Forside ADD Nyt fra Anti Doping Danmark

I torsdags inviterede Anti Doping Danmark (ADD) til informationsmøde, hvor vi var repræsenteret af Sportschef Lars Carlsen. Her følger et sammendrag af de mest relevante informationer.

Til at starte med så skal vi gøre opmærksom på, at Dopinglisten som vanligt opdateres ved årsskiftet – her er link til ADD’s oversigt over de væsentligste ændringer, samt den opdaterede Dopingliste 2018.

https://www.antidoping.dk/medicin/medicin/nyt-paa-dopinglisten

ADD har udarbejdet en ny opdateret Udøverguide, der er en vejledning til udøvere om antidopingreglerne – den er også meget relevant for trænere og ledere.

https://www.antidoping.dk/sitetools/downloadcenter/publikationer/udoeverguide

I forbindelse med de tests ADD udfører, vil de i 2018 gradvist overgå til en papirløs model, hvor registrering af udøveren foregår på iPad, som erstatning for den nuværende model med gennemslagspapir.

Procedure for dopingkontrol

ADD fandt anledning til at gennemgå nogle hovedpunkter vedr. dopingkontrol i holdidrætsgrene, da de har haft nogle oplevelser hvor udøvere, trænere og ledere udviste usikkerhed omkring proceduren – her er hovedpunkterne:

Dopingkontrol i holdidrætsgrene

  • Udøveren bliver indkaldt hurtigst muligt efter kampens/træningens afslutning
  • Udøveren skal være under opsyn fra indkaldelsen til afslutningen af dopingkontrollen
    • Dette kan betyde, at dopingkontrollanten er nødt til følge med i omklædningsrummet eller lignende, og være der under eventuelle spillermøder med mere
    • Dopingkontrollanter er underlagt tavshedspligt

Kosttilskud anbefalinger

Der var også et kort indlæg om kosttilskud, hvor ADD anbefaler at man køber produkter, der er testet for stoffer på Dopinglisten – de anbefaler følgende 2 steder – NSF http://www.nsf.org/ og Informed-Sport  http://informed-sport.com/ – men det skal præciseres, at det til enhver tid er udøveres eget ansvar i tilfælde af en positiv dopingtest, uagtet om produktet er testet eller ej.