Home E-learning

Som noget nyt til 2013 sæsonen, har Dommerudvalget udviklet et eLearning program.

Siden fungerer som et supplement til Dommerudvalgets dommerkurser. Indholdet kan således ikke forventes at erstatte deltagelsen på disse kurser. Siden indeholder ikke en rød tråd, og er tænkt som en samling af ting som Dommerudvalget anser for at være relevante for alle som dømmer kampe i DAFF.

Sæson 2013

  • Se vejen til at blive NL dommer her
  • Lær mere om de Nye regler 2013 her
  • Se hvordan man udmåler straffe her
  • Lær om de forskellige regler forbundet med Line of Scrimmage her
  • Intro til Undervisningsmateriale 2013 her
  • Diverse emner, som ikke dækkes af ovenstående findes her

Har du ris, ros eller kommentarer til siden er du velkommen til at kontakte Dommerudvalget på du@daff.dk.