Home D-dommertest

DAFFs D-dommertest 2017 er nu klar. Du kan finde den på følgende link:

DAFF D-dommertest 2017

 

Pris og betaling

Testen koster 400 kr., der indbetales til DAFF på:

Reg. 2279

Kontonr. 6270508500

Der SKAL påføres navn/klub på indbetalingen.

 

Licenstype

Ved tilfredsstillende besvarelse og betaling opnås D-licens. D-licens giver ret til dækning af transport men ikke til udbetaling af honorar. Resultatet af testen vil blive tilsendt på mail, når betalingen er registreret af DAFF. Vær opmærksom på at dommerlicensen IKKE er gældende, før der er modtaget besked herom fra Dommerudvalget.