Forside Flag Football ANALYSE: Kun 21% af flag footballklubberne har styr på Diversiteten

“For nylig har vi i DAFF foretaget en diversitetsanalyse i forbundets 51 aktive klubber. Helt specifikt har vi set på M/K-fordelingen i bestyrelserne i klubberne. Når vi zoomer ind på Flag-klubberne i diversitetsanalysen, viser det sig, at kun godt og vel hver femte Flag-klub har en diversitet (dvs. en fordeling af M/K i bestyrelserne), der er befordrende for at træffe gode og effektive beslutninger i klubben,” siger DAFF-formand, Nadia Panzio. Diversitet er mere end M/K. Vi har fokus på køn, men diversitet er mange andre ting f.eks. alder, tilknytning til klubben (spiller, træner, forældre, dommer mv.) national baggrund mv.

 

At have styr på diversiteten i klubbens bestyrelse betyder, at M/K-fordelingen i bestyrelsen ligger på 70/30, dvs. en fordeling hvor maks. 70 pct. er mænd og min. 30 pct. er kvinder i bestyrelserne, eller at fordelingen er på maks. 70 pct. kvinder og min. 30 pct. mænd i bestyrelserne. Det anbefalede diversitetsspænd for bestyrelserne, som DIF anbefaler, lyder på ‛70/30-30/70’. Analysen viser altså, at kun godt og vel hver femte Flag-klub ligger inden for dette spænd, hvorfor vi kan konkludere, at kun 21 pct. af Flag-klubberne har styr på diversiteten i klubbens bestyrelse. Desuden består bestyrelserne i 50 pct. af Flag-klubberne udelukkende af mænd.

 

Det er DAFF’s målsætning, at mindst 50 pct. af alle vores klubber i 2021 har en M/K-fordeling i bestyrelserne på det anbefalede diversitetsspænd på ‛70/30-30/70’.

 

“Da kun 21 pct. af Flag-klubberne er i mål, mangler vi stadig 29 pct., for at komme i mål. Dvs. at vi skal fastholde M/K-fordelingen i bestyrelserne i de klubber, der p.t. lever op til anbefalingerne, og at vi mindst skal have fire Flag-klubber mere til at styrke deres M/K-fordeling i bestyrelsen det kommende år,” siger DAFF-formand, Nadia Panzio.

 

“Vi ved, at det tager tid at arbejde med bestyrelsessammensætningen og opfordrer jer derfor til i Flag-klubberne i 2020 at sætte diversitet på agendaen, så vi sammen kan nå målsætningen, og at I dermed konkret i den enkelte Flag-klub opnår, at I træffer bedre og mere effektive beslutninger i klubbestyrelsen til gavn for jeres klub,” siger DAFF-formand, Nadia Panzio.

 

Når det lykkes at sammensætte bestyrelser mv. med en høj diversitet, opnås en række fordele:

  • bedre forberedelse til møder
  • man forholder sig mere til fakta
  • man gør sig mere umage
  • tydeligere kommunikation
  • mere innovativ tænkning
  • man udfordrer sig selv mere
  • gruppen træffer bedre og hurtigere beslutninger

 

De nævnte fordele giver gode forudsætninger for at lykkes med at skabe udvikling og et godt miljø for ledere og aktive i klubben.

 

Skal din klub være den næste Flag-klub med en mere optimal kønssammensætning i bestyrelsen, der samtidig tager os tættere på forbundets målsætning om 50 pct.?

 

Find din klub på diversitetslisten over Flag-klubberne i DAFF

Relaterede ARTIKLER