LUK
Home Cheerleading DM

Efter vi havde planlagt og annonceret DM 2021, modtog vi desværre besked om at det alligevel ikke var muligt ikke at finde de nødvendige dommere til den planlagte dag. Vhar derfor brugt sommerferien på at finde ny dato. 

Ny dato for DM 2021 er lørdag d. 15. maj 2021.  

Vi er opmærksomme på, at der kan være konfirmationer denne weekend, men den er valgt ud fra at vi kunne få de dommere vi ønskede, således at vi bibeholder det samme høje dommerniveau som tidligere år, og som et Danmarksmesterskab fortjener. 

Dato og lokation for sæsonens konkurrencer

Jule Cup finder sted d. 14. november 2020 i Arena Nord, Frederikshavn   

Værter: JAM Frederikshavn Cheerleaders  

Spring Cup finder sted d. 20. marts 2021 i Brøndbyhallen, Brøndby   

Værter: Golden Angels Cheerleaders   

Danmarksmesterskaberne i cheerleading finder sted d. 15. maj 2021 i Ceres Arena, Aarhus  

Værter: Aarhus Tigers Cheerleaders   

 

Se mere om alle konkurrencerne på www.cheerleading.dk

Da coronavirus ramte Danmark i starten af marts, blev vi nødsaget til at aflyse DM 2020 og Sommer Cup 2020 pga. af de restriktioner der fulgte med i bekæmpelsen af coronavirus. Aflysningen kom meget kort tid før DM skulle afvikles i Ceres Arena i Aarhus med Aarhus Tigers Cheerleaders som arrangørklub. Det var ikke muligt at afbooke Ceres Arena uden store tab til følge – tab vi ikke kunne forvente ville blive dækket 100% af støtteordningen. Derudover havde Aarhus Tigers Cheerleaders lagt enormt meget energi og arbejde i at lave det bedste DM nogensinde. Både det økonomiske tab, samt alle de gode kræfter Aarhus Tigers Cheerleaders havde lagt i at forberede et fantastisk DM, stod til at blive tabt.  

Derfor er det glædeligt at kunne meddele, at det er lykkes Aarhus Tigers Cheerleaders at indgå aftale med Ceres Arena om at bookningen til DM kan flyttes til 2021 uden nogen former for tab. Vi har derfor besluttet, at vi skubber værtskabet for DM et år, så DM 2021 finder sted i Ceres Arena i Aarhus med Aarhus Tigers Cheerleaders som arrangørklub. 

DM 2021: Ceres Arena, Aarhus Tigers Cheerleaders som arrangørklub 

DM 2022: Copenhagen Cheerleaders som arrangørklub 

DM 2023 Jam Frederikshavn Cheerleaders som arrangørklub 

Vi har været i dialog med alle arrangørklubber, som bakker op om beslutningen. Vi takker alle de involverede klubber for deres samarbejde i denne forbindelse, hvor det ikke er nemt at skulle se sit DM blive flyttet et helt år frem i tiden. 

Danmarksmesterskaberne i Cheerleading 2020 er på trapperne, og der åbnes nu op for holdtilmeldinger. DM 2020 afholdes i Ceres Arena i Aarhus, denne gang i samarbejde med Aarhus Tigers Cheerleaders.

Konkurrencen løber af stablen lørdag d. 28. marts 2020, og invitationer, tilmeldingsformularer mm. plus alt praktisk info kan findes i vores Guide til DM her.

Vi varmer op til endnu en supergod konkurrencedag i dansk cheerleading. Kom og vær med!

I Dansk Cheerleading i DAFF kårer vi som altid Årets klub, Årets træner, Årets seniorcheerleader og Årets juniorcheerleader og Årets ildsjæl, og nu er vi klar til nomineringen for sæsonen 2019/2020. Priserne uddeles vanen tro til DM, som i 2020 afholdes i Ceres Arena d. 28 marts 2020. Se mere om DM 2020 her.

Priserne uddeles på baggrund af præstationer/ indsats i den pågældende sæson. For at indsende en nominering skal der skrives en fyldestgørende tekst på minimum 5 linjer, som fortæller hvorfor personen/ klubben skal have prisen. Nomineringerne sendes til nominering@daff.dk senest mandag d. 2. marts 2020. Herefter voterer Cheerleading-udvalget blandt de indsendte nomineringer, og er klar til kåring og prisuddeling til DM 2020.

 • Årets klub: Denne pris gives til en dansk cheerleadingklub, som igennem året har gjort sig positivt bemærket, ved fx øget medlemstilgang, eller på anden måde har gået forrest i at løfte sporten og at udbrede kendskabet til dansk cheerleading.  Der er ingen krav til hvor længe klubben har eksisteret, så længe den er medlem af DAFF.
 • Årets træner: Denne pris gives til en person, som har været instruktør på ét eller flere hold, og som har ydet en særlig indsats på trænerfronten.
 • Årets seniorcheerleader: Denne pris gives til en person, som har været seniorcheerleader i det forgangne år, og som har ydet en særlig indsats og været en god rollemodel for klubbens udøvere.
 • Årets juniorcheerleader: Denne pris gives til en udøver, som har været juniorcheerleader i det forgangne år, og som har ydet en særlig indsats og været en god rollemodel for klubbens udøvere.
 • Årets ildsjæl: Denne pris gives til en person, som har ydet en særlig indsats som frivillig i en klub, og som derigennem har tilført sporten noget ekstraordinært.

Nomineringerne skal have et godt og fyldestgørende indhold. Det er ikke nok blot at skrive: ”Jeg synes at hun/han skal vinde, fordi hun/han er sød og dygtig”. Nomineringer af dén slags, vil ikke komme i betragtning. Nomineringen skal være indholdsrig, fortælle hvad personen/ klubben laver, hvor meget energi han/hun/den lægger i sit arbejde mv. Nomineringen skal desuden indeholde fulde navn på den nominerede, samt hvilken klub og hvilket hold, den nominerede er fra.

Nomineringerne sendes som nævnt til nominering@daff.dk senest mandag d. 2. marts 2020. Nomineringer indsendt efter dette tidspunkt vil ikke komme i betragtning.

Vi ser frem til at modtage en masse spændende bud på hvem I mener, fortjener at vinde priserne!

Fra sæson 2020/2021 ændres konkurrencestrukturen i dansk cheerleading. Beslutningen om den nye struktur er efter lang tids drøftelse nu endelig landet, og betyder at de 3 årlige cheerleading-konkurrencer kommer til at ligge anderledes henover kalenderåret, i forhold til tidligere.

Beslutningen omkring ændringen er blevet truffet i samarbejde mellem klubber, cheerleading-udvalg, administrationen og DAFFs bestyrelse.

Hvad går ændringen på?

Jule Cup: Jule Cup rykkes en smule frem mod julen. Dette giver klubber og hold 1-3 ugers længere forberedelsestid op til konkurrencen, hvilket har været efterspurgt af klubberne.

Sommer Cup/Spring Cup: Sommer Cup flyttes til marts måned og ændrer navn til Spring Cup.

DM: Den helt store ændring i konkurrencestrukturen går på, at DM går fra at være den midterste konkurrence til at blive den sidste i en cheerleading-sæson. Ændringen sker af flere årsager:

 • Udøverne topper præstationsmæssigt ved den nuværende Sommer Cup
 • Den kortere sommerpause mindsker risikoen for frafald af udøvere, til gavn for klubberne og sporten
 • Sæsonen bliver længere og perioden for at rekruttere nye medlemmer forlænges, til gavn for klubberne og sporten

Vi er bevidste om, at ændringen ligeledes kan skabe en række udfordringer, hvilket også har gjort beslutningsprocessen lang, men vi er overbeviste om, at ændringen i det store billede vil være en fordel for både udøvere og klubber. Kvalifikationen til EM vil forsat være ved DM.

Denne ændring er et stort skridt i dansk cheerleading, men vi vurderer sporten er klar og er sikre på, at det bærer en masse godt med sig.  Vi glæder os til at se den nye konkurrencestruktur folde sig ud fra og med cheerleading-sæson 2020-2021.

Er der spørgsmål til ændringen er man meget velkommen til at kontakte udviklingskonsulent Malene på mk@daffmail.dk eller mobil 27126612.

 

Som tidligere søges arrangører til vores tre årlige konkurrencer for de to sæsoner 2020/ 21 og 2021/22. Krav mv. for de tre konkurrencer er beskrevet her: Prospekt Cheerleadingkonkurrencer 2020/ 21 og 2021/22

Som præsenteret på udviklingsmødet i maj, er det blevet besluttet at flytte runde på konkurrencerne, så DM bliver sæsonens sidste konkurrence. Det betyder, at den tidligere Sommer Cup flyttes til foråret. Nogle af årsagerne for at flytte konkurrencerne er:

 • at forlænge sæsonen
 • vi erfarer, at udøverne topper præstationsmæssigt til Sommer Cup.
 • derudover håber vi, at det kan hjælpe til fastholdelse af udøverne, da der bliver kortere sommerpause

Vi er opmærksom på, at flytningen giver udfordringer ift. deltagelse ved EM. Der afholdes møde under Jule Cup

 

Vores tre konkurrencer vil i 2020-22 ligge sådan:

December:   Jule Cup
Marts:         Spring Cup (tidl. Sommer Cup)
Maj:            DM

 

Proceduren for at byde/ tilkendegive, at man ønsker at byde på én eller flere konkurrencer er:

 • 15. december 2019: Tilkendegivelse ift. hvilken/ hvilke konkurrencer klubben ønsker at byde på
 • 15. januar 2020: Sidste frist for at indsende endelige ansøgning

 

Alle ansøgninger vurderes i første omgang ud fra indhold, økonomi, klubbens erfaring med at afholde konkurrencer samt forventninger til samarbejdet. Herefter fordeles konkurrencerne ud fra følgende kriterier:

 • Fordeling af konkurrencerne på flest mulige klubber
 • Jævn geografisk fordeling af konkurrencerne
 • Fordeling i forhold til, hvornår klubben sidst har afholdt en konkurrence

 

Vi håber, at rigtig mange har lyst til at byde ind på konkurrencerne.

Vikings cheerleaders og DAFF var værter ved dette års DM i cheerleading, og sikke en dag der var. 1000 udøvere fra hele Danmark var på gulvet. Det endte med en udsolgt Odense Idrætspark med 1900 besøgende og over 1500 seere på stream.

Mikkel Kryger var konferencier, og styrede dagen igennem slagets gang med hård hånd, hvor der også var tid til at fjolle med publikum.

Det var helt præcist 947 udøvere fordelt på 59 hold fra 13 klubber på gulvet i Odense Idrætspark. Den yngste udøver var kun 4 år gammel. Der var rigtig god stemning hele dagen, og der var stor ros fra dommere og publikum for det velafviklede stævne.

Deltagerne kom ud fra det sorte bagtæppe til tonerne fra deres eget musik mix, hvorefter de mange fans forsøgte at overdøve musikken med skrig af glæde, trommen og klappen. Der blev konkurreret i 9 kategorier, og efter 10 timers konkurrence, havde alle 947 udøvere været på gulvet i en imponerende konkurrence. Hele dagen blev afsluttet med en kæmpe udmarch, hvor alle stor på lys og gjorde det hele til en fantastisk afslutning.

Se alle resultaterne her: http://cheerleading.dk/resultater-2019-2/

Vinderne fra de forskellige levels

 • Peewee (level 3): Rockets Apollo
 • Junior (Level 3): Foxy Extreme
 • Junior (Level 4):  Rockets Gravity
 • Junior Elite – All Girl (Level 5): Rockets Fire ‘n’ Smoke
 • Senior (Level 4):  Tigers Lush
 • Senior Premier – All Girl (Level 6): Rockets Pioneer
 • Senior Premier – Coed (Level ): Rockets Curiosity

Alle deltagere i kategorierne PeeWee Minors og PeeWee (Level 2) har fået en erindringsmedalje for deres deltagelse. Holdene rangeres ikke i disse kategorier.

Landshold

Årets landshold og træner team. Worlds i Orlando er lige om hjørnet, og holdet afholder generalprøve i både vest og øst.

Vest 7. april: https://www.facebook.com/events/604742959991146/

Øst 14. april: https://www.facebook.com/events/398329184299022/

Årets priser
Som alle de foregående år, var der også præstigefyldte priser der skulle overrækkes. Formand for Cheerleadingudvalget, Christina Benn, overrakte priserne.

 • Årets junior: Maria Eichwort
 • Årets senior: Cilla Vinkel
 • Årets klub: JAM Frederikshavn
 • Årets træner: Kathrine Dalmark
 • Årets ildsjæl: Line Thy, All Stars Cheerleaders

Der skal lyde et stort tak til de mange tilskuere, seere og i særdeleshed tak til Vikings cheerleaders for et flot arrangement.

Så er vi i gang!  Billetsalget til DM i Cheerleading 2019 i Odense Idrætspark er nu i gang.

Årets DM løber af stablen lørdag d. 23 marts 2019 fra ca. kl. 9.30 -19.30, og vi har ca. 950 udøvere tilmeldt, fordelt på 13 klubber og 59 hold. Vi glæder os til en sjov og aktiv dag med cheerleading i Odense!

Køb din billet via Safeticket her. Husk: først til mølle! Læs meget mere om konkurrencen og dagen her, hvor tidsplanen for dagen også vil være at finde inden længe.

Forsalg

Entré voksne i forsalg 125 kr.
Entré børn (6 – 14 år) i forsalg 70 kr.

På dagen

Entré voksne i indgangen 150 kr.
Entré børn (6 – 14 år) i indgangen 85 kr.
Børn under 6 år er gratis ifølge med voksne.

I Odense Idrætspark vil der være mulighed for at betale billetterne med kontanter eller MobilePay.

Konkurrence sted 

Odense Idrætspark, Israels Plads 3, 5200 Odense V.

Opvarmningen foregår i en hal i forbindelse med Odense Idrætspark.

I DAFF kårer vi som altid Årets klub, Årets træner, Årets seniorcheerleader og Årets juniorcheerleader og Årets ildsjæl, og nu er vi klar til nomineringen for sæsonen 2018/2019. Priserne uddeles vanen tro til DM, som i 2019 afholdes i Odense Idrætspark d. 23 marts 2019.

Priserne uddeles på baggrund af præstationer/ indsats i den pågældende sæson. For at indsende en nominering skal der skrives en fyldestgørende tekst på minimum 5 linjer, som fortæller hvorfor personen/ klubben skal have prisen. Nomineringerne sendes til nominering@daff.dk senest mandag d. 4. marts 2019. Herefter voterer Cheerleading-udvalget blandt de indsendte nomineringer, og er klar til kåring og prisuddeling til DM 2019.

Årets klub: Denne pris gives til en dansk cheerleadingklub, som igennem året har gjort sig positivt bemærket, ved fx øget medlemstilgang, eller på anden måde har gået forrest i at løfte sporten og at udbrede kendskabet til dansk cheerleading.  Der er ingen krav til hvor længe klubben har eksisteret, så længe den er medlem af DAFF.

Årets træner: Denne pris gives til en person, som har været instruktør på ét eller flere hold, og som har ydet en særlig indsats på trænerfronten.

Årets seniorcheerleader: Denne pris gives til en person, som har været seniorcheerleader i det forgangne år, og som har ydet en særlig indsats og været en god rollemodel for klubbens udøvere.

Årets juniorcheerleader: Denne pris gives til en udøver, som har været juniorcheerleader i det forgangne år, og som har ydet en særlig indsats og været en god rollemodel for klubbens udøvere.

Årets ildsjæl: Denne pris gives til en person, som har ydet en særlig indsats som frivillig i en klub, og som derigennem har tilført sporten noget ekstraordinært.

Nomineringerne skal have et godt og fyldestgørende indhold. Det er ikke nok blot at skrive: ”Jeg synes at hun/han skal vinde, fordi hun/han er sød og dygtig” – Nomineringer af den slags, vil ikke komme i betragtning. Nomineringen skal være indholdsrig, fortælle hvad personen/ klubben laver, hvor meget energi han/hun/den lægger i sit arbejde mv. Nomineringen skal desuden indeholde fulde navn på den nominerede, samt hvilken klub og hvilket hold, den nominerede er fra.

Nomineringerne sendes som nævnt til nominering@daff.dk senest mandag d. 4. marts 2019. Nomineringer indsendt efter dette tidspunkt vil ikke komme i betragtning.

Så er Invitationen til DM i Cheerleading 2019 på plads. DM afholdes i Odense Idrætspark lørdag d. 23 marts 2019, og DAFF inviterer sammen med Vikings Cheerleaders til et forrygende DM. Alle cheerleading-klubber har modtaget invitationen på mail. Vi glæder os til at modtage jeres holdtilmeldinger, så vi kan få lavet en god tidsplan for dagen.

Invitation, tilmeldingsskemaer samt alt yderligere information findes på siden her: https://www.daff.dk/cheerleading/konkurrencer/dm/dm-2019/ . Tidsplan og øvrige praktiske informationer vil blive opdateret på hjemmesiden løbende frem mod konkurrencedagen, så hold øje her.

Vi ser frem til at modtage mange holdtilmeldinger, og vi glæder os til et mindeværdigt DM i Odense Idrætspark!

Glædelig jul og godt nytår til alle.

FØLG OS PÅ