Home Cheerleading Regelkursus

Formål

Regelkurset har til formål at give kursisten et grundlæggende indblik i DAFFs konkurrenceregler således, at kursisten bliver i stand til, på grundlæggende niveau at nedbryde en skill-sekvens, analysere denne og via regelmetode fastlægge om de enkelte skills er lovlige eller ej.

Kurset henvender sig til trænere/hjælpetrænere med et grundlæggende kendskab til Cheerleading.

Uddannelsens opbygning

Kurset er et endags kursus, som består af teoretisk undervisning. Husk derfor at medbringe computer, papir og pen. Det forventes, at du som kursist er aktiv deltagende.

Indhold

Regelkurset starter med en gennemgang af de basale definitioner, som anvendes i konkurrencereglerne. Dernæst følger en gennemgang af samtlige konkurrenceregler, fra level 1 til level 6 (der konkurreres ikke i level 4 i Danmark, hvorfor dette level kan udelades), med løbende debat og afklaring.

Der undervises i DAFF’s gældende konkurrenceregler for Cheerleading samt i en række forskellige videoeksempler.

Praktisk information

Pris

Pris for DAFF medlemmer: 900 kr. (ved tilmelding inden d. 26. august). Prisen inkluderer frokost.

Pris for ikke DAFF medlemmer: 1800 kr. (inklusiv frokost)

Tilmelding

Tilmelding skal ske på:

Øst: https://daff.nemtilmeld.dk/245/

Vest: https://daff.nemtilmeld.dk/241/

Der skal oplyses navn, alder, mail og klub på de personer, der tilmeldes.

Pladserne vil blive fordelt ud fra ”først til mølle” princippet, og tilmeldingen er gældende, når betalingen er modtaget.

Sidste tilmeldingsfrist er onsdag d. 14. sep. 2016. Ved tilmelding inden 26. august 2016 er prisen 900 kr. Ved tilmelding efter 26. august 2016 er prisen 1400 kr.

Vi forbeholder os retten til at aflyse kurset, hvis der ikke er nok tilmeldte.

Tid og sted

Lørdag d. 24. sep. kl. 09.00 – 17.00: Ceres Arena, Stadion Allé 70, 8000 Aarhus C

Søndag d. 25. sep. kl. 09.00 – 17.00: Gentoftehallen i Gentofte Sportspark, Ved Stadion 14, 2820 Gentofte