LUK
Home Cheerleading Summer Cup

På grund af kapasitet problemer, har vi i de sidste dage været i kontakt med alle formænd i Cheerleading med beslutningen om at flytte arrangementet fra Gladsaxehallen til Royal Stage i Hillerød. Alle har været positivt stemt, og alle er løsningsorienterede.

Adresse for Royal Stage er Milnersvej 39, 3400 Hillerød – www.royalestage.dk

Hvorfor?

Vi er i denne uge blevet gjort opmærksomme på, at der er en række vigtige sikkerhedsmæssige forhold, som ikke kan overholdes i Gladsaxehallen, hvis vi gerne vil holde en cheerleading konkurrence i det format, vi kender det i dag.

Det handler primært om antallet af personer, der må opholde sig i hallen. Hvis vi skal overholde gældende regler, vil konkurrencen afholdes med to meget opdelte dage, hvor antallet af publikummer kan være maksimalt 600.  Udøvere vil samtidig kun kunne være i hallen på dagen, hvor de konkurrerer.

Vi mener, at en af de særlige og fantastiske karaktertræk ved cheerleading er, at holdene og klubberne bakker hinanden op indbyrdes, og derfor ønsker vi ikke at begrænse dette ved at nedjustere arrangementet. 

Hvad med overnatning?

Vi er i fuld gang med at undersøge mulighederne for at sove på skoler i Hillerød. Vi informerer jer, så snart vi har afklaring på situationen omkring overnatning.

Bliver det Spring Cup som vi kender?

Ja, uden tvivl. Royal Stage er et ny bygget koncertsted og sportshal, som har mange års erfaring med store sport events.

Kan jeg bruge min billet?

Ja, det kan du. Den købte billetter er selvfølgelig stadig gældende og skal blot vises i døren. Hvis ændring af lokation betyder, at du ikke har mulighed for at bruge din billet, så skal du blot sende en mail til daff@daff.dk, og så refunderer vi beløbet.

Hvordan virker det med billetterne over 2 dage?

Der er ingen forskel i hvordan billetterne virker. Tilmeldte udøvere har adgang begge dage. Forældre og fans har mulighed for at købe billetter til 1 eller 2 dage.

Traditionen tro, har vi sendt alle vores cheerkonkurrencer i udbud, denne gang for sæsonerne 2023/2024, 2024/2025 og 2025/2026. Vi har set alle ansøgninger igennem, og arrangørerne til alle konkurrencerne er udvalgt.

Vi glæder os til at komme rundt i landet med alle konkurrencer, og til at samarbejde med klubberne, så vi kan få nogle fantastiske konkurrencer. Vær opmærksom på, at datoerne for konkurrencerne ikke er fastlagt endnu, hvorfor der står 2 dage på dem alle – det betyder ikke det er 2-dages konkurrencer.

2023/2024

Jule Cup 18. november 2023 – Royal Cheer Aalborg

Spring Cup 9/10 marts 2024 – Foxy Cheerleaders

DM 1. juni 2024 – Aarhus Tigers Cheerleaders

2024/2025

Jule Cup 16/17 november 2024 – Randers Cheerleaders

Spring Cup 8/9 marts 2025 – Copenhagen Cheerleaders

DM 25/26 maj 2025 – Rockets Cheerleaders

25/26

Jule Cup 22/23 november 2025 – Jam Frederikshavn Cheerleaders

Spring Cup 7/8 marts 2026 – Foxy Cheerleaders

DM 30/31 maj 2026 – Golden Angels Cheerleaders

Spring Cup 2023 afholdes d. 11. og 12. marts i Gladsaxe i samarbejde med Foxy Cheerleaders.

Vil du have en stand til Spring Cup, så se mere her.

For English press here: http://cheerleading.dk/english-guide-for-spring-cup-2023/

Vi glæder os rigtig meget til at slå dørene op i Gladsaxe Idrætshal.

Spring Cup afholdes over to dage. Vi er blevet så mange, at det nu er blevet en udfordring at afholde konkurrencer på en enkelt dag. Derfor vil denne Spring Cup være den første DAFF-konkurrence, der løber over to dage.

Der vil indmarch, som man kender det om lørdagen, og præmieoverrækkelse begge dage.

Alderskategorier vil blive blandet på begge dage.

Lørdag

 • Group Stunt Senior
 • Partner Stunt Senior
 • Performance Cheer Senior
 • Peewee lvl. 2
 • Junior lvl. 2
 • Senior lvl. 3
 • Senior lvl. 5
 • Junior lvl. 5 Coed (Begge dage)
 • Junior lvl. 5 All Girl (Begge dage)
 • Senior lvl. 6 Coed (Begge dage)
 • Senior lvl. 6 All Girl (Begge dage)

Søndag:

 • Group Stunt Junior
 • Partner Stunt Junior
 • Performance Cheer Junior
 • Peewee Minor
 • Peewee lvl. 1
 • Peewee lvl. 3
 • Junior lvl. 3
 • Junior lvl. 4
 • Junior lvl. 5 Coed (Begge dage)
 • Junior lvl. 5 All Girl (Begge dage)
 • Senior lvl. 4
 • Senior lvl. 6 Coed (Begge dage)
 • Senior lvl. 6 All Girl (Begge dage)

Sted

Gladsaxe Idrætshal

Vandtårnsvej 55, 2860 Søborg

Billetter

Billetsalget starter fredag d. 3. februar kl. 12.00 på www.boldbillet.dk

Billettype Salgsperiode Billetpris
Voksen Early Bird (en-dags) 3. feb. til 17. feb. 100 kr.
Voksen Early Bird (to-dags) 3. feb. til 17. feb. 150 kr.
Barn (5-14 år) Early Bird (en-dags) 3. feb. til 17. feb. 50 kr.
Barn (5-14 år) Early Bird (to-dags) 3. feb. til 17. feb. 75 kr.
Voksen (en-dags) 18. feb. til 10. marts 110 kr.
Voksen (to-dags) 18. feb. til 10. marts 160 kr.
Barn (5-14 år) (en-dags) 18. feb. til 10. marts 60 kr.
Barn (5-14 år) (to-dags) 18. feb. til 10. marts 85 kr.
På dagen    
Voksen indgang (en-dags) 11. & 12. marts 130 kr.
Voksen indgang (to-dags) 11. marts 200 kr.
Barn indgang (5-14 år) (en-dags) 11. & 12. marts 75 kr.
Barn indgang (5-14 år) (to-dags) 11. marts 140 kr.
Barn (0-4 år) 3. feb. til 12. marts Gratis

Stream Spring Cup live på vores YouTube kanal @dafforbund

Stream dag 1 d. 11. marts: https://www.youtube.com/watch?v=gG2wivpxhbg

Stream dag 2 d. 12. marts: https://www.youtube.com/watch?v=qAbcj5knkPo

I forlængelse af de tiltag statsministeren præsenterede i aftes, har vi set det nødvendigt at aflyse Sommer Cup. Derudover, så er EM i Cheerleading ikke aflyst endnu, hvorfor vi har set nærmere på, hvordan man kan kvalificere sig til EM, når DM ikke afholdes.

Sommer Cup (juni 2020) – aflyst

DAFF og Jam Frederikshavn Cheerleaders har truffet den tunge beslutning at aflyse Sommer Cup 2020 allerede nu, da vi må konstatere at udviklingen går i den forkerte retning i et utroligt højt tempo og det virker usandsynligt, at det vil være muligt at afholde Sommer Cup i et ønsket setup. Al træning blev i går indstillet i 2 uger i første omgang, men vi må forvente det varer længere end det, og det er også sandsynligt, at mange hold vil opleve at have udøvere der har karantæne eller er syge i de næste uger/måneder.

Disse forhold gør, at det vil være meget svært for de fleste hold at træne sig op til Sommer Cup på en forsvarlig måde, hvis det i det hele taget vil være muligt at stille hold.

DAFF og Jam Frederikshavn Cheerleaders er selvsagt utrolig kede af at aflyse, men vi ønsker at give ro ude i klubberne, samt udvise den påkrævede ansvarlighed overfor samfundet, vores udøvere, trænere og klubber.

EM Cheerleading

Vedr. kvalifikation til EM, så er det på nuværende tidspunkt ikke sikkert EM gennemføres. Skulle det blive gennemført, og hvis der er flere danske hold der ønsker at deltage end hvad vi har pladser til, så har vi, alt efter hvor mange hold det drejer sig om, flere alternativer til hvordan en kvalifikation kan gennemføres.

Vi skal gøre opmærksom på, at der florere rygter om at EM er aflyst, men det er ikke korrekt, da det er ECA (det andet europæiske forbund), som ikke er det EM vi er en del af. Vi afventer på nuværende tidspunkt nærmere information fra ECU vedr. afholdelse af EM 2020 – så snart vi ved mere giver vi besked.

Fra sæson 2020/2021 ændres konkurrencestrukturen i dansk cheerleading. Beslutningen om den nye struktur er efter lang tids drøftelse nu endelig landet, og betyder at de 3 årlige cheerleading-konkurrencer kommer til at ligge anderledes henover kalenderåret, i forhold til tidligere.

Beslutningen omkring ændringen er blevet truffet i samarbejde mellem klubber, cheerleading-udvalg, administrationen og DAFFs bestyrelse.

Hvad går ændringen på?

Jule Cup: Jule Cup rykkes en smule frem mod julen. Dette giver klubber og hold 1-3 ugers længere forberedelsestid op til konkurrencen, hvilket har været efterspurgt af klubberne.

Sommer Cup/Spring Cup: Sommer Cup flyttes til marts måned og ændrer navn til Spring Cup.

DM: Den helt store ændring i konkurrencestrukturen går på, at DM går fra at være den midterste konkurrence til at blive den sidste i en cheerleading-sæson. Ændringen sker af flere årsager:

 • Udøverne topper præstationsmæssigt ved den nuværende Sommer Cup
 • Den kortere sommerpause mindsker risikoen for frafald af udøvere, til gavn for klubberne og sporten
 • Sæsonen bliver længere og perioden for at rekruttere nye medlemmer forlænges, til gavn for klubberne og sporten

Vi er bevidste om, at ændringen ligeledes kan skabe en række udfordringer, hvilket også har gjort beslutningsprocessen lang, men vi er overbeviste om, at ændringen i det store billede vil være en fordel for både udøvere og klubber. Kvalifikationen til EM vil forsat være ved DM.

Denne ændring er et stort skridt i dansk cheerleading, men vi vurderer sporten er klar og er sikre på, at det bærer en masse godt med sig.  Vi glæder os til at se den nye konkurrencestruktur folde sig ud fra og med cheerleading-sæson 2020-2021.

Er der spørgsmål til ændringen er man meget velkommen til at kontakte udviklingskonsulent Malene på mk@daffmail.dk eller mobil 27126612.

 

Som tidligere søges arrangører til vores tre årlige konkurrencer for de to sæsoner 2020/ 21 og 2021/22. Krav mv. for de tre konkurrencer er beskrevet her: Prospekt Cheerleadingkonkurrencer 2020/ 21 og 2021/22

Som præsenteret på udviklingsmødet i maj, er det blevet besluttet at flytte runde på konkurrencerne, så DM bliver sæsonens sidste konkurrence. Det betyder, at den tidligere Sommer Cup flyttes til foråret. Nogle af årsagerne for at flytte konkurrencerne er:

 • at forlænge sæsonen
 • vi erfarer, at udøverne topper præstationsmæssigt til Sommer Cup.
 • derudover håber vi, at det kan hjælpe til fastholdelse af udøverne, da der bliver kortere sommerpause

Vi er opmærksom på, at flytningen giver udfordringer ift. deltagelse ved EM. Der afholdes møde under Jule Cup

 

Vores tre konkurrencer vil i 2020-22 ligge sådan:

December:   Jule Cup
Marts:         Spring Cup (tidl. Sommer Cup)
Maj:            DM

 

Proceduren for at byde/ tilkendegive, at man ønsker at byde på én eller flere konkurrencer er:

 • 15. december 2019: Tilkendegivelse ift. hvilken/ hvilke konkurrencer klubben ønsker at byde på
 • 15. januar 2020: Sidste frist for at indsende endelige ansøgning

 

Alle ansøgninger vurderes i første omgang ud fra indhold, økonomi, klubbens erfaring med at afholde konkurrencer samt forventninger til samarbejdet. Herefter fordeles konkurrencerne ud fra følgende kriterier:

 • Fordeling af konkurrencerne på flest mulige klubber
 • Jævn geografisk fordeling af konkurrencerne
 • Fordeling i forhold til, hvornår klubben sidst har afholdt en konkurrence

 

Vi håber, at rigtig mange har lyst til at byde ind på konkurrencerne.

725 udøvere i alderen fra 3-40 år har konkurreret til Sommer Cup i Gladsaxe Idrætshaller, med små 1.000 tilskuere på lægterne. Der var masser af gode energi samt høj musik fra morgenstunden og til den sidste pokal var overrakt kl. 17.00.

Konkurrencen var utrolig godt arrangeret af GIF Gymnastik/ Foxy Cheerleaders, og holdene blev vurder at de fire dommere fra USA, Tjekkiet og Danmark.

Dagen startede med Group og Partner Stunt, der blev efterfulgt af cheerleading fra level 1 til level 6.

Der er uddelt 36 pokaler ved konkurrencen, der også bød på diplomer til de yngste deltagere i level 1 og 2.

 

Se resultaterne fra Group og Partner Stunt her…

 

Se resultaterne fra Cheerleading her…

Sommer Cup er allerede i denne weekend, og vi har set lidt nærmere på værtsklubben GIF-Gymnastik, Gladsaxe, bedre kendt som Foxy Cheerleaders. Foxy Cheerleaders, i daglig tale Foxy, hører hjemme i Gladsaxe.

Foxy blev etablereret i 2008. I 2017 blev Foxy en del af GIF – Gymnastik, Gladsaxe. De har lige omkring 100 medlemmer fordelt på 8 hold. 6 af de hold, skal med Sommer Cup.

”GIF – Gymnastik, Gladsaxe og Foxy har ambitionen om at være Danmarks gladeste forening, fordi vi tror på, at glade udøvere skaber gode udøvere og udøvere der holder ved sporten i langtid” udtaler Anine Dittmer, Sportschef, GIF Cheerleading.

Foxy er en klub i udvikling, som lige nu statser på en større bredde afdeling. ”Vi vil gerne lave en større bredde afdeling inden for cheer, og udvide med dance hold. Vi har dog en stor udfordring, og det er faktisk at finde trænere” fortsætter Anine.

Ligesom os i DAFF, så glæder Foxy sig helt vildt til at afholde Sommer Cup. ”Vi glæder os til at vise lokal området hvad cheer er for noget”.

Sommer Cup skydes i gang på lørdag kl. 8:30 med indmarch kl. 9:00.

Se mere om arrangementet her: http://cheerleading.dk/guide-til-sommer-cup/

 

 

 

Danmarksmesterskaberne i Cheerleading blev afholdt i Odense d. 23 marts 2019 sammen med Vikings Cheerleaders, og det var en forrygende dag med knald på fra start til slut.

Nu lader vi op til Sommer Cup 2019, som afholdes i Gladsaxe Idrætshaller i samarbejde med Foxy Cheerleaders.

Konkurrencen løber af stablen lørdag d. 15 juni 2019, og invitationer med alt praktisk info samt  tilmeldingsformularer kan findes på vores cheerleading.dk-side her.

Vi varmer op til endnu en supergod konkurrencedag i dansk cheerleading!

Det er endelig lykkedes at få fastlagt datoerne for de kommende to sæsoners cheerleadingkonkurrencer. Det har desværre været en langstrakt proces, da det ikke har været muligt for den lokale klub at booke en hal til Jule Cup 2018 i Aalborg Kommune. I kommunens to største opvisningshaller Gigantium og Stadionhallen har de professionelle fodbold- og håndboldhold førsteret. Det betyder, at frivillige foreninger ikke har mulighed for at booke til arrangementer, før de professionelle hold har lavet deres bookninger, hvilket først sker efter sommerferien. Det er dog lykkedes klubben efter lang tids søgen at finde en anden hal til konkurrencen.

 

Konkurrencedatoerne for de kommende to sæsoner er:

 

Jule Cup 2018

Lørdag. D. 17. november 2018 i Arena Randers

 

DM 2019

Lørdag d. 23. marts 2019 i Odense Idrætshal

 

Sommer Cup 2019

Lørdag d. 15. juni 2019 i Gladsaxe Idrætshaller

 

Jule Cup 2019

Lørdag. D. 16. november 2019 i Arena Randers

 

DM 2020

Lørdag d. 28. marts 2020 i Ceres Arena, Århus

 

Sommer Cup 2020

Lørdag d. 13. juni 2020 i Arena Nord, Frederikshavn

FØLG OS PÅ