LUK
Home Cheerleading Cheerleading - Fremhævet

I de kommende uger sætter DAFF – i samarbejde med DIF – fokus på diversitet og de positive effekter, der er ved at have en høj diversitet i klubben. Diversitet handler om forskellighed/mangfoldighed. Høj diversitet gør bl.a., at grupper træffer hurtigere og bedre beslutninger, men også at en større gruppe vil kunne identificere sig med klubben. Diversitet kan derfor være med til at gøre klubben bedre og skaffe flere medlemmer.

 

“I DAFF ønsker vi at sikre stærke og stabile klubber, hvor klubbestyrelserne har en professionel tilgang til at drive foreningen. Vi ønsker at styrke klubbernes bestyrelser og foreninger ved at opkvalificere bestyrelsesmedlemmer og frivilliges kompetencer. Vi vil endvidere arbejde med diversitet i forhold til klubberne og forbundets sammensætning af bestyrelse, trænere, ledere mv. især med fokus på kønsfordelingen,” siger DAFF-formand, Michael Pasieczny, hvilket der også står i den strategiaftale DAFF har indgået med DIF.

 

DAFF viser vejen

“I vores eget forbund har vi derfor prioriteret selv at gå forrest og har gennem nogen tid arbejdet målrettet på at styrke forbundets diversitet – både i forbundsbestyrelsen og i forbundets administration. Og vores dedikerede arbejde har givet pote: Vi er p.t. tre kvinder (37,5 pct.) og fem mænd (62,5 pct.) i bestyrelsen og hhv. tre kvinder (50 pct.) og tre mænd (50 pct.) i administrationen, hvilket lever fuldt op til DIF’s anbefalede diversitetsspænd på ‛70/30-30/70’,” siger DAFF-formanden.

 

“I vil høre mere om det anbefalede diversitetsspænd på ‛70/30-30/70’ i de kommende uger, hvor vi sætter liv på ordene, så følg med på vores FB-side, hvor vi bl.a. vil løfte sløret for en spritny analyse af kønsfordelingen i DAFF-klubbernes bestyrelser samt giver tips og gode råd til, hvordan I ude i klubberne kan arbejde mere bevidst med at sammensætte jeres bestyrelser, så I sammen kan træffe hurtigere og bedre beslutninger til gavn for netop jeres klub,” slutter DAFF-formand, Michael Pasieczny.

Fra sæson 2020/2021 ændres konkurrencestrukturen i dansk cheerleading. Beslutningen om den nye struktur er efter lang tids drøftelse nu endelig landet, og betyder at de 3 årlige cheerleading-konkurrencer kommer til at ligge anderledes henover kalenderåret, i forhold til tidligere.

Beslutningen omkring ændringen er blevet truffet i samarbejde mellem klubber, cheerleading-udvalg, administrationen og DAFFs bestyrelse.

Hvad går ændringen på?

Jule Cup: Jule Cup rykkes en smule frem mod julen. Dette giver klubber og hold 1-3 ugers længere forberedelsestid op til konkurrencen, hvilket har været efterspurgt af klubberne.

Sommer Cup/Spring Cup: Sommer Cup flyttes til marts måned og ændrer navn til Spring Cup.

DM: Den helt store ændring i konkurrencestrukturen går på, at DM går fra at være den midterste konkurrence til at blive den sidste i en cheerleading-sæson. Ændringen sker af flere årsager:

 • Udøverne topper præstationsmæssigt ved den nuværende Sommer Cup
 • Den kortere sommerpause mindsker risikoen for frafald af udøvere, til gavn for klubberne og sporten
 • Sæsonen bliver længere og perioden for at rekruttere nye medlemmer forlænges, til gavn for klubberne og sporten

Vi er bevidste om, at ændringen ligeledes kan skabe en række udfordringer, hvilket også har gjort beslutningsprocessen lang, men vi er overbeviste om, at ændringen i det store billede vil være en fordel for både udøvere og klubber. Kvalifikationen til EM vil forsat være ved DM.

Denne ændring er et stort skridt i dansk cheerleading, men vi vurderer sporten er klar og er sikre på, at det bærer en masse godt med sig.  Vi glæder os til at se den nye konkurrencestruktur folde sig ud fra og med cheerleading-sæson 2020-2021.

Er der spørgsmål til ændringen er man meget velkommen til at kontakte udviklingskonsulent Malene på mk@daffmail.dk eller mobil 27126612.

 

Som tidligere søges arrangører til vores tre årlige konkurrencer for de to sæsoner 2020/ 21 og 2021/22. Krav mv. for de tre konkurrencer er beskrevet her: Prospekt Cheerleadingkonkurrencer 2020/ 21 og 2021/22

Som præsenteret på udviklingsmødet i maj, er det blevet besluttet at flytte runde på konkurrencerne, så DM bliver sæsonens sidste konkurrence. Det betyder, at den tidligere Sommer Cup flyttes til foråret. Nogle af årsagerne for at flytte konkurrencerne er:

 • at forlænge sæsonen
 • vi erfarer, at udøverne topper præstationsmæssigt til Sommer Cup.
 • derudover håber vi, at det kan hjælpe til fastholdelse af udøverne, da der bliver kortere sommerpause

Vi er opmærksom på, at flytningen giver udfordringer ift. deltagelse ved EM. Der afholdes møde under Jule Cup

 

Vores tre konkurrencer vil i 2020-22 ligge sådan:

December:   Jule Cup
Marts:         Spring Cup (tidl. Sommer Cup)
Maj:            DM

 

Proceduren for at byde/ tilkendegive, at man ønsker at byde på én eller flere konkurrencer er:

 • 15. december 2019: Tilkendegivelse ift. hvilken/ hvilke konkurrencer klubben ønsker at byde på
 • 15. januar 2020: Sidste frist for at indsende endelige ansøgning

 

Alle ansøgninger vurderes i første omgang ud fra indhold, økonomi, klubbens erfaring med at afholde konkurrencer samt forventninger til samarbejdet. Herefter fordeles konkurrencerne ud fra følgende kriterier:

 • Fordeling af konkurrencerne på flest mulige klubber
 • Jævn geografisk fordeling af konkurrencerne
 • Fordeling i forhold til, hvornår klubben sidst har afholdt en konkurrence

 

Vi håber, at rigtig mange har lyst til at byde ind på konkurrencerne.

Knap 900 cheerleading-udøvere i alderen fra 3-40 år har dagen igennem konkurreret til Jule Cup 2019 i Arena Randers, med ca. 1.250 tilskuere på lægterne. Der har været masser af god energi samt høj musik fra morgenstunden. Konkurrencen var godt arrangeret af Randers Cheerleaders, og holdene på gulvet blev vurderet af de fire dommere fra UK, Tjekkiet og Danmark. Dagen startede med Group Stunt, og dagen igennem har der været cheerleading fra level 1 til level 6.

Nu er alle resultater klar, og kan nærstuderes her.

Højdepunkter fra dagen kan genses på Faceebook og på Instagram: @dafforbund og @julecup2019. Tak til publikum, udøvere, de mange frivillige, samaritter, konferencier, lydfolk og dommerne for en super dag i dansk cheerleading!

Fundamentet for en god forening, der kan udvikle sig og vokse, er en stabil klubdrift. Der kan være nok så gode trænere og udøvere/ spillere, men hvis driften ikke er på plads, vil det komme til at hindre klubbens udvikling og vækst.

 Nogle foreninger har godt styr på driften, men de fleste kan sikret godt blive bedre. Kom og bliv inspireret af tre klubber, der kort fortælle om, hvordan de har struktureret driften af deres forening. Målet med møderne er, at deltagerne kan tage input med tilbage og udvikle deres egen klub.

 

Tilmelding til møderne sker via NemTilmeld

 

Klubmøde Vest

Mødet afholdes mandag d. 18. november 2019 kl. 18.30 – 21.00 i Dagnæshallen, Sportsvænget 4, Horsens.

 • Esbjerg Hurricanes – Jan Lykke Nielsen
  • Fortæller om, hvordan de i Hurricanes gennem mange år har haft styr på driften og stille og roligt udviklet klubben.
 • Aarhus Tigers Cheerleaders – Jakob Ljungberg
  • Fortæller om, hvordan de som stort set ny bestyrelse tog over og har valgt at drive klubben.
 • Triangle Razorbacks – Adrian Teague og Camilla Skovmose Thomsen
  • Fortæller om, hvordan de har driver klubben i forhold til at have to aktiviteter.

 

Klubmøde Øst

Mødet afholdes onsdag d. 20. november 2019 kl. 18.00 – 21.00 i Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, Brøndby.

 • Amager Demons – Jacob Udengaard
  • Fortæller om, hvordan de har styr på driften og stille og roligt udvikler klubben.
 • Golden Angels Cheerleaders (afventer endeligt tilsagn)
  • Fortæller om, hvordan de på to år er gået fra at starte klubben til i dag at have rundet 100 medlemmer, og hvilke udfordringer det har givet ift. driften af klubben.
 • Frederikssund Oaks – Mette Benzon og Kyler Wilson
  • Fortæller om, hvordan de har driver klubben i forhold til at have to aktiviteter, og hvordan det har været at starte aktivitet nr. 2 op.

 

Der vil være bud på, hvad der kendetegner den gode klub og god klubdrift.

 

Med denne workshop omkring klubdrift vil vi give vores foreninger mulighed for at få inspiration omkring, hvordan andre foreninger driver deres forening. Efterfølgende vil der være den dialog omkring klubdrift. Hvis tiden tillader det, vil det være muligt aktivt selv at arbejde med egne forening og få feedback på den måde, som I driver jeres forening.

 

DAFF er værter ved sandwich og vand/ sodavand samt kaffe.

DAFFs bestyrelse indkalder hermed til ordinært årsmøde i Dansk Amerikansk Fodbold Forbund:

lørdag d. 7. december 2019 kl. 10.00

i Østergades Forsamlingshus, Østergade 33, 5500 Middelfart.

 

Dagsorden for det ordinære årsmøde er ifølge vedtægter som minimum:

1)               Valg af dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.

2)               Formanden aflægger beretning.

3)               Udvalgsberetninger til godkendelse.

4)               Bestyrelsen forelægger det reviderede regnskab til godkendelse.

5)               Godkendelse af budget, og fastsættelse af foreningskontingent, turneringsgebyr og licensafgift.

6)               Behandling af indkomne forslag.

7)               Valg af formand (vælges i lige år)

8)               Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer og samt 1. og 2. suppleant.

9)               Valg til formænd for og øvrige medlemmer af faste udvalg.

– Disciplinærudvalg

– Appeludvalg

– Dommerudvalg

– Cheerleadingudvalg

– Flag footballudvalg

10)             Valg af to revisorer og en suppleant for disse samt en ekstern revisor.

11)             Eventuelt.  

 

Opstilling af kandidater, indsendelse af forslag og udsendelse af materiale:

§10, Stk. 2

Forslag, der ønskes behandlet, og kandidaturer til bestyrelsen skal være sekretariatet i hænde senest 14 dage før årsmødets afholdelse.

 

Forslag, kandidaturer mv. skal indsendes på nb@daffmail.dk

 

§10, Stk. 3

Senest 8 dage før årsmødets afholdelse skal medlemmerne have modtaget dagsorden, der skal være bilagt formandens beretning, alle udvalgsberetninger, det reviderede regnskab samt eventuelle forslag og kandidaturer.

 

 

Antal delegerede, stemmeregler/ -antal og fremmødepligt

§9, stk. 2

På årsmødet har:

 • fuldgyldige medlemmer med 100 eller flere medlemmer (jf. §4, stk. 4, litra a) 4 stemmer,
 • fuldgyldige medlemmer med 50-99 medlemmer (jf. §4, stk. 4, litra a) har 3 stemmer;
 • fuldgyldige medlemmer med over 20-49 medlemmer (jf. §4, stk. 4, litra a) har 2 stemmer,
 • fuldgyldige medlemmer med 0-19 medlemmer (jf. §4, stk. 4, litra a) har 1 stemme.

 

Medlemstallet er det senest indberettede til det Centrale Foreningsregister (CFR).

 

Associerede medlemmer (jf. §4, stk. 4, litra b) har ikke stemmeret.

Skoler (jf. §4, stk. 1) kan maksimalt have 10 % af stemmerne ved et årsmøde.

 

§9, Stk. 3

Fuldgyldige medlemmer kan maksimalt stille med det antal delegerede, som foreningen har af stemmer. Associerede medlemmer kan stille med 2 observatører.

 

§9, Stk. 4

Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde og for ét medlem, én person vil således kun kunne stemme for én forening med det stemmetal, som foreningen har.

 

§9, Stk. 5

Foreningerne med mere end 19 medlemmer er ansvarlige for at mindst én repræsentant for klubben giver møde. For fuldstændig udeblivelse pålægges foreningen en bøde på svarende til foreningens kontingent for det pågældende år.

Julelotteriet 2019 er et risikofrit tilbud til børn og unge i foreninger og idrætsklubber. Her får du en god mulighed for at tjene penge til udstyr, rejser, eller andre aktiviteter og samtidig støtte Børnehjælpsdagens arbejde for Danmarks 14.000 anbragte børn og unge.

Ved at sælge Julelotteriet kan klubberne tjene op til 12 kr. pr. solgt skrabelod til egne aktiviteter. Selve loddet sælges for 25 kr., hvilket er en attraktiv pris for køberne (nemt at sælge). Det er gratis at tilmelde sig som sælger, og vi sender lodderne uden beregning. Det kan faktisk ikke være nemmere.

Salgsperioden for Julelotteriet 2019 er den 10. oktober til 30. december. Bemærk; Salgsperioden er i år udvidet med næsten en måned. Man kan tilmelde sig som sælger nu – og i hele salgsperioden. Man kan selvfølgelig selv vælge, hvor mange dage / uger,  man  i praksis vil bruge på salget. Tilmelding kan ske online her: www.bhd.dk/bestil-lodder

Til info var i alt var 554 foreninger, klubber og klasser med til at sælge Julelotteriet i 2018 og den samlede fortjeneste lød på 2,9 millioner kroner. Overskuddet fra Julelotteriet går til Børnehjælpsdagens arbejde for anbragte/udsatte børn og unge i DK. Dermed er de unge sælgere med til at gør en stor forskel.

 

Her er et par nyttige links:

– Foto til nyhed, Facebook eller lign: Foto af sælgere og lodark.

– A4 side-plakat: ’Tjen penge til klubben’ (til at printe ud og sætte op i klubben)

– Webside med info om lodsalget: www.bhd.dk/saelg-skrabelodder

– Børnehjælpsdagens webside: www.bhd.dk

 

 

 

 

Cheerleading landsholdene er gået i gang med forberedelserne til VM 2020, der finder sted i Orlando, Florida, den 28-29 april 2020.

Der har været try-out og bruttotrupperne til begge landshold er udtaget, og nu starter træningerne for alvor. Bruttotrupperne vil blive reduceret i løbet af de næste måneder, indtil de endelige hold er på plads.

Trænerteam

Trænerteam er på plads – for All Girl landsholdet er Mie Høg Hegaard træner, og har Fanni Liv Engelbrecht som assistent. Trænerfor Coed er Gerardo Redondo Mora, og har Demmi Wu og Anine Dittmer som assistenter.

COED
Navn Hold Klub
Albert Damgaard Jensen Coed Rockets Cheerleaders
Anders Winter Coed Vikings
Cecilie Rugbjerg Coed Jam Frederikshavn
Celina Hjortshøj Svanborg Coed Jam Aalborg
Daniel Frausing Coed Vikings
Ellie Fie Frewert Coed Rockets Cheerleaders
Emil Sejdenfaden Bagge Coed Rockets Cheerleaders
Frederik Knust Nielsen Coed Rockets Cheerleaders
Frederik Oliver Petersen Coed Rockets Cheerleaders
Katrine Olsen Coed Jam Frederikshavn
Lasse Damsgaard Sørensen Coed Randers Cheerleaders
Lasse Salomonsson Coed Rockets Cheerleaders
Louise Thostrup Devine Coed Copenhagen Cheerleaders
Luca Mortang Coed Rockets Cheerleaders
Maria Reppien Eickworth Coed Rockets Cheerleaders
Mathilde Rugbjerg Coed Jam Frederikshavn
Miamiranda Emilie Celinder Coed Rockets Cheerleaders
Sandra Djordjevic Coed Rockets Cheerleaders
Silene Chainisong Mortensen Coed Rockets Cheerleaders
Simon Skou Coed Vikings
STAFF
Gerardo Alexander Redondo Mora Træner Copenhagen Cheerleaders
Demmi Wu Assistent JAM Aalborg
Anine Dittmer Assistent GIF Cheerleading
All Girl
Navn Hold Klub
Mie Kozak Frederiksen All Girl Randers Cheerleaders
Miamiranda Emilie Celinder All Girl/Coed Rockets Cheerleaders
Julie Fiil Frandsen All Girl Randers Cheerleaders
Cecilie Jørhof Singer All Girl Rockets Cheerleaders
Sara Marhilde Vassard All Girl Randers Cheerleaders
Mia Schmidt Nielsen All Girl JAM Aalborg
Silke Hedegaard Moseb All Girl JAM Aalborg
Felia Soldthved Bak All Girl Golden Angels Cheerleaders
Liv Bjørnebod Gaardbye All Girl Aarhus Tigers Cheerleaders
Frida Ditlev Petersen All Girl Randers Cheerleaders
Silke Lewalski All Girl Rockets Cheerleaders
Jazmin Lise Suwantrai Nørrevig All Girl Rockets Cheerleaders
Anna Risager Jensen All Girl JAM Aalborg
Ellie Fie Frewert All Girl/Coed Rockets Cheerleaders
Simone Gundorf Madsen All Girl Rockets Cheerleaders
Anika Hedegaard All Girl Golden Angels Cheerleaders
Tilde Ottosen Paulsen All Girl Aarhus Tigers Cheerleaders
Freja Steen Hansen All Girl Rockets Cheerleaders
Cecilie Jungersen Andersen All Girl Aarhus Tigers Cheerleaders
Anine Pernille Bøgholm All Girl Rockets Cheerleaders
Ida Knudsen Ellermann All Girl Randers Cheerleaders
Frederikke Skjold Elnegaard All Girl JAM Aalborg
Alika Xaviera Vivica Viola Z Schmidt All Girl Rockets Cheerleaders
Ea Aaboe Jørgensen All Girl Aarhus Tigers Cheerleaders
Kamille-My Genz Offenberg All Girl Aarhus Tigers Cheerleaders
Nanna Óttarsdóttir All Girl Aarhus Tigers Cheerleaders
Katja Flensborg Stamer All Girl Rockets Cheerleaders
Lærke Victoria Blytmann All Girl Copenhagen Cheerleaders
Nathali Klante Skjoldemose All Girl Copenhagen Cheerleaders
Jill Topp Rødland All Girl Foxy Cheerleaders
Nanna Rex Madsen All Girl Copenhagen Cheerleaders
Emma Victoria Bølle All Girl Copenhagen Cheerleaders
Sara Skjødt Hollitsch Fjaestad All Girl JAM Frederikshavn
Cecilie Dithmer Holst All Girl JAM Aalborg
STAFF
Mie Høg Hegaard Træner Randers Cheerleaders
Fanni Liv Engelbrecht Assistent Copenhagen Cheerleaders

Den spændende afstemningen er nu slut, og stemmerne er talt op.

Vi kan nu med stolthed byde velkommen til hele to nye medlemmer af det eksklusive DAFF Hall of Fame. Medlemsskabet af DAFF´s Hall of Fame er en hæder, der gives til nogle af de bedste spillere og udøvere indenfor DAFFs tre sportsgrene: amerikansk fodbold, flag fodbold og cheerleading.

Thomas Linnemann og Kim Schandorpf er de to nye medlemmer af DAFFs Hall of Fame. Thomas og Kim vil officielt blive optaget i det fine selskab til Mermaid Bowl 2019 i Gladsaxe lørdag d. 05.10.2019.

Herfra vil vi gerne ønske Thomas Linnemann og Kim Schandorph et stort tillykke med medlemskabet i den nye klub – DAFFs Hall of Fame. Velkommen til begge to!

De 8 nominerede til DaHof 2019 var:

Spillere:

 • Mikkel Vangsgaard
 • Kasper Dyhr Øelund
 • Kim Schandorf
 • Thomas Linnemann
 •  Søren “Farfar” Knudsen

Trænere:

 • Ingen nominerede

Bidragsydere:

 • Jens Peter Stou (JP)
 • Magnus Peter Lauesgaard
 • Ingerlise Terp

Jule Cup 2019 i Cheerleading er den første konkurrence i 2019-2020 sæsonen, og der åbnes nu op for holdtilmeldinger. Jule Cup 2019 afholdes igen i år i Arena Randers, denne gang i samarbejde med Randers Cheerleaders.

Konkurrencen løber af stablen lørdag d. 16. november 2019, og invitationer, tilmeldingsformularer mm. plus alt praktisk info kan findes i vores Guide til Jule Cup her.

Vi varmer op til endnu en super konkurrencedag i dansk cheerleading. Kom og vær med!

FØLG OS PÅ