Home Basiskurser

Formål
Primært for helt nye dommere. Således beder vi dommere med mere end to års erfaring om at undlade at deltage på disse.

Forudsætninger: Ingen – ud over interesse for at dømme football.

Kursets opbygning
Kurset er opbygget som E-læring og findes via DIFs e-læringsportal. Kurset er en blanding af læsestof og speak suppleret med video eksempler. Kurset er på dansk

som klasseundervisning med praktiske elementer undervejs. Det forventes at deltagerne aktivt tager del i undervisningen, ved at løse opgaver, udføre praktiske øvelser samt bidrager til diskussioner undervejs. Alle deltagere får udleveret en regelbog og en dommermanual. Kurset undervises af to godkendte DAFF Dommerinstruktører. For at bestå kurset kræves at man deltager hele dagen og at man består en mindre test.

Teoretisk niveau
Kurset er introduktion til reglerne og dommergerningen. Der bliver givet en overordnet gennemgang af reglerne og flere elementer af dommergerningen bliver forklaret.

Følgende ting gennemgås på kurset:

  • Introduktion til regelbogen
  • Gennemgang af grundlæggende regler
  • Gennemgang af dommeruniformen
  • Introduktion til dommermanualen
  • Gennemgang af grundlæggende mechanics for alle positioner
  • Udarbejdelse af kamprapporter mm.

Undervisere
Ingen

Praktisk information
Kurset varer 3-5 timer. Man skal består en række tests undervejs i kurset.

Tilmelding

Kurset tages fra DIFs e-læringsportal: Basisdommerkursus