Home Licensoversigt

A-licens

A-licens er en elitedommerlicens, som gives til dommere med meget godt regelkendskab og med mere end 4 års erfaring som dommer.

A-dommere oppebærer rettigheder til dommerløn, diæter og transportgodtgørelse jf. gældende regler.

Ydermere er de berettiget til at få doneret kr. 200 pr. dømt kamp, til elitedommerstøtteforening.

Krav til A-licens

  • Skal min. have dømt i 2 foregående år som B dommer
  • Skal i to foregående år have dømt min. 20 kampe, fordelt på begge år
  • Skal have deltaget på alle DAFF dommermoduler inkl. EDK eller et EFAF dommerkursus efter 2007
  • Skal bestå højniveau IFAF test

B-licens

B-dommere bærer rettigheder til dommerløn, diæter og transportgodtgørelse jf. gældende regler.

Ydermere er de berettiget til at få doneret kr. 100 pr. dømt kamp, til elitedommerstøtteforening.

B – licens er en elitedommerlicens, som gives til dommere med godt regelkendskab og med min. 2 års erfaring som dommer.

Krav til B-licens

  • Skal min have dømt i 2 foregående år
  • Skal i to foregående år have dømt min. 15 kampe fordelt på begge år
  • Skal have deltaget på alle DAFF dommermoduler inkl. EDK eller et EFAF dommerkursus efter 2007
  • Skal bestå højniveau IFAF test

C-licens

C-licens gives til dommere, som har deltaget på min. to forskellige af DAFF’s grundmoduler.

C dommere oppebærer rettigheder til dommerløn, diæter og transportgodtgørelse jf. gældende regler.

Krav til C-licens
Skal have deltaget på min. to forskellige af 3 undervisningsmoduler, indenfor 2013 og 2014.

Alle ovenstående licenser er gratis, med mindre andet er angivet.

D-licens

D-licens kan købes af dommere som ikke har deltaget på kursus.

D dommere oppebærer rettigheder til at få dækket transportomkostninger jf. gældende regler.

Krav til D-licens
For D dommer licens kræver at man består en online test med tilfredsstillende resultat. Prisen er kr. 400 kr. 

I (International licens)

I licens er licens der gives til dommere som har international niveau. Det er Dommerudvalget der udpeger de dommere der kan få I-licens. Udvægelsen sker bla. ud fra fysisk fremtoning, football IQ, sprogkunderskaber mfl. I-dommere er ikke det samme som at være IFAF dommere. Derudover gælder de samme krav som til A-licens.
Dommere med I-licens oppebærer rettigheder til dommer- løn, diæter og transportgodtgørelse jf. gældende regler.
Støtten til Elitedommere skal også justeres i henhold til nedenstående:
B – 100 kr. / kamp (uændret)
A – 150 kr. / kamp (sat ned med 50 kr.)
I – 200 kr. / kamp (ny)

Aldersgrænse

Der er som sådan er der ikke nogen aldersgrænse for at opnå dommerlicens. Men det er vigtigt, at man som klub tænker sig godt om, og viser ansvar når man sender dommere til kampe. Forstået således, at man sender nogle ældre (og måske også mere erfarne) dommere med ud til de kampe man skal dømme, og så kan man godt have en yngre med, hvis vedkommende er moden, og indgår i et dommer crew med ældre og erfarne dommere. Det handler om at alle skal have en god oplevelse og gerne fortsætte med at dømme i mange år.

Sådan opnår du en dommer licens

Ved deltagelse på minimum to forskellige grundmoduler inden for to år eller deltagelse på vedligeholdende eller elitedommer kursus opnår man en 2-årig C-licens.