Home DAFF Niveau 2

Formål
Niveau 2 træneruddannelsen i Amerikansk Fodbold er en træneruddannelse, hvor deltagerne kan udvikle deres idrætsfaglige kompetencer til et højt niveau.
Uddannelsen bygger videre på Niveau 1 og går i dybden med de små detaljer og deres indflydelse på den store helhed.
Trænerne opnår en teoretisk forståelse af, hvordan træning påvirker spillerne, og hvordan træningen kan planlægges til at opnå det optimale resultat.

DAFF Niveau 2 er adgangsgivende til Diplomtræneruddannelsen. Se mere på daff.dk/uddannelse.

Uddannelsens opbygning
Uddannelsen består af en DIF-del (60 lektioner) og en DAFF del (40 lektioner) og afvikles over fem weekender. Se mere om DIF træner 2 her.

DAFF Niveau 2 er en 90 timers uddannelse, hvor deltagerne kan udvikle deres idrætsfaglige kompetencer til et højt niveau.

Uddannelsen bygger videre på Niv 1 og går mere i dybden omkring de små detaljer og deres indflydelse på den store helhed. Trænerne opnår en teoretisk forståelse af, hvordan træning påvirker spillerne, og hvordan træningen kan planlægges til at opnå det optimale resultat.

Der skal forventes en del hjemmarbejde. Uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Teoretisk og praktisk niveau

DAFF Niveau 2 indeholder blandt andet undervisning i :

 • Trænerollen
 • Playbook
 • Scouting
 • Gameplan
 • Kommunikation
 • Ledelse
 • Kultur og Miljø
 • Mental træning
 • Sæsonplanlægning / Træningsplanlægning

DIFs træner 2 uddannelse (60,5 timer). DIFs T2 indeholder blandt andet undervisning i:

 • Fysisk træning
 • Konditionstræning – aerob og anaerob træning
 • Trænerrollen
 • Styrketræning
 • Ernæring
 • Aldersrelateret træning
 • Tekniktræning
 • Idrætspsykologi
 • Træningsplanlægning

 

Teoretisk niveau
Uddannelsen giver træneren en dybdegående indføring i, hvad det vil sige at være træner for alle positioner, samt opnå en bevidsthed om de forskellige træningsprincipper på et dybdegående niveau.

Praktisk niveau
Træneren får indblik i den dybdegående sammenhæng mellem træning og taktik. Træneren skal lave sæsonplanlægning, playbooks og teknikmanualer.

Praktisk information
Pris for den samlede uddannelse (DAFF Niveau 2 og DIF Træner 2) er 10.000 kr.
Ved tilmelding inden 6. januar 2017. Ved tilmelding efter 6. januar er prisen 11.000 kr.

Prisen inkluderer kost og logi for ALLE moduler.

Pris for ikke DAFF-medlemmer: 20.000 kr.

Det forventes, at træneren deltager aktivt under kurset og i hjemmearbejdet. Der er mødepligt på alle samlingerne.

Sidste tilmeldingsfrist er den 30. januar 2017

Sted og tid

  1. Weekend: 17.-19. februar 2017 DAFF Niveau 2 på Cytellet, Odense.
  2. Weekend: 10.-12. marts 2017 DAFF Niveau 2 på BGI, Hornsyld.
  3. Weekend: 27.-29. oktober 2017 på enten BGI eller Rantzausminde Efterskole, Svendborg.
  4. Weekend: 10.-12. november 2017 på enten BGI eller Rantzausminde Efterskole, Svendborg.
  5. Weekend: 25.-26. november 2017 på enten BGI eller Rantzausminde Efterskole, Svendborg.Kursusstedet kommer på  hjemmesiden hurtigst muligt.

Afbud
Afbud før 16. januar 2017 kan ske uden beregning. Ved afbud mellem 16. januar 2017 og 30. januar opkræves 50 pct. af deltagergebyret. Ved afbud efter 30. januar 2017 opkræves 100 pct. af deltagergebyret.

DIFs træner 2 uddannelse

BGI Akademiet, Gramvej 3, 8783 Hornsyld

Rantzausminde Efterskole, Skårupøre Strandvej 3, 5700 Svendborg

Tilmelding

Tilmelding her  https://daff.nemtilmeld.dk/283/