Home Cheerleading træneruddannelse niveau 2

Introduktion

Cheerleading træneruddannelse niveau 2 retter sig mod selvstændige trænere, der ønsker at udvikle sig i trænerrollen. På uddannelsen vil der fokus på, at du som træner skal lære at være reflekteret og kunne begrunde de valg, du foretager i trænerrollen på baggrund af den viden og indsigt, du får på uddannelsen. Uddannelsens formål er at uddanne den mere erfarne træner, som allerede har gennemgået niveau 1 uddannelsen.

Formål

Træneruddannelsen niveau 2 giver dig redskaberne til at være træner på højt plan. På uddannelsen vil der være fokus på, at du nu har at gøre med udøvere på level 4-6, og hvad det kræver både teknisk, mentalt og socialt. Der vil blandt andet være en del fokus på forberedelse og deltagelse i konkurrencer.

For at deltage på Cheerleading træneruddannelse Niveau 2 er det et krav, at du har gennemført Cheerleading træneruddannelse Niveau 1.Uddannelsen består af både teoretisk og praktisk undervisning. Der må forventes hjemmearbejde mellem samlingerne.

Uddannelsens opbygning

Niveau 2 træneruddannelsen består af 3 dele og forløber over 5 weekender.

 • Første weekend er DAFFs træneruddannelse.
 • Anden weekend er praktisk undervisning af udøvere, hvor du bliver superviseret, hvilket i år (i udgangspunktet) foregår på camp i Frederikshavn. Undervisningen her tager et par timer. Du har som Niveau-2-kursist desuden mulighed for at vælge mellem følgende. Du kan kan vælge:
  1. At være med som deltager på resten af campen, hvilket kan tilkøbes for 500 kr.
  2. At være hjælper/ underviser noget af tiden på campen. Så dækker DAFF din camp.
  3. Skriv til sb@daff.dk, hvad du vælger.
 • De sidste tre weekender er DIFs T2 træneruddannelse.

Teoretisk og praktisk niveau

DAFF Cheerleading niveau 2 (23,5 timer). Indeholder blandt andet undervisning i:

 • Bredde/ eliteudfordringen
 • Fastholdelse og rekruttering af medlemmer
 • Trænerrollen
 • Regler (level 4-6)
 • Tryouts og holdsammensætning
 • Kultur og etik
 • Mental træning (cheerleading specifikt)
 • Rutineopbygning
 • Toss, stunts og pyramider (level 4-6)
 • Tumbling (level 4-6)

DIFs træner 2 uddannelse (60,5 timer). DIFs T2 indeholder blandt andet undervisning i:

 • Fysisk træning
 • Konditionstræning – aerob og anaerob træning
 • Trænerrollen
 • Styrketræning
 • Ernæring
 • Aldersrelateret træning
 • Tekniktræning
 • Idrætspsykologi
 • Træningsplanlægning

DAFF Cheerleading Camp

 • Planlægning og undervisning af deltagere på campen (2 timer) samt evaluering.

Praktisk information

Pris

Pris: 10.000 kr. pr. deltager (ved tilmelding inden d. 10. august). Prisen inkluderer kost og logi.

Pris for ikke DAFF-medlemmer: 20.000 kr. Prisen inkluderer kost og logi.

Tilmelding

Tilmelding skal ske på: https://daff.nemtilmeld.dk/244/

Der skal oplyses navn, alder, mail og klub på de personer, der tilmeldes.

Pladserne vil blive fordelt ud fra ”først til mølle” princippet, og tilmeldingen er gældende, når betalingen er modtaget.

Sidste tilmeldingsfrist er tirsdag d. 30. august. Ved tilmelding inden 10. aug. er prisen 10.000 kr. Ved tilmelding efter 10. august 2016 er prisen 11.000 kr.

Vi forbeholder os retten til at aflyse kurset, hvis der ikke er nok tilmeldte.

 Sted og tid

Uddannelsen forløber over følgende 5 weekender:

 1. DAFFs niveau 2: Idrætshøjskolen i Århus, Vejlby Centervej 53, 8240 Risskov. Fredag d. 09. sep. kl. 17.00 – søndag d. 11. sep. kl. 17.00
 2. Camp: Arena Nord, Frederikshavn. Fredag d. 30. sep. – søndag d. 02. okt.
 3. DIFs T2 uddannelse: Bjerre Gymnastik- og Idrætsefterskole, Gramvej 3, 8783 Hornsyld. Fredag d. 28. okt. kl. 17 – søndag d. 30. okt. kl. 16
 4. DIFs T2 uddannelse: Rantzausminde Efterskole, Skårupøre Strandvej 3, 5700 Svendborg. Fredag d. 25. nov. kl. 17 – søndag d. 27. november kl. 16.
 5. DIFs T2 uddannelse: Bjerre Gymnastik- og Idrætsefterskole, Gramvej 3, 8783 Hornsyld. Lørdag d. 21. januar kl. 09 – søndag d. 22. januar kl. 16.