Home Vedligeholdende kurser

Formål
Kurset er primært for dommere hvis 2-årige C-licens udløber.

Dommere, som har en aktiv 2-årig licens, som ikke udløber i år, kan også tilmelde sig hvis der er plads på kurset, og dermed forny licensen. Dommere hvis licens udløber vil gå forud ved for mange tilmeldinger. Det er også et krav, at dommeren har haft C-licens i minimum 2 år.

Kurset afholdes i forbindelse med en træningskamp, og kræver at deltagerne er med til at dømme kampen.

Dommerudvalget forbeholder sig ret til at afvise tilmeldte som ikke lever op til ovenstående krav.

Kursets opbygning
Kurset består af en teoretisk del og en praktisk del. Alle deltagere får udleveret en regelbog og en dommermanual. Kurset undervises af op til fem godkendte DAFF Dommerinstruktører. For at bestå kurset kræves det at man deltager i hele kurset.

Teoretisk niveau
Følgende emner gennemgås på kurset:
Gennemgang af nye regler
Gennemgang af udvalgte emner

Undervisere
Undervisere på kurset er udpeget og godkendt af DAFF’s dommerudvalg.

Praktisk information
Kurset varer 7 timer. Det forventes at man deltager hele dagen.

Tilmelding
Tilmelding skal ske på www.daff.nemtilmeld.dk. Der skal oplyses navn, alder, mail og klub på de personer, der tilmeldes.

Kurset er gratis for medlemmer af klubber som har betalt DAFFs dommerafgift for det pågældende år, samt for dommere uden klubtilknytning. Dog kan en klub maksimalt tilmelde 10 deltagere per kursus.

Tilmelding senest 10 dage før kurset.

 

Sted og tid

Endelig lokation er endnu ikke bestemt, dog må det forventes at kurset ligger i forbindelse med sæsonstart 2020