Home Specialmodul: Referee/wing

Formål
Kurset er en udbygning af Basismodulet, hvor der samtidig undervises grundigt i at dømme positionerne Referee og Wing (Line judge eller Linesman).

Kurset er målrettet positionerne Referee og Wings, men giver også godt input til de som ønsker at dømme de andre pladser.

Forudsætninger: Det er en forudsætning, at deltageren har viden om dommergerningen svarende til det som opnås på Basismodulet.

Kursets opbygning
Kurset er opbygget som klasseundervisning med praktiske elementer undervejs. Det forventes at deltagerne deltager aktivt i undervisningen ved at løse opgaver, deltager i praktiske øvelser samt bidrager til diskussioner undervejs. Alle deltagere får udleveret en regelbog og en dommermanual. Kurset undervises af to godkendte DAFF Dommerinstruktører. For at bestå kurset kræves det, at man deltager hele dagen og består en mindre test.

Teoretisk niveau
Følgende ting gennemgås på kurset:

  • Kort opsummering af indhold gennemgået på Basismodulet.
  • Detaljeret gennemgang af mechanics for Referee
  • Detaljeret gennemgang af mechanics for Line judge
  • Detaljeret gennemgang af mechanics for Linesman
  • Detaljeret gennemgang af brug af chain crew og bold drenge
  • Detaljeret gennemgang af regler som er særligt vigtige for de ovenstående positioner

Undervisere
Undervisere på kurset er udpeget og godkendt af DAFF’s dommerudvalg.

Praktisk information
Kurset varer 7 timer.

Det forventes at man deltager hele dagen.

Tilmelding
Tilmelding skal ske på www.daff.nemtilmeld.dk. Der skal oplyses navn, alder, mail og klub på de personer, der tilmeldes.

Kurset er gratis for medlemmer af klubber som har betalt DAFFs dommerafgift for det pågældende år, samt for dommere uden klubtilknytning. Dog kan en klub maksimalt tilmelde 10 deltagere per kursus.

Tilmelding senest 10 dage før kurset.

Sted og tid

Øst for Storebælt Lørdag d 9. Januar 2021

Vest for Storebælt Lørdag 27. februar 2021

Endelig lokation er endnu ikke bestemt.

Se www.daff.nemtilmeld.dk