 200 hold, var fire danske hold med i junior-kategorien søndag d. 25. juni, mens tre danske hold var med i senior-kategorien, som blev afholdt lørdag d. 24. juni.

DAFF vil gerne ønske alle danske hold et stort tillykke med deltagelsen og de mange flotte placeringer!

Se alle holds placeringer og point her: http://ecueuropeans2017.eu/results.php

Efter længere tids arbejde, har Dansk Amerikansk Fodbold Forbund (DAFF) valgt at genindføre group og partner stunt ved Jule Cup og Sommer Cup allerede fra næste sæson.

Efter løbende dialog med andre nordiske lande er det nu blevet besluttet, at group og partner stunt skal genindføres i de mindre konkurrencer i Danmark. Det vil dog stadig ikke være muligt at stille op i group eller partner stunt til DM.

I de nordiske lande har man allerede genindført group og partner stunt ved mindre, nationale konkurrencer. Det er netop der inspirationen kommer fra.

”Group og partner stunt giver den enkelte udøver nogle helt andre muligheder for at udvikle sig. Der er større fokus på den enkeltes styrker og svagheder, og udøverne kan i højere grad arbejde med dem selv frem for med en gruppe på 25 personer, hvor alle skal være lige dygtige,” siger Michael Pasieczny, Næstformand i DAFF.

Som følge af FIG-aftalen fra 2012, blev group og partner stunt officielt fjernet fra de danske konkurrencer ved sæsonstarten 2016/2017. Dette var et led i ønsket om at få cheerleading optaget i det olympiske program, hvor indtræden i SportAccord er en afgørende faktor.

Som en del af FIG-aftalen, og indtrædelsen i SportAccord, opstillede FIG nogle betingelser, blandt andet fjernelsen af group og partner stunt ved VM fra 2015 og alle andre events fra 2017. Derfor valgte DAFF i 2016 at fjerne group og partner stunt fra alle danske konkurrencer.

Efter længere tids dialog med andre nordiske lande, tolker DAFF nu FIG-aftalens betingelser som gældende for alle konkurrencer der kvalificerer til ICU-konkurrencer. Samme tolkning ses i flere europæiske lande, hvor blandt andet Norge konkurrerer i group og partner stunt ved mindre, national konkurrencer, men ikke ved det norske mesterskab.

DAFF vurderer at genindførelsen af group og partner stunt åbner op for større udvikling af sporten i Danmark. Kategorierne understøtter i højere grad rekruttering af drenge og muligheden for at dyrke cheerleading på et højere niveau i klubberne og på landsholdene. Derfor genindføres group stunt og partner stunt nu ved Jule Cup og Sommer Cup allerede fra sæsonen 2017/2018.

Kategorierne genindføres i hidtidig form, dvs. følgende:

Kategori  
Junior All Girl Elite Group Stunt Level 5
Junior Coed Elite Group Stunt Level 5
Junior Partner Stunt Level 5
Senior All Girl Premier Group Stunt Level 6
Senior Coed Premier Group Stunt Level 6
Senior Partner Stunt Level 6

Inge Romsdal, Lasse Salomonsen og Sidsel Andersen var torsdag aften i Holmens Kirke for at modtage en fane på vegne af DAFF. Fanen er skænket til DAFF, da forbundet ønsker at vise sit tilhørsforhold til Danmark. Nedenfor kan I læse Inge Romsdals beretning om aftenen.

Faneoverrækkelse i Holmens kirke og fane tur til Rosenborg slot

Sidsel, Lasse og jeg mødtes uden for Holmens kirke kl.18.30. Vi fik snakket lidt om, hvad der ventede, inden vi gik ind og fik fat i en repræsentant fra Danmarks-Samfundet. Repræsentanten fortalte, hvad der skulle ske, og at DAFF var nummer to i rækken af modtager. Sidsel og Lasse satte sig på de anviste pladser, og jeg gik ned bagerst i kirken for at kunne få nogle videooptagelser af deres gang med fanen ned igennem den smukke kirke.

Mens jeg står og venter, lyder en klar stemme: “der er heldigvis en fra DAFF” og foran mig står fem skønne piger, som fortæller de er Linien på kvindeholdet i Valby. De havde taget turen til Holmens Kirke for at støtte op om modtagelsen af fanen, og Sidsel. Lasses mor kom også for at støtte.

Flag og faner (der er udleveret de sidste år) blev ført ind i kirken og stillet op langs kirkebænkene. Der blev sunget en salme af N. F. S.Grundtvig. Derefter var der Prædiken af Sogne-&orlogspræst Peter Thyssen. Kvindelige Mariners Musikkorps spillede “Danmark i tusind år” og Københavns Politi Sangkor sang derefter “Den danske sang”. Oberst og kammerherre Lasse Harkjær holdt tale for Dannebro. Der blev igen sunget en sang af N. F. S. Grundtvig. Kvindelige Mariners Musikkorps spillede “Hvor smiler fager den danske kyst” og så kom det øjeblik alle havde ventet på: udlevering af faner af Hendes Højhed Prinsesse Elisabeth.

Tre af os må indrømme, at der kom en tåre i øjenkrogen, da Sidsel og Lasse kom gående med fanen. Så meget rødt og hvidt samlet (Sidsel i landskampsuniform og Lasse i landsholdssæt). Det så rigtigt godt ud, og den stemning der var, gør at man blev rørt.

Salme af B.S.Ingemann fulgte efter udleveringen af faner. Bøn, fadervor og velsignelse blev efterfulgt at Københavns Politi Sangkor som sang “I skovens dybe, stille ro. Alle sluttede med at synge “Altid frejdig når du går” og derefter blev fanerne ført ud af Holmens kirke.

Uden for Holmens kirke blev alle faner stillet op bag Hjemmeværnets Tambourkorps København, og så gik de samlet 1,5 km. til Rosenborg Slot, hvor Hendes Højhed Prinsesse Elisabeth modtager faner og flag. Det var et flot syn, da de gik ud og ned af vejen.

Så var der fællessang og tale. Talen blev holdt af formanden for Danmarks Samfundet og han udnævnte Det Danske Spejderkorps til Årets Valdemar. En pris som gives for at vise Dannebro frem på bedste måde. Musikken i Rosenborgs slotspark blev leveret af TRUT Brassband. Så blev der blæst retræte og fanerne blev pakket sammen.

Et stort tak til Sidsel og Lasse for den fornemme præstation, og til dem der kom for at støtte op omkring dem.

Klokken var blevet 21.30, så det var på tide at komme hjem. MEN NEJ, Sidsel og Lasse skulle da lige have pakket fanen ud igen, så der kunne blive taget flere billeder. Til stor fornøjelse for både  os og mange andre tilskuere, skulle Sidsel da lige en tur op på Lasses skuldre, så der kunne blive taget nogle billeder om samarbejdet mellem dem.

En oplevelse, som jeg er glad for, jeg har fået.

Sæsonens sidste konkurrence er slut. Med fuldt hus og næsten 20 hold har det været den helt rigtige afslutning på sæsonen i Danmark.

Vi ønsker et stort tillykke til alle deltagere, men i særdeleshed vinderne!

Cheerleading Junior B

 1. Rockets Discovery
 2. CC Inspire
 3. JAM Extreme
 4. BlackBirds
 5. Rockets New Horizons
 6. Golden Revolution
 7. Rockets Venus
 8. Eagles Cheerleaders

Cheerleading Peewee

 1. Rockets Apollo
 2. CC Desire
 3. JAM Excited
 4. Foxy Fury
 5. Spiders Attack
 6. Rockets Shooting Start
 7. Golden Flame
 8. Parrots

Cheerleading Junior Elite Coed

 1. Rockets Evil Eye

Cheerleading Junior Elite All Girl

 1. CC Passion
 2. Foxy Evolution

Se alle holds placeringer og point her: Resultater Sommer Cup 2017.

Som led i DAFFs vækststrategi for Cheerleading, er det besluttet at ændre levels for begynderkategorierne i både junior og senior. Samtidig ændres benævnelsen af de forskellige levels.

På nuværende tidspunkt omtales de forskellige levels som henholdsvis A-række og B-række. A for avanceret og B for begynder. Ved ændringen af levels for den kommende sæson, er det ligeledes besluttet at fjerne benævnelsen A- og B-række til blot at hedde alderskategorien og det pågældende level, der konkurreres i. Eksempelvis vil det sige: peewee level 2, junior level 3, senior level 4 osv.

Ændringerne til levels fremgår af nedenstående tabel:

Dette skyldes den massive stigning i antallet af juniorhold de sidste to år, og ud fra en vurdering af, at der er niveau til tre levels i juniorkategorierne.Som det fremgår af ovenstående tabel tilføjes level 4 for juniorer og level 3 ændres til level 4 for seniorer.

Ligeledes vurderes det, at senior level 4 giver større mulighed for at fastholde juniorer, som rykker fra junior til senior, som ikke nødvendigvis er klar til level 6. Samtidig giver det et mindre spring fra tidligere senior B til senior A.

Ved Danmarksmesterskaberne i Cheerleading, vil det dog fortsat udelukkende være vinderne af de højeste levels indenfor den pågældende alderskategori, som må kalde sig ”Danmarksmester”. Dette er således gældende for følgende levels:

 • Peewee level 3
 • Junior level 5 (all girl & coed)
 • Senior level 6 (all girl & coed)

Vindere af øvrige kategorier må kalde sig ”vindere” af den givende række. Dette er således gældende for følgende levels:

 • Junior level 3
 • Junior level 4
 • Senior level 4

Opvisningskategorierne ændres ikke, hvorfor følgende levels fortsat vil være opvisningsrækker:

 • Peewee minor (level 1)
 • Peewee level 2

FØLG OS PÅ