LUK
Home Flag Football Flag football - fremhævet

Danmarks kvindelandshold i flag football er et hold på vej frem. Holdet har i de sidste år udvist meget potentiale, og har spillet med om medaljer i internationale turneringer. Holdet blev europamestre på hjemmebane i 2017 og sluttede på 4. pladsen ved EM i 2019, som også er det sidste internationale mesterskab der er afholdt pga. Covid-19. Næste store opgave er Verdensmesterskaberne d. 6.-8. december 2021 i Israel, med en forventning om at holdet kvalificerer sig til World Games i 2022.

Kvindelandsholdet i flag football har, udover at repræsentere Danmark på den internationale scene, også en stor opgave i at tiltrække spillere til sporten generelt. Jobbet som head coach for kvindelandsholdet i flag football er derfor udfordrende på mange niveauer, og succes måles på mere end sejrene på banen.

I øjeblikket er turneringsstrukturen for flag football således, at der i ulige år spilles EM og i lige år spilles VM. Derudover arbejdes der internationalt på at få flag football på OL programmet, og i den forbindelse er flag football en del af World Games 2022, der er planlagt til juli måned 2022 i Birmingham, USA.

Head coach’en for kvindelandsholdet i flag football vil i samarbejde med DAFF have ansvaret for:

 • Planlægning af landsholdsaktiviteter, herunder udtagelsesprocessen, camps, deltagelse ved turneringer, etc.
 • Sammensætning af staff/trænerstaben.
 • Styring af økonomi.
 • Bibeholde den ønskede kultur.

Derudover vil head coach’en for kvindelandsholdet i flag football have ansvaret for at:

 • løse en række administrative opgaver der følger med et landshold.
 • sammensætte træningsplaner og gennemføre træninger og camps.
 • udvikle playbooks og gameplans.
 • lede staff og holdet gennem kampe og turneringer.
 • kommunikere tydeligt med staff, spillere, fans og andre interessenter.

Head coach for kvindelandsholdets i flag football refererer til DAFFs direktør.

DAFF søger en head coach der:

 • er en tydelig leder og kulturbærer, der går forrest.
 • kan videreføre et velfungerende og traditionsrigt hold.
 • kan udvikle spillerne i et fremtidssynet perspektiv.
 • er en dygtig kommunikator både internt og eksternt.
 • er en dygtig administrator med indsigt i økonomistyring og budgettering.
 • der har head coach erfaring i flag football har kendskab til flag football nationalt, samt internationalt, enten som spiller eller coach.

DAFF kan tilbyde:

 • Mulighed for at arbejde med seriøse og dedikerede udøvere.
 • Mulighed for at være en del af en velfungerende og seriøs organisation.
 • Mulighed for at være med til at præge udviklingen af flag football i Danmark.
 • Som alle andre positioner på og omkring DAFFs landshold, er stillingen ulønnet, men alle omkostninger i forbindelse med varetagelse af jobbet bliver dækket.

Vi ønsker en vis stabilitet på positionen, og søger derfor en head coach, der i første omgang skal være interesseret i at være head coach til og med udgangen af 2022. Du skal udarbejde en motiveret ansøgning, hvor du tydeliggør hvad du forventer at kunne bidrage med som head coach for kvindelandsholdet i flag football samt dit CV.

 • Ansøgning skal sendes på mail til DAFF på job@daff.dksenest den 19. april 2021 og samtaler vil finde sted i uge 17 2021 i enten Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby eller online.

Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte DAFFs direktør Lars Carlsen på telefon 2275 5684

Vi har samlet information om 2 puljer, som vil være muligt at søge støtte fra nu, nemlig DIG og DGIs foreningspulje og DIF og Always Sports Camp. Hvis I har brug for et godt råd, så tag endelig fat i os. Denne nyhed er også sendt til alle formænd og kasserer i klubberne.

I får en kort beskrivelse herunder af de to puljer, der er mest relevante for jeres forening.

https://www.dif.dk/da/forening/stoette

DIF og DGI’s foreningspulje

Puljen er åbnet d. 8. marts 2021.

I søger gennem CentraltForeningsRegister (CFR), som er fællesportal for DIF og DGI.

Det er på hjemmesiden medlemstal.dk, hvor I også indberetter medlemstal, der skal søges.

Yderligere info (kopieret fra dif.dk):

Et formål pr ansøgning

Alle idrætsforeninger kan søge puljen, og der kan søges til et enkelt overordnet formål per ansøgning. Hver forening kan ikke få godkendt mere end en ansøgning i et kalenderår.

Foreninger med flere afdelinger, flerstrengede foreninger, har dog mulighed for at få godkendt en ansøgning per afdeling per år. Det samlede tildelte beløb til den enkelte flerstrengede forening kan dog som udgangspunkt ikke blive større end 300.000 kroner.

Der kan ikke disponeres over midler fra kommende års puljer. Der kan dog godt bevilges støtte fra indeværende år til initiativer, der løber ind i efterfølgende kalenderår. Ligeledes er der ikke restriktioner i forhold til at søge til samme initiativ flere år i træk.

Midlerne skal bruges lokalt

Formålet med DIF og DGI’s foreningspulje er at støtte hverdagens fællesskaber i idrætsforeningerne. Fællesskaber, hvor helt almindelige danskere i hele landet mødes året rundt, får demokrati og deltagelse ind under huden, oplever glæden ved idræt, lærer hverdagens sociale normer og knytter bånd til andre på kryds og tværs af alle øvrige skel.

Midlerne fra puljen skal desuden hjælpe foreningerne i hverdagen og skabe rum til udvikling. Det kan eksempelvis være til initiativer, som støtter op om DIF og DGI’s fælles vision, Bevæg dig for livet, der går ud på at få flere idrætsaktive danskere og få flere til at dyrke idræt i en forening.

Ved behandlingen af ansøgningen vil der blive taget hensyn til, at puljens midler skal ud at virke i mange forskellige foreninger fordelt i hele landet. Det er samtidig en forudsætning, at de ansøgte midler bruges lokalt hos de foreninger, som har fået tildelt disse midler.

 

DIF og Always Sports Camp

Denne pulje er tidliger kendt som Always #LikeAGirl Camp.

Puljen er målrettet til piger mellem 12-15 år, da de er sværest at holde i sporten og foreningslivet pga. det stigende pres i skolen.

Der kan ansøges fra d. 1. marts til d. 1. maj 2021.

I kan læse yderligere om campen på DIF’s side:

https://www.dif.dk/da/forening/vaerktoejer/alwayslikeagirl-camp

Kvindelandsholdets i flag football skal have ny landstræner, idet Lars Abrahamsen, der har været i spidsen for holdet siden 2016 stopper som landsholdet. Lars skal fremover være landstræner for det Finske kvindelandshold i flag football. 

Lars har gjort et stort stykke arbejde med det danske kvindelandshold, både at holde sammen på holdet og samtidig udvikle dem sportsligt. Holdet blev Europamestre på hjemmebane i 2017 og endte på en flot 4. plads ved seneste landsholdsturneringEM i 2019 i Israel. 

Vi er selvklart kede af, at vi mister Lars som træner, og at vi nu skal finde en ny landstræner til kvindelandsholdet, men vi er glade på Lars vegne med de nye spændende udfordringer, og er stolte over, at Finland nu har en dansk landstræner.  

Vi vil gerne benytte lejligheden til at takke Lars for det store arbejde han har lagt i kvindelandsholdet, og ønsker ham al muligt held og lykke. 

I forhold til at vi nu skal finde en ny landstræner til kvindelandsholdet, er der nedsat en arbejdsgruppe som bl.a. består af 2 spillere fra kvindelandsholdet, samt DAFFs direktør Lars Carlsen. 

Målet er at have en ny landstræner på plads medio april, således at der er god tid frem mod den nærmeste større opgave, nemlig VM i oktober 2021. 

   

Foreningsinput er et nyt tiltag, hvor alle klubber har mulighed for at få lidt indspark til klub-hverdagen. Vi har valgt 3 emner indenfor foreningsudvikling, som vi sætter fokus på i uge 4-6. Det består af 30 minutters oplæg, og så 30 minutters sparring.

Uge 4:  Torsdag d. 28.01.21 kl. 19-20

Rekruttering af nye og gamle medlemmer i en Corona tid

Er det overhovedet muligt at rekruttere medlemmer i en Corona tid? Hvordan får vi medlemmer tilbage, der er faldet fra under corona? Hvordan kan vi bruge tiden nu på at blive skarpe på vores rekrutteringsstrategi?   

Vi kommer med bud på konkrete tiltag, der kan gøres i en Corona tid, og kommer med forslag til, hvordan I som forening kan arbejde målrettet med rekruttering.  

 

Uge 5: Tirsdag d. 02.02.21 kl. 19-20

Har I styr for foreningens politikker? 

Har I taget stilling til klubbens samværspolitik? Hvordan passer I på klubbens trænere, for at undgå uheldige situationer? Hvad gør I, hvis I har mistanke om mistrivsel hos en udøver? 

Coronatiden er oplagt til at få styr på foreningens politikker. Seksuelle krænkelser, spiseforstyrrelser eller kriser er noget vi ønsker, at I aldrig har brug for at tage hånd om, men vi ved det findes, og derfor er det vigtig, at man som foreningen har taget stilling!  

 

Uge 6: Mandag d. 08.02.21 kl. 19-20

Det gode idrætsmiljø

Hvad gør I for at arbejde med det gode idrætsmiljø? Hvad definerer det gode idrætsmiljø? Er trænere, udøvere og forældre klar over hvad klubben står for?  

Oplægget kommer til at rammesætte det gode idrætsmiljø og hvorfor det er afgørende for fastholdelse af medlemmer. I en hverdag præget af drift er der risiko for, at snakken om det idrætsmiljø placeres bagerst i køen. Måske er det nu, der er tid?  

Tilmelding

Det er gratis at deltage, og der er ingen tilmelding. Du skal blot logge dig ind

Hvis du syntes, at overstående er noget for dig, så skal du henvende dig til din formand, som har linket til

Vi er desværre kun lige kommet i gang med 2021 før, at myndighederne skærpede restriktionerne yderligere ved bl.a. at nedsætte forsamlingsforbuddet til 5 personer.
Som resultat af de nye restriktioner har vi opdateret vores retningslinjer, som ligger på https://www.daff.dk/vejledninger-dokumenter/
I første omgang gælder restriktionerne til og med den 17. januar 2021, men statsministeren gjorde på dagens pressemøde det klart, at det kan blive nødvendigt at forlænge, alle eller nogle af, de gældende restriktioner yderligere.
Der er lys forude i 2021, men det er uden tvivl meget hårdt at drive idrætsforeninger under de nuværende omstændigheder, og det er vigtigt vi står sammen og holder ud lidt endnu.
Fra DAFFs side bakker vi, sammen med DIF, op om myndighedernes udmelding og restriktioner.
Vi følger situationen nøje og er i tæt dialog med DIF, og hvis der kommer justeringer til dagens udmeldinger og restriktioner, så vil vi melde det ud så hurtigt vi kan.

Julen 2020 nærmer sig, og vi er ved at gøre klar til lidt juleferie på kontoret. 

Vi vil gerne sende en julehilsen ud til alle i DAFF – alle jer ude i vores klubber, der hver dag gør en indsats for at tilbyde idræt til børn, unge og voksne. Dette arbejde er i 2020 blevet meget udfordret af corona situationen, men hvor alle har taget kampen op og kæmpet hårdt, for at holde gang i vores idrætter – det har på ingen måde været nemt.  

Vi vil gerne takke for jeres samarbejde gennem et svært og anderledes 2020, hvor corona krisen har været altoverskyggende. I har taget stort ansvar for at smitten ikke skulle sprede sig gennem vores aktiviteter, samtidig med at I har været kreative og kæmpet for at holde gang i aktiviteterne. Dette arbejde har været udfordrende, ikke mindst når der med kort varsel er blevet sendt nye restriktioner ud, som vi alle har skulle justere til, for så at opleve, at de kort tid efter blev justeret – det er meget imponerede hvordan I alle har håndteret dette. 

Det skal I have stor tak for. 

Med vaccinens snarlige ankomst, er der udsigt til 2021 bliver mere normal end 2020, men vi skal indstille os på at vi nok skal gennem en udfordrende periode i starten af 2021, hvor vores alle sammens tålmodighed vil blive testet, og hvor vi har brug for at stå sammen og kæmpe på samme forbilledlige måde der fik os gennem 2020.  

Vi er alle trætte af corona, og alle de restriktioner det bærer med sig. Det er svært, men det er vigtigt at vi ikke giver op – der er lys forude. 

Vi håber at alle får en god juleferie, hvor alle batterierne bliver ladt helt op, så vi er klar til 2021.  

Vi gør det samme her i DAFF – nemlig holder lidt juleferie, for at vende stærkt tilbage, med masser af energi til at tage fat på 2021. 

Til info, så har vi med udgangen af 2020, flyttet forbundets officielle adresse tilbage til Idrættens Hus, Brøndby, idet vi har lukket Aarhus kontoret i forbindelse med organisationsændringerne.  

Adressen er: DAFF, Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby. 

Jeg ønsker jer alle en rigtig god jul og et godt nytår – pas godt på jer selv og hinanden – vi ses i 2021.  

Vi holder julelukket, og er tilbage mandag den 4. januar 2021. 

Læs det i en PDF her

Vi har nu modtaget yderligere information, og nedenstående er de gældende restriktioner og retningslinjer udstukket af myndighederne, sat ind i vores idrætters kontekst – både landsdækkende og i de 38 kommuner, hvor der er skærpede restriktioner.

Herudover har nogle kommuner indført nogle lokale skærpede restriktioner og retningslinjer, fx at lukke eller drosle ned i en periode.

Det betyder, at der nu er forskel på restriktionerne og retningslinjerne afhængig af, hvilken kommune foreningen er hjemmehørende i, og I skal derfor være opmærksomme på, hvilke restriktioner og retningslinjer der er gældende for jeres kommune.

Disse lokale restriktioner og retningslinjer skal selvfølgelig også efterleves. Vi har ikke kendskab til alle lokale forhold, og de er derfor ikke medtaget i vores nedenstående oversigt.

De 38 kommuner med skærpede restriktioner:
Albertslund, Allerød, Ballerup, Brøndby, Dragør, Egedal, Faxe, Fredensborg, Frederiksberg, Frederikssund, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Gribskov, Halsnæs, Helsingør, Herlev, Hillerød, Hvidovre, Høje-Taastrup, Hørsholm, Ishøj, København, Køge, Lejre, Lyngby-Tårbæk, Odense, Roskilde, Rudersdal, Rødovre, Slagelse, Solrød, Tårnby, Vallensbæk, Vordingborg og Aarhus.

I de 38 kommuner gælder følgende

 • Indendørs idræt – ikke tilladt
 • Udendørs idræt – tilladt, så længe de gældende retningslinjer efterleves
 • Forsamlingsforbuddet er 10 personer uanset alder (10 personer er inklusivtræner)
 • Det er fortsat muligt at træne i flere mindre grupper, så længe nedennævnte overholdes.
  • Hver gruppe max er på 10 personer inkl. træner
  • Der skal være tilstrækkelig afstand mellem grupperne – gerne mindst 2 meters afstand.
  • I skal sørge for at afgrænse den ene træningszone fra den anden. Anvend fx kegler, toppe, snor, kridt eller anden tydelig markering.
  • Der skal altid væreen træner eller anden ansvarlig til stede ved afvikling af idrætsaktiviteter. Husk, at vedkommende tæller med i det samlede antal på max 10 personer.
  • Høj fokus på hygiejne – sprit hænder ofte.
 • Myndighederne opfordrer til, at man efterlever de retningslinjer der er gældende for den kommune man er bosat i, uagtet om man træner i en anden kommune med andre retningslinjer.
  • (Det betyder fx. at hvis man er 21 år eller under, og bor i en af de 38 kommuner, hvor forsamlingsforbuddet er 10 uanset alder, og man træner i en forening, der ligger i en kommune, hvor forsamlingsforbuddet er 50 for udøvere op til og med 21 år, – så skal man ikke tage til træning med mindre træningen foregår med max 10 personer inklusivtræner. Dette er noget de enkelte foreninger har ansvar for efterleves)
 • Professionel idræt er fortsat undtagen
  • Sundhedsministeriet skriver: “Steder, hvor der udøves idræts-, forenings- og fritidsaktiviteter, skal holde indendørsarealer lukket for offentligheden. Professionelle idrætsudøvere kan fortsat anvende indendørsarealer, som er lukket for offentligheden”
  • Begrebet ”professionel idræt” omfatter på nuværende tidspunkt alle DIF organiserede idrætters højeste nationale niveau, uagtet om udøvere er lønnede eller ej.
  • I DAFF er det følgende: Senior level6 i cheerleading, FNL holdene i flag football, samt NL holdene i amerikansk fodbold. Disse hold må gerne træne som hidtil, uagtet om de ligger i en af de 38 kommuner.

Se mere på sundhedsministeriets forlængede Covid-19 tiltag, under Sport og Fritid: https://www.sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Coronavirus/2020/December/~/media/Filer%20-%20dokumenter/01-corona/07122020-COVID-19-TILTAG/03-pjece-covid-19-tiltag.pdf

 Alle andre kommuner gælder følgende

Gældende restriktioner forlænges til 28. februar 2021

 • Indendørs idræt – tilladt, så længe de generelle retningslinjer efterleves
 • Udendørs idræt – tilladt, så længe de generelle retningslinjer efterleves
 • Forsamlingsforbuddet er:
  • 50 personer for personer på 21 år og under (inklusivtræner)
  • 10 personer for personer på 22 år og over (inklusiv træner)
 • Det er fortsat muligt at træne i flere mindre grupper, så længe nedennævnte overholdes.
  • Hver gruppe max er på 10/50 personer inkl. træner
  • Der skal være tilstrækkelig afstand mellem grupperne – gerne mindst 2 meters afstand.
  • I skal sørge for at afgrænse den ene træningszone fra den anden. Anvend fx kegler, toppe, snor, kridt eller anden tydelig markering.
  • Der skal altid væreen træner eller anden ansvarlig til stede ved afvikling af idrætsaktiviteter. Husk, at vedkommende tæller med i det samlede antal på max 10 personer
  • Høj fokus på hygiejne – sprit hænder ofte.
 • Myndighederne opfordrer til, at man efterlever de retningslinjer der er gældende for den kommune man er bosat i, uagtet om man træner i en anden kommune med andre retningslinjer.

Dette betyder fx. at hvis man er 21 år eller under, og bor i en af de 38 kommuner, hvor forsamlingsforbuddet er 10 uanset alder, og man træner i en forening der ligger i en kommune, hvor forsamlingsforbuddet er 50 for udøvere op til og med 21 år, – så skal man ikke tage til træning med mindre træningen foregår med max 10 personer inklusiv træner. Dette er noget de enkelte foreninger har ansvar for efterleves.

Vi vil gøre opmærksom på, at:

 • der stadig er krav om mundbind i offentligt tilgængelige steder indendørs – også idrætsfaciliteter. Kravet om mundbind gælder for alle på 12 år og derover. Kravet er gældende fra man træder ind i bygningen, til man træder ind i omklædningsrummet.
 • det anbefales, at sociale arrangementer aflyses.
 • vi forventer, at alle gældende retningslinjer følges, også hvis der er nogle lokale skærpede retningslinjer.
 • det er klubbernes ansvar at holde sig orienteret om de til enhver tid gældende retningslinjer.

Se de gældende retningslinjer på www.dif.dk/corona og www.dgi.dk/corona

Når nu alt det ovennævnte er sagt og meget lukker ned igen, så vil vi gøre opmærksom på, at DIFs formand Niels Nygaard har sendt et åbent brev til alle frivillige i idrætsforeningerne – med et klart budskab, som vi i DAFF er helt enige i og bakker 100% op om.

Han siger blandt andet:

Jeg forstår godt, hvis I er trætte af det hele og måske endda har lyst til at smide tøjlerne. Men jeg håber, at I bevarer modet, for foreningerne og medlemmerne har brug for jer.

I skal nemlig vide, at I gør en kæmpe forskel.

Hold fast og bevar modet. For børn, unge og voksne har brug for jer – nu og på sigt.

Brevet i sin helhed kan læses her:

https://www.dif.dk/da/forening/nyheder/nyheder/2020/12/til-s-frivillige?utm_source=Foreningsfokus&utm_campaign=21bf3e36ba-Nye+restriktioner+paavirker+idraetsforeningerne_38&utm_medium=email&utm_term=0_5052cf16ee-21bf3e36ba-66883319

Foto: Anders Gjesing

Årsmødet 2020 blev afholdt d. 28. november, under strikse corona retningslinjer. Det var derfor et meget anderledes årsmøde, hvor fokus var afstand, mundbind og sprit.

John Christoffersen blev valgt som dirigent, og styrede slagets gang.

Bestyrelsen blev nedsat, hvor Nadia Panzio blev valgt som Formand, og Michael Pasieczny, Tina Petersen og Kasper Lindén blev valgt ind som bestyrelsesmedlemmer.

Anders von Essen-Leise og Maria Sandby Madsen blev valgt som henholdsvis 1. suppleant og 2. suppleant.

Disciplinærudvalget

Brian Sarby, formand

Niklas Dyrby Johansen og Casper Iisager, repræsentanter for flag football, med Danijela Gusak som suppleant.

Elex Kristensen og Rasmus Ryberg, repræsentanter for amerikansk fodbold, med Benjamin Qvist som suppleant.

Mikael Sohn Ottesen og Isabell Dam Sehested Jensen, repræsentanter for cheerleading, med Lasse Salomonsen som suppleant.

Appeludvalget

Formand Jacob Holm, og Hans Peter Roth og Jens Jordahn, med Timothy Jensen blev valgt som medlemssuppleant.

Cheerleadingudvalget

Sara Herlev og Josephine Elene Hansen blev genvalgt, og Frederikke Bisholm blev valgt som 1. suppleant og Christine Heine Møller blev valgt som 2. suppleant.

Dommerudvalget for amerikansk fodbold

Formand Frank Rasmussen blev genvalgt. Medlemmer Martin Mikkelsen, Tobias Trige og Kim Larsen blev genvalgt. Nanna Maria Tingmark blev valgt som suppleant.

Flag football udvalget

Martin Rambusch Petersen, Martin Ebbesen og Sabrina Knudsen blev genvalgt.

Amerikansk fodbold udvalg

Anders von Essen-Leise blev valgt som formand. Jakob Zinck, Marco Rysgaard, Kenneth Enrico Larsen og Stefan Sloth blev valgt som medlemmer. Benjamin Qvist og Lars Hyrsting blev valgt som suppleanter.

 

Årsmødet blev afholdt i ro og orden, og alle respekterede retningslinjerne. Referatet fra mødet bliver sendt ud i løbet af næste uge.

 

Da vi har modtaget et par henvendelser med afklarende spørgsmål til de nuværende corona restriktioner i forhold til mundbind og forsamlingsforbuddet.

Forsamlingsforbuddet:

Den 26. oktober trådte de skærpede restriktioner vedr. Forsamlingsforbuddet trådte i kraft, og de gælder i første omgang 4 uger frem, altså til og med den 22. november. Det betyder, at hvis der ikke bliver meldt andet ud, så har vi den 23. november igen har et generelt forsamlingsforbud på 50 personer. Så kan alle på 22 år og derover igen træne med 50 personer i en gruppe.

Mundbind:

Den 29. oktober trådte der et krav om mundbind i kraft, der omfatter brug af mundbind indendørs på kulturinstitutioner og idrætsfaciliteter, hvor offentligheden har adgang. Det gælder f.eks. indendørs på museer, idrætshaller, kunsthaller, spillesteder, biblioteker, kulturhuse, zoologiske anlæg, biografer, teatre mv. Krav om brug af mundbind vil gælde både kunder, besøgende og personale tilknyttet den pågældende kulturinstitution og idrætsfacilitet.

Det betyder, at der skal bruges mundbind når man ankommer til sit indendørs træningssted indtil man er klædt om og klar til træning, og igen når man er færdig med at træne, og skal forlade sit træningssted. Der er ikke krav om brug af mundbind under træning. Mundbind gælder også for forældre og andre der kommer på det indendørs idrætsanlæg.

Kravet om mundbind gælder i første omgang til den 2. januar 2021.

Se de altid opdaterede retningslinjer her: https://www.daff.dk/klubservice/klub-drift/vejledninger-dokumenter/

DAFFs bestyrelse indkalder hermed til ordinært årsmøde i Dansk Amerikansk Fodbold Forbund lørdag d. 28. november 2020 kl. 10.00-15:00 i Nordhallen, Nørrevangstorvet 6, 4200 Slagelse.

Selve invitationen er sendt til alle formænd på den mail der er opgivet i Klubportalen.

Med kort tid til DAFFs Årsmøde har den seneste tids skærpede restriktioner givet DAFFs bestyrelse anledning til at genoverveje setuppet omkring DAFFs Årsmøde, der ifølge vores vedtægter skal afholdes i løbet af 4. kvartal.

Forsamlingsforbuddet er aktuelt sat til 10 personer. Men afvikling af repræsentantskabsmøder og generalforsamlinger er undtaget fra deltagerbegrænsning, hvis bestemte retningslinjer følges – dog sætter det store forsamlingsforbud på 500 fortsat den øvre grænse. Det betyder, at repræsentantskabsmøder og generalforsamlinger kan, og derfor også skal, afvikles ved fysisk fremmøde og ikke kan afvikles digitalt.

DAFFs Årsmøde 2020 vil derfor blive afholdt ved fysisk fremmøde, men for at imødegå den nuværende situation og tage ansvar, så må hver forening maksimalt stille med én person. Derudover kommer der en række retningslinjer/betingelser for selve afviklingen.

Vi vil derfor gerne invitere til Årsmøde midt i en Corona krise.

Forslag, kandidaturer mv. skal indsendes på daff2020@daff.dk senest 14 dage før Årsmødets afholdelse.

Vi glæder os til at se jer!

FØLG OS PÅ