LUK
Home Cheerleading Cheerleading - Fremhævet

22. maj sender vi Kasper Skyum Bolmgren på barselsorlov og senere på året, er det Rasmus Mathiassens tur på barsel. Vi har derfor ansat Kasper Ostenfeldt Pedersen (Kasper O.) i et barselsvikariat på 15 timer ugentligt.

Kasper Ostenfeldt Pedersen er ansat i flex-job i 15 timer ugentlig, og vil som udgangspunkt sidde med administrative opgaver, hvor Rasmus vil overtage nogle af Kaspers Skyums opgaver, og hvor Lars Carlsen vil dække de resterende ind.

Valget er landet på Kasper O. da han har stort kendskab til arbejde i forbund, og de opgaver der er i et forbund, herunder fx klubportalen.

Hvem er Kasper Ostenfeldt?

Oprindeligt uddannet Socialrådgiver, har Kasper arbejdet med børn og unge med psykiske vanskeligheder i 13 år. I 2017 skiftede han til Danmarks Basketball Forbund for at arbejde med administration og events, hvor han gennem 5 år har planlagt og udført pokalfinaler og landskampe..

Når det ikke har været events på programmet i Danmarks Basketball Forbund, har han bistået med det meste fra dispensationer, udarbejdelse af jubilæumsblad, projektstyret registrering af forbundsopgaver til vedligehold af lager.

Vi er sikre på at Kaspers erfaring kan være med til optimere vores forbund, hvor det giver mening.

Kasper er i fuld gang med at blive sat ind i arbejdsopgaverne, og vil som udgangspunkt være på kontoret mandag, onsdag og fredag. Kasper O. kan kontaktes på kaop@daffmail.dk og på telefon  6092 4444.

Det går langsomt men sikkert fremad mod målet om at opnå en 30/70-fordeling af kønnene i DIF-idrættens politiske ledelse. Det viser årets Diversitetsundersøgelse, som tager temperaturen  på kønsfordelingen i DIF’s og de 62 specialforbunds bestyrelser.

29,2 procent.

Så stor er andelen af kvinder i bestyrelserne hos DIF og de 62 specialforbund. Det er en stigning fra 27,9 procent i 2022. Dermed er målet om en 30/70-fordeling af kønnene senest i 2025 kommet et skridt nærmere. Og det sker som resultat af et langstrakt og vedholdende fokus på området, fortæller næstformand i DIF, Frans Hammer:

”Vi arbejder målrettet med at fremme diversiteten i DIF-idrætten, og her er kønsfordelingen jo kun et af mange fokusområder, lige som bestyrelserne kun er et af flere steder, der er vigtige at arbejde med,” indleder Frans Hammer.

Næstformanden fortæller, at der for nuværende kun er opstillet konkret mål for netop kønsfordelingen i bestyrelserne, og her er man snublende tæt på målet.

”Det går den rigtige vej, selv om det efter min mening godt måtte gå endnu hurtigere. Men sådanne processer tager tid, og især når vi arbejder med demokratisk valgte poster, skal man have tålmodighed,” siger Frans Hammer.

Arbejdet med at fremme diversiteten i DIF-idrætten har mange år på bagen. Faktisk er det præcis 20 år siden, man første gang gennemførte en undersøgelse af kønsfordelingen i DIF’s og specialforbundenes bestyrelser.

Udviklingsudvalg tager næste skridt

Igennem årene er diversitetsundersøgelsen løbende blevet udbygget. Det opstillede mål om minimum 30 % kvinder i bestyrelserne inden 2025 blev sat i 2020, og siden er man begyndt at måle på mange flere parametre inden for diversitetsområdet.

”Det er godt, at vi i stadig stigende grad får flere kvinder ind i bestyrelserne, men vi har generelt en opgave med at gøre idrættens beslutningslag mere diverst,” fortæller bestyrelsesmedlem i DIF, Rikke Rønholt Albertsen.

Hun er sat i spidsen for DIF’s nye udviklingsudvalg, som er nedsat med henblik på at komme med anbefalinger til tiltag på diversitetsområdet og tegne de første streger for den diversitetsstrategi, der i 2025 skal afløse den gamle.

”Med mere diversitet styrker vi forudsætningerne for mere kvalitet i ledelsen – det er jeg ikke et sekund i tvivl om. Derfor skal vi også fremadrettet arbejde meget mere med diversitet i bredere forstand, og vi skal se på, hvordan vi flere steder i idrætten gør os attraktive for folk med alle typer baggrund, så vi i endnu højere grad afspejler samfundet,” siger Rikke Rønholt Albertsen.

Diversitet sikrer relevans og aktuelle perspektiver

Diversitet er et strategisk indsatsområde i mange forbund. I Dansk Amerikansk Fodbold Forbund har formand, Nadia Panzio, også fokus på at skabe appellere bredere, så det bliver muligt at tiltrække flere typer til det politiske arbejde. Det betyder nemlig noget, mener hun:

”Det betyder alt, at der er forskellige typer rundt om bordet. Det er vigtigt, at der er diversitet, og at de rette kompetencer er til stede, så vi hele tiden får relevante og aktuelle perspektiver på sporten og de problemstillingerne, vi arbejder med,” siger Nadia Panzio og fortæller om nogle af tiltagene:

”For at appellere bredere har vi blandt andet justeret vores mødestruktur, så vi kun har to-tre fysiske møder årligt. Resten kører online. Det er vigtigt for os at have kandidater med de rigtige kompetencer til at stille op, og vi forsøger at synliggøre vores arbejdsform, så vi kan tiltrække flere.”

Ændret struktur skal bane vejen

Hos Danmarks Basketball Forbund har man ændret hele strukturen for at blive valgt ind i bestyrelsen for at kunne arbejde mere strategisk med rekruttering.

”Vi har ændret på vores struktur, så man kan blive valgt direkte ind i bestyrelsen. Tidligere skulle man være formand i et fagudvalg for at have en plads i bestyrelsen. Ændringen betyder, at vi appellerer bredere, og at vi kan arbejde mere strategisk med rekruttering med udgangspunkt i fx kompetencer og diversitet,” siger formand Mads Young Christensen og understreger vigtigheden af diversitet i bestyrelsen:

”Det er et meget vigtigt område for os – ikke kun kønsfordeling, men mangfoldighed generelt. Basketball er for alle, og det gælder både køn, etnicitet, seksualitet mv. Vi har et stort ansvar i idrætten for at forbedre diversiteten, men der ligger også et ansvar hos de mange kompetente kvinder, der skal melde sig på banen,” lyder opfordringen fra basket-formanden.

Forbundet har desuden lavet en beskrivelse af, hvordan der arbejdes i bestyrelsen, og hvilke kompetencer der er til stede, og hvilke der efterspørges. Den er sendt ud til alle klubber med opfordring til, at man på tværs af køn, alder, geografi og etnicitet melder sig på banen frem mod forbundets årsmøde i juni.

Vi er et andet sted i dag

Noget tyder på, at det vedholdende fokus på at fremme diversiteten har flyttet på mere end blot procent-tallet i undersøgelsen. Både Nadia Panzio og Mads Young Christensen oplever nemlig, at billedet ændrer sig i forhold til fordommene om mandekultur i idrættens politiske miljøer.

”I starten oplevede jeg af og til at blive set ned på som ung kvinde, og jeg følte, at jeg havde meget at bevise. Nu er jeg i gang med mit fjerde år, og det har løbende ændret sig. Faktisk oplever jeg nu mest at få mange positive tilkendegivelser, og jeg tror egentlig, det er en fordel i nogle sammenhænge, at man skiller sig lidt ud fra mængden,” fortæller Nadia Panzio.

Også i Danmarks Basketball Forbund blæser der nye vinde:

 ”Tidligere har der nogle steder været en mandekultur i idrætten, men det oplever jeg ikke længere. Vi er et andet sted i dag – i hvert fald i basket,” siger Mads Young Christensen.

Fakta om kønsfordeling i DIF-idrættens bestyrelser

 • Andelen af kvindelige bestyrelsesmedlemmer er 29,2 pct. i 2023. Til sammenligning var tallet 27,9 % i 2022 og 22,6 % i 2018.
 • 26 specialforbund lever op til målsætningen om, at der skal være en kønsfordeling i bestyrelserne med mindst 30 pct. af det ene køn. Til sammenligning levede 25 specialforbund op til målsætningen i 2022 – og 16 i 2018.
 • Antallet af kvindelige bestyrelsesformænd er fortsat stigende, og i 2023 er 15 af de 63 formænd kvinder, svarende til 24 pct. Til sammenligning var der 13 kvindelige bestyrelsesformænd i 2022 og 7 i 2018.
 • Antallet af forbund uden nogen kvinder i bestyrelsen er faldet fra 4 i 2022 til 3 forbund. I 2018 var der 8 forbund, der ikke havde kvinder i bestyrelsen.

Om Diversitetsundersøgelsen

Siden 2003 er kønsfordelingen i specialforbundenes og DIF’s bestyrelser og ledende poster blevet kortlagt. Resultaterne bruges til at understøtte arbejdet om at øge diversiteten i forbundene samt styrke bestyrelsernes beslutningskraft.

61 ud af 62 specialforbund samt DIF har svaret på det fulde spørgeskema. Resultaterne om henholdsvis andel mandlige og kvindelige bestyrelsesmedlemmer er dog baseret på samtlige 63 forbund, da oplysningerne fra det manglende forbund er hentet på forbundets hjemmeside. Resten af data er baseret på svar fra 62 forbund inklusive DIF.

OBS: Svarfristen for undersøgelsen var i februar måned, så tallene har allerede ændret sig en smule. Eksempelvis blev der på årsmødet i DIF i den forgangne weekend valgt endnu en kvinde ind i bestyrelsen, så DIF nu også opfylder målsætningen.

Som noget nyt oprettes der fra sæson 2023/2024 et talenthold for aldersgruppen 15-19 år (2009-2005). Så snart vi har alle detaljerne på plads, kommer vi mere info, tryout osv.

På forbundsniveau er målet med talentholdet at udbyde en talentudviklingsaktivitet for målgruppen 15-19 år, og herigennem forberede udøverne sportsligt og personligt til at blive landsholdsudøvere på seniorniveau.

Overgangen fra klubhold til landshold kan for nogle opleves overvældende, og derfor indfører vi nu et hold for udøvere, der har ambition om at komme på et af DAFFs to cheerleadinglandshold, og som ønsker at arbejde ambitiøst frem mod det.

Talentholdet er et hold med udøvere som bliver udtaget ved en tryout. Udøverne mødes 4 weekender på en sæson, hvor der arbejdes med level 5 og 6 skills, og hvor udøverne samtidig modtager undervisning i hvad det kræver at være på DAFFs landshold. Målet med talentholdet er ikke at lave en færdig rutine, men at arbejde med udøvernes udvikling og sportslige progression i det tempo der giver mening.

Til at undervise talentholdet har vi brug for 2-3 trænere, der kan se sig selv i ovenstående formål. De overordnede rammer for talentholdet er defineret, men som træner for holdet vil du få indflydelse på flere elementer og indholdet på holdet.

Krav til ansøgere:

 • Du ønsker at løfte opgaven på frivillig basis. Alt landholdsarbejde i DAFF er på frivillig basis. Du vil få dækket dine udgifter i forbindelse med træning
 • Du har trænererfaring – herunder erfaring med level 6 skills
 • Du har været på DAFF uddannelse – minimum Niveau 1, men gerne Niveau 2
 • Du kan afsætte 4 weekender årligt til at træne holdet
 • Du er villig til at indgå i tæt samarbejde med DAFF
 • Du kan løfte administrative opgaver – herunder kontakt til udøvere og forældre
 • Du er indstillet på at overnatte med holdet og hjælpe med praktiske gøremål
 • Du er klar på at arbejde med kultur- og teamudvikling

Du får:

 • God erfaring på CV’et
 • Muligheden for at arbejde med talentudviklingen af landets dygtigste udøvere
 • Indflydelse på ”dagsordenen” for talentholdet
 • Indsigt i og erfaring med talentarbejde på forbundsniveau
 • Erfaring med arbejde med teams
 • Muligheden for at påvirke en masse skønne unge mennesker – sportsligt og menneskeligt

Kan du se dig selv i ovenstående rolle, håber vi at modtage din ansøgning på mk@daffmail.dk senest d. 5. maj 2023. Samtaler vil blive afholdt i uge 19 og 20.

Vi vil gerne invitere alle cheerleading klubber – både bestyrelse og trænere til årets udviklingsmøde, hvor vi skal se fremad i dansk cheerleading.

Igen i år har vi emner for både trænere og bestyrelse, og der vil være tid til at spare på tværs for både trænere og bestyrelser. Det er et vigtigt element ift. at styrke sammenholdet på tværs af klubberne på både bestyrelses- og trænerniveau.

Cheerleading i Danmark er fortsat i vækst, og har i 2022 oplevet en stigning på 15%. Dette er grundet jeres store arbejde og engagement ude i klubberne. Den gode stime skal vi sikre forsætter!

Med udviklingsmødet ønsker vi at orientere jer om, hvad der rør sig i dansk cheerleading og samtidig få input fra jer klubber i forhold til udvikling af sporten. Derudover giver udviklingsmødet god mulighed for, at I lærer hinanden at kende, vidensdele og udveksle erfaringer klubberne imellem.
Den endelige dagsorden for programmet fremsendes, når vi nærmer os.

Af hensyn til forplejning kræves der tilmelding til udviklingsmødet senest d. 3. juni 2023.

Hvis du ønsker at deltage, så tag endelig fat i din formand eller Udviklingskonsulent Malene Kolmos på mk@daffmail.dk.

I Cheerleading kårer vi som altid Årets klub, træner, senior-udøver, junior-udøver og ildsjæl ved sæsonens højdepunkt, DM.

DM er lige om hjørnet d. 27. maj i Arena Nord i Frederikshavn, Årets klub, træner, senior-udøver, junior-udøver og ildsjæl for cheerleading sæsonen 2022/2023.

Prisen uddeles på baggrund af præstationer og indsats for den pågældende sæson. For at nominere, skal du lave en video af nogen, der fortæller hvorfor denne person eller klub er nominereret, lave en video med billeder og tekst/voice over, videoer må max være 1 minut lang. Man kan også skrive et fyldestgørende skriv på minimum 5 linjer, som fortæller hvorfor personen eller klubben skal tildeles prisen. De nomineringer der bliver udtaget til finalisterne, vil blive lagt op på sociale medier i ugerne op til DM.

Krav til nomineringerne for at komme i betragtning:

 • skal have et godt og fyldestgørende indhold
 • fortælle hvad personen/klubben laver, hvor meget energi han/hun/den lægger i sit arbejde omkring sporten
 • skal indeholde fulde navn på den nominerede, samt klub og hold, den nominerede er fra
 • skrevne nomineringer skal være minimum 5 linjer.

Krav til video nomineringer:

 • må MAX være 1 minut lang
 • skal filmes på den brede led
 • sendes som link (via wetransfer.com, onedrive, google drive eller hvad man nu har)
 • må meget gerne indeholde et billede af den nominereret person/klub
 • må både inde holde tekst, lyd, billeder og video
 • OBS på musik der ikke er royalty free, evt google royalty free music for at få noget i gerne må bruge.

Nomineringerne sendes til nominering@daff.dk

 • Sendes senest fredag d. 7. april 2023
  • Nomineringer indsendt efter dette tidspunkt vil ikke komme i betragtning
 • Der må være én nominering pr. mail
 • Emnefeltet skal udfyldes med navn på kategorien og den nominereret person/klub

Vi ser frem til at modtage en masse spændende bud på hvem I mener, fortjener at vinde priserne! Og vi bliver altid så stolte af at være en del af cheerleading, når vi ser hvor mange der fortjener disse titler.

Kategorierne

Årets klub: Denne pris gives til en dansk cheerleadingklub, som igennem sæsonen har gjort sig positivt bemærket, enten om det er internt eller eksternt. Det kan f.eks. være ved at have fastholdt sine udøver, haft øget medlemstilgang eller på en anden måde har gået forrest i at løfte sporten og udbrede kendskabet til cheerleading. Der er ingen krav til hvor længe klubben har eksisteret, så længe den er medlem af DAFF.

Årets træner: Denne pris gives til en person som har været træner på ét eller flere hold. En person som har ydet en særlig indsats på trænerfronten, til og udenfor træningen.

Årets senior-udøver: Denne pris gives til én udøver, som har været aktiv på seniorholdet i pågældende sæson. Én udøver som har udøvet en ekstra indsats for sig selv og holdet og været en god rollemodel for klubbens udøvere.

Årets junior-udøver: Denne pris gives til én udøver, som har været aktiv på juniorholdet i pågældende sæson. Én udøver som har udøvet en ekstra indsats for sig selv og holdet og været en god rollemodel for klubbens udøvere.

Årets ildsjæl: Denne pris gives til én person, som har ydet en særlig indsats som frivillig i en klub og derigennem har tilført sporten noget ekstraordinært.

På grund af kapasitet problemer, har vi i de sidste dage været i kontakt med alle formænd i Cheerleading med beslutningen om at flytte arrangementet fra Gladsaxehallen til Royal Stage i Hillerød. Alle har været positivt stemt, og alle er løsningsorienterede.

Adresse for Royal Stage er Milnersvej 39, 3400 Hillerød – www.royalestage.dk

Hvorfor?

Vi er i denne uge blevet gjort opmærksomme på, at der er en række vigtige sikkerhedsmæssige forhold, som ikke kan overholdes i Gladsaxehallen, hvis vi gerne vil holde en cheerleading konkurrence i det format, vi kender det i dag.

Det handler primært om antallet af personer, der må opholde sig i hallen. Hvis vi skal overholde gældende regler, vil konkurrencen afholdes med to meget opdelte dage, hvor antallet af publikummer kan være maksimalt 600.  Udøvere vil samtidig kun kunne være i hallen på dagen, hvor de konkurrerer.

Vi mener, at en af de særlige og fantastiske karaktertræk ved cheerleading er, at holdene og klubberne bakker hinanden op indbyrdes, og derfor ønsker vi ikke at begrænse dette ved at nedjustere arrangementet. 

Hvad med overnatning?

Vi er i fuld gang med at undersøge mulighederne for at sove på skoler i Hillerød. Vi informerer jer, så snart vi har afklaring på situationen omkring overnatning.

Bliver det Spring Cup som vi kender?

Ja, uden tvivl. Royal Stage er et ny bygget koncertsted og sportshal, som har mange års erfaring med store sport events.

Kan jeg bruge min billet?

Ja, det kan du. Den købte billetter er selvfølgelig stadig gældende og skal blot vises i døren. Hvis ændring af lokation betyder, at du ikke har mulighed for at bruge din billet, så skal du blot sende en mail til daff@daff.dk, og så refunderer vi beløbet.

Hvordan virker det med billetterne over 2 dage?

Der er ingen forskel i hvordan billetterne virker. Tilmeldte udøvere har adgang begge dage. Forældre og fans har mulighed for at købe billetter til 1 eller 2 dage.

Medic kursus til dig som har lyst til at bidrage til klubben

Kunne du tænke dig at løfte en vigtig og spændende opgave der kræver mod? Så kan det være at medic måske noget for dig? En medic hjælper udøvere før, under og efter træning og kampe, med alt fra tapning til skader

Det kan måske virke uoverskueligt, men vi har et kursus til dig! Også selvom du måske aldrig har bevæget dig i det sundhedsfaglige felt før

Kurset giver dig en værktøjskasse, så du er i stand til at hjælpe til fra sidelinjen og til træning i medic-gerningen. I forhold til tidligere, har vi et samlet medic-kursus, som giver dig indblik i at vurdere hovedskader, hjernerystelser, basal skadesbehandling, typer af ledskader, brudskader osv. Kurset giver dig også en basal viden til tapning

Kurset koster 650 kr., og er for alle udøvere, forældre og trænere. Hjælp din klub og vær med til at sikre udøvernes helbred.

Vi afholder kurser i øst og i vest, og de gennemføres uansat hvor mange der er tilmeldt.

Lørdag d. 11. marts kl. 09-14.30, i Brøndby.
Tilmelding sker her: https://daff.nemtilmeld.dk/825/

Lørdag d. 18. marts kl. 09-14.30, på BGI akademiet
Tilmelding sker her: https://daff.nemtilmeld.dk/826/

FÅ ET SNEAK PEAK PÅ CHEER LANDSHOLDENES VM-RUTINE

Danmarks All-Girl og Coed landshold er i gang med de sidste forberedelser inden afrejsen til Verdensmesterskaberne, og i den anledning afholdes der traditionen tro generalprøver – både i øst og vest, så alle fans kan få en mulighed for at se holdet inden VM.

Der vil være rig mulighed for at få en lille snakke med udøverne og ønske dem alle held og lykke, ligesom I vil få et unikt indblik i udøvernes hårde arbejde op til VM.
Landsholdene rejser til Orlando onsdag d. 16. april, så de har et par dage til de sidste træninger og finpudsning af rutinen, og vænne sig til at præstere i varmen.

1, 2, 3, LET’S GO DENMARK

📍 1. april kl. 14.00 Randers
FB Event: https://fb.me/e/2EUhblU4e

📍 15. april kl. 14.00 Skovgårdsskolen, Charlottenlund
FB Event: https://fb.me/e/3bBLzgL0w

Traditionen tro, har vi sendt alle vores cheerkonkurrencer i udbud, denne gang for sæsonerne 2023/2024, 2024/2025 og 2025/2026. Vi har set alle ansøgninger igennem, og arrangørerne til alle konkurrencerne er udvalgt.

Vi glæder os til at komme rundt i landet med alle konkurrencer, og til at samarbejde med klubberne, så vi kan få nogle fantastiske konkurrencer. Vær opmærksom på, at datoerne for konkurrencerne ikke er fastlagt endnu, hvorfor der står 2 dage på dem alle – det betyder ikke det er 2-dages konkurrencer.

2023/2024

Jule Cup 18. november 2023 – Royal Cheer Aalborg

Spring Cup 9/10 marts 2024 – Foxy Cheerleaders

DM 1. juni 2024 – Aarhus Tigers Cheerleaders

2024/2025

Jule Cup 16/17 november 2024 – Randers Cheerleaders

Spring Cup 8/9 marts 2025 – Copenhagen Cheerleaders

DM 25/26 maj 2025 – Rockets Cheerleaders

25/26

Jule Cup 22/23 november 2025 – Jam Frederikshavn Cheerleaders

Spring Cup 7/8 marts 2026 – Foxy Cheerleaders

DM 30/31 maj 2026 – Golden Angels Cheerleaders

Spring Cup 2023 afholdes d. 11. og 12. marts i Gladsaxe i samarbejde med Foxy Cheerleaders.

Vil du have en stand til Spring Cup, så se mere her.

For English press here: http://cheerleading.dk/english-guide-for-spring-cup-2023/

Vi glæder os rigtig meget til at slå dørene op i Gladsaxe Idrætshal.

Spring Cup afholdes over to dage. Vi er blevet så mange, at det nu er blevet en udfordring at afholde konkurrencer på en enkelt dag. Derfor vil denne Spring Cup være den første DAFF-konkurrence, der løber over to dage.

Der vil indmarch, som man kender det om lørdagen, og præmieoverrækkelse begge dage.

Alderskategorier vil blive blandet på begge dage.

Lørdag

 • Group Stunt Senior
 • Partner Stunt Senior
 • Performance Cheer Senior
 • Peewee lvl. 2
 • Junior lvl. 2
 • Senior lvl. 3
 • Senior lvl. 5
 • Junior lvl. 5 Coed (Begge dage)
 • Junior lvl. 5 All Girl (Begge dage)
 • Senior lvl. 6 Coed (Begge dage)
 • Senior lvl. 6 All Girl (Begge dage)

Søndag:

 • Group Stunt Junior
 • Partner Stunt Junior
 • Performance Cheer Junior
 • Peewee Minor
 • Peewee lvl. 1
 • Peewee lvl. 3
 • Junior lvl. 3
 • Junior lvl. 4
 • Junior lvl. 5 Coed (Begge dage)
 • Junior lvl. 5 All Girl (Begge dage)
 • Senior lvl. 4
 • Senior lvl. 6 Coed (Begge dage)
 • Senior lvl. 6 All Girl (Begge dage)

Sted

Gladsaxe Idrætshal

Vandtårnsvej 55, 2860 Søborg

Billetter

Billetsalget starter fredag d. 3. februar kl. 12.00 på www.boldbillet.dk

Billettype Salgsperiode Billetpris
Voksen Early Bird (en-dags) 3. feb. til 17. feb. 100 kr.
Voksen Early Bird (to-dags) 3. feb. til 17. feb. 150 kr.
Barn (5-14 år) Early Bird (en-dags) 3. feb. til 17. feb. 50 kr.
Barn (5-14 år) Early Bird (to-dags) 3. feb. til 17. feb. 75 kr.
Voksen (en-dags) 18. feb. til 10. marts 110 kr.
Voksen (to-dags) 18. feb. til 10. marts 160 kr.
Barn (5-14 år) (en-dags) 18. feb. til 10. marts 60 kr.
Barn (5-14 år) (to-dags) 18. feb. til 10. marts 85 kr.
På dagen    
Voksen indgang (en-dags) 11. & 12. marts 130 kr.
Voksen indgang (to-dags) 11. marts 200 kr.
Barn indgang (5-14 år) (en-dags) 11. & 12. marts 75 kr.
Barn indgang (5-14 år) (to-dags) 11. marts 140 kr.
Barn (0-4 år) 3. feb. til 12. marts Gratis

Stream Spring Cup live på vores YouTube kanal @dafforbund

Stream dag 1 d. 11. marts: https://www.youtube.com/watch?v=gG2wivpxhbg

Stream dag 2 d. 12. marts: https://www.youtube.com/watch?v=qAbcj5knkPo

FØLG OS PÅ