LUK
Home Cheerleading Cheerleading - Fremhævet

Som mange af jer sikkert har læst i medierne, har der været en del drøftelser af gebyr for frivilligt sundhedspersonale i foreningerne. I dette link og tekst kan I læse, om hvor sagen er.

Læger, tandlæger, fysioterapeuter og andet sundhedsfolk skal som udgangspunkt fremover betale et gebyr for registrering, hvis de bijobber. Men det skal ikke gælde frivilligt arbejde i idrætsforeninger.

DIF er i tæt dialog med Sundheds- og Ældreministeriet om de nye regler, der fra årsskiftet indebærer, at sundhedspersonale skal betale et gebyr på op til 4.000 kroner per behandlingssted, hvor de bijobber. Det har blandt andet ført til, at et stor antal vagtlæger har droppet deres bijob. Med loven vil ministeriet skabe et bedre overblik over, hvor i landet der bliver udført behandling.

I princippet kunne det også blive en bekostelig affære for det frivillige sundhedspersonale indenfor idrætten – og dermed de danske idrætsforeninger. Et overslag fra f.eks. DJU med 5.400 medlemmer viser, at der til dækning af gebyrer for deres frivillige sundhedspersonale ved stævner osv. kunne forventes en ekstra udgift for op mod 200.000 kr. årligt. Det er en udgift, der enten skal dækkes af det frivillige sundhedspersonale eller af foreningerne.

DIF tog derfor straks kontakt til Sundhedsministeriet, efter at sagen kom frem. Tilbagemeldingen fra Sundhedsministeren var, at det på ingen måde er intentionen, at det frivillige foreningsliv skal rammes af den nye lov. Derfor indkalder ministeriet meget snart de relevante parter på området, blandt andet DIF, for at vende alle hjørner og sikre, at det frivillige foreningsliv ikke får problemer på grund af den nye lov.

Ministeriet er – efter ønske fra DIF – allerede kommet med en udmelding på sin hjemmeside, hvor de bekræfter, at frivilligt sundhedspersonale i foreningsidrætten ikke skal betale gebyr. Der bliver nu arbejdet med to principper: 1) Hvis man fungerer som frivillig, ulønnet sundhedspersonale i en forening, så skal man ikke betale gebyr. 2) I forhold til dem, der får betaling for at fungere som sundhedspersonale i en forening, vil man indføre en passende bagatelgrænse, så man ikke skal betale gebyr, fordi man får et mindre honorar e.l.. Samtidig vil ministeriet sikre, at selve registreringen gøres enkel og ubureaukratisk.

Udmeldingen fra ministeriet kan læses her.

DIF forventer, at indkaldelsen til mødet i ministeriet vil komme i løbet af meget kort tid, og der vil komme yderligere information til foreningerne herefter.

Som tidligere år søger vi arrangører til vores tre årlige konkurrencer i cheerleading for de to sæsoner 2018/ 19 og 2019/20.

Prospekt for afholdelse af konkurrencerne kan ses her

 

Deadlines og proces:

 1. Ansøgerne skal senest d. 4. februar 2018 tilkendegiver, hvis man ønsker at ansøge på én eller flere konkurrencer. Her ønskes en kort beskrivelse af:
  • Konkurrencehal
  • Opvarmningshal
  • Omklædningsfaciliteter
  • Skoleovernatning
  • Andre faciliteter
 2. DAFF går herefter i dialog med de klubber, der ønsker at byde ind på afviklingen.
 3. Sidste frist for at indsende endelige ansøgning er 1.  marts 2018.
 4. DAFF kan herefter bede om evt. yderligere oplysninger.
 5. DAFF vil medio marts 2018 udvælge arrangørerne.

 

Udvælgelse af arrangører

Alle ansøgninger vurderes i første omgang ud fra indhold, økonomi, klubbens erfaring med at afholde konkurrencer samt forventninger til samarbejdet. Herefter fordeles konkurrencerne ud fra følgende kriterier:

 • Fordeling af konkurrencerne på flest mulige klubber – som udgangspunkt kan samme klub ikke have samme konkurrence to gange i træk
 • Jævn geografisk fordeling af konkurrencerne
 • Fordeling i forhold til, hvornår klubben sidst har afholdt en konkurrence

 

Fordeling af konkurrencerne sket i samarbejde mellem DAFFs administration og Mikael Sohn Ottesen. Dette sikre en uvildig fordeling af konkurrencerne.

Dansk Amerikansk Fodbold Forbund (DAFF) søger en kontorassistent på deltid (20 timer). Stillingen ønskes besat pr. 1. april 2018 – evt. allerede pr. 1 marts.

DAFF er specialforbund for de tre idrætsgrene amerikansk fodbold, cheerleading og flag football. Vi er inde i en positiv udvikling, og er pr. 1. januar 2018 overgået til at arbejde ud fra en ny fireårig strategiaftale med Danmarks Idrætsforbund. Strategiaftalen har åbnet op for, at vi kan ansætte en kontorassistent på deltid til at varetage diverse administrative opgaver.

Arbejdsstedet er primært på vores kontor i Aarhus, men du vil også i mindre omfang have arbejdsdage på vores kontor i Brøndby. Du bliver del af et energisk og engagerende miljø, hvor der er fart på.

Dine primære opgaver vil være:

 • Generel administration (telefon, mails, hjemmeside, mv.)
 • Turneringsadministration (oprettelse og flytning af kampe, licenser, mv.)
 • Administration af landsholdsaktiviteter (oprettelse, tilmeldinger, mv.)
 • Diverse kontormæssige opgaver ifm. sponsorkontrakter og fundraising
 • Eventafvikling (deltagelse ved vores store events som f.eks. Mermaid Bowl)

Vi leder efter en person der:

 • Har kendskab til og erfaring med de beskrevne arbejdsopgaver
 • Brænder for at arbejde med idræt
 • Trives i en travl og varieret hverdag
 • Er velstruktureret og leverer som aftalt
 • Er positiv og dynamisk
 • Trives med at arbejde selvstændigt såvel som i teams

Det er ikke noget krav, at du har kendskab til DAFFs tre idrætsgrene.

Faglige kompetencer:

 • Kontoruddannet eller lignende relevant uddannelse.
 • Behersker dansk og engelsk, såvel skriftligt som mundtligt
 • Behersker diverse Office programmer (Word, Excel, Power Point mv.)
 • Gerne have erfaring i at arbejde med Word Press
 • Gerne have rutine i at arbejde med Photoshop eller InDesign
 • Gerne have rutine med at arbejde med Podio

Sociale kompetencer
Vi har de bedste, mest engagerede og passionerede medlemmer, og det er derfor vigtigt at du som person, er udadvendt og vant til at samarbejde med mange forskellige mennesker. Du skal have nemt ved at kommunikere med medlemmer og samarbejdspartnere, hvor du skal sætte dig ind i deres behov og være parat til at hjælpe med eventuelle problemer.
Vi forventer desuden, at du er struktureret, organiseret og energisk samt evner at holde hovedet koldt i pressede situationer. Dit arbejde vil være meget varieret, og du skal evne at have mange bolde i luften. Du skal ligeledes trives med, at der ved vores events har et højt arbejdstempo.

Vi kan tilbyde dig:

 • En deltidsstilling på 20 timer om ugen i en spændende idrætsorganisation
 • Mulighed for fleksible arbejdstider
 • En hverdag med stor selvstændighed og variation
 • Løn efter kvalifikationer

Eftersom en del af arbejdet foregår sammen med frivillige, skal der i mindre omfang påregnes aften- og weekendarbejde.

De første tre måneder finder ansættelsen sted på prøve.

Er du interesseret i at høre mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte DAFFs Administrationschef Nicolai Blom på tlf. 7026 2316.

Ansøgningen sendes til job@daff.dk senest d. 23. januar 2018.

Samtaler afholdes d. 6. og 9. februar 2018 i Århus.

Dansk Amerikansk Fodbold Forbund (forkortet DAFF) blev stiftet i 1989, og arbejder med udviklingen af amerikansk fodbold, flag football og cheerleading. Forbundet har omkring 4500 medlemmer fordelt på 70 klubber over hele landet.

Pr. 1. januar 2018 har Peter Hvidberg valgt at træde ud af bestyrelsen i DAFF.

Grundlaget for Peter udtræden er, at han igen bliver en aktiv del af American Sports Outlet. Efter 2½ år, hvor Peter ikke har været aktiv i forretningen, træder han nu ind og skal være en del af den daglige ledelse. Peter ønsker ikke, at der skal kunne stilles tvivl ved hans interesser i forbundet og sporten. Han vælger derfor at trække sig fra DAFFs bestyrelse, nu hvor han også får en kommerciel interesse som aktiv del af American Sports Outlet.

Formand Michael Brøndum Hansen har taget Peters beslutning til efterretning, og har spurgt 1. suppleant Inge Romsdal om at overtage Peters plads, hvilket Inge har takket ja til.

Suppleanterne deltager aktivt i bestyrelsesarbejdet, så Inge er allerede inde i bestyrelsesarbejdet, og det vil være let for hende at træde ind i bestyrelsen. Bestyrelsen vil på sit næste møde d. 8. marts 2018 se på, hvordan de politiske områder skal fordeles.

DAFF vil benytte lejligheden til at takke Peter Hvidberg for det store arbejde i bestyrelsen, og ønsker ham alt muligt held og lykke til fremover.

Så er kalenderen for 2018 klar!!

I kalenderen fremgår alle landsholdsaktiviteter, uddannelser og alle de forskellige møder vi inviterer til. Vi tager forbehold for fejl/ændringer, og beder om at I følger de enkelte aktiviteter i vores “kalender” på daff.dk.

På mange af aktiviteterne er der ikke listet tid og sted. Disse vil blive offentliggjort, når ”nyhederne” for aktiviteterne bliver publiceret på daff.dk.

Download Kalender 2018 i PDF.

Deadlines

01.01 Licensfrist NL (15 stk.)
15.01 Betaling af kontingent for alle klubber (flag, amerikansk fodbold, cheerleading)
18.01 Tilmeldingsfrist til 1. division (KL/ 2. div. efter sommerferien)
31.01 Indberetning af medlemstal af CFR

01.02 Tilmelding for DS, U19 og U16
01.02 Tilmelding for FNL og FKL
01.02 Licensfrist 1. div. (KL og 2. div.) (15 stk.)
01.02 Licensfrist U19 NL og U16 NL (15 stk.)
01.02 Fakturering af holdtilmelding (1. rate NL)
15.02 Fakturering af holdtilmelding (amerikansk fodbold)
15.02 Licensfrist DS (15 stk.)
15.02 Licensfrist U19 DS og U16 DS (15 stk.)
15.02 Licensfrist U19 RS og U16 RS (12 stk.)

01.03 Licensfrist NL (yderligere 15 stk.)
01.03 Licensfrist 1. div. (KL og 2. div.) (yderligere 5 stk.)
01.03 Licensfrist U19 NL og U16 NL (yderligere 5 stk.)
01.03 Licensfrist FNL (10 stk.)
01.03 Fakturering af holdtilmelding (flag football)
15.03 Licensfrist FKL (7 stk.) og F2. div. (7 stk.)

01.04 Licensfrist DS (yderligere 5 stk.)
01.04 Fakturering af 1. del af dommerbetalingsgebyr

01.05 Fakturering for holdtilmelding (2. rate NL)

01.07 Fakturering af 2. del af dommerbetalingsgebyr

01.08 Fakturering for holdtilmelding (3. rate NL)
15.08 Licensfrist KL (yderligere 5 stk.)
15.08 Fakturering for holdtilmelding (2. rate KL)

15.10 Fakturering for hold- og spillertilmelding (U10, U12, U14)

Som tidligere udmeldt, så ønsker DAFF i lighed med 2016 og 2017 at sende et All Girl Premier og et Coed Premier landshold til Cheerleading VM 2018 i Orlando, Florida, d. 25-27 april 2018.

COED landsholdet
På baggrund af en try-out der lå d. 28.-29. oktober 2017, samt try-out den 2.-3. december 2017, er det besluttet, at Danmark ved Worlds 2018 kun er repræsenteret ved All Girl landsholdet, da Coed på nuværende tidspunkt ikke har det ønskede niveau.

Det betyder ikke, at vi opgiver Coed landsholdet, tværtimod, så vil vi arbejde på at højne niveauet, så Danmark er repræsenteret med et Coed landshold ved Worlds 2019.

Dette gør vi ved at bruge de allerede planlagte landsholdstræninger til at åbne gratis Coed træninger, hvor der vil blive arbejdet på skills, stunts med mere. Coed træningerne vil ligge i de perioder på træningsdagene, hvor All Girl holder pause i deres træning, hvilket er 2 gange 2 timer hver dag.

Vi håber at rigtig mange Coed udøvere vil tage imod dette tilbud, både øvede, men også nye mindre øvede, så vi kan få løftet niveauet på Coed cheerleading i Danmark generelt, til gavn og glæde for alle.

For planlægningens skyld, vil vi gerne, at de udøvere der vil gøre brug af muligheden for Coed træning, giver besked om dette på mail til cheerlandshold2018@daff.dk senest 3 dage før de enkelte landsholdscamps, som er listet herunder.

Vi vil allerede nu gøre opmærksom på, at når vi nærmer os Worlds, kan der forekomme landsholdstræninger, hvor vi ikke har den åbne Coed træning, simpelthen fordi vi er så tæt på Worlds, at All Girl skal bruge al opmærksomheden. Dette vil blive meldt ud i god tid inden landsholdstræningen.

 
All Girl landsholdet

Truppen til All Girl landsholdet er udtaget, som er listet herunder. I tråd med de sidste par år, bliver det endelige hold, der skal på gulvet til VM, først sat kort før konkurrencen. Dette gør vi for, at vi kan sætte det bedste landshold, der skal konkurrere med de andre landshold om VM-titlerne.

Det vil betyde, at der er nogle udøvere, der ikke kommer på gulvet, hvilket vi selvfølgelig er kede af, men sådan er betingelserne på DAFFs landshold, ligesom på alle andre landshold, hvor det gælder om at vinde.

Da vi ikke har noget Coed landshold med til Worlds i 2018, har det åbnet op for muligheden for at aktivere assisterende landstræner Mie Høg Hegaard som aktiv udøver. Dette gøres af den årsag, at Mie, grundet hendes store erfaring og høje niveau, vil ved at være aktiv i træningerne kunne være rollemodel for de andre backspots, som vil kunne lære en masse af Mie. Dette kan som nævnt lade sig gøre, da vi ikke har 2 landshold, og derfor ikke har det samme behov for trænere. Mie vil dog stadig være assisterende landstræner, og vil stadig virke som sådan til træningssamlingerne sammen med den anden assisterende landstræner Cæcilie Tindbæk Steffensen, og vores landstrænere Lina Kogoj og Matjaz Gerbec.

ALL-GIRL landsholdstruppen verdensmesterskaberne Worlds 2018:

Navn Klub
Alexandra Olsen Rockets Cheerleaders
Alika Schmidt Rockets Cheerleaders
Amalie Vestergaard Jam Cheer Aalborg
Anna Risager Jensen Jam Cheer Aalborg
Caroline Andersen Jam Cheer Aalborg
Caroline Bisholm Copenhagen Cheerleaders
Caroline Wittorff Jam Cheer Aalborg
Celina Svanborg Jam Cheer Aalborg
Cirkeline Hyllegaard Rockets Cheerleaders
Claudia Larentis Aarhus Tigers Cheerleaders
Ea Aaboe Aarhus Tigers Cheerleaders
Eline Bojsen–Moller Rockets Cheerleaders
Ellie Frewert Rockets Cheerleaders
Emilie Gundersen Rockets Cheerleaders
Freja Steen Rockets Cheerleaders
Frida Petersen Randers Cheerleaders
Helena Gammeljord Rockets Cheerleaders
Ida Ellermann Randers Cheerleaders
Jazmin Nørrevig Rockets Cheerleaders
Karla Petersen Randers Cheerleaders
Karoline Garder Copenhagen Cheerleaders
Katja Stamer Rockets Cheerleaders
Marie Sveigaard Randers Cheerleaders
Mie Høg Hegaard Randers Cheerleaders
Nicoline Fendinge Aarhus Tigers Cheerleaders
Nikita Guldborg Rockets Cheerleaders
Sara Vassard Randers Cheerleaders
Silke Lewalski Rockets Cheerleaders
Stefanie Wright Vikings Cheerleaders

 
 

 

Program og træningssamlinger frem mod Worlds 2018

6. og 7. januar Træning
27. og 28. januar Træning
10. og 11. februar Træning
17. og 18 februar Træning
24. og 25. februar Træning
3 og 4 marts Træning
8. april Træning
14. og 15. april Træning (generalprøve – vest)
21. og 22. april Træning (generalprøve – øst)
23. april Afrejse til VM
1. maj Ankomst hjem fra VM

I torsdags inviterede Anti Doping Danmark (ADD) til informationsmøde, hvor vi var repræsenteret af Sportschef Lars Carlsen. Her følger et sammendrag af de mest relevante informationer.

Til at starte med så skal vi gøre opmærksom på, at Dopinglisten som vanligt opdateres ved årsskiftet – her er link til ADD’s oversigt over de væsentligste ændringer, samt den opdaterede Dopingliste 2018.

https://www.antidoping.dk/medicin/medicin/nyt-paa-dopinglisten

ADD har udarbejdet en ny opdateret Udøverguide, der er en vejledning til udøvere om antidopingreglerne – den er også meget relevant for trænere og ledere.

https://www.antidoping.dk/sitetools/downloadcenter/publikationer/udoeverguide

I forbindelse med de tests ADD udfører, vil de i 2018 gradvist overgå til en papirløs model, hvor registrering af udøveren foregår på iPad, som erstatning for den nuværende model med gennemslagspapir.

Procedure for dopingkontrol

ADD fandt anledning til at gennemgå nogle hovedpunkter vedr. dopingkontrol i holdidrætsgrene, da de har haft nogle oplevelser hvor udøvere, trænere og ledere udviste usikkerhed omkring proceduren – her er hovedpunkterne:

Dopingkontrol i holdidrætsgrene

 • Udøveren bliver indkaldt hurtigst muligt efter kampens/træningens afslutning
 • Udøveren skal være under opsyn fra indkaldelsen til afslutningen af dopingkontrollen
  • Dette kan betyde, at dopingkontrollanten er nødt til følge med i omklædningsrummet eller lignende, og være der under eventuelle spillermøder med mere
  • Dopingkontrollanter er underlagt tavshedspligt

Kosttilskud anbefalinger

Der var også et kort indlæg om kosttilskud, hvor ADD anbefaler at man køber produkter, der er testet for stoffer på Dopinglisten – de anbefaler følgende 2 steder – NSF http://www.nsf.org/ og Informed-Sport  http://informed-sport.com/ – men det skal præciseres, at det til enhver tid er udøveres eget ansvar i tilfælde af en positiv dopingtest, uagtet om produktet er testet eller ej.

TIDSPLAN JULE CUP 2017

Velkomst ved  DAFF – Mikael Sohn Ottesen 08:55
Partner stunt; Junior Elite (Level 5)
Rockets Sunlight Rockets Cheerleaders 09:00
Partner stunt; Senior Premier (Level 6)
Rockets MoonLight Rockets Cheerleaders 09:05
Rockets Venus Elem Roockets Cheerleaders 09:10
Vikings Lightning Vikings Cheerleaders 09:15
Rockets Fuse Rockets Cheerleaders 09:20
Group stunt; Junior All Girl Elite (Level 5)
Scorpions Cousins Randers Cheerleaders 09:25
Jam Exeed Jam Cheer Aalborg 09:30
Rockets Delphinus Rockets Cheerleaders 09:35
Jam Eclipse Jam Cheer Aalborg 09:40
Jam Empeiria Jam Frederikshavn Cheerleaders 09:45
Jam Enchanted Jam Cheer Aalborg 09:50
Group stunt; Junior Coed Elite (Level 5)
Rockets Neemo Rockets Cheerleaders 09:55
Rockets Blue Sky Rockets Cheerleaders 10:00
Group stunt; Senior All Girl Premier (Level 6)
Rockets Champ Rockets Cheerleaders 10:05
Foxy Supreme Foxy Cheerleaders / GIF-Gym 10:10
Vikings Bifrost Vikings Cheerleaders 10:15
Group stunt; Senior Coed Premier (Level 6)
Rockkets Cassini (UDGÅR) Rockets Cheerleaders 10:20
Jam Enjoy Jam Cheer Aalborg 10:25
Opstilling til indmarch 10:30
Holdene klar til indmarch 10:50
Indmarch 11:00
Velkomst ved Randers Cheerleaders 11:15
Velkomst ved  DAFF – Mikael Sohn Ottesen 11:20
Junior (Level 3)
Rockets Venus (UDGÅR) Rockets Cheerleaders 11:20
Tigers Energy Aarhus Tigers Cheerleaders 11:27
Eagles Cheerleaders Eagles Cheerleaders Junior 11:34
BlackBirds Frederissund OAKS 11:41
All Star Thunder All Star Cheerleaders Aarhus 11:48
Foxy Extreme Foxy Cheerleaders / GIF-Gym 11:55
Vikings Ravns Vikings Cheerleaders 12:02
Jam  Extreme Jam Cheer Aalborg 12:09
Jam Experience Jam Frederikshavn Cheerleaders 12:16
Rockets Discovery Rockets Cheerleaders 12:23
Tigers Excited Aarhus Tigers Cheerleaders 12:30
Frokost
 Junior (Level 4)
Rockets Gravity Rockets Cheerleaders 13:20
Senior (Level 4)
Rockets Viper Rockets Cheerleaders 13:27
CC Vision Copenhagen Cheerleaders 13:34
Peewee Minors (Level 1)
Jam Elephant Jam Frederikshavn Cheerleaders 13:39
Turtles Snap Randers Cheerleaders 13:44
Rockets Sputnik Rockets Cheerleaders 13:49
PeeWee (Level 2)
All Star Power All Star Cheerleaders Aarhus 13:54
Foxy Pirates Foxy Cheerleaders / GIF-Gym 13:59
Spiders Aggressive Randers Cheerleaders 14:04
Rockets Stardust Rockets Cheerleaders 14:09
Tigers Starlets Aarhus Tigers Cheerleaders 14:14
Vikings Tyrlinger Vikings Cheerleaders 14:19
Jam Energy Jam Cheer Aalborg 14:24
Jam Electric Jam Frederikshavn Cheerleaders 14:29
Tigers Charm Aarhus Tigers Cheerleaders 14:34
Pause
Cheerleading; Peewee (Level 3)
CC Imagination Copenhagen Cheerleaders 14:50
Rockets Apollo Rockets Cheerleaders 14:57
Eagles Cheerleaders Eagles Cheerleaders Peewee 15:04
Foxy Fury Foxy Cheerleaders / GIF-Gym 15:11
Jam Excited Jam Cheer Aalborg 15:18
Tigers Spirit Aarhus Tigers Cheerleaders 15:25
Spiders Attack Randers Cheerleaders 15:32
Jam Express Jam Frederikshavn Cheerleaders 15:39
CC Desire Copenhagen Cheerleaders 15:46
Rockets Shooting Star Rockets Cheerleaders 15:53
Pause
Cheerleading; Junior All Girl Elite (Level 5)
Tigers Fusion Aarhus Tigers Cheerleaders 16:20
Foxy Evolution Foxy Cheerleaders / GIF-Gym 16:27
Scorpions Strike Randers Cheerleaders 16:34
Rockets Fire ‘n’ Smoke Rockets Cheerleaders 16:41
Tigers Flawless Aarhus Tigers Cheerleaders 16:48
Jam Exquisite Jam Cheer Aalborg 16:55
Jam Explosion Jam Frederikshavn Cheerleaders 17:02
Cheerleading; Junior Coed Elite (Level 5)
Rockets Evil Eye Rockets Cheerleaders 17:09
Cheerleading; Senior All Girl Premier (Level 6)
Rockets Pioneer Rockets Cheerleaders 17:16
Tigers Unique Aarhus Tigers Cheerleaders 17:23
Cheerleading; Senior Coed Premier (Level 6)
Rockets Curiosity Rockets Cheerleaders 17:30
Jam Elite Jam Cheer Aalborg 17:37
Cobras Venom Randers Cheerleaders 17:44
17:51
Udøvere til opvarmningshal
Opstilling til indmarch 18:05
Holdene klar til indmarch 18:15
Indmarch 18:20
Præmieoverrækkelse (Level 1 & 2) 18:30
Præmieoverrækkelse (Group & Partner Stunt) 18:45
Præmieoverrækkelse (Level 3-6) 19:00
Slut 19:20

Ørsted, det tidligere DONG Energy, og Danmarks Idrætsforbund vil gerne hylde de mange frivillige i idrætsforeninger i hele Danmark, der hver dag året rundt gør en indsats for, at børn, unge og voksne kan dyrke deres sport og nyde sammenholdet i lokalforeningerne. For andet år i træk bliver prisen Årets Energibundt derfor uddelt ved DR-showet Sport 2017 i Boxen i Herning d. 6. januar 2018.

Prisen Årets Energibundt går til en træner, holdleder, stævnearrangør eller en helt fjerde, der med en særlig indsats bidrager til sammenholdet i en idrætsforening.

De 75.000 kroner, der følger med prisen, uddeles ved gallashowet Sport 2017 den 6. januar i Boxen.

HR-direktør i Ørsted, og medlem af dommerkomitéen, Hanne Blume, forklarer, at det centrale i udvælgelsen er, at de frivillige er med til at sikre de rammer og det sammenhold, der er afgørende for foreningerne og deres resultater. Derudover er der ikke faste kriterier for, hvad der skal til for at blive nomineret til Årets Energibundt.

”Vi overlader til folk at udpege den, der for eksempel sikrer, at hallen er booket til træning, står klar ved vandposterne til løbene, arrangerer kørsel, kridter banen op eller noget helt femte,” siger Hanne Blume.

Sidste år gik prisen til træner i orienteringsløb Tim Falck Weber, som med sit store overskud og utrættelige energi har stået i spidsen for at skabe en succesrig ungdomsafdeling i Tisvilde Hegn Orienteringsklub – THOK Juniors – som nu er landets bedste. I Tim og THOK’s tilfælde er pengene, der fulgte med prisen, blandt andet blevet brugt til at sende 50 medlemmer af klubben på træningstur til Madrid.

Du kan nominere og læse meget mere om prisen her: www.orsted.com/energibundt.

Prisen er på i alt 75.000 kroner, hvoraf 25.000 kroner går til energibundtet for sit frivillige engagement. De øvrige 50.000 kroner går til idrætsforeningen, som modtageren af prisen er tilknyttet, som et bidrag til aktiviteter, der yderligere styrker det sammenhold, som er vigtigt for, at breddeidrætten kan blomstre. Både 2. og 3. pladsen vil desuden modtage 10.000 kr. hver.
Kandidaterne indstilles af medlemmer, og andre i tilknytning til de lokale idrætsforeninger, og kan indstilles i perioden d. 6. til d. 19. november 2017. Herefter nominerer dommerkomiteen tre kandidater til prisen. Alle tre nominerede inviteres med ledsager til middag og tv-showet, Sport 2017, den 6. januar 2018 i Herning, hvor prisen Årets Energibundt uddeles. Desuden får alle 3 kandidater mulighed for at invitere 20 medlemmer af klubben med til Sport 2017 på tribunepladserne.

FØLG OS PÅ