LUK
Home Andet

0 573

DAFFs Årsmøde 2022 bliver afholdt under normale omstændigheder.

Årsmødet finder sted: Lørdag 10. december kl. 10 på Spar Nord Arena Slagelse, VIP lokaler, Sejerøvej 1, 4200 Slagelse

Selve invitationen er sendt til alle formænd på den mail der er opgivet i Klubportalen.

Hvis du ønsker at fremsætte forslag, opstille som kandidat til bestyrelsen eller vores udvalg, skal det indsendes på daff2022@daff.dk senest 14 dage før Årsmødets afholdelse.

Vi glæder os til at se jer!

 

Dagsorden for det ordinære Årsmøde er ifølge vedtægterne som minimum:

 • Valg af dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen
 • Formanden aflægger beretning
 • Udvalgsberetninger til godkendelse
 • Bestyrelsen forelægger det reviderede regnskab til godkendelse
 • Godkendelse af budget, og fastsættelse af foreningskontingent, turneringsgebyr og licensafgift
 • Behandling af indkomne forslag
 • Valg af formand (vælges i lige år)
 • Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer og samt 1. og 2. suppleant
 • Valg til formænd for og øvrige medlemmer af faste udvalg
  • Disciplinærudvalg
  • Appeludvalg
  • Amerikansk Fodbold Dommerudvalg
  • Cheerleadingudvalg
  • Flag footballudvalg
  • Amerikansk fodbold udvalg
 • Valg af to revisorer og en suppleant for disse samt en ekstern revisor
 • Eventuelt

Opstilling af kandidater, indsendelse af forslag og udsendelse af materiale:

§10, Stk. 2

Forslag, der ønskes behandlet, og kandidaturer til bestyrelsen skal være sekretariatet i hænde senest 14 dage før årsmødets afholdelse.

Forslag, kandidaturer mv. skal indsendes på daff2022@daff.dk

§10, Stk. 3

Senest 8 dage før årsmødets afholdelse skal medlemmerne have modtaget dagsorden, der skal være bilagt formandens beretning, alle udvalgsberetninger, det reviderede regnskab samt eventuelle forslag og kandidaturer.

Antal delegerede, stemmeregler/ -antal og fremmødepligt

§9, stk. 2

På årsmødet har:

 • fuldgyldige medlemmer med 100 eller flere medlemmer (jf. §4, stk. 4, litra a) 4 stemmer,
 • fuldgyldige medlemmer med 50-99 medlemmer (jf. §4, stk. 4, litra a) har 3 stemmer;
 • fuldgyldige medlemmer med over 20-49 medlemmer (jf. §4, stk. 4, litra a) har 2 stemmer,
 • fuldgyldige medlemmer med 0-19 medlemmer (jf. §4, stk. 4, litra a) har 1 stemme.

Medlemstallet er det senest indberettede til det Centrale Foreningsregister (CFR).

Associerede medlemmer (jf. §4, stk. 4, litra b) har ikke stemmeret.

Skoler (jf. §4, stk. 1) kan maksimalt have 10 % af stemmerne ved et årsmøde.

§9, Stk. 3

Fuldgyldige medlemmer kan maksimalt stille med det antal delegerede, som foreningen har af stemmer. Associerede medlemmer kan stille med 2 observatører.

§9, Stk. 4

Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde og for ét medlem, én person vil således kun kunne stemme for én forening med det stemmetal, som foreningen har.

§9, Stk. 5

Foreningerne med mere end 19 medlemmer er ansvarlige for at mindst én repræsentant for klubben giver møde. For fuldstændig udeblivelse pålægges foreningen en bøde på svarende til foreningens kontingent for det pågældende år.

0 1420

Skal du være en del af Danmarks All-Girl eller Coed cheerleadinglandshold 2023? Tilmelding til try-out til Danmarks cheerleadinglandshold er nu åben. Try-outen foregår over to dage, hvor All-Girl- og COED-udøvere skiftevis træner. Se nedenstående program.

Try-out afholdes følgende datoer i Odense Sportscentrum, Thorslundsvej 2B, 5000 Odense:

 • Lørdag den 20. august 2022
 • Søndag den 21. august 2022

Begge dage skal afsættes. Den endelig plan for try-out vil blive lagt, når alle tilmeldinger er på plads – try-out foregår over to dage, da vi vil bruge tid på at få et mere detaljeret indblik i alle udøvere, og derfor vil vi benytte begge dage.
Overnatning og tilmelding
Vi kan tilbyde overnatning i Odense fredag til lørdag, samt lørdag til søndag, for kr. 100 ,-. Denne pris er uanset om du ønsker en eller to overnatninger. Der er ikke forplejning inkluderet i dette, så det skal man selv sørge for. Der vil være et lille køkken med køleskab til rådighed. Soveudstyr og liggeunderlag/madras står udøveren selv for.
Hvis man ønsker at overnatte én eller begge nætter, skal tilmelding ske på https://daff.nemtilmeld.dk/760/ senest tirsdag den 10. august – tilmelder man sig ikke senest d. 10. august skal man selv sørge for overnatning.

Tilmelding til landsholdstry-out foregår på følgende link https://forms.gle/VWMh1HpDiPWKAQ51A Er dette link ikke udfyldt vil man ikke betragtes som værende tilmeldt try-out. I linket kan man angive om man ønsker at stille til All-Girl eller Coed eller begge hold.
Coed deltager til ICU Worlds 2023 i level 5.
All-Girl deltager til ICU Worlds 2023 i level 6.
Seneste frist for tilmelding til try-out er onsdag den 10. august 2022.

Krav for deltagelse på landshold
Inden du møder op til første landsholdstræning, skal du gå ind på dette link https://forms.gle/f5BWdwaiMUvtpMmV6, hvor du kan læse regler og retningslinjer for deltagelse på landsholdet igennem, og sige JA til du er indforstået med reglerne.

Det er vigtigt, at du læser regler og retningslinjer igennem, og hvis du er under 18 år, så skal dine forældre læse det igennem. Når du/I har læst regler og retningslinjer for DAFFs landshold, skal du/I svare Ja på formularen, ellers kan du ikke deltage på landsholdet.

 
Det svar vil være at betragte som en aftale mellem dig og DAFF, hvor du anerkender betingelserne som beskrevet og er indforstået med dem, og accepterer, at aftalen er bindende og det er ikke muligt at melde fra til landsholdet frem mod VM 2023.

 
Når du accepterer betingelserne, er du sportsligt og økonomisk forpligtet til landsholdet.
Der kan selvfølgelig være forhold der gør, at et afbud er gyldig, som for eksempel skader – i sådanne tilfælde skal du kontakte DAFFs Udviklingskonsulent, Malene med information vedr. dette, som vil afgøre om afbud er gyldigt. Hvis du ikke gør dette, så vil du blive opkrævet den fulde egenbetaling.

 
I første omgang vil vi udtage et bruttohold, som skal træne frem mod VM 2023, og på et tidspunkt vil vi udtage det endelige hold. Det betyder, at nogen bliver skåret fra til landsholdet, og andre får besked om, at de er reserve. At blive reserve er IKKE gyldig grund til at melde fra til landsholdet. Hvis man modtager besked om at man er reserve, skal man fortsat passe alle træninger med mere, præcis som dem der er på holdet – det er ikke til at vide hvornår der eventuelt sker noget og en reserve skal indsættes på holdet – det kan ske helt frem til holdet går på gulvet til VM. Der kan også ske ting undervejs der gør, at en reserve bliver skiftet ind og den person der var på holdet, bliver reserve.

 
Omkring selve VM er det vigtigt at pointere, at vi forbeholder os retten til at sætte det endelige hold, der skal på gulvet til VM, helt frem til kort tid før konkurrencen. Dette gør vi for, at vi kan sætte det bedste landshold, der skal konkurrere med de andre landshold om VM-titlerne.

 
Det vil betyde, at der kan være nogle udøvere der ikke kommer på gulvet, hvilket vi selvfølgelig er kede af, men sådan er betingelserne på DAFFs landshold, ligesom på alle andre landshold, hvor det gælder om at præstere bedst muligt.

Krav for deltagelse:

 • At du er fyldt 16 år, eller fylder 16 år i 2023
 • At du kan få et gyldigt ESTA
 • At du har været bosiddende i Danmark 6 måneder før konkurrencen
 • At du kan deltage i try-out samt ALLE planlagte landsholdssamlinger. Skulle der være anledning til fravær SKAL dette godkendes af trænerteamet. Overholdes dette ikke, kan DAFF/trænerteamet sætte udøveren af holdet.
 • At du deltager på et klubhold en hele sæson 2022/2023, hvilket vil sige til og med DM.
 • At du deltager på et hold, hvor niveauet kan bidrage til udøverens sportslige udvikling.
 • Landsholdsudøveren er ansvarlig for at holde sig i form og forventes at supplere den daglige træning med fysisk træning/styrketræning.
 • At du er villig til at mødes med din partner/gruppe og træne uden for de fastlagte weekender.
 • At du er villig til at afprøve nye ting.
 • At du er modtagelig for rettelser.
 • At du ikke har gæld til DAFF.

Det er muligt at søge dispensation for enkelte af ovenstående punkter. Sammen med en dispensation, skal der forelægge en udførlig plan for, hvordan man vil kompensere for dette. Dispensationen skal senest onsdag d. 10. august sendes til DAFFs landsholdsansvarlige, Malene Kolmos på mk@daffmail.dk.

Datoer for træning
Landsholdet træner mange weekender for at blive klar til VM, og vi har forsøgt at tage hensyn til flest mulige klubrelaterede aktiviteter. Derudover er der ingen træninger i ugerne op til de danske konkurrencer.

 • D. 10.-11. september
 • D. 22.-23. oktober
 • D. 13. november (efter Julecup)
 • D. 26.-27. november
 • D. 10.-11. december
 • D. 7.-8. januar
 • D. 21.-22. januar
 • D. 4.-5. februar
 • D. 18.-19. marts
 • D. 1.-2. april
 • D. 8. april D. 15. april

Trænerteam
Trænerteamet for landsholdene sæson 2022/2023 er Mie Høg Kristensen, Gerardo Redondo Mora og Fanni Liv Engelbrecht. Der arbejdes på at finde en 4. person til trænerteamet.

Pris
De stigende priser på verdensplan vil påvirke prisen for landsholdet. Forvent ikke at prisen er under 12.000 kr. Vi arbejder på at få nærmere afklaring og vil vende tilbage så snart vi ved mere. I egenbetalingen er følgende inkluderet:

 • Træningsfaciliteter
 • Fly t/retur
 • Hotel inkl. morgenmad
 • Konkurrencegebyr
 • Transport til og fra lufthavn og konkurrence
 • Tøjpakke
 • Uniform (Uniformen er kun til låns)

Der skal dog påregnes en ekstra omkostning til ESTA godkendelse på ca. USD 15, samt tilsvarende for ETA.

Verdensmesterskaberne
ICU Worlds 2023 afholdes d. 20.-21. april og landsholdet forventes at være i USA fra d. 16.-24. april.

Efter en vel gennemført påske camp, har Head Coach Victor Andersen og hans stab udtaget de 45 spillere, der skal spille træningskamp mod Storbritannien den 28. maj.
Træningskampen fungerer som optakt til U19 EM 2022 der spilles i Østrig.
Den endelige trup der skal repræsentere Danmark til EM, vil blive udtaget i en sommercamp der løber fra den 2 til 5. juli.
Spillertruppen til  kan ses her
Navn Position
Benjamin Nørskov Kristoffersen DB/C
Emil Ebbe Brich DB/C
Gorm Villum Kodahl Asmussen DB/C
Jakob Strømgaard DB/C
Frederik Emil Servé Brunghart DB/S
Lukas Karol Woodward DB/S
Marius Hein Barkholt Fruelund DB/S
Oscar Hauerberg Ahle DB/S
Valentin Sofus Warnock-Kroløkke DB/S
Benjamin Kløvning Worm DL
Hjalte Nielsen Hemmeth DL
Johannes Løndorf Gruhler DL
Lukas Dane Wilson DL
Marius Emil Ravn Knudsen DL
Marius Holm Poulsen DL
Oliver Roland Huber Johansen DL
Victor Terkel Knifstrøm Majgaard DL
August Obionu Overby Larsen LB
Christian Høyer LB
Christopher Zimmer Christensen LB
Laurits Emil Wilken Jensen-Fangel LB
Rasmus Kragelund Christensen LB
Vitus Horup Helweg-Larsen LB
Laurits Lund Tvilling Vinther OL
Marcus Halby Kristensen OL
Martin Dani Buus OL
Noah Caludann Marchi OL
Noah Christian Anker OL
Simon Bernhardt Petersen OL
Xander Ammitzbll Gleerup OL
Magnus Abrahamsen Linnebjerg QB
Mikkel Vase Hegnelt QB
Jacob Langkjær RB
Julian Aabenhus Hermann RB
Mathias Alvan Nielsen Mazanti RB
Anton Riise Jeppesen TE
Elias Vedel Wagner TE
Lau Milling TE
Laurits Heesch Olesen TE
Albert Pape Gissel WR
Andreas Schwartz-Kristensen WR
Kristian Abild Andersen WR
Martin Due Møller WR
Oscar Daniel Calov WR
Sofus Nicolai Willerup Greiffenberg WR
William Allentoft Nielsen WR

 

 

Vil du prøve kræfter med U19landsholdet? Nu har du chancen! Vi inviterer til åben tryout, hvor alle der har lyst til at prøve kræfter med at spille på U19 landsholdet, har mulighed for det. 

Vi opfordrer alle spillere der har interessere i at være en del af u19landshold om at tilmelde sig. 

U19 mini camp (årgang 2003, 2004, 2005, 2006) 

Målet med U19 landsholdet i 2022 er deltagelse Junior European Championships (EM), som spilles i uge 27. Det er derfor vigtigt, at alle der tilmelder sig, har mulighed for at deltage i denne uge. 

Tryouts i vest og øst 

Info vedr. dagen 

Som en del af U19 mini camps vil vi i år gennemføre fysiske test af spillerne, sammen med en footballtræning. Du skal altså medbringe tøj til både den fysiske test og football. De fysiske test vil foregå både inden – og udenfor.  

Du vil altså skulle medbringe tøj og sko til at løbe i, løft i og spille football i. 

Derudover skal du medbringe dit danske pas, sundhedskort, træningstøj, vandflaske og mad til dagen  

Hvis du er skadet og ikke kan deltage i mini camp, men stadig gerne vil være en del af U19 landsholdet, skal du kontakte Head Coach Victor Andersen på mail U19@daff.dk. 

De fysiske test er følgende  

 • Squat 
 • Bænk 
 • 40 yards Dash  
 • 20 Yard shuttle 
 • Vertikal Jump 
 • Broad Jump   

Den fulde protokol for de fysiske test kan findes her: https://www.daff.dk/wp-content/uploads/2022/02/U19-Landsholdet-2022-Test-protocol.pdf

Dagens program: 

10.00 Omklædning åbner
11.00 Check-in for spillere (spillerne er omklædt) 

11.15 Vi starter testning  

13.30 Pause. Skift at tøj og gør klar til football delen. Her er der også tid til at spise lidt medbragt mad/snacks.   

14.00 Positionsmøder 

14.30 Football træning 

16.00 Tak for idag 

DIF og DR P4 er gået sammen om en ny pris, Årets Idrætsforening, med en præmie på 60.000 kr.

Vinderen vil blive afsløret til det store gallashow, Sport 21, som afvikles d. 8. januar 2022 i Jyske Bank Boxen.

Der er indstillingsperiode d. 11. oktober til 31. oktober kl. 12.00.

Der er ikke et specifikt kriterie, da de danske idrætsforeningers rolle og betydning er mangeartede, men det er vigtigt, at det er tydeligt for juryen, hvad der berettiger den nominerede forening til at blive, Årets Idrætsforening.

Læs meget mere om konkurrencen her:

https://www.dif.dk/da/forening/nyheder/viaritzauforening/presse/2021/10/20211011_hvemskalvreretsidrtsforening

Udviklingen af quarterbackpositionen er for mange klubber et vigtigt fokus, når det kommer til amerikansk fodbold. Quarterbackens vigtighed bliver større jo længere op i rækker man kommer, og National Ligaen og 1. division har der gennem de sidste mange år været en tendens til, at klubberne henter amerikanske quarterbacks ind til at varetage positionen.  

En negativ spiral 

Tendensen er med til at sætte en begrænsning på udviklingen af danske quarterbacks, og er med til at skabe et vakuum af manglende spillere til den måske vigtigste position. Denne negative spiral, forstærker igen ”behovet” for at hente en amerikansk quaterback hjem til klubben. Derudover har det negativ betydning for de muligheder de danske landshold har for at være konkurrencedygtige internationalt. Med minimale muligheder for danske quarterbacks for spilletid i de øverste seniorrækker, vil flere spillere kigge til andre positioner allerede fra U19 årene, og måske endda før. 

DAFF ser det som udfordring, ikke kun for landshold, men også for alle klubber, og ønsker derfor at være med til at understøtte udviklingen af fremtidens danske quarterbacks gennem et stukturet udviklingsprogram, der skal gøre de danske quarterbacks i stand til at konkurrere på højeste niveau, både national såvel som internationalt.  

Nyt quarterback-udviklingsprogram 

Udviklingen af Danske quarterbacks skal ske gennem et trænings set-up, hvor potentielle quarterbacks i alderen 14 til 19 år (Sidste års u14 til andertårs U19) vil få tilbudt træning af nogle af landets bedste quarterback-trænere. Formålet med disse træninger er at tilbyde så mange spillere som muligt i aldersgruppen et kompetent udviklingsprogram/forløb i forhold til at blive en mere kompetent QB.

Det handler altså ikke om at finde de bedste quarterbacks og arbejde med dem. Det handler om at arbejde med så stort felt som muligt, så vi minimerer risikoen for at nogle talenter bliver tabt.  

Tilgangen til træningen vil være præget af den aldersrelateret træning, så spillerne trænes efter det udviklingstrin de befinder sig på, og med et fokus på zonen for nærmeste udvikling. Udviklingen tager, udover alle de tekniske detaljer i forhold til at spille quarterback, også udgangspunkt i, at spillere skal kunne præstere bedre under pres, specifikt med fokus på skabe bedre passere under pres. Der vil altså ikke være fokus på specifikke schemes, men derimod at give spillerne en stor og alsidig værktøjskasse. 

For spillere der har en drøm om at spille på de danske ungdomslandshold, vil QB Udviklingsprogrammet fremadrettet også fungere, som en platform for udvikling, udtagelse og træning til både U17 og U19 landsholdet. Dette betyder, at spillere og trænere har en fantastisk mulighed for at starte med at arbejde sammen tidligt og gennem meget længere tid. 

Trænerne på QB Udviklingsprogrammet, vil bestå af landsholdenes head coaches, offensive koordinatorer og QB coaches, samt suppleret af trænere fra flere klubber. Programmets succes er dybt afhængig af klubbernes engagement, hvorfor der vil være et stort fokus at gøre alle træningerne åbne og gratis, og det vil være muligt for alle trænere at overvære og deltage i træninger samt møder, således at skabes mulighed for en vidensdeling på tværs af alle trænere i Danmark.   

Regionale træninger 

Fordelingen af træningerne skal være med til at minimerer spillernes rejseomkostninger, og derfor vil træningen foregår regionalt med fire camps øst og fire camps vest.  Træningerne vil køre i offseason, i perioden november 2021 til marts 2022.

Lokationerne for træningsdagene er  

ØST: Herlev Rebels – Dildhaven 40, 2730 Herlev  

VEST:  Triangle Razorbacks – Kirkebakken 9, 7120 Vejle  

Quarterback- udviklingsprogrammet starter i november 2021 og kører frem til og med marts 2022. Datoerne er:  

Øst   Vest 
Mandag den 08.11.21 – 18-21  Onsdag den 10.11.21 – 18-21
Mandag den 13.12.21 – 18-21  Onsdag den 15.12.21 – 18-21
Mandag den 17.01.22 – 18-21  Onsdag den 19.01.22 – 18-21
Mandag den 21.02.22 – 18-21  Onsdag den 23.02.22 – 18-21

Quarterback-udviklingsprogram er åbent for alle i aldersgruppen sidste års U14 til andertårsU19. Hvis man gerne vil deltage, er der en forventning om at man kan deltage i alle træningen. Skulle man melde fra til en træning vil der være et gebyr på 500 kr. Pr. Træning. Lovligt fravær kan aftales med DAFF. 

Spillere der er U14 og u16 skal have en godkendelse fra deres forældre, for at få lov til at deltage. Det gøres ved at sende en mail til ksb@daffmail.dk.

Der begrænset pladser med 20 pladser øst og 20 pladser vest.

Tilmelding foregår gennem https://daff.nemtilmeld.dk/691/ og er åbent fra nu af.  

Tilmeldingsfristen er den 1. november 2021  

 

Spørgsmål kan rettes til Kasper Bolmgren, ksb@daffmail.dk, 22 18 30 55

Vi kan med glæde præsentere truppen der skal repræsentere Danmark til U19 Nordiske Mesterskaber i Helsingør i uge 42.

Efter camp i sommerferien udtog Victor Andersen og hans staff 35 spillere. Og efterfølgende er der blevet udtaget 11 yderligere spillere på baggrund af præstationer i efteråret og dialog med trænerne i de danske klubber.

Den fulde roster kan ses her

U19 Nordiske Mesterskaber spilles i uge 42 på Helsingør stadion.

 

Grundet den store efterspørgsels på dommerkurser har dommerudvalget lagt en nye omgang kurser i kalenderen i starten af august.

Vi håber dette kan være med til at gøre dommeropgaverne i efteråret lidt nemmere.

Datoerne for kurserne er som følgende:

Mandag den 2. august  –  Vedligeholdende kursus – Online – 2021 kl. 20:00 til 22:00

Tirsdag den 3. august – Basis+ – Online – 2021 kl. 20:00 til 21:30

Torsdag den 5. august – Back judge – Online –  2021 kl. 20:00 til 21:30

Mandag den 9. August – Referee – Online –  2021 kl. 20:00 til 21:30

Tirsdag den 10. August – Wing  – Online –  2021 kl. 20:00 til 21:30

 

Alle tilmeldinger foregår gennem https://daff.nemtilmeld.dk/series/online-dommerkurser-2021/

 

Årets medic- og dommerkurser 2021 er nu klar.

Kurserne bliver afholdt både øst og vest.

Tilmelding til de enkelte kurser sker gennem daff.nemtilmeld.dk

Medic kurserne kan ses her:

Medic basiskursus – ØST : https://daff.nemtilmeld.dk/544/

Medic udvidet kursus – ØST: https://daff.nemtilmeld.dk/545/

Medic basiskursus – VEST: https://daff.nemtilmeld.dk/546/

Medic udvidet kursus – VEST: https://daff.nemtilmeld.dk/547/

Dommerkurserne kan ses her: 

Basismodulet: Online https://www.daff.dk/amerikanskfodbold/dommer/dommerkurser/basiskurser/

Specialmoduler ;  https://daff.nemtilmeld.dk/series/dommerkursus-amerikansk-fodbold/

 

 

Kære alle,

Som alle sikkert er bekendt med, præsenterede statsminister, Mette Frederiksen, i dag Kl. 11.30 en række nye tiltag som skal hjælpe med inddæmning af coronasmitte i Danmark.

Dette har selvfølgelig stor indflydelse på idrættens verden, herunder de idrætter vi har i DAFF – og i første omgang DM i Cheerleading den 28. marts 2020.

DIF har i dag nedsat en taskforce, som arbejder på højtryk på at få skabt et overblik over, hvordan vi skal forholde os til de nye retningslinjer i DIF-idrætten.

Vi er i dialog med DIF, og så snart der er nye informationer, opdatere vi vores hjemmeside og sociale medier.

FØLG OS PÅ