Home FootballATK

Velkommen til DAFFs Aldersrelateret træning

På denne side finder du alt vores AT- materiale, som du og din klub frit kan bruge i jeres daglige arbejde og træning.

Aldersrelateret træning handler om at give børn og unge de bedste forudsætninger for udvikling. Dette kan  bl.a. gøres ved at tilrettelægge træningen, så den er svarende til deres biologiske – og kronologiske alder. Med dette udgangspunkt skal AT- materialet være med til at skabe det bedste træningsmiljø for jeres medlemmer, både eksisterende og nye.

ATK 2.0 

DAFFs Aldersrelateret træning, tager sit teoretiske udgangspunkt i Team Danmarks og Danmarks Idrætsforbunds aldersrelaterede træning. ATK 2.0.

Vi har trukket de mest væsentlige informationer ud, du skal bruge for at skabe de bedste træningsmiljøer for dine spillere. Du kan finde informationen under træningsanbefalinger. Skulle du alligevel være interesseret i, at læse mere detaljeret omkring de enkelte områder, kan du finde hele bogen her 

Det samlet DAFF AT-materiale kan findes her

Nedenfor kan du finde de enkelte delelementer af DAFFs AT-materiale

Online øvelseskatalog

ATK Bevægelse 

ATK Lege

ATK Tackling & Tracking 

ATK Fysisk

ATK OL 

ATK WR

ATK RB

ATK QB

ATK DL 

ATK LB

ATK DB

Tackle manual 

DAFF har i samarbejde med vores landstrænere udarbejdet en tackle manual, der skal være med til at ensrette og hjælpe klubberne med det at tackle. DAFFs Tacklemanual giver klubben, hold og trænere et fællessprog og retning når det kommer til det at tackle. DAFFs tackle manual skal gøre det nemmere at give spillere de bedste muligheder for at kunne tackle mere sikkert.

Træningsanbefalinger

Om du er træner er på Mini eller Junior, så har alle årgange forskellige træningsnuancer, der kræver at du forstår din målgruppe for at kunne yde den mest alderssvarende træning. DAFFs træningsanbefalinger giver dig et hurtigt overblik over de overvejelser, der bør være i fokus indenfor Træningsmiljøet, Sportspædagogik, Teknisk træning, Fysisk træning og Mentaltræning.

  • Træningsanbefalinger til Mikro
  • Træningsanbefalinger til Mini
  • Træningsanbefalinger til Kadet
  • Træningsanbefalinger til Development
  • Træningsanbefalinger til Junior
  • Træningsanbefalinger til Senior

Teknikprogressionsskemaer

DAFFs Teknikprogressionsskemaer er udarbejdet som anbefalinger til, hvordan bevægelser og teknikker kan prioriteres for spillerne. Progressionsskemaerne skal være med til at understøtte trænerens arbejde og fungere som et redskab til at give spillerne de mest optimale forudsætninger for udvikling. Fokus er både på de nødvendige motoriske- og koordinationsfærdigheder, men også de tekniske færdigheder.

Styrketræningsprogram for Mikro til Development

Programmets er designet til at lære den unge spiller at træne fornuftigt og opnå en god teknik, især i de store flerleds-øvelser. Programmet er lavet, så det kan udføres sammen som et hold eller med få og mange spillere samt en kyndig træner. Børn i denne alder bør ikke træne alene og der skal helst være mindst 48 timer imellem styrketræningssessioner. Programmet kan findes her

Styrketræningsprogram for Development til senior 

Programmet er designet til unge i slutningen af puberteten samt voksne spillere i alle aldre. Derfor er der højt krav til teknisk kunnen, og det forventes, at de fleste vil udføre programmet på egen hånd. Programmet kan findes her

DAFF20 skadesforebyggende opvarmnings program

DAFF20 er et skadesforebyggende program udviklet ud fra det anerkendte FIFA11+ program men justeret, så den er specifik til de fysiske krav i amerikansk fodbold. Programmet kan bruges som opvarmning inden en træning, og den findes også i en komprimeret udgave (15 min). For at opnå den fulde skadesforebyggende effekt bør man udføre det lange program (20 min). Programmet kan findes her.