Forside Cheerleading ANALYSE: 50 % af cheerleadingklubberne har styr på Diversiteten

“Vi har i DAFF for nyligt foretaget en diversitetsanalyse i forbundets 51 aktive klubber. Helt specifikt har vi set på M/K-fordelingen i bestyrelserne i klubberne. Når vi ser specifikt på Cheerleading-klubberne i diversitetsanalysen, viser det sig, at halvdelen af Cheerleading-klubberne har styr på diversiteten i klubbens bestyrelse, hvilket er befordrende for gode og effektive beslutninger i klubben,” siger DAFF-formand, Nadia Panzio. Diversitet er mere end M/K. Vi har fokus på køn, men diversitet er mange andre ting f.eks. alder, tilknytning til klubben (spiller, træner, forældre, dommer mv.) national baggrund mv.

 

At have styr på diversiteten i klubbens bestyrelse betyder, at M/K-fordelingen i bestyrelsen ligger på 70/30, dvs. en fordeling hvor maks. 70 pct. er mænd og min. 30 pct. er kvinder i bestyrelserne, eller at fordelingen er på maks. 70 pct. kvinder og min. 30 pct. mænd i bestyrelserne. Det anbefalede diversitetsspænd for bestyrelserne, som DIF anbefaler, lyder på ‛70/30-30/70’. Analysen viser altså, at 50 pct. af Cheerleading-klubberne ligger inden for dette spænd, hvorfor vi kan konkludere, at 50 pct. af Cheerleading-klubberne har styr på diversiteten i klubbens bestyrelse.

 

Dermed lever Cheerleading-klubberne allerede op til DAFF’s målsætning om, at mindst 50 pct. af alle vores klubber i 2021 har en M/K-fordeling i bestyrelserne på det anbefalede diversitetsspænd på ‛70/30-30/70’.

 

“Vi er allerede helt i mål med 50 pct. af Cheerleading-klubberne, men håber naturligvis, at flere Cheerleading-klubber vil lade sig inspirere af de gode takter hos de 50 pct., der er i mål. Vi opfordrer jer derfor til at fastholde M/K-fordelingen i bestyrelserne i de klubber, der p.t. lever op til anbefalingerne. Samtidig håber vi, at flere af jer, der endnu ikke er i mål, vil følge trop og dermed konkret i jeres Cheerleading-klub opnå, at I træffer bedre og mere effektive beslutninger i klubbestyrelsen til gavn for jeres klub,” siger DAFF-formand, Nadia Panzio.

 

Når det lykkes at sammensætte bestyrelser mv. med en høj diversitet, opnås en række fordele:

  • bedre forberedelse til møder
  • man forholder sig mere til fakta
  • man gør sig mere umage
  • tydeligere kommunikation
  • mere innovativ tænkning
  • man udfordrer sig selv mere
  • gruppen træffer bedre og hurtigere beslutninger

 

De nævnte fordele giver gode forudsætninger for at lykkes med at skabe udvikling og et godt miljø for ledere og aktive i klubben.

 

Skal din klub være den næste Cheerleading-klub med en mere optimal kønssammensætning i bestyrelsen?

 

Find din klub på diversitetslisten over Cheerleading-klubberne i DAFF

Relaterede ARTIKLER