LUK
Home Flag Football Flag football - fremhævet

Efter en lang periode med nedsat arbejdsstyrke i Forbundet, er vi parate til at ansætte igen. Vi skal sikre, at vi fremadrettet kan yde den rigtige service til alle vores klubber, og samtidig løse alle opgaverne der ligger i strategiaftalen med DIF, både den nuværende, men også de kommende strategiaftaler. 

Vi søger 2 medarbejdere 

Administrativ medarbejder – fuldtid, Brøndby 

Vi leder efter en administrativ ninja, som kan sørge for at basen fungerer, og at alle opkald og mails bliver besvaret. Herudover skal personen have flair for administration, budget og regnskab, være organiseret, og er klar til at hjælpe alle vores klubber med diverse ansøgninger, dispensationer, turnering mm. Stillingen er på fuldtid med start 1. oktober på kontoret i Brøndby. Ansøgningsfristen er d. 2. august. 

Udviklingskonsulent til amerikansk fodbold – fuldtid, Brøndby 

Amerikansk fodbold har fart på, og udviklingen af sporten skal blive ved. Vi skal understøtte udviklingen i klubberne og hele tiden tænke nyt, og udfordre den måde vi gør tingene på.  

Det er en fordel, men ikke et must, hvis vores nye udviklingskonsulent har kendskab til både amerikansk fodbold og flag football – og ikke kun NFL.  

Stillingen er på fuldtid med start 1. oktober på kontoret i Brøndby. Ansøgningsfristen er d. 2. august. 

Vi vil have de bedste nye medarbejdere!! 

Vi søger efter de bedste nye medarbejdere, som brænder for de sportsgrene, som er i Forbundet. Vi er klubberne – klubberne er os. 

Del derfor venligst vores opslag, så vi kan samle et spændende og kompetent ansøgerfelt til gavn og glæde for alle klubber i DAFF. 

Let go!!! 

Henover sommeren har du mulighed for at prøve kræfter af med flag football. Flag football er sjovt, fordi intensiteten på hvert spil er så stor, og fokus for sporten er sammenhold. Sporten indeholder mange fede aspekter, hvor hurtighed, atletiske evner, overblik, teknik og ikke mindst taktik er i højsædet. Idéen med spillet er at bibeholde alle de fede elementer fra det for mange kendte amerikansk fodbold, men samtidig fjerne udstyr og de hårde kontaktelementer.

Der er ingen krav til, at du skal have været i nærheden af en bold før. Det eneste krav er, at du har en interesse for at prøve noget nyt, og at du er fyldt 13 år. Træningsniveauet vil blive tilrettelagt efter deltagerne, så både nye og erfarne spiller kan være med.

Til træningerne vil du:

 • blive trænet af én, som har mange guld- og sølvmedaljer (DM, EM og VM) bag sig, og som var med til at starte sporten op i Danmark – med andre ord: en erfaren og dygtig herre.
 • møde en masse engageret sportspiger/kvinder, som både har dyrket sporten i mange år og nogle som er helt grønne i den.
 • få nogle sjove dage, hvor humøret er højt og fjollet, men ligeledes nogle målrettede træninger, hvor udvikling og læring er i fokus.
 • opleve, at det er nemt at falde ind i gruppen og lære sportens basale teknikker og kerneelementer som fx gribe den ovale amerikanske football, tackle.
 • opleve, at selvom du måske ikke føler, du er god til at gribe, så vil der også en være en position til dig, hvor gribeegenskaberne ikke er vigtige.

Træningerne er helt gratis og foregår i Valby Idrætspark på følgende dage:

27 juni kl. 12-16

28 juni kl 10-14

18 juli kl. 12-16

19 juli kl. 10-14

1 august kl. 12-16

2 august kl. 10-14

Hvis du vil deltage én eller alle dage eller har nogle spørgsmål til træningerne, så skriv til Lars, som er træner, på larsskytte83@gmail.comeller til Dani, som har dyrket sporten siden 2014 danijela.gusak@gmail.com.

Læs mere om sporten her: http://flagfootball.dk/om-flag-football/om-flagfootball/

 

 

DIF udsendte i går opdaterede retningslinjer indeholdende:

 • Særlige retningslinjer for konkurrencer, turneringer og stævner
 • Særlige retningslinjer for publikum
 • Særlige retningslinjer for sommerskoler, sommeraktiviteter og camps.

Vi har derfor opdateret vores retningslinjer og anbefalinger.

Se retningslinjerne her.

DIF har lavet en Q&A som kan ses her.

8. juni 2020.

De nyeste anbefalinger og retningslinjer fra DIF og DGI for åbning af Danmark er netop udgivet.

Retningslinjerne dækker al idræt, og vi har derfor valgt at kopierer deres direkte over i vores, i det omfang det giver mening, og supplere med input decideret til vores idrætter.

Myndighederne har i forbindelse med fase 3 af genåbningen af Danmark, åbnet mere op for både indendørs- og udendørsidrætterne, samt hævet forsamlingsforbuddet til 50 personer.

Vi har derfor opdateret vores retningslinjer og anbefalinger.

DIF og DGI’s retningslinjer for genåbning af al idræt 

Rammerne tager udgangspunkt i Kulturministeriets ”Retningslinjer for genåbning af idræts- og foreningsliv udendørs og indendørs”.

Forudsætningen for at gå i gang med idrætsaktiviteter er, at den lokale forening eller facilitet har sikret, at rammerne er på plads, inden aktiviteterne sættes i gang.

For en god ordens skyld gør vi også opmærksom på, at retningslinjerne nedenfor ikke tilsidesætter sundhedsmyndighedernes og Rigspolitiets anvisninger, ligesom øvrig lovgivning er gældende. Vi har alle stadig et fælles ansvar for, at spredningen af corona-smitte fortsat kan holdes under kontrol, og for at vi alle kan dyrke idræt forsvarligt.

Kulturministeriets retningslinjer kan i deres fulde længde læses her:

https://kum.dk/covid-19/retningslinjer-for-genaabning/

 

DIF og DGI’s retningslinjer: Kontakt & hygiejne 

 • Hvis det er muligt, holdes to meters afstand ved aktiviteter i bevægelse eller ved fysiske anstrengelser. Sports- og idrætsaktiviteter med fysisk kontakt kan dog gennemføres, hvis man har stor opmærksomhed på sundhedsmyndighedernes anbefalinger – særligt hygiejne og kontaktsmitte – og i øvrigt følger nedenstående retningslinjer.
 • Idræt med kropskontakt er tilladt. Opfordringen er at minimere andelen af tid med kropskontakt, særligt ansigt-til-ansigt-kontakt. Forudsat at der er ekstra stor opmærksomhed på de øvrige anbefalinger – særligt ved hygiejne og forebyggelse af kontaktsmitte. Se nærmere definitioner nedenfor.
 • Kampsportsaktiviteter og dans er tilladt, hvis de generelle sundhedsmæssige retningslinjer, afstandskrav og forsamlingsforbud kan efterleves på forsvarlig vis. Opfordringen er at minimere andelen af tid med kropskontakt — særligt ansigt-til-ansigt-kontakt. Se særlige retningslinjer for dans.

DAFFs anbefalinger og retningslinjer:  

Vi må gerne have kontakt i vores træninger, men antallet af øvelser med kontakt skal minimeres, og der skal være ekstra fokus på hygiejne lige før og efter øvelser med kontakt.

Træningsgrupper skal være den samme i hver træning – der må godt skiftes ud i grupperne mellem hver træning, men det skal være på et absolut minimum.

Håndhygiejne skal prioriteres højt og alle vasker hænder ved ankomst.

Der skal være håndsprit i hver gruppe.

Der skal være sæbevand til rådighed.

Alle skal medbringe egen vanddunk fyldt op hjemmefra

 

DIF og DGI’s retningslinjer: Udstyr 

 • Der må bruges fælles bolde i idrætten. Bolde og øvrige kontaktpunkter som redskaber, mål og kegler skal rengøres ofte og afsprittes før og efter aktivitet samt så hyppigt som muligt under aktiviteten.
 • Hvis der i forbindelse med aktiviteterne og brug af faciliteter benyttes rekvisitter (fx ketsjer eller golfkøller), anbefales det, at der så vidt muligt benyttes personlige rekvisitter. Hvis dette ikke er muligt, skal der være særskilt opmærksomhed på rengøring af fælles kontaktflader.

DAFFs anbefalinger og retningslinjer: 

Der holdes pause hvert 30. minut, hvor alle rengør hænder, samt bolde og andet udstyr der har været i brug – pause og rengøring foregår i egen gruppe.

Hvis der skal bruges redskaber, så anbefales det at de medbringes hjemmefra i det omfang det er muligt.

Låneudstyr – vi anbefaler, at låneudstyr kun bruges af den samme person indtil videre.

 

DIF og DGI’s retningslinjer: 50 personer samlet, 4 kvm pr. person 

 • Det gældende forsamlingsforbud skal altid respekteres (pr. 8. juni 50 personer). Der må godt være flere end forsamlingsforbuddet til stede på én idrætsfacilitet – dog kun så længe, der er tale om forskellige aktiviteter og grupper, der hver især holder sig indenfor forsamlingsforbuddet
 • Hvis der er flere grupper til stede i/på den samme idrætsfacilitet, skal man sikre, at der er tilstrækkelig afstand mellem grupperne, så de ikke udgør én samlet gruppe. Anbefalingen er, at der er mindst 2 meter mellem hver bane. Det er muligt at inddele store baner i mindre zoner. Her anvendes kegler, toppe, snor, skillevægge eller anden tydelig markering, der klart afgrænser banen/zonen. Banestørrelser og aktivitetsareal er forskellige i de respektive idrætter, hvorfor forsamlingstætheden kan variere fra idræt til idræt. Forsamlingstætheden må dog ikke komme under 4 kvm pr person.

DAFFs anbefalinger og retningslinjer: 

Hvis træningen således kan tilrettelægges i grupper af maksimalt 50 personer, som holdes indbyrdes effektivt adskilt, har egne trænere og i øvrigt i praksis reelt overholder forbuddet mod forsamlinger mv. på flere end 50 personer, vil det være muligt at afvikle flere træningsforløb på en gang. Der skal være minimum 4 kvm pr. person på banen. Dette gælder alle, træner såvel som udøver – både ude- og indendørs.

Størrelsen på banen til en gruppe skal derfor tilpasses pladskravet om 4 kvm pr. Person.

Hvis der er tilskuere/forældre til træningerne, er det vigtigt at de opholder sig udenfor banen i en sikkerhedsafstand, således at det er tydeligt at de ikke indgår i en træningsgruppe, da de ellers vil tælle med i de 50 personer.

 

DIF og DGI’s retningslinjer: Træningskampe & pauser 

 • Idrætterne kan afvikle konkurrence- turneringsvirksomhed, hvis forsamlingsforbud og de generelle sundhedsmæssige anbefalinger kan efterleves på forsvarlig vis.
 • Ved konkurrence- og turneringsvirksomhed skal de generelle retningslinjer om inddeling i grupper og zoner følges. Der må ikke afvikles enkeltstående stævner, hvor flere personer end det gældende forsamlingsforbud (pt. 50) mødes på tværs, da forsamlingsforbuddet således ikke holdes i hævd.

DAFFs anbefalinger og retningslinjer: 

Hvis der arrangeres træningskampe skal forsamlingsforbuddet på 50 personer overholdes – og begge/alle de involverede hold, herunder spillere, coaches, medics mm, samt dommere tæller med i de 50.

Hvis der arrangeres træningskampe skal der tages hensyn til, at spillerne ikke har haft træning med kontakt meget længe, og derfor er der øget risiko for skader.

Derudover anbefales det, at der hyppigt holdes pause – minimum hvert 30. minut, hvor alle rengør hænder, samt bolde og andet udstyr der har været i brug – pause og rengøring foregår i egen gruppe.

 

DIF og DGI’s retningslinjer: Bestyrelsen har ansvaret 

 • Der bør være enten personale eller frivillige til stede under aktiviteterne, der har til opgave at forebygge opbygning af tætte forsamlinger.
 • Der skal være en træner eller frivillig til stede pr. gruppe, når der er tale om aktiviteter for børn og unge.

DAFFs anbefalinger og retningslinjer: 

Bestyrelsen skal sørge for, at der er en Corona-ansvarlig på træningsanlægget under alle træninger/aktiviteter.

Bestyrelsen skal stoppe træningen, hvis den ikke kan gennemføres inden for myndighedernes, DIFs og DAFFs retningslinjer og anbefalinger.

Bestyrelsen skal udarbejde en plan for hvordan klubbens forskellige hold skal træne – eventuelt i samarbejde med andre klubber på samme anlæg.

Bestyrelse skal sørge for nødvendig kommunikation til ledere, trænere, spillere og forældre, således alle er bekendt med retningslinjerne.

Bestyrelsen har ansvar for at holde sig løbende orienteret om myndighedernes, DIFs og DAFFs anbefalinger og tilsikre, at klubben lever op til disse.

Hver gruppe har minimum én træner, som træner gruppen hele træningen.

 

DIF og DGI’s retningslinjer: Træning & ankomst 

 • Deltagerne til aktiviteterne skal straks ved ankomst til idrætsfaciliteten placere sig i den gruppe, som de deltager i under aktiviteten. Grupperne må ikke flettes, og deltagere må ikke skifte mellem forskellige grupper under aktiviteten.
 • Der må gerne arrangeres sociale aktiviteter i forbindelse med de idrætslige aktiviteter, men der skal være skærpet opmærksomhed på, at grupperne fra de idrætslige aktiviteter ikke flettes med hinanden, og at forsamlingsforbuddet og afstandskravene efterleves. Ved sociale aktiviteter bør, der være personale eller frivillige til stede, der har til opgave at sikre, at grupperne ikke flettes og at forsamlingsforbuddet og afstandskravene overholdes.
 • Der kan åbnes for bade- og omklædningsfaciliteter samt toiletter, hvis sundhedsmyndighedernes anvisninger til rengøring kan overholdes, og hvis de kan indrettes således, at kødannelse undgås. Endvidere opfordres faciliteter, foreninger og andre aktører til at finde gode lokale løsninger vedrørende rengøring og opsyn med omklædningsrum.
 • Klubhuse mv. kan holdes åbent. Ved åbning af caféer og kantiner skal der være særlig opmærksomhed på at overholde Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Det vil være ejeren af den enkelte facilitet, som konkret beslutter, hvorvidt der tillades adgang til toiletter og klubhuse og evt. nærmere retningslinjer herfor.

DAFFs anbefalinger og retningslinjer: 

Det anbefales det at alle møder omklædte til træning og til tiden (ikke før) og går direkte ud til deres træningsgruppe – hvis det er muligt at åbne omklædningsfaciliteterne i henhold til sundhedsmyndighedernes anvisninger til rengøring, kan spillerne klæde om før træning og efter træning.

Det er okay at holde spillermøde i forbindelse med træning, så længe forsamlingsforbuddet og afstandskravene overholdes, og at træningsgrupper ikke blandes. Det anbefales, at møder i forbindelse med træning gøres så korte som muligt.

 

DIF og DGI’s retningslinjer: Rengøring 

 • Der skal ske ekstra udluftning og rengøring som en del af den daglige drift med hyppig desinficering af berøringsflader som dørhåndtag, kortlæsere, vandhaner og træningsudstyr og -maskiner.
 • Desinfektion mellem aktiviteter: Kontaktflader på redskaber og maskiner skal desinficeres mellem hver benyttelse.

DAFFs anbefalinger og retningslinjer: 

Dette gælder specielt for cheerleading – ved træning indendørs er det særligt vigtigt, at ovenstående retningslinjer følges, og der generelt sørges for god hygiejne.

 

DIF og DGI’s retningslinjer: Sommerskoler 

 • Sommerskoler, sommeraktiviteter og camps må gerne afvikles, og der vil blive udarbejdet særlige retningslinjer herfor.

DAFFs anbefalinger og retningslinjer: 

Så snart vi har modtaget retningslinjerne om sommerskoler, sender vi dem rundt.

 

DIFs og DGIs generelle anbefalinger og retningslinjer: 

 • Husk at overholde forsamlingsforbuddet – grænsen er pt. på 50 personer.
 • Grundelementerne for forebyggelse af smittespredning, som alle bør efterleve, er i prioriteret rækkefølge:
 • Isolation af personer med symptomer.
 • Hygiejne med fokus på hosteetikette, håndhygiejne og kontaktpunkter.
 • Kontaktreduktion med fokus på afstand, hyppighed, varighed og barrierer.
 • Hvis man ikke har mulighed for at overholde alle elementerne, så bør de øvrige intensiveres.
 • Vær særlig opmærksom på håndhygiejne – brug håndsprit, hvis der ikke er mulighed for at vaske hænder med vand og sæbe. Der skal altid være vådservietter eller håndsprit (70-85%) tilgængeligt.
 • Host eller nys sker i albuen eller i et papirlommetørklæde.
 • Man skal holde sig hjemme, hvis man har symptomer som feber, hoste eller muskelømhed – og gå straks hjem selv ved milde symptomer.
 • Vær opmærksom på de særlige risikogrupper som defineret af Sundhedsstyrelsen.
 • Der skal sættes informationsplakater op på relevante steder på idrætsanlæggene (disse er ikke modtaget endnu, de fremsendes, så snart vi modtager dem).
 • Vi opfordrer til, at der lokalt er en god og konstruktiv dialog mellem kommuner, faciliteter og foreninger om en hensigtsmæssig indretning til brugen af idrætsanlæggene

Der er nu åben for indstillinger til DAFF Hall of Fame. Der kan nomineres inden for både flag football, cheerleading og amerikansk fodbold.

Indstilling til Hall of Fame

 • Medlemmer til Hall of Fame vælges af Valgkomiteen, der består af de nuværende medlemmer i Hall of Fame, DAFFs Bestyrelse, og DAFFs Sportschef. Udvælgelsen sker på baggrund af de nomineringer, som valgkomiteen modtager.
 • Alle kan indstille personer til DAFF Hall of Fame, og der kan nomineres inden for både flag football, cheerleading og amerikansk fodbold.
 • Proceduren for nominering og optagelse i Hall of Fame kan du se her. Her kan du også se hvilke krav, kandidaterne skal opfylde, for at komme i betragtning til Hall of Fame.

Tidslinje 2020

 • 3. august 2020: Nominering til Hall of Fame deadline
 • 14. august 2020: Valgmateriale udsendes til Valgkomiteen. Afstemning åbner.
 • 11. september 2020 kl. 12.00: Afstemning slutter.

Nye Hall of Famers

De nye medlemmer bliver kontaktet efter d. 11. september 2020, hvor de samtidig offentliggøres på daff.dk.

Foto: ugeavisenvejle.dk

Vi må desværre meddele, at Michael Panayotis har besluttet at forlade DAFFs bestyrelse og NL Udvalget med øjeblikkelig virkningÅrsagen til Michael ønske om at forlade bestyrelsen og NL Udvalget, er, at den aktuelle samfundsudvikling forårsaget af COVID-19 pandemien kræver, at Michael ligger al sit fokus og energi på driften af hans virksomhed, Panayotis Brudekjoler, i den kommende tid.  

Dette indebærer, at Michael desværre har måttet sande, at han ikke har det nødvendige overskud til også at passe sine hverv i DAFFs bestyrelse og NL Udvalget. Michael forlader derfor begge poster med øjebliklig virkning. 

Jeg vil gerne takke alle DAFFs bestyrelse og NL Udvalget, for et fantastisk samarbejde” udtaler Michael. Jeg kan se tilbage på en kort bestyrelseskarriere, hvor jeg er meget tilfreds med den udvikling der er sket på kort tid. Jeg er af den overbevisning, at DAFF er på rette spor med Nadia og Anders ved bordenden på det politiske niveau, og Lars i spidsen for organisationen afslutter han. 

DAFFs formand Nadia Panzio siger: “Jeg er ked af at Michael må stoppe sit arbejde i bestyrelsen og i NL Udvalget. Michael har været et meget værdifuldt aktiv i DAFF’s bestyrelse, med hans klare passion for football og smittende energi. Nadia fortsætter: “Han har været en kompetent bidrager til de ændringer, vi har lavet i DAFF over det sidste halve år. Jeg ønsker ham alt det bedste i fremtiden, og håber at vi får ham at se til en kamp eller to afslutter hun. 

DAFFs bestyrelse byder Anders von Essen-Leise velkommen som nyt medlem 

Det er Anders von Essen-Leise der, som 1. suppleant, skal overtage den ledige plads i bestyrelsen efter Michael Panayotis. 

DAFF takker Michael Panayotis for hans store indsats, og ønsker ham al muligt held og lykke i fremtiden 

Ved spørgsmål er du velkommen til at tage fat i DAFFs Formand Nadia Panzio på nadia.panzio@daff.dk. 

Opdateret 13. maj 2020.

DAFF er nu klar til, at alle klubber der har amerikansk fodbold og/eller flag football, samt cheerleading på programmet, kan tilbyde spillere og udøvere i alle aldre, at de kan begynde at træne igen – efter myndighedernes anbefalinger, i begrænset omfang og på en ansvarlig måde, så spredning af Coronavirus undgås.

Hvad betyder det?

DAFF følger DIFs og myndighedernes anbefalinger, og åbner kun op i det omfang det er muligt indenfor disse anbefalinger. Der kom nye anbefalinger fra myndighederne og DIF den 13. maj, hvilket betyder, at der for amerikansk fodbolds vedkommende godt kan være et minimum af kropskontakt, men desværre ikke for cheerleading i denne omgang. Vi åbner først mere op, når DIF og myndighederne giver grønt lys for det.

Vi vil gerne gøre opmærksom på, at vores anbefalinger og retningslinjer er udarbejdet ud fra et overordnet perspektiv, og da alle klubber er forskellige og har unikke lokale forhold der skal tages hensyn til, og som vi ikke kender, er det vigtigt at forstå, at hver klub selv skal afgøre om de er trygge ved at igangsætte aktiviteter nu.

For en god ordens skyld gør vi også opmærksom på, at anbefalingerne og retningslinjerne ikke tilsidesætter sundhedsmyndighedernes og Rigspolitiets anvisninger, ligesom øvrig lovgivning er gældende.

Omklædningsrum, badefaciliteter og forsamlingslokaler må fortsat ikke være tilgængelige i klubhuse o. lign. Der kan åbnes til toiletter, hvis sundhedsmyndighedernes anvisninger til rengøring kan overholdes, og hvis de kan indrettes således, at kødannelse undgås.

Klubhuse mv. kan holdes åbent for administrativt arbejde.

Inden man som klub starter op, er det vigtigt kommunen har godkendt dette, hvis det er et kommunalt anlæg, der bruges til træning.

De overordnede principper vi har lagt vægt på i udarbejdelsen af disse retningslinjer og anbefalinger er:

 1. Afstandsprincippet – der skal hele tiden være 2 m afstand til nærmeste, dog må amerikansk fodbold godt have begrænset kropskontakt.
 2. Forsamlingsprincippet – vi må maksimalt være 10 personer samlet.
 3. Hygiejneprincippet – vi skal sikre, at hygiejnen er i top.

Vi har udarbejdet nogle fælles retningslinjer/anbefalinger til bestyrelsen i alle klubber i DAFF. Derudover har vi udarbejdet et sæt retningslinjer/anbefalinger specifikt til træning for amerikansk fodbold/flag football, samt et sæt retningslinjer/anbefalinger til træning for cheerleading.

DAFFs Retningslinjer/anbefalinger til klubbens bestyrelse

Det er den enkelte klubs bestyrelse, der har det endelige ansvar for, at myndighedernes retningslinjer efterleves, og at træning først igangsættes, når det kan ske indenfor rammerne på en måde, der sikrer at klubbens trænere, spillere og deres forældre kan føle sig trygge.

Vi opfordrer til sund fornuft, og til evt. at kontakte de lokale politimyndigheder for en konkret vurdering.

Retningslinjer/anbefalinger til bestyrelserne:

 • Bestyrelsen skal sikre sig, at den eller de baner der bruges til træning er åbnet, og at kommunen har givet tilladelse til at starte træning.
 • Bestyrelsen har ansvar for at holde sig løbende orienteret om myndighedernes, DIFs og DAFFs anbefalinger og tilsikre, at klubben lever op til disse.
 • Bestyrelsen skal udarbejde egne retningslinjer ud fra de lokale forhold, herunder eventuelle andre klubber på det anlæg, hvor der trænes.
 • Bestyrelsen skal udarbejde en plan for hvordan klubbens forskellige hold skal træne -igen i samarbejde med eventuelle andre klubber på samme anlæg.
 • Bestyrelsen beslutter hvornår opstart af træning kan finde sted, og det skal først ske når det kan gøres inden for myndighedernes, DIFs og DAFFs retningslinjer og anbefalinger.
 • Bestyrelsen skal stoppe træningen, hvis den ikke kan gennemføres inden for myndighedernes, DIFs og DAFFs retningslinjer og anbefalinger.
 • Bestyrelse skal sørge for nødvendig kommunikation til ledere, trænere, spillere og forældre, således alle er bekendt med retningslinjerne.
 • Bestyrelsen skal sørge for, at der er en Corona-ansvarlig på træningsanlægget under alle træninger.

Se retningslinjer for amerikansk fodbold og flag football.

Se retningslinjer for cheerleading.

DAFF er nu klar til, at alle klubber der har amerikansk fodbold og/eller flag football, samt cheerleading på programmet, kan tilbyde spillere og udøvere i alle aldre, at de kan begynde at træne igen – efter myndighedernes anbefalinger, i begrænset omfang og på en ansvarlig måde, så spredning af Coronavirus undgås.

Hvad betyder det?

DAFF følger DIFs og myndighedernes anbefalinger, og åbner kun op i det omfang det er muligt indenfor disse anbefalinger. Dette betyder, at træningen i første omgang er uden kontakt, og med andre begrænsninger. Vi åbner først mere op, når DIF og myndighederne giver grønt lys for det.

Vi vil gerne gøre opmærksom på, at vores anbefalinger og retningslinjer er udarbejdet ud fra et overordnet perspektiv, og da alle klubber er forskellige og har unikke lokale forhold der skal tages hensyn til, og som vi ikke kender, er det vigtigt at forstå, at hver klub selv skal afgøre om de er trygge ved at igangsætte aktiviteter nu.

Inden man som klub starter op, er det vigtigt kommunen har godkendt dette, hvis det er et kommunalt anlæg, der bruges til træning.

De overordnede principper vi har lagt vægt på i udarbejdelsen af disse retningslinjer og anbefalinger er:

 1. Afstandsprincippet – der skal hele tiden være 2 m afstand til nærmeste.
 2. Forsamlingsprincippet – vi må maksimalt være 10 personer samlet.
 3. Hygiejneprincippet – vi skal sikre, at hygiejnen er i top.

Vi har udarbejdet nogle fælles retningslinjer/anbefalinger til bestyrelsen i alle klubber i DAFF. Derudover har vi udarbejdet et sæt retningslinjer/anbefalinger specifikt til træning for amerikansk fodbold/flag football, samt et sæt retningslinjer/anbefalinger til træning for cheerleading.

DAFFs Retningslinjer/anbefalinger til klubbens bestyrelse

Det er den enkelte klubs bestyrelse, der har det endelige ansvar for, at myndighedernes retningslinjer efterleves, og at træning først igangsættes, når det kan ske indenfor rammerne på en måde, der sikrer at klubbens trænere, spillere og deres forældre kan føle sig trygge.

Vi opfordrer til sund fornuft, og til evt. at kontakte de lokale politimyndigheder for en konkret vurdering.

Retningslinjer/anbefalinger til bestyrelserne:

 • Bestyrelsen skal sikre sig, at den eller de baner der bruges til træning er åbnet, og at kommunen har givet tilladelse til at starte træning.
 • Bestyrelsen har ansvar for at holde sig løbende orienteret om myndighedernes, DIFs og DAFFs anbefalinger og tilsikre, at klubben lever op til disse.
 • Bestyrelsen skal udarbejde egne retningslinjer ud fra de lokale forhold, herunder eventuelle andre klubber på det anlæg, hvor der trænes.
 • Bestyrelsen skal udarbejde en plan for hvordan klubbens forskellige hold skal træne -igen i samarbejde med eventuelle andre klubber på samme anlæg.
 • Bestyrelsen beslutter hvornår opstart af træning kan finde sted, og det skal først ske når det kan gøres inden for myndighedernes, DIFs og DAFFs retningslinjer og anbefalinger.
 • Bestyrelsen skal stoppe træningen, hvis den ikke kan gennemføres inden for myndighedernes, DIFs og DAFFs retningslinjer og anbefalinger.
 • Bestyrelse skal sørge for nødvendig kommunikation til ledere, trænere, spillere og forældre, således alle er bekendt med retningslinjerne.
 • Bestyrelsen skal sørge for, at der er en Corona-ansvarlig på træningsanlægget under alle træninger.

Retningslinjer/anbefalinger til specifikke sportsgrene

Se retningslinjer for amerikansk fodbold og flag football.

Se retningslinjer for cheerleading.

Til at starte med, vil vi gerne takke alle vores klubber for stor forståelse og opbakning i denne tid, som på ingen måde er nem for hverken dem eller os. Hver dag opstår der nye udfordringer, ting ændres, udmeldinger laves om etc. Det er en fornøjelse sat se, hvordan mange klubber er kreative og finder på tiltag for at aktivere medlemmer, samt hvordan alle samarbejder om at få de forskellige budskaber ud hurtigt og præcist. Senest i dag i forhold til de tiltag DIF er kommet med.  

Tak for opbakningen, og så vil vi gerne ønsker jer alle en rigtig god Store Bededags weekend. 

Nedenstående indeholder de seneste nyheder og vigtig information. 

 

Nuværende status

Vi er nu kommet ind i maj måned og solen skinner, og alle vil gerne ud og i gang med at dyrke idræt igen.  

Som I alle nok ved, så forhandles der i øjeblikket på fase 2 af genåbningen af Danmark og vi ved, at DIF presser på det bedste de kan for at gøre beslutningstagerne opmærksomme på, at idrætten er vigtig og har stor betydning for danskernes mentale og fysiske sundhed. Især har idrætten stor betydning for de mange unge, der har følt sig meget alene under coronakrisen 

Vi håber derfor, at vi meget snart kan komme i gang med vores idrætter – amerikansk fodbold, flag football og cheerleading (udendørs). Vi har udarbejdet nogle anbefalinger og retningslinjer ud fra, hvad vi tror og ved på nuværende tidspunktsom ligger klar og bare afventer en forhåbentlig snarlig udmelding fra myndighederne og DIF om, hvordan vi kan gå i gang og under hvilke betingelser. Så snart denne melding finder sted, tilpasser vi anbefalinger og retningslinjer så hurtigt vi kan og melder dem ud.  

For cheerleading gælder det, at der nok går noget tid, før vi kan starte op indendørs. Vi håber, at vi kan starte op udendørs, med udgangspunkt i en række anbefalinger og retningslinjer som på nuværende tidspunkt er udarbejdet. Afhængig af myndighedernes udmelding skal disse tilrettes, hvis det bliver muligt at komme i gang. 

Vi anbefaler, at klubberne allerede nu gør sig overvejelser om, hvordan en oplukning kan foregå. Overvejelser, hvor der tages hensyn til de forventede retningslinjer og anbefalinger, og de lokale rammer som klubben befinder sig i, således at I hurtigt kan komme i gang, når vi får lov til det. 

Så snart vi modtager mere information, giver vi besked. 

 

Corona-hjælpepulje på vej til breddeidrætsforeninger 

Vi vil gerne benytte lejligheden til at gøre opmærksom på, at der er deadline den 15. maj på den corona-hjælpepulje på 44 mio. kr., der er øremærket til lokale idrætsforeninger.  

Der kan fx søges tilskud til dækning af:   

 • Afholdte udgifter til halleje og forplejning til mindre arrangementer (maks. 350 deltagere), der er aflyst som følge af nedlukning for aktivitet i forbindelse med COVID-19.   
 • Tabte nettoindtægter fra medlemsindbetalinger (kontingent eller køb af specifikke træningstilbud) som følge af nedlukning for aktivitet i forbindelse med COVID-19.   
 • Tabte nettoindtægter fra foreningsarbejde på festivaler, markeder og øvrige arrangementer, der er aflyst som følge af nedlukning for aktivitet i forbindelse med COVID-19.   
 • Tabte nettoindtægter fra egne arrangementer, der er aflyst som følge af nedlukning for aktivitet i forbindelse med COVID-19.   
 • Tabte sponsorindtægter som følge af nedlukning for aktivitet i forbindelse med COVID-19.   

Læs mere på nedenstående link og kontakt endelig DAFF, hvis der er spørgsmål – vi er klar til at hjælpe. 

Link til mere info: 

https://www.daff.dk/dif-og-dgis-corona-hjaelpepulje-er-aabnet-for-ansoegninger/ 

 

Kontakt DAFFs Sportschef Lars Carlsen, hvis I har spørgsmål til ovenstående. 

lc@daffmail.dk 

2275 5684 

 

Vi må desværre meddele at Lars Rüsz Kaysen efter gensidig aftale har fratrådt sin stilling. Vi ønsker Lars al mulig held og lykke i fremtiden, og takker for hans indsats i DAFF.

Vi afventer yderligere afklaring på Corona-situationen, før vi tager stilling til en genbesættelse af jobbet som Udviklingskonsulent. 

FØLG OS PÅ