Forside Amerikansk fodbold ANALYSE: 40 % af de amerikanske fodboldklubber har styr på Diversiteten

“I DAFF har vi netop foretaget en diversitetsanalyse i forbundets 51 aktive klubber. Helt specifikt har vi set på M/K-fordelingen i bestyrelserne i klubberne. Når vi zoomer ind på Football-klubberne i diversitetsanalysen, viser det sig, at knap to ud af fem Football-klubber har styr på diversiteten i klubbens bestyrelse, hvilket er befordrende for gode og effektive beslutninger i klubben,” siger DAFF-formand, Nadia Panzio.

 

At have styr på diversiteten i klubbens bestyrelse betyder, at M/K-fordelingen i bestyrelsen ligger på 70/30, dvs. en fordeling hvor maks. 70 pct. er mænd og min. 30 pct. er kvinder i bestyrelserne, eller at fordelingen er på maks. 70 pct. kvinder og min. 30 pct. mænd i bestyrelserne. Det anbefalede diversitetsspænd for bestyrelserne, som DIF anbefaler, lyder på ‛70/30-30/70’. Analysen viser altså, at 35 pct. af Football-klubberne ligger inden for dette spænd, hvorfor vi kan konkludere, at knap 40 pct. af Football-klubberne har styr på diversiteten i klubbens bestyrelse.

 

Det er DAFF’s målsætning, at mindst 50 pct. af alle vores klubber i 2021 har en M/K-fordeling i bestyrelserne på det anbefalede diversitetsspænd på ‛70/30-30/70’.

 

“Vi er allerede i mål i knap 40 pct. af Football-klubberne, men mangler stadig lidt over 10 pct., for at komme i mål. Dvs. at vi skal fastholde M/K-fordelingen i bestyrelserne i de klubber, der p.t. lever op til anbefalingerne, og at vi mindst skal have fire klubber mere til at styrke deres M/K-fordeling i bestyrelsen det kommende år,” siger DAFF-formand, Nadia Panzio.

 

“Vi ved, at det tager tid at arbejde med bestyrelsessammensætningen og opfordrer jer derfor til i Football-klubberne i 2020 at sætte diversitet på agendaen, så vi sammen kan nå målsætningen, og at I dermed konkret i den enkelte Football-klub opnår, at I træffer bedre og mere effektive beslutninger i klubbestyrelsen til gavn for jeres klub,” siger DAFF-formand, Nadia Panzio.

 

Skal din klub være den næste Football-klub med en mere optimal kønssammensætning i bestyrelsen, der samtidig tager os tættere på forbundets målsætning om 50 pct.?

Find din klub på diversitetslisten over Football-klubberne i DAFF