Home Dommerbetaling

Dommerbetalingsbilag skal indtastes i en online formular, samt derefter indsendes via email til DAFF. Her er processen step for step:

 • Følg linket her, og udfyld formularen med kampinfo, dommerinfo, kørsel, diæter mm. OBS: Det anbefales at udfylde formen på en computer – i forhold til længden af scroll-menuer.
 • Når der i formularen vælges ”Dommere” står der ”Navn” / ”klub” / ”licens” / ”kreditornr”.
  • Licens” er den opnåede licenstype. Er ”Licens” blank betyder det, at dommeren ikke står til at have opnået dommerlicens i år endnu, fx mangler dommeren et kursus.
  • Kreditornr”. angiver hvorvidt DAFF allerede har kontooplysninger på dommeren i systemet. Hver dommer har eller får givet et unikt kreditornr, når DAFF får tilsendt kontooplysninger på dommeren. Er der en dommer uden kreditornr. på betalingsbilaget, skal kontooplysninger indsendes sammen med betalingsarket, evt. sender dommeren selv kontooplysningerne direkte til DAFF. OBS: Er der dommere som før har oplevet at få overført til forkert konto inden for de sidste par år, bør de ligeledes indsende deres nuværende kontooplysninger, så de kan rettes én gang for alle.
  • Bemærk: Scroll-menuen med dommere som findes i arket er taget fra den gældende dommerliste. Kan man ikke finde en pågældende dommer i scroll-menuen, tyder det på, at personen enten ikke har opnået gyldig licens, eller ikke er blevet registreret rigtigt i systemet. I dette tilfælde vælges ”dommer findes ej på listen”. Det er derefter vigtigt at skrive i mailen til DAFF hvem den pågældende dommer er, personens kontonummer samt hvilke dommerkurser personen har taget, for at kunne rette evt. fejl.
 • Når indtastningen er færdig, sendes outputtet automatisk som vedhæftet PDF-fil til din oplyste mail. Opstår der (taste)fejl undervejs, så skal du ind og starte forfra i en tom formular.
 • Du dobbelttjekker herefter den indtastede data i den tilsendte mail, og sender dommerbilaget til DAFF på mail: daff@daff.dk. Husk i mailen af tilføje dine eventuelle kommentarer omkring kampen, nye dommere, samt eventuelle bilag / incidentrapporter/ kamprapporter mm. –> Og husk kontooplysninger på alle dommere første gang, der dømmes!
 • Dommerbilaget gennemgås og godkendes af DAFF, og godtgørelserne sendes videre til udbetaling.
 • Dommergodtgørelse udbetales en gang om ugen, og dommerbetalingsbilag mm. skal, jf. DAFFs turneringsregulativ 2023, indsendes senest 14 dage efter kampen til daff@daff.dk. Dommerbetalingsbilag modtaget senere end 14 dage efter kampen afvises, medmindre der er tale om force majeure..
 • Da vi kun udbetaler én gang ugentligt (typisk fredag), kan der godt gå nogle dage fra kampen er godkendt, til betalingen gennemføres i banken. For dommere, der ikke er kunde i Nordea kan der gå op til én bankdag, før penge er på kontoen.
 • Mangler du som dommergodtgørelse for én/flere kampe, skal du kontakte kampens referee (den ansvarlige for indsendelse af kamprapport, dommerbetalingsbilag mv.), såfremt dommerbilaget ikke er modtaget af DAFF.
 • Har du spørgsmål er du velkommen til at skrive til os på daff@daff.dk.

Det vigtige ift. dommergodtgørelse for amerikansk fodboldkampe

Skattefri godtgørelse til dommerne er:

 • 250,00 kr. pr. kamp/ stævne – dog maksimalt 500,00 kr. pr. dag /stævne pr. dommer.
 • 80,00 kr. pr. dag i diæt til dækning af udgifter til mad, det er en forudsætning, at man er hjemmefra i mere end 5 timer. 

Regler for transport:

 • Dommerne skal så vidt muligt vælge det billigste transportmiddel, der er til rådighed.
 • For dommeropgaver, der varetages af én forening, godtages som udgangspunkt kun transport i én bil fra dommerholds hjemby til hjemmeholdets bane t/r. Der tillades opsamling på maksimalt 100 km. eller 400 kr. offentlig transport.
 • Såfremt der er benyttet anden transport end kørsel i egen bil, skal bilag (billetter, kvittering mv.) indsendes sammen med dommerbetalingsbilaget. 

Godtgørelse for transport:

 • Kørsel i egen bil: Statens takst pr. 1.april 
 • Offentlig transport: Pris for billigste offentlige transport (inkl. pladsbillet.

Hvem kan modtage godtgørelse?:

 • A-, B- og C-dommerlicens berettiger indehaveren til dommerhonorar, diæter samt godtgørelse af transportomkostninger ifm. amerikanske fodboldkampe.
 • D-dommerlicens berettiger indehaveren til godtgørelse af transportomkostninger ifm. amerikanske fodboldkampe.

Indtastning af resultat:

 • Det er dommerholdets opgave at indtaste resultatet senest 1 time efter kampen er færdigspillet.  Afregning sker først, når resultat er indtastet og registreret.
 • I selvdømmerkampe er det hjemmeholdets dommere, der har ansvaret for at indtaste resultatet senest 1 time efter kampen er færdigspillet.  

Indsendelse af incidentrapport:

 • Det er dommerholdets opgave at indsende evt. incidentrapporter på mail til DAFF senest 72 timer efter kampen.  
 • I selvdømmerkampe er det hjemmeholdets dommere, der har ansvaret for at indsende evt. incidentrapporter på mail til DAFF senest 72 timer efter kampen. 

Indsendelse af dommerbetalingsbilag

 • Dommerbetalingsbilag skal være DAFF i hænde senest 14 dage efter kampen.
 • Dommerbetalingsbilag modtaget senere end 14 dage efter kampen afvises, med mindre der er tale om force majeure.