LUK
Home Flag Football Flag football - fremhævet

Foreningsinput er et nyt tiltag, hvor alle klubber har mulighed for at få lidt indspark til klub-hverdagen. Vi har valgt 3 emner indenfor foreningsudvikling, som vi sætter fokus på i uge 4-6. Det består af 30 minutters oplæg, og så 30 minutters sparring.

Uge 4:  Torsdag d. 28.01.21 kl. 19-20

Rekruttering af nye og gamle medlemmer i en Corona tid

Er det overhovedet muligt at rekruttere medlemmer i en Corona tid? Hvordan får vi medlemmer tilbage, der er faldet fra under corona? Hvordan kan vi bruge tiden nu på at blive skarpe på vores rekrutteringsstrategi?   

Vi kommer med bud på konkrete tiltag, der kan gøres i en Corona tid, og kommer med forslag til, hvordan I som forening kan arbejde målrettet med rekruttering.  

 

Uge 5: Tirsdag d. 02.02.21 kl. 19-20

Har I styr for foreningens politikker? 

Har I taget stilling til klubbens samværspolitik? Hvordan passer I på klubbens trænere, for at undgå uheldige situationer? Hvad gør I, hvis I har mistanke om mistrivsel hos en udøver? 

Coronatiden er oplagt til at få styr på foreningens politikker. Seksuelle krænkelser, spiseforstyrrelser eller kriser er noget vi ønsker, at I aldrig har brug for at tage hånd om, men vi ved det findes, og derfor er det vigtig, at man som foreningen har taget stilling!  

 

Uge 6: Mandag d. 08.02.21 kl. 19-20

Det gode idrætsmiljø

Hvad gør I for at arbejde med det gode idrætsmiljø? Hvad definerer det gode idrætsmiljø? Er trænere, udøvere og forældre klar over hvad klubben står for?  

Oplægget kommer til at rammesætte det gode idrætsmiljø og hvorfor det er afgørende for fastholdelse af medlemmer. I en hverdag præget af drift er der risiko for, at snakken om det idrætsmiljø placeres bagerst i køen. Måske er det nu, der er tid?  

Tilmelding

Det er gratis at deltage, og der er ingen tilmelding. Du skal blot logge dig ind

Hvis du syntes, at overstående er noget for dig, så skal du henvende dig til din formand, som har linket til

Vi er desværre kun lige kommet i gang med 2021 før, at myndighederne skærpede restriktionerne yderligere ved bl.a. at nedsætte forsamlingsforbuddet til 5 personer.
Som resultat af de nye restriktioner har vi opdateret vores retningslinjer, som ligger på https://www.daff.dk/vejledninger-dokumenter/
I første omgang gælder restriktionerne til og med den 17. januar 2021, men statsministeren gjorde på dagens pressemøde det klart, at det kan blive nødvendigt at forlænge, alle eller nogle af, de gældende restriktioner yderligere.
Der er lys forude i 2021, men det er uden tvivl meget hårdt at drive idrætsforeninger under de nuværende omstændigheder, og det er vigtigt vi står sammen og holder ud lidt endnu.
Fra DAFFs side bakker vi, sammen med DIF, op om myndighedernes udmelding og restriktioner.
Vi følger situationen nøje og er i tæt dialog med DIF, og hvis der kommer justeringer til dagens udmeldinger og restriktioner, så vil vi melde det ud så hurtigt vi kan.

Julen 2020 nærmer sig, og vi er ved at gøre klar til lidt juleferie på kontoret. 

Vi vil gerne sende en julehilsen ud til alle i DAFF – alle jer ude i vores klubber, der hver dag gør en indsats for at tilbyde idræt til børn, unge og voksne. Dette arbejde er i 2020 blevet meget udfordret af corona situationen, men hvor alle har taget kampen op og kæmpet hårdt, for at holde gang i vores idrætter – det har på ingen måde været nemt.  

Vi vil gerne takke for jeres samarbejde gennem et svært og anderledes 2020, hvor corona krisen har været altoverskyggende. I har taget stort ansvar for at smitten ikke skulle sprede sig gennem vores aktiviteter, samtidig med at I har været kreative og kæmpet for at holde gang i aktiviteterne. Dette arbejde har været udfordrende, ikke mindst når der med kort varsel er blevet sendt nye restriktioner ud, som vi alle har skulle justere til, for så at opleve, at de kort tid efter blev justeret – det er meget imponerede hvordan I alle har håndteret dette. 

Det skal I have stor tak for. 

Med vaccinens snarlige ankomst, er der udsigt til 2021 bliver mere normal end 2020, men vi skal indstille os på at vi nok skal gennem en udfordrende periode i starten af 2021, hvor vores alle sammens tålmodighed vil blive testet, og hvor vi har brug for at stå sammen og kæmpe på samme forbilledlige måde der fik os gennem 2020.  

Vi er alle trætte af corona, og alle de restriktioner det bærer med sig. Det er svært, men det er vigtigt at vi ikke giver op – der er lys forude. 

Vi håber at alle får en god juleferie, hvor alle batterierne bliver ladt helt op, så vi er klar til 2021.  

Vi gør det samme her i DAFF – nemlig holder lidt juleferie, for at vende stærkt tilbage, med masser af energi til at tage fat på 2021. 

Til info, så har vi med udgangen af 2020, flyttet forbundets officielle adresse tilbage til Idrættens Hus, Brøndby, idet vi har lukket Aarhus kontoret i forbindelse med organisationsændringerne.  

Adressen er: DAFF, Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby. 

Jeg ønsker jer alle en rigtig god jul og et godt nytår – pas godt på jer selv og hinanden – vi ses i 2021.  

Vi holder julelukket, og er tilbage mandag den 4. januar 2021. 

Læs det i en PDF her

Vi har nu modtaget yderligere information, og nedenstående er de gældende restriktioner og retningslinjer udstukket af myndighederne, sat ind i vores idrætters kontekst – både landsdækkende og i de 38 kommuner, hvor der er skærpede restriktioner.

Herudover har nogle kommuner indført nogle lokale skærpede restriktioner og retningslinjer, fx at lukke eller drosle ned i en periode.

Det betyder, at der nu er forskel på restriktionerne og retningslinjerne afhængig af, hvilken kommune foreningen er hjemmehørende i, og I skal derfor være opmærksomme på, hvilke restriktioner og retningslinjer der er gældende for jeres kommune.

Disse lokale restriktioner og retningslinjer skal selvfølgelig også efterleves. Vi har ikke kendskab til alle lokale forhold, og de er derfor ikke medtaget i vores nedenstående oversigt.

De 38 kommuner med skærpede restriktioner:
Albertslund, Allerød, Ballerup, Brøndby, Dragør, Egedal, Faxe, Fredensborg, Frederiksberg, Frederikssund, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Gribskov, Halsnæs, Helsingør, Herlev, Hillerød, Hvidovre, Høje-Taastrup, Hørsholm, Ishøj, København, Køge, Lejre, Lyngby-Tårbæk, Odense, Roskilde, Rudersdal, Rødovre, Slagelse, Solrød, Tårnby, Vallensbæk, Vordingborg og Aarhus.

I de 38 kommuner gælder følgende

 • Indendørs idræt – ikke tilladt
 • Udendørs idræt – tilladt, så længe de gældende retningslinjer efterleves
 • Forsamlingsforbuddet er 10 personer uanset alder (10 personer er inklusivtræner)
 • Det er fortsat muligt at træne i flere mindre grupper, så længe nedennævnte overholdes.
  • Hver gruppe max er på 10 personer inkl. træner
  • Der skal være tilstrækkelig afstand mellem grupperne – gerne mindst 2 meters afstand.
  • I skal sørge for at afgrænse den ene træningszone fra den anden. Anvend fx kegler, toppe, snor, kridt eller anden tydelig markering.
  • Der skal altid væreen træner eller anden ansvarlig til stede ved afvikling af idrætsaktiviteter. Husk, at vedkommende tæller med i det samlede antal på max 10 personer.
  • Høj fokus på hygiejne – sprit hænder ofte.
 • Myndighederne opfordrer til, at man efterlever de retningslinjer der er gældende for den kommune man er bosat i, uagtet om man træner i en anden kommune med andre retningslinjer.
  • (Det betyder fx. at hvis man er 21 år eller under, og bor i en af de 38 kommuner, hvor forsamlingsforbuddet er 10 uanset alder, og man træner i en forening, der ligger i en kommune, hvor forsamlingsforbuddet er 50 for udøvere op til og med 21 år, – så skal man ikke tage til træning med mindre træningen foregår med max 10 personer inklusivtræner. Dette er noget de enkelte foreninger har ansvar for efterleves)
 • Professionel idræt er fortsat undtagen
  • Sundhedsministeriet skriver: “Steder, hvor der udøves idræts-, forenings- og fritidsaktiviteter, skal holde indendørsarealer lukket for offentligheden. Professionelle idrætsudøvere kan fortsat anvende indendørsarealer, som er lukket for offentligheden”
  • Begrebet ”professionel idræt” omfatter på nuværende tidspunkt alle DIF organiserede idrætters højeste nationale niveau, uagtet om udøvere er lønnede eller ej.
  • I DAFF er det følgende: Senior level6 i cheerleading, FNL holdene i flag football, samt NL holdene i amerikansk fodbold. Disse hold må gerne træne som hidtil, uagtet om de ligger i en af de 38 kommuner.

Se mere på sundhedsministeriets forlængede Covid-19 tiltag, under Sport og Fritid: https://www.sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Coronavirus/2020/December/~/media/Filer%20-%20dokumenter/01-corona/07122020-COVID-19-TILTAG/03-pjece-covid-19-tiltag.pdf

 Alle andre kommuner gælder følgende

Gældende restriktioner forlænges til 28. februar 2021

 • Indendørs idræt – tilladt, så længe de generelle retningslinjer efterleves
 • Udendørs idræt – tilladt, så længe de generelle retningslinjer efterleves
 • Forsamlingsforbuddet er:
  • 50 personer for personer på 21 år og under (inklusivtræner)
  • 10 personer for personer på 22 år og over (inklusiv træner)
 • Det er fortsat muligt at træne i flere mindre grupper, så længe nedennævnte overholdes.
  • Hver gruppe max er på 10/50 personer inkl. træner
  • Der skal være tilstrækkelig afstand mellem grupperne – gerne mindst 2 meters afstand.
  • I skal sørge for at afgrænse den ene træningszone fra den anden. Anvend fx kegler, toppe, snor, kridt eller anden tydelig markering.
  • Der skal altid væreen træner eller anden ansvarlig til stede ved afvikling af idrætsaktiviteter. Husk, at vedkommende tæller med i det samlede antal på max 10 personer
  • Høj fokus på hygiejne – sprit hænder ofte.
 • Myndighederne opfordrer til, at man efterlever de retningslinjer der er gældende for den kommune man er bosat i, uagtet om man træner i en anden kommune med andre retningslinjer.

Dette betyder fx. at hvis man er 21 år eller under, og bor i en af de 38 kommuner, hvor forsamlingsforbuddet er 10 uanset alder, og man træner i en forening der ligger i en kommune, hvor forsamlingsforbuddet er 50 for udøvere op til og med 21 år, – så skal man ikke tage til træning med mindre træningen foregår med max 10 personer inklusiv træner. Dette er noget de enkelte foreninger har ansvar for efterleves.

Vi vil gøre opmærksom på, at:

 • der stadig er krav om mundbind i offentligt tilgængelige steder indendørs – også idrætsfaciliteter. Kravet om mundbind gælder for alle på 12 år og derover. Kravet er gældende fra man træder ind i bygningen, til man træder ind i omklædningsrummet.
 • det anbefales, at sociale arrangementer aflyses.
 • vi forventer, at alle gældende retningslinjer følges, også hvis der er nogle lokale skærpede retningslinjer.
 • det er klubbernes ansvar at holde sig orienteret om de til enhver tid gældende retningslinjer.

Se de gældende retningslinjer på www.dif.dk/corona og www.dgi.dk/corona

Når nu alt det ovennævnte er sagt og meget lukker ned igen, så vil vi gøre opmærksom på, at DIFs formand Niels Nygaard har sendt et åbent brev til alle frivillige i idrætsforeningerne – med et klart budskab, som vi i DAFF er helt enige i og bakker 100% op om.

Han siger blandt andet:

Jeg forstår godt, hvis I er trætte af det hele og måske endda har lyst til at smide tøjlerne. Men jeg håber, at I bevarer modet, for foreningerne og medlemmerne har brug for jer.

I skal nemlig vide, at I gør en kæmpe forskel.

Hold fast og bevar modet. For børn, unge og voksne har brug for jer – nu og på sigt.

Brevet i sin helhed kan læses her:

https://www.dif.dk/da/forening/nyheder/nyheder/2020/12/til-s-frivillige?utm_source=Foreningsfokus&utm_campaign=21bf3e36ba-Nye+restriktioner+paavirker+idraetsforeningerne_38&utm_medium=email&utm_term=0_5052cf16ee-21bf3e36ba-66883319

Foto: Anders Gjesing

Årsmødet 2020 blev afholdt d. 28. november, under strikse corona retningslinjer. Det var derfor et meget anderledes årsmøde, hvor fokus var afstand, mundbind og sprit.

John Christoffersen blev valgt som dirigent, og styrede slagets gang.

Bestyrelsen blev nedsat, hvor Nadia Panzio blev valgt som Formand, og Michael Pasieczny, Tina Petersen og Kasper Lindén blev valgt ind som bestyrelsesmedlemmer.

Anders von Essen-Leise og Maria Sandby Madsen blev valgt som henholdsvis 1. suppleant og 2. suppleant.

Disciplinærudvalget

Brian Sarby, formand

Niklas Dyrby Johansen og Casper Iisager, repræsentanter for flag football, med Danijela Gusak som suppleant.

Elex Kristensen og Rasmus Ryberg, repræsentanter for amerikansk fodbold, med Benjamin Qvist som suppleant.

Mikael Sohn Ottesen og Isabell Dam Sehested Jensen, repræsentanter for cheerleading, med Lasse Salomonsen som suppleant.

Appeludvalget

Formand Jacob Holm, og Hans Peter Roth og Jens Jordahn, med Timothy Jensen blev valgt som medlemssuppleant.

Cheerleadingudvalget

Sara Herlev og Josephine Elene Hansen blev genvalgt, og Frederikke Bisholm blev valgt som 1. suppleant og Christine Heine Møller blev valgt som 2. suppleant.

Dommerudvalget for amerikansk fodbold

Formand Frank Rasmussen blev genvalgt. Medlemmer Martin Mikkelsen, Tobias Trige og Kim Larsen blev genvalgt. Nanna Maria Tingmark blev valgt som suppleant.

Flag football udvalget

Martin Rambusch Petersen, Martin Ebbesen og Sabrina Knudsen blev genvalgt.

Amerikansk fodbold udvalg

Anders von Essen-Leise blev valgt som formand. Jakob Zinck, Marco Rysgaard, Kenneth Enrico Larsen og Stefan Sloth blev valgt som medlemmer. Benjamin Qvist og Lars Hyrsting blev valgt som suppleanter.

 

Årsmødet blev afholdt i ro og orden, og alle respekterede retningslinjerne. Referatet fra mødet bliver sendt ud i løbet af næste uge.

 

Da vi har modtaget et par henvendelser med afklarende spørgsmål til de nuværende corona restriktioner i forhold til mundbind og forsamlingsforbuddet.

Forsamlingsforbuddet:

Den 26. oktober trådte de skærpede restriktioner vedr. Forsamlingsforbuddet trådte i kraft, og de gælder i første omgang 4 uger frem, altså til og med den 22. november. Det betyder, at hvis der ikke bliver meldt andet ud, så har vi den 23. november igen har et generelt forsamlingsforbud på 50 personer. Så kan alle på 22 år og derover igen træne med 50 personer i en gruppe.

Mundbind:

Den 29. oktober trådte der et krav om mundbind i kraft, der omfatter brug af mundbind indendørs på kulturinstitutioner og idrætsfaciliteter, hvor offentligheden har adgang. Det gælder f.eks. indendørs på museer, idrætshaller, kunsthaller, spillesteder, biblioteker, kulturhuse, zoologiske anlæg, biografer, teatre mv. Krav om brug af mundbind vil gælde både kunder, besøgende og personale tilknyttet den pågældende kulturinstitution og idrætsfacilitet.

Det betyder, at der skal bruges mundbind når man ankommer til sit indendørs træningssted indtil man er klædt om og klar til træning, og igen når man er færdig med at træne, og skal forlade sit træningssted. Der er ikke krav om brug af mundbind under træning. Mundbind gælder også for forældre og andre der kommer på det indendørs idrætsanlæg.

Kravet om mundbind gælder i første omgang til den 2. januar 2021.

Se de altid opdaterede retningslinjer her: https://www.daff.dk/klubservice/klub-drift/vejledninger-dokumenter/

DAFFs bestyrelse indkalder hermed til ordinært årsmøde i Dansk Amerikansk Fodbold Forbund lørdag d. 28. november 2020 kl. 10.00-15:00 i Nordhallen, Nørrevangstorvet 6, 4200 Slagelse.

Selve invitationen er sendt til alle formænd på den mail der er opgivet i Klubportalen.

Med kort tid til DAFFs Årsmøde har den seneste tids skærpede restriktioner givet DAFFs bestyrelse anledning til at genoverveje setuppet omkring DAFFs Årsmøde, der ifølge vores vedtægter skal afholdes i løbet af 4. kvartal.

Forsamlingsforbuddet er aktuelt sat til 10 personer. Men afvikling af repræsentantskabsmøder og generalforsamlinger er undtaget fra deltagerbegrænsning, hvis bestemte retningslinjer følges – dog sætter det store forsamlingsforbud på 500 fortsat den øvre grænse. Det betyder, at repræsentantskabsmøder og generalforsamlinger kan, og derfor også skal, afvikles ved fysisk fremmøde og ikke kan afvikles digitalt.

DAFFs Årsmøde 2020 vil derfor blive afholdt ved fysisk fremmøde, men for at imødegå den nuværende situation og tage ansvar, så må hver forening maksimalt stille med én person. Derudover kommer der en række retningslinjer/betingelser for selve afviklingen.

Vi vil derfor gerne invitere til Årsmøde midt i en Corona krise.

Forslag, kandidaturer mv. skal indsendes på daff2020@daff.dk senest 14 dage før Årsmødets afholdelse.

Vi glæder os til at se jer!

Arbejdet med at finde ny Kontormedarbejder er slut. Den 1. december tiltræder Jonathan Slotsø Olsen i jobbet som Kontormedarbejder i DAFF. 

Der var 76 yderst kompetente ansøgere til stillingen, hvoraf 8 blev kaldt til samtale.   

Processen med at finde den helt rigtige kandidat blev gjort i samarbejde med DIF, der var til at screene ansøgningerne og deltage i samtalerne. DIF og DAFF var helt enige i valget af Jonathan som den nye Kontormedarbejder i DAFF.  

Jonathan er netop færdig som kontorelev i Danmarks Idrætsforbund, hvor han har været med til forskellige idrætsprojekter, samt diverse økonomi- og administrationsopgaver. 

I det daglige er Jonathan meget idrætsaktiv, med løbeture og styrketræning flere gange om ugen – derudover er han en alvidende sportsnørd og hans NFL hjerte banker for Las Vegas Raiders. 

Jonathan ser frem til at bidrage til den enorme udvikling som Forbundet er inde i, og med hans erfaringer indenfor foreningslivet og DIF, er han et perfekt match for os. 

Jonathan har sin første arbejdsdag d. 1. december, men vil i løbet af november blive delt mellem DAFF og DIF, hvor han stille og roligt overtager opgaverne fra vores midlertidige deltidsmedarbejder Nanna. En af de første officielle opgaver som Jonathan skal være med på, er 2020 CUP i cheerleading. 

Velkommen til, Jonathan. 

  

DIF har samlet gode råd til, hvis en jeres klub bliver smittet med Corona.

Risikoen for at et medlem bliver smittet med corona, er noget enhver klub bør være forberedt på. Få konkrete råd til, hvordan I bør håndtere det, hvis uheldet er ude i jeres klub.

Får I i jeres klubber besked om, at et medlem er smittet med corona, er det vigtigt, at I reagerer hurtigt og ansvarligt. Det gør man bedst ved at forberede sig, så man har en køreplan klar, hvis de får brug for det.

Her får I vores anbefaling til, hvordan en klub kan håndtere det, hvis et medlem bliver konstateret smittet med corona.

1. Få overblik over situationen
Bliver et medlem konstateret smittet med corona, afhænger håndteringen af:

 • Hvor tæt den smittede har været på sine holdkammerater
 • Hvornår kontakten har været der
 • Hvor længe den har varet

Hvor mange, der skal i karantæne, når en person bliver testet positiv for COVID-19 afhænger af, om der er tale om nære kontakter eller ej.

Nære kontakter er fx familiemedlemmer, man bor sammen med, eller personer, som man har opholdt sig tættere end en meter af i mere end 15 minutter m.m.

I idrætssammenhæng vil nære kontakter altså typisk være holdkammerater, trænere mv.

Vi anbefaler, at der tages kontakt til Styrelsen for patientsikkerhed/smitteopsporingsenheden på telefon: 32 32 05 11 (tast 2).

2. Fordel roller og udpeg en kontaktperson

Når klubben har fået overblik over situationen, er det vigtigt, at den kommunikerer troværdigt, ærligt, åbent og hurtigt.

Vi anbefaler, at klubben vælger en person, der er ansvarlig i sagen – det kan for eksempel være formanden eller et bestyrelsesmedlem. Det er denne person, som alle i klubben kan kontakte, hvis de har spørgsmål.

Klubben bør også vælge en talsperson, der har til opgave at udtale sig til pressen og som står som afsender på fx mails til klubbens medlemmer.

Talspersonen kan være den samme som den ansvarlige, men er det ikke nødvendigvis. Et godt tip er kun at vælge én talsperson.

3. Send information ud til medlemmerne
Når klubben har dannet sig et overblik og fordelt rollerne, bør den kontakte alle de medlemmer, den smittede kan have været i tæt fysisk kontakt med.

For at overholde GDPR (Persondataforordningen) må klubben ikke nævne navne på medlemmer med et positivt testresultat, med mindre de pågældende har givet tilsagn til det.

Se forslag til mailtekst her

Klubben kan med fordel også overveje at orientere resten af klubben – rygterne svirrer hurtigt. Vælger klubben at kommunikere åbent om situationen på fx Facebook og/eller pr. mail direkte til alle medlemmer, er klubben selv med til at styre den kommunikation, der finder sted.

Se forslag til Facebookopslag her og til en generel orientering pr. mail her

4. Overvejelser vedr. træning efter en positiv corona-test
Sædvanligvis vil den corona-smittede ifm. den positive test blive informeret af Styrelsen for patientsikkerhed om, hvem de skal kontakte mhp. test og karantæne.

Klubben bør desuden overveje at indstille træningsaktiviteter for potentielt smittede, indtil der er kommet klarhed over situationen.

Se også Sundhedsstyrelsens vejledning ifm. corona-smitte, som man bør følge.

5. Under hele forløbet: Hjælp de berørte

Igennem hele forløbet er det vigtigt, at klubben ikke kun kommunikerer til og er der for alle de øvrige medlemmer. Den skal også være der for det medlem, der potentielt er smittet.

For det første er det ikke sjovt at være smittet med COVID-19 – men det er måske endnu værre at vide, at man potentielt har smittet flere andre. Måske endda selvom man ingen symptomer har haft.

Nyttige links

 • Se DIF’s anbefalinger på dif.dk/coronasmitte
 • Sundhedsstyrelsens hjemmeside
 • Coronasmitte.dk
 • Hvis du ikke kan finde svar på dine spørgsmål på coronasmitte.dk eller på sst.dk, kan du ringe til myndighedernes fælles hotline på telefon 70 20 02 33.

 I sidste uge sendte vi den endlige invitation ud til vores årlige Budget og Udviklingsmøde.

Søndag d. 1. november 2020 kl. 10.00 – 17.00  

Online: Microsoft Teams 

Budget- og udviklingsmødet er for alle klubber i DAFF; cheerleading, flag football og amerikansk fodbold. Målgruppen er som udgangspunkt formænd, bestyrelsesmedlemmer og sportschefer, men til flere af udviklingssessionerne, er det muligt at der kan tilmeldes personer med andre funktioner i klubben 

Man skal tilmelde sig selve Budgetmødet, hvorefter det er muligt at vælge de forskellige grupper man gerne vil deltage på. 

Vi opfordrer alle til at sætte sig sammen i klubben, og deltage på især budgetmødet som samlet klub, så vi kan få alle spørgsmål og kommentarer samlet pr. klub, således at processen bliver nemmere. 

Tilmelding 

Du skal tilmelde dig her på Nemtilmeld. Linket har din formand modtaget, så tilmeld dig hos din formand.

Du melder dig som udgangspunkt til Budgetmødet, hvorefter du skal vælge hvilke huddles du vil deltage på. 

Program  

10.00 Velkomst v. Nadia Panzio 

10.10 Præsentation af forventet resultat 2020V. Mathias Them Kjær 

 • Drøftelse evt. overskud, som senere skal fremlægges på et Årsmøde. 

11:00 Præsentation af Budget 2021 v. Mathias Them Kjær 

 • Drøftelse om budget 2021 

12:30 Præsentation af Strategiaftalen v. Anders Munch Skovgren 

 • Hvad er strategiaftalen 
 • Strategiaftale 2022-2025 

13:00: Tak for i dag – huddle sessioner starter kl. 13:30 

 

13:30:  

Huddle 1: Klubudvikling – Den gode klub (AMF)

Huddle 2: Klubudvikling – Den gode klub (CHEER)

Huddle 3: Frivillighedskultur (DAFF og klubber)

14:30 

Huddle 4: Træneruddannelser + kultur (AMF)

Huddle 5: Træneruddannelser + kultur (CHEER)

Huddle 6: Synlighed i egen klub

15:30 

Huddle 7: Flag football i AMF klubber

Huddle 8: Konkurrence og events (CHEER)

Huddle 9: Klubsamarbejde/dual licenser

Vi vil i de fortløbende uger sende referater fra alle sessioner rundt til alle deltagere, på den mail man har tilmeldt sig med. 

FØLG OS PÅ