Forside Amerikansk fodbold Årsmøde 2020

Foto: Anders Gjesing

Årsmødet 2020 blev afholdt d. 28. november, under strikse corona retningslinjer. Det var derfor et meget anderledes årsmøde, hvor fokus var afstand, mundbind og sprit.

John Christoffersen blev valgt som dirigent, og styrede slagets gang.

Bestyrelsen blev nedsat, hvor Nadia Panzio blev valgt som Formand, og Michael Pasieczny, Tina Petersen og Kasper Lindén blev valgt ind som bestyrelsesmedlemmer.

Anders von Essen-Leise og Maria Sandby Madsen blev valgt som henholdsvis 1. suppleant og 2. suppleant.

Disciplinærudvalget

Brian Sarby, formand

Niklas Dyrby Johansen og Casper Iisager, repræsentanter for flag football, med Danijela Gusak som suppleant.

Elex Kristensen og Rasmus Ryberg, repræsentanter for amerikansk fodbold, med Benjamin Qvist som suppleant.

Mikael Sohn Ottesen og Isabell Dam Sehested Jensen, repræsentanter for cheerleading, med Lasse Salomonsen som suppleant.

Appeludvalget

Formand Jacob Holm, og Hans Peter Roth og Jens Jordahn, med Timothy Jensen blev valgt som medlemssuppleant.

Cheerleadingudvalget

Sara Herlev og Josephine Elene Hansen blev genvalgt, og Frederikke Bisholm blev valgt som 1. suppleant og Christine Heine Møller blev valgt som 2. suppleant.

Dommerudvalget for amerikansk fodbold

Formand Frank Rasmussen blev genvalgt. Medlemmer Martin Mikkelsen, Tobias Trige og Kim Larsen blev genvalgt. Nanna Maria Tingmark blev valgt som suppleant.

Flag football udvalget

Martin Rambusch Petersen, Martin Ebbesen og Sabrina Knudsen blev genvalgt.

Amerikansk fodbold udvalg

Anders von Essen-Leise blev valgt som formand. Jakob Zinck, Marco Rysgaard, Kenneth Enrico Larsen og Stefan Sloth blev valgt som medlemmer. Benjamin Qvist og Lars Hyrsting blev valgt som suppleanter.

 

Årsmødet blev afholdt i ro og orden, og alle respekterede retningslinjerne. Referatet fra mødet bliver sendt ud i løbet af næste uge.

 

Relaterede ARTIKLER