LUK
Home Cheerleading Cheerleading - Fremhævet

DAFF ønsker i 2020 at sende et All Girl Premier og et Coed Premier landshold til VM i Cheerleading i Orlando, Florida, d. 22-24 april 2020 – datoerne er ikke bekræftet endeligt endnu.

Da Coed de sidste 2 år er blevet aflyst efter try-out, vil vi gerne lige sætte nogle ord på Coed holdet 2020, for at fjerne eventuelle misforståelser og tvivl. Coed landsholdet har haft svært ved at etablere sig da der ikke er mange mandlige udøvere, hvilket giver et meget begrænset fundament for et Coed landshold, både i antal såvel som sportslige niveau.

Der er truffet politisk beslutning om, at vi skal have et Coed landshold, som i første omgang skal være med til at sikre at klubberne kan holde på de drenge der er i sporten, og give grundlag for at klubberne kan rekruttere flere drenge ind i sporten. I første omgang vil Coed landsholdet derfor have fokus på udvikling og rekruttering, og senere skal der sættes fokus på sportslige forventninger til Coed landsholdet.
All Girl landsholdet har eksisteret en del år, og der er som sådan ingen ændringer i tilgangen og forventningerne til holdet, så derfor beskriver vi det ikke nærmere.

På denne baggrund vil DAFF, i samarbejde med Cheerleadingudvalget, gerne invitere til landsholds-tryout

 • Lørdag den 7. september 2019
 • Søndag den 8. september 2019

Tid og sted:

Odense – Risingskolen, Risingsvej 25, 5000 Odense

Lørdag:
10.00 – 13.30 All-Girl
13.30 – 14.30 Pause
14.30 – 17.30 COED

Søndag:
10.00 – 13.30 COED
13.30 – 14.30 Pause
14.30 – 17.30 All-Girl

Begge dage skal afsættes, da den endelig plan for try-out vil blive lagt, når alle tilmeldinger er på plads – vi vil bruge tid på at få et detaljeret indblik i alle udøvere og derfor vil vi benytte begge dage.

Vi kan tilbyde overnatning i Odense fredag til lørdag, samt lørdag til søndag, for kr. 50,- per nat. Der er ikke forplejning inkluderet i dette, men der ligger en Fakta tæt ved.Hvis man ønsker at overnatte en af nætterne eller begge, skal der gives besked til cheerlandshold2020@daff.dk senest tirsdag den. 20 august – man kan ikke tilmelde sig overnatning senere.

Tilmelding

Seneste frist for tilmelding til try-out er søndag den 25. august. – husk hvis du skal overnatte, så skal du tilmelde dig overnatning senest tirsdag den 20. august.

Vi opfordrer til, at Coed-udøvere stiller op til Coed landshold, og All Girl udøvere stiller op til All Girl landshold. På den måde undgås tidskrævende optræning til stunt med anden teknik, end den pågældende udøver har erfaring i. Dog er det muligt at stille op til begge landshold, hvis ønsket.
Krav for deltagelse på landshold:

Inden du møder op til første landsholdstræning, skal du gå ind på dette link https://goo.gl/forms/WzWH9In8JHCArCTD2 hvor du kan læse regler og retningslinjer for deltagelse på landsholdet igennem, og sige JA til du er indforstået med reglerne.

Det er vigtigt, at du læser regler og retningslinjer igennem, og hvis du er under 18 år, så skal dine forældre læse det igennem. Når du/I har læst regler og retningslinjer for DAFFs landshold, skal du/I svare Ja på formularen, ellers kan du ikke deltage på landsholdet.

Det svar vil være at betragte som en aftale mellem dig og DAFF, hvor du anerkender betingelserne som beskrevet og er indforstået med dem, og accepterer, at aftalen er bindende og det er ikke muligt at melde fra til landsholdet frem mod VM 2020.

Når du accepterer betingelserne, er du sportsligt og økonomisk forpligtet til landsholdet.

Der kan selvfølgelig være forhold der gør, at et afbud er gyldig, som for eksempel skader – i sådanne tilfælde skal du kontakte DAFFs Sportschef med information vedr. dette, som vil afgøre om afbud er gyldigt. Hvis du ikke gør dette, så vil du blive opkrævet den fulde egenbetaling.

I første omgang vil vi udtage et bruttohold, som skal træne frem mod VM 2020, og på et tidspunkt vil vi udtage det endelige hold – det betyder at nogen bliver skåret fra til landsholdet, og andre får besked at de er reserve. – At blive reserve er IKKE gyldig grund til at melde fra til landsholdet. Hvis man modtager besked om at man er reserve, så skal fortsat passe alle træninger med mere, præcis som dem der er på holdet – det er ikke til at vide hvornår der eventuelt sker noget og en reserve skal indsættes på holdet – det kan ske helt frem til holdet går på gulvet til VM. Der kan også ske ting undervejs der gør, at en reserve bliver skiftet ind og den person der var på holdet, bliver reserve.

Omkring selve VM er det vigtigt at pointere, at vi forbeholder os retten til at sætte det endelige hold, der skal på gulvet til VM, helt frem til før konkurrencen. Dette gør vi for, at vi kan sætte det bedste landshold, der skal konkurrere med de andre landshold om VM-titlerne.

Det vil betyde, at der kan være nogle udøvere der ikke kommer på gulvet, hvilket vi selvfølgelig er kede af, men sådan er betingelserne på DAFFs landshold, ligesom på alle andre landshold, hvor det gælder om at vinde.

 • At du er fyldt 15 år, eller fylder 15 år i 2020
 • At du kan få et gyldigt ESTA og ETA (ETA er nødvendig, da vi sandsynligvis rejser over Toronto, Canada)
 • At du har et gyldigt dansk pas
 • At du kan deltage i tryout samt alle planlagte landsholdssamlinger
 • At du er villig til at mødes med din partner/gruppe og træne uden for de fastlagte weekender
 • At du er villig til at afprøve nye ting
 • At du er modtagelig for rettelser
 • At du er aktiv udøver i minimum en national konkurrence inden VM
 • Det er vigtigt, at man som landsholdsudøver passer sin klubtræning og stiller op til konkurrence for sin klub

Trænerteam

Træner for All Girl landsholdet er Mie Høg Hegaard og træner for Coed er Gerardo Redondo Mora, der vil blive tilknyttet en assistent til begge, og de præsenteres snarest, når aftalerne er helt på plads.

Planen er, at der kobles en konsulent på der skal arbejde for begge landshold – vedkommende præsenteres ligeledes når aftalen er helt på plads.
Det er udelukkende trænerteamets beslutning, hvorvidt du bliver henvist til All Girl eller Coed. Dog vil vi, så vidt det er muligt, forsøge at imødekomme dit ønske.

Pris

Egenbetalingen for at deltage på Landsholdet ca. 9.000 kr.

I denne pris er inkluderet

 • Træningsfaciliteter
 • Fly t/retur
 • Hotel inkl. morgenmad
 • Konkurrencegebyr
 • Transport til og fra lufthavn og konkurrence
 • Uniform (Uniformen er kun til låns)

Der skal dog påregnes en ekstra omkostning til ESTA godkendelse på ca. USD 15, samt tilsvarende for ETA.

Landsholdstræninger
Alt afhængigt af sammensætningen af holdet, vil det bestræbes at afholde landsholdstræningerne, så de rent geografisk matcher holdene bedst muligt. Omkostninger til transport til og fra landsholdstræninger, samt mad, overnatning mm. afholdes af udøveren.

Vi arbejder i øjeblikket ihærdigt på at få alle datoer med tilhørende lokaliteter på plads, og så snart det sker, så offentliggør vi dem. Vi kan informere om, at de 3 weekender før JuleCup og de 3 weekender før DM, ikke indgår i landsholdets træninger, så alle kan have fokus på JuleCup og DM. Lige nu planlægges der efter 10 træninger, og så vil vi prøve noget nyt i år, med en decideret træningslejr i påsken 2020, så den skal holdes fri til landsholdstræninger.

Verdensmesterskaberne
Vi arbejder på at udrejse er mandag den 20. april og hjemrejse er søndag den 26. april, med ankomst i Danmark mandag den 27. april – vi afventer svar fra USA vedr. muligheder og priser på overnatning inden vi kan færdiggøre planerne.

Michael Brøndum Hansen har pr. dags dato valgt at fratræde som formand for DAFF´s bestyrelse. Årsagen er en skarp prioritering af den frivillige tid, som Michael har til rådighed.

Grundet den akut opståede situation i Frederikssund Oaks, hvor han er klubformand, har han valgt at træde tilbage som formand for DAFF. Klubben har efter sommerferien måtte trække sit seniorhold i amerikansk fodbold fra landets bedste række, National Ligaen. Michael ønsker at kunne fokusere 100% på klubben, hvor vigtigste opgave er at stabilisere seniorafdelingen.

Michaels bestyrelsesengagement har været for alle tre sportsgrene og Forbundet, men klubben lægger ham meget nær, hvilket gør at han har truffet beslutningen nu.

Michael har sat sit præg på de seneste 3 ½ års udvikling i DAFF, hvor han har arbejdet konstruktivt med de udfordringer og udviklingsmuligheder, der er i vores tre sportsgrene. I den periode er der sat gode initiativer i gang, specielt med de fire strategiske spor, samt mere dialog og samarbejde på tværs af klubberne.

Der skal lyde en stor tak for alt det arbejde, som Michael har lagt i DAFF, og forhåbentligt på gensyn, når seniorafdelingen i klubben er kommet på ret køl.

Næstformand Michael Pasieczny overtager posten som formand, i første omgang frem til bestyrelsesmødet d. 10. september.

 

Ferieperioder er højsæson for ”formandsbedrageri” via fx e-mails, hvor foreninger franarres oplysninger eller pengebeløb ved, at afsenderen udgiver sig for at være formand i foreningen.

Svindlere fra både ind- og udland har fået et godt øje til foreninger i Danmark: Op mod halvdelen af alle denne type anmeldelser kommer i dag fra foreninger, oplyser Politiet.

Svindlernes fremgangsmåde
Bedrageriet foregår typisk via e-mail, hvor en svindler sender en e-mail til f.eks. kassereren i en forening fra en e-mailadresse, der – på overfladen – ligner formandens. Budskabet i mailen er, at “formanden” har brug for, at der bliver overført et bestemt pengebeløb, og at det haster.

Reagerer man på e-mailen, vil svindleren typisk følge op med en e-mail med de kontooplysninger, der ønskes overført penge til samt bede om at få tilsendt en kvittering for overførslens gennemførsel.

Ferieperioder er højsæson for bedrageri-sager
I ferieperioder er medarbejdere eller frivillige i organisationer ofte afskåret fra jævnlig kontakt med hinanden , og det udnytter svindlerne.

Hold derfor et vågent – og skeptisk – øje med mails fra formænd eller andre i forbundet, som pludselig beder om at få overført et større eller mindre pengebeløb.

De bedste råd
Hvis det er muligt, så undlad at have offentligt tilgængelige oplysninger om bestyrelsesmedlemmer på forbundets hjemmeside. Oplys i stedet en hovedmail for kontakt til foreningen.

Sørg desuden for, at I har en robust procedure. I kan fx indføre en regel om, at der altid skal rettes personlig henvendelse til afsender ved anmodning om store beløb, ligesom I kan overveje at indføre en regel om, at der skal mere end én person til at godkende en transaktion – og gerne via andre kanaler som fx SMS.

Er ulykken sket, så reager hurtigt ved at kontakte politiet og banken. Måske kan I nå at stoppe overførslen.

 

Typiske kendetegn på svindelmails:

1. Personlig stilet. Svindleren har gjort sit forarbejde og har stilet e-mailen personligt med det rigtige navn. Typisk vil afsenderen være formanden, et bestyrelsesmedlem i foreningen eller en kasserer.

2. Det haster. Svindleren opstiller typisk en meget kort tidsfrist for overførslen og spørge, om modtageren har tid til at overføre betalingen nu-og-her.

3. Udenlandske beløb. Svindleren vil typisk bede om beløb i udenlandsk valuta. Der er ofte tale om EURO eller Britiske Pund.

4. Kort og kontant. En bedragerisk e-mail vil oftest være kortfattet og holde sig til pointen: at der skal overføres nogle penge hurtigt.

5. Mærkelige formuleringer og fejl. Ofte bærer svindlermails præg af at have været gennem et oversættelsesprogram.

6. Fortsætter korrespondancen. Svarer du på mailen, vil gerningspersonen indgå i en korrespondance med dig og typisk følge op med oplysninger om de kontooplysninger, der ønskes overført penge til.

Vi er glade for at kunne offentliggøre, at Performance Cheer indføres som ny disciplin til DAFFs konkurrencer fra sæsonen 2019/2020. Det er nærmere betegnet kategorien Freestyle Pom, der indføres ved DAFFs konkurrencer. Som mange nok ved indeholder Performance Cheer flere forskellige kategorier, som fx Hip-Hop, Jazz og Freestyle Pom, men det er kun den sidste, der kan konkurreres i i Danmark. Freestyle Pom er både en ECU og en ICU dance kategori, hvilket gør at man på sigt kan kvalificere sig direkte til EM.

Vi har valgt at indføre Performance cheer, fordi vi ser et stort potentiale i at kunne kombinere dansens verden med cheerleadingens verden i Danmark. Performance Cheer er et tilbud for både eksisterende og nye cheerleading klubber og dansestudier” fortæller Bestyrelsesmedlem Nadia Panzio. ”Vi har før haft dance som en kategori i cheerleading, men har i denne omgang valgt at indføre Performance Cheer, da vi med Performance Cheer har mulighed for at kunne udbrede vores sport, og samtidig kunne nå bredere ud både med cheerleading og med Performance Cheer” afslutter hun.

Det er regelsættet fra ECU for Freestyle Pom, som er gældende, som findes i samme dokument som ECUs cheer regler.

Hvornår introduceres det?

Der ønskes en overgang til introduktionen til Freestyle Pom, hvilket gør at der i første omgang vil være opvisning til Julecup 2019. Her vil en kvalificeret dommer give kommentarer til rutinen, baseret ud fra scoresheet. Til DM i 2020 vil Freestyle Pom afholdes som konkurrence. Dette er dog betinget af minimum 3 deltagende hold.

Yderligere information

Rutinens varighed er 2 min. og 15 sekunder.

Aldersregler

Junior 12-16 år

Senior 14 år og ældre

Antal på holdet: 16-24

Scoresheet indebærer: Technique, Group execution, Choreography og Overall

Spørgsmål

Hvis I har spørgsmål, er I meget velkomne til at kontakte bestyrelsesmedlem Nadia Panzio (nadia.panzio@daff.dk) eller udviklingskonsulent Malene Kolmos (mk@daffmail.dk).

 

725 udøvere i alderen fra 3-40 år har konkurreret til Sommer Cup i Gladsaxe Idrætshaller, med små 1.000 tilskuere på lægterne. Der var masser af gode energi samt høj musik fra morgenstunden og til den sidste pokal var overrakt kl. 17.00.

Konkurrencen var utrolig godt arrangeret af GIF Gymnastik/ Foxy Cheerleaders, og holdene blev vurder at de fire dommere fra USA, Tjekkiet og Danmark.

Dagen startede med Group og Partner Stunt, der blev efterfulgt af cheerleading fra level 1 til level 6.

Der er uddelt 36 pokaler ved konkurrencen, der også bød på diplomer til de yngste deltagere i level 1 og 2.

 

Se resultaterne fra Group og Partner Stunt her…

 

Se resultaterne fra Cheerleading her…

Foto: Træning fra Pee Wee hold i Svenborg Dragons

Det kan for mange virke uoverskueligt at starte en ny klub op, men sådan har det ikke været for Svendborg Dragons cheerleaders. I efteråret 2018 meldte de sig ind i DAFF, og vi fik vores 2. fynske cheerleadingklub, og der har været fart over feltet siden de startede op.  

Svendborg Dragons er en lille afdeling af Svendborg Gymnastikforening, som har over 3000 medlemmer indenfor flere forskellige sportsgrene. Siden ønsket om at opstarte klubben blev realiseret i marts 2018, har de haft løbende kontakt med udviklingskonsulent, Malene Kolmos, som i efteråret tog turen til Svendborg for at besøge klubben. På dette tidspunkt havde klubben et juniorhold, som kørte ud over stepperne. Som et led i udvikling af holdet, sendte Svendborg Dragons deres to instruktører på DAFFs introuddannelse for at øge kompetencerne hos holdets trænere.

Holdets to trænere Karen og Lærke tog også turen til DAFF Camp i maj 2019 for at samle en masse inspiration til deres nye hold, og har samtidig lært trænere og udøvere at kende fra andre klubber. ”Vi har lært en hel masse f.eks. hvordan det er at være cheerleader, og hvor fedt det er. Vi har selvfølgelig lært en masse omkring trænergerningen, men bedst af alt er at lære at stunte og prøve nogle fede stunts” fortæller Karen Lunnemann Jensen, som er PeeWee træner i Dragons.

Tilbage i efteråret 2018 gik snakken med klubben om at starte et Peeweehold til foråret 2019. Klubben lavede omfattende reklame for det nye hold igennem aviser og flyers på områdets skoler, og der stod 28 Peewee-udøvere klar til første træning i april måned.

Det har virkelig været fantastisk at starte et cheerleading hold op. Jeg synes det er en dejlig sport, og jeg elsker at se vores udøveres smil, når det hele lykkes. Jeg har lært en hel masse, som fx hvordan et hold styres rent organisatorisk, og hvordan man kan få ens planer ført ud i livet” fortæller Ellen Lunnemann Jensen, som er Junior træner i Dragons.

Dragons var d. 25. maj til SPULT-festival i Svendborg, hvor de viste cheerleading frem, som dette år har fungeret, som optakt til Landsstævne i 2021. Triangle Razorbacks Cheerleaders og Vikings Cheerleaders var også en del af arrangementet.

Jeg har løbende haft kontakt til både Ellen og Karen fra Dragons, som har været gode til at række hånden ud, når de har haft brug for hjælp. Derudover er det meget tydeligt at mærke, at de virkelig brænder for cheerleading, selvom det stadig er nyt for dem, og det skinner virkelig igennem i deres engagement. Jeg glæder mig meget til at følge deres udvikling”, fortæller Udviklingskonsulent Malene Kolmos.

Hvis du vil starte en cheerleading klub eller ønsker hjælp til jeres opstart, er I meget velkomne til at tage fat i Udviklingskonsulent Malene Kolmos.

Lørdag d. 15. juni 2019 åbner DAFF og Foxy Cheerleaders dørene for Sommer Cup i Gladsaxe Idrætshaller. Dagen starter kl. 8:00 med trænermøde, og indmarch kl. 9:30. Foxy selv er konferencier og vil styre dagens gang. Vi har samlet informationer omkring dagen her.

Sommer Cup er den sidste konkurrence i cheerleading-kalenderen, og er åben for andre end danske hold. I år er der 726 udøvere tilmeldt, fordelt på 52 hold.

Følg med på vores instagram @dafforbund, og Facebook side Cheerleading Danmark.

Konkurrencested

Gladsaxe Idrætshaller

Vandtårnsvej 55

2860 Søborg

Billetsalg

Billetpriserne til Sommer Cup 2019 er:

 • Entre voksne forsalg (online)    :                            80 kr. + gebyr
 • Entré voksne indgang                                              100 kr.
 • Entre børn (6 – 14 år) (online)  :                            40 kr. + gebyr
 • Entré børn (6 – 14år) indgang   :                            50 kr.
 • Børn (0-5 år):                                                            Gratis ifølge med en voksen.

Billetsalget er nu åbent, og der er et begrænset antal siddepladser. Link til billetkøb via safeticket findes her. 

Der kan betales med mobile pay i døren på dagen.

Tidsplan

Tidsplanen er udarbejdet ud fra de modtagne holdtilmeldinger, som spænder over 53 hold fordelt på 13 klubber. I år er der 2 finske klubber med, som deltager i 3 kategorier.

Tidsplanen kan ses her.

Første hold på gulvet er Group og Partner Stunts, som starter kl. 8.30 og indmarch er kl. 9.30. Efter velkomsttalerne går alle øvrige kategorier i gang, og dagen er planlagt til at slutte kl. 17.05.

Dommerne

Dommerne til årets Sommer Cup er sammensat af følgende trup:

 • Tony Hodges  (Head Judge) fra USA, – bor i Ungarn
 • Mikael Sohn Ottesen (Safety Judge) fra Danmark
 • Simona Míková fra Tjekkiet
 • Nadia Panzio fra Danmark

Shops

 • Cheerup Shoppen
 • CheerMeUp
 • Cheerlife

Til Sommer Cup 2019 kommer disse tre shops, og sælger merchandise.

Sociale Medier

Vi glæder os til en god dag i cheerleading!

 • Sommer Cup 2020 afholdes lørdag d. 13. juni 2020  i Arena Nord, Frederikshavn

Sommer Cup er allerede i denne weekend, og vi har set lidt nærmere på værtsklubben GIF-Gymnastik, Gladsaxe, bedre kendt som Foxy Cheerleaders. Foxy Cheerleaders, i daglig tale Foxy, hører hjemme i Gladsaxe.

Foxy blev etablereret i 2008. I 2017 blev Foxy en del af GIF – Gymnastik, Gladsaxe. De har lige omkring 100 medlemmer fordelt på 8 hold. 6 af de hold, skal med Sommer Cup.

”GIF – Gymnastik, Gladsaxe og Foxy har ambitionen om at være Danmarks gladeste forening, fordi vi tror på, at glade udøvere skaber gode udøvere og udøvere der holder ved sporten i langtid” udtaler Anine Dittmer, Sportschef, GIF Cheerleading.

Foxy er en klub i udvikling, som lige nu statser på en større bredde afdeling. ”Vi vil gerne lave en større bredde afdeling inden for cheer, og udvide med dance hold. Vi har dog en stor udfordring, og det er faktisk at finde trænere” fortsætter Anine.

Ligesom os i DAFF, så glæder Foxy sig helt vildt til at afholde Sommer Cup. ”Vi glæder os til at vise lokal området hvad cheer er for noget”.

Sommer Cup skydes i gang på lørdag kl. 8:30 med indmarch kl. 9:00.

Se mere om arrangementet her: http://cheerleading.dk/guide-til-sommer-cup/

 

 

 

Det danske landshold i cheerleading kæmpede sig i nat til en 5. plads efter en hård semifinale i torsdags, hvor holdet endte på en samlet 8. plads.

Niveauet på det danske landshold har i år været højere end nogensinde før, til trods for at holdet er så ungt. I takt med at niveauet for det danske landshold hele tiden stiger, ses der også en stigning i niveauet til ICU Worlds blandt de andre nationaliteter, så konkurrencen er hård.

De amerikanske kommentatorer sagde om pigerne; at de var stærke og talentfulde, og at de var gode til at komme tilbage efter et misset stunt. Alt i alt en godkendt rutine.

Landstrænerne Matjaž Gerbec og Lina Kogoj var stolte af pigerne efter rutinen; ”It was a performance full of energy with great execution of the cheer, stunts, basket tosses and tumbling. It was a hard day for them yesterday, so we were happy they showed that they are prepared to fight hard to show the world who they are today. The ladies were determined to do their best routine today and despite a small mistake in the pyramids, they left their hearts on the mat. We are proud of them for all the hard work through the season and we see a bright future in this team”.

Det var også en stolt Næstformand i DAFF vi fik fat i efter pigerne havde været på gulvet. ”Jeg er utrolig stolt af pigerne” udtaler Næstformand i DAFF Michael Pasieczny, som har været til stede begge dage. ”De kæmpede med alt hvad de havde, og kom rigtig flot igen efter dagen i går. Stunt niveauet er det højeste vi nogensinde har haft på landsholdet i Danmark. Jeg er på pigernes vegne glad for de formår at komme så stærkt igen. Jeg ville så inderligt ønske for dem, at det havde været perfekt, mest for pigernes egen skyld. De har kæmpet så hårdt med et fantastisk engagement, sammenhold og gåpåmod. Det havde de fortjent!” afslutter han.

Det danske landshold kan være utrolig stolte af deres præstation. Tillykke med det flotte 5. plads piger!

Se hele rutinen her:

FØLG OS PÅ