Forside Amerikansk fodbold Sæt kryds: Budget og Udviklingsmøde d. 1. november

Vi har bedt alle formænd, klub-bestyrelsesmedlemmer og Sportschefer om at sætte kryds i kalenderen d. 1. november 2020 (10:00 – 17:00) til Budget og Udviklingsmøde. 

Programmet for dagen er endnu ikke fastlagt, men Budget 2021, samt den nye strategiaftale som DAFF skal indgå med DIF i 2022-2025 er blandt andet på programmet. 

Vi har booket Forsamlingshuset, Østergade 33, Middelfart, men grundet den seneste tids udvikling i corona, kan det være nødvendigt at finde anden lokalitet – her vil vi søge at blive i samme område. 

Mange nye forbehold 

Som de fleste af jer sikkert har set i medierne, så er der kommet skærpede restriktioner og ny lovbekendtgørelse. Den nye bekendtgørelse lægger nogle skrappere krav ned over afholdelse af årsmøder, generalforsamlinger mv. – f.eks. at alle skal sidde med ansigtet samme vej i retning mod et podium/scene, og at man ikke må forlade sin plads for eksempelvis at spise frokost i et tilstødende lokale. 

Det betyder at den måde vi normalt afholder et Budget & Udviklingsmøde på, med sparring i grupper osv. ikke kan gennemføres. Vi er i dialog med DIF vedr. den nye bekendtgørelse, og hvordan den skal tolkes, så vi kan gennemføre mødet indenfor reglerne. 

Budgetforslag til 2021 fremsendes, når vi indkalder til mødet i uge 42. 

Relaterede ARTIKLER