LUK
Home Flag Football Flag football - fremhævet

Foto: ugeavisenvejle.dk

Vi må desværre meddele, at Michael Panayotis har besluttet at forlade DAFFs bestyrelse og NL Udvalget med øjeblikkelig virkningÅrsagen til Michael ønske om at forlade bestyrelsen og NL Udvalget, er, at den aktuelle samfundsudvikling forårsaget af COVID-19 pandemien kræver, at Michael ligger al sit fokus og energi på driften af hans virksomhed, Panayotis Brudekjoler, i den kommende tid.  

Dette indebærer, at Michael desværre har måttet sande, at han ikke har det nødvendige overskud til også at passe sine hverv i DAFFs bestyrelse og NL Udvalget. Michael forlader derfor begge poster med øjebliklig virkning. 

Jeg vil gerne takke alle DAFFs bestyrelse og NL Udvalget, for et fantastisk samarbejde” udtaler Michael. Jeg kan se tilbage på en kort bestyrelseskarriere, hvor jeg er meget tilfreds med den udvikling der er sket på kort tid. Jeg er af den overbevisning, at DAFF er på rette spor med Nadia og Anders ved bordenden på det politiske niveau, og Lars i spidsen for organisationen afslutter han. 

DAFFs formand Nadia Panzio siger: “Jeg er ked af at Michael må stoppe sit arbejde i bestyrelsen og i NL Udvalget. Michael har været et meget værdifuldt aktiv i DAFF’s bestyrelse, med hans klare passion for football og smittende energi. Nadia fortsætter: “Han har været en kompetent bidrager til de ændringer, vi har lavet i DAFF over det sidste halve år. Jeg ønsker ham alt det bedste i fremtiden, og håber at vi får ham at se til en kamp eller to afslutter hun. 

DAFFs bestyrelse byder Anders von Essen-Leise velkommen som nyt medlem 

Det er Anders von Essen-Leise der, som 1. suppleant, skal overtage den ledige plads i bestyrelsen efter Michael Panayotis. 

DAFF takker Michael Panayotis for hans store indsats, og ønsker ham al muligt held og lykke i fremtiden 

Ved spørgsmål er du velkommen til at tage fat i DAFFs Formand Nadia Panzio på nadia.panzio@daff.dk. 

Opdateret 13. maj 2020.

DAFF er nu klar til, at alle klubber der har amerikansk fodbold og/eller flag football, samt cheerleading på programmet, kan tilbyde spillere og udøvere i alle aldre, at de kan begynde at træne igen – efter myndighedernes anbefalinger, i begrænset omfang og på en ansvarlig måde, så spredning af Coronavirus undgås.

Hvad betyder det?

DAFF følger DIFs og myndighedernes anbefalinger, og åbner kun op i det omfang det er muligt indenfor disse anbefalinger. Der kom nye anbefalinger fra myndighederne og DIF den 13. maj, hvilket betyder, at der for amerikansk fodbolds vedkommende godt kan være et minimum af kropskontakt, men desværre ikke for cheerleading i denne omgang. Vi åbner først mere op, når DIF og myndighederne giver grønt lys for det.

Vi vil gerne gøre opmærksom på, at vores anbefalinger og retningslinjer er udarbejdet ud fra et overordnet perspektiv, og da alle klubber er forskellige og har unikke lokale forhold der skal tages hensyn til, og som vi ikke kender, er det vigtigt at forstå, at hver klub selv skal afgøre om de er trygge ved at igangsætte aktiviteter nu.

For en god ordens skyld gør vi også opmærksom på, at anbefalingerne og retningslinjerne ikke tilsidesætter sundhedsmyndighedernes og Rigspolitiets anvisninger, ligesom øvrig lovgivning er gældende.

Omklædningsrum, badefaciliteter og forsamlingslokaler må fortsat ikke være tilgængelige i klubhuse o. lign. Der kan åbnes til toiletter, hvis sundhedsmyndighedernes anvisninger til rengøring kan overholdes, og hvis de kan indrettes således, at kødannelse undgås.

Klubhuse mv. kan holdes åbent for administrativt arbejde.

Inden man som klub starter op, er det vigtigt kommunen har godkendt dette, hvis det er et kommunalt anlæg, der bruges til træning.

De overordnede principper vi har lagt vægt på i udarbejdelsen af disse retningslinjer og anbefalinger er:

 1. Afstandsprincippet – der skal hele tiden være 2 m afstand til nærmeste, dog må amerikansk fodbold godt have begrænset kropskontakt.
 2. Forsamlingsprincippet – vi må maksimalt være 10 personer samlet.
 3. Hygiejneprincippet – vi skal sikre, at hygiejnen er i top.

Vi har udarbejdet nogle fælles retningslinjer/anbefalinger til bestyrelsen i alle klubber i DAFF. Derudover har vi udarbejdet et sæt retningslinjer/anbefalinger specifikt til træning for amerikansk fodbold/flag football, samt et sæt retningslinjer/anbefalinger til træning for cheerleading.

DAFFs Retningslinjer/anbefalinger til klubbens bestyrelse

Det er den enkelte klubs bestyrelse, der har det endelige ansvar for, at myndighedernes retningslinjer efterleves, og at træning først igangsættes, når det kan ske indenfor rammerne på en måde, der sikrer at klubbens trænere, spillere og deres forældre kan føle sig trygge.

Vi opfordrer til sund fornuft, og til evt. at kontakte de lokale politimyndigheder for en konkret vurdering.

Retningslinjer/anbefalinger til bestyrelserne:

 • Bestyrelsen skal sikre sig, at den eller de baner der bruges til træning er åbnet, og at kommunen har givet tilladelse til at starte træning.
 • Bestyrelsen har ansvar for at holde sig løbende orienteret om myndighedernes, DIFs og DAFFs anbefalinger og tilsikre, at klubben lever op til disse.
 • Bestyrelsen skal udarbejde egne retningslinjer ud fra de lokale forhold, herunder eventuelle andre klubber på det anlæg, hvor der trænes.
 • Bestyrelsen skal udarbejde en plan for hvordan klubbens forskellige hold skal træne -igen i samarbejde med eventuelle andre klubber på samme anlæg.
 • Bestyrelsen beslutter hvornår opstart af træning kan finde sted, og det skal først ske når det kan gøres inden for myndighedernes, DIFs og DAFFs retningslinjer og anbefalinger.
 • Bestyrelsen skal stoppe træningen, hvis den ikke kan gennemføres inden for myndighedernes, DIFs og DAFFs retningslinjer og anbefalinger.
 • Bestyrelse skal sørge for nødvendig kommunikation til ledere, trænere, spillere og forældre, således alle er bekendt med retningslinjerne.
 • Bestyrelsen skal sørge for, at der er en Corona-ansvarlig på træningsanlægget under alle træninger.

Se retningslinjer for amerikansk fodbold og flag football.

Se retningslinjer for cheerleading.

DAFF er nu klar til, at alle klubber der har amerikansk fodbold og/eller flag football, samt cheerleading på programmet, kan tilbyde spillere og udøvere i alle aldre, at de kan begynde at træne igen – efter myndighedernes anbefalinger, i begrænset omfang og på en ansvarlig måde, så spredning af Coronavirus undgås.

Hvad betyder det?

DAFF følger DIFs og myndighedernes anbefalinger, og åbner kun op i det omfang det er muligt indenfor disse anbefalinger. Dette betyder, at træningen i første omgang er uden kontakt, og med andre begrænsninger. Vi åbner først mere op, når DIF og myndighederne giver grønt lys for det.

Vi vil gerne gøre opmærksom på, at vores anbefalinger og retningslinjer er udarbejdet ud fra et overordnet perspektiv, og da alle klubber er forskellige og har unikke lokale forhold der skal tages hensyn til, og som vi ikke kender, er det vigtigt at forstå, at hver klub selv skal afgøre om de er trygge ved at igangsætte aktiviteter nu.

Inden man som klub starter op, er det vigtigt kommunen har godkendt dette, hvis det er et kommunalt anlæg, der bruges til træning.

De overordnede principper vi har lagt vægt på i udarbejdelsen af disse retningslinjer og anbefalinger er:

 1. Afstandsprincippet – der skal hele tiden være 2 m afstand til nærmeste.
 2. Forsamlingsprincippet – vi må maksimalt være 10 personer samlet.
 3. Hygiejneprincippet – vi skal sikre, at hygiejnen er i top.

Vi har udarbejdet nogle fælles retningslinjer/anbefalinger til bestyrelsen i alle klubber i DAFF. Derudover har vi udarbejdet et sæt retningslinjer/anbefalinger specifikt til træning for amerikansk fodbold/flag football, samt et sæt retningslinjer/anbefalinger til træning for cheerleading.

DAFFs Retningslinjer/anbefalinger til klubbens bestyrelse

Det er den enkelte klubs bestyrelse, der har det endelige ansvar for, at myndighedernes retningslinjer efterleves, og at træning først igangsættes, når det kan ske indenfor rammerne på en måde, der sikrer at klubbens trænere, spillere og deres forældre kan føle sig trygge.

Vi opfordrer til sund fornuft, og til evt. at kontakte de lokale politimyndigheder for en konkret vurdering.

Retningslinjer/anbefalinger til bestyrelserne:

 • Bestyrelsen skal sikre sig, at den eller de baner der bruges til træning er åbnet, og at kommunen har givet tilladelse til at starte træning.
 • Bestyrelsen har ansvar for at holde sig løbende orienteret om myndighedernes, DIFs og DAFFs anbefalinger og tilsikre, at klubben lever op til disse.
 • Bestyrelsen skal udarbejde egne retningslinjer ud fra de lokale forhold, herunder eventuelle andre klubber på det anlæg, hvor der trænes.
 • Bestyrelsen skal udarbejde en plan for hvordan klubbens forskellige hold skal træne -igen i samarbejde med eventuelle andre klubber på samme anlæg.
 • Bestyrelsen beslutter hvornår opstart af træning kan finde sted, og det skal først ske når det kan gøres inden for myndighedernes, DIFs og DAFFs retningslinjer og anbefalinger.
 • Bestyrelsen skal stoppe træningen, hvis den ikke kan gennemføres inden for myndighedernes, DIFs og DAFFs retningslinjer og anbefalinger.
 • Bestyrelse skal sørge for nødvendig kommunikation til ledere, trænere, spillere og forældre, således alle er bekendt med retningslinjerne.
 • Bestyrelsen skal sørge for, at der er en Corona-ansvarlig på træningsanlægget under alle træninger.

Retningslinjer/anbefalinger til specifikke sportsgrene

Se retningslinjer for amerikansk fodbold og flag football.

Se retningslinjer for cheerleading.

Til at starte med, vil vi gerne takke alle vores klubber for stor forståelse og opbakning i denne tid, som på ingen måde er nem for hverken dem eller os. Hver dag opstår der nye udfordringer, ting ændres, udmeldinger laves om etc. Det er en fornøjelse sat se, hvordan mange klubber er kreative og finder på tiltag for at aktivere medlemmer, samt hvordan alle samarbejder om at få de forskellige budskaber ud hurtigt og præcist. Senest i dag i forhold til de tiltag DIF er kommet med.  

Tak for opbakningen, og så vil vi gerne ønsker jer alle en rigtig god Store Bededags weekend. 

Nedenstående indeholder de seneste nyheder og vigtig information. 

 

Nuværende status

Vi er nu kommet ind i maj måned og solen skinner, og alle vil gerne ud og i gang med at dyrke idræt igen.  

Som I alle nok ved, så forhandles der i øjeblikket på fase 2 af genåbningen af Danmark og vi ved, at DIF presser på det bedste de kan for at gøre beslutningstagerne opmærksomme på, at idrætten er vigtig og har stor betydning for danskernes mentale og fysiske sundhed. Især har idrætten stor betydning for de mange unge, der har følt sig meget alene under coronakrisen 

Vi håber derfor, at vi meget snart kan komme i gang med vores idrætter – amerikansk fodbold, flag football og cheerleading (udendørs). Vi har udarbejdet nogle anbefalinger og retningslinjer ud fra, hvad vi tror og ved på nuværende tidspunktsom ligger klar og bare afventer en forhåbentlig snarlig udmelding fra myndighederne og DIF om, hvordan vi kan gå i gang og under hvilke betingelser. Så snart denne melding finder sted, tilpasser vi anbefalinger og retningslinjer så hurtigt vi kan og melder dem ud.  

For cheerleading gælder det, at der nok går noget tid, før vi kan starte op indendørs. Vi håber, at vi kan starte op udendørs, med udgangspunkt i en række anbefalinger og retningslinjer som på nuværende tidspunkt er udarbejdet. Afhængig af myndighedernes udmelding skal disse tilrettes, hvis det bliver muligt at komme i gang. 

Vi anbefaler, at klubberne allerede nu gør sig overvejelser om, hvordan en oplukning kan foregå. Overvejelser, hvor der tages hensyn til de forventede retningslinjer og anbefalinger, og de lokale rammer som klubben befinder sig i, således at I hurtigt kan komme i gang, når vi får lov til det. 

Så snart vi modtager mere information, giver vi besked. 

 

Corona-hjælpepulje på vej til breddeidrætsforeninger 

Vi vil gerne benytte lejligheden til at gøre opmærksom på, at der er deadline den 15. maj på den corona-hjælpepulje på 44 mio. kr., der er øremærket til lokale idrætsforeninger.  

Der kan fx søges tilskud til dækning af:   

 • Afholdte udgifter til halleje og forplejning til mindre arrangementer (maks. 350 deltagere), der er aflyst som følge af nedlukning for aktivitet i forbindelse med COVID-19.   
 • Tabte nettoindtægter fra medlemsindbetalinger (kontingent eller køb af specifikke træningstilbud) som følge af nedlukning for aktivitet i forbindelse med COVID-19.   
 • Tabte nettoindtægter fra foreningsarbejde på festivaler, markeder og øvrige arrangementer, der er aflyst som følge af nedlukning for aktivitet i forbindelse med COVID-19.   
 • Tabte nettoindtægter fra egne arrangementer, der er aflyst som følge af nedlukning for aktivitet i forbindelse med COVID-19.   
 • Tabte sponsorindtægter som følge af nedlukning for aktivitet i forbindelse med COVID-19.   

Læs mere på nedenstående link og kontakt endelig DAFF, hvis der er spørgsmål – vi er klar til at hjælpe. 

Link til mere info: 

https://www.daff.dk/dif-og-dgis-corona-hjaelpepulje-er-aabnet-for-ansoegninger/ 

 

Kontakt DAFFs Sportschef Lars Carlsen, hvis I har spørgsmål til ovenstående. 

lc@daffmail.dk 

2275 5684 

 

Vi må desværre meddele at Lars Rüsz Kaysen efter gensidig aftale har fratrådt sin stilling. Vi ønsker Lars al mulig held og lykke i fremtiden, og takker for hans indsats i DAFF.

Vi afventer yderligere afklaring på Corona-situationen, før vi tager stilling til en genbesættelse af jobbet som Udviklingskonsulent. 

I dag er DIF og DGI’s corona-hjælpepulje åbnet for ansøgninger. Der kan kun ansøges fra d. 1. maj til og med 15. maj. Alle ansøgninger forventes behandlet senest i løbet af juni. 

Hvem kan søge? 

DIF og DGI’s corona-hjælpepulje kan ansøges af alle breddeidrætsforeninger, der er ramt økonomisk af COVID-19.  

Downloade retningslinjerne for ansøgning om midler fra DIF og DGI’s corona-hjælpepulje. 

Sådan søger du?  

Ansøgning finder sted på DIF og DGI’s fælles portal, Centralt ForeningsRegister (CFR), på adressen www.medlemstal.dk. Det er her foreningerne hvert år registrerer deres medlemstal. Foreningerne skal benytte deres unikke CFR-numre, som de også bruger, når de registrerer medlemstal, for at ansøge om midler fra puljen. 

Hvad kan der søges tilskud til?  

DIF og DGI’s corona-hjælpepuljes formål er at yde et ekstraordinært tilskud til lokale idrætsforeninger for at afbøde de økonomiske konsekvenser, som foreninger oplever som følge af nedlukning for aktivitet i forbindelse med COVID-19. Dette kan eksempelvis være i form at tilskud til dækning af:  

 • Afholdte udgifter til halleje og forplejning til mindre arrangementer (maks. 350 deltagere), der er aflyst som følge af nedlukning for aktivitet i forbindelse med COVID-19.  
 • Tabte nettoindtægter fra medlemsindbetalinger (kontingent eller køb af specifikke træningstilbud) som følge af nedlukning for aktivitet i forbindelse med COVID-19.  
 • Tabte nettoindtægter fra foreningsarbejde på festivaler, markeder og øvrige arrangementer, der er aflyst som følge af nedlukning for aktivitet i forbindelse med COVID-19.  
 • Tabte nettoindtægter fra egne arrangementer, der er aflyst som følge af nedlukning for aktivitet i forbindelse med COVID-19.  
 • Tabte sponsorindtægter som følge af nedlukning for aktivitet i forbindelse med COVID-19.  

Bemærk: Ansøgere kan kun søge om dækning af tabte nettoindtægter, hvilket vil sige, at ansøgere skal modregne eventuelle besparelser eller reducerede udgifter, som foreningen måtte have haft i perioden for nedlukning for aktivitet i forbindelse med COVID-19. Ansøgninger om tilskud til dækning af tabte nettoindtægter og sponsorindtægter skal tage udgangspunkt i faktiske tilsvarende regnskabstal i foregående regnskabsår.  

Der kan ikke søges tilskud til:  

 • Dækning af udgifter/tabte indtægter, som foreningen ikke selv har afholdt/tabt.  
 • Dækning af udgifter/tabte indtægter, som er dækket af forsikring.  
 • Dækning af udgifter/tabte indtægter, som dækkes af kompensationsordningen for aflysning af større arrangementer, lønkompensationsordningen eller andre offentlige støtteordninger. 

Læs meget mere om hvad og hvordan du kan søge ved at downloade retningslinjerne for ansøgning om midler fra DIF og DGI’s corona-hjælpepulje. 

Q&A 

Hent en oversigt over oftest stillede spørgsmål samt svar om DIF og DGI’s corona-hjælpepulje. 

Kontakt DAFF for sparring og vejledning omkring ansøgninger til DIF og DGI’s corona-hjælpepulje. 

Tekniske spørgsmål til DIF og DGI’s corona-hjælpepulje kan rettes til: difdgicoronapulje@dif.dk 

Læs mere fra DIF her: https://www.dif.dk/da/forening/stoette 

Vi har tidligere fortalt om en DIF og DGI coronahjælpepulje, som er målrettet idrætsforeninger. Vi kan nu oplyse, at hjælpepuljen åbner for ansøgninger fra den 1. maj til og med den 15. maj.  

Vinduet for ansøgning er ultra kort!! 

Hjælpepuljen er kun åben for ansøgninger i denne periode, og det er derfor vigtigt, at alle klubber og foreninger er klar til at sende ansøgninger i denne periode. 

Der bliver indtil det sidste – i et samarbejde mellem DIF og DGI – arbejdet med at færdiggøre retningslinjerne og det tekniske setupDisse er ikke meldt ud endnu. 

Administrationen af hjælpepuljen vil blive foretaget af DIF og DGI´s fælles sekretariat for DIF og DGI´s foreningspulje, og vi forventer at kunne melde tilbage med svar på alle ansøgninger allerede i løbet af juni måned.  

Hvornår får vi mere at vide? 

Alle idrætsforeninger under DIF og DGI modtager direkte besked fredag den 1. maj, når puljen åbner. Det kommer til at ske via CFR (Centralt ForeningsRegister), hvor selve ansøgningsprocessen også vil finde sted.  

Vi vil selvfølgelig skrive ud så snart vi ved mere, samt når vi modtager retningslinjerne for ansøgningen. 

Spørgsmål til hjælpepuljen 

Fra fredag den 1. maj, når corona-hjælpepuljen åbner, vil alle foreninger og klubber kunne finde vejledning og søge svar på evt. spørgsmål på dif.dk/forening/stoette. Her vil vi desuden oplyse email-adressen difdgicopronapulje@dif.dk 

Læs pressemeddelelse fra DIF her. 

 

Nu vi er nu på vej ind i 7. uge i corona-lockdown, og vi er desværre ikke blandt de forbund, der så småt er kommet i gang med træning – vi skal være tålmodige lidt endnu. I den forbindelse skal det nævnes, at der er stor ros til DIF-Idrætten, som vi er en del af, fra regeringens og myndighedernes side, for det gode samarbejde de oplever i kampen mod coronavirus. 

Hvornår kan vi så komme i gang? 

Det korte svar er: det ved vi faktisk ikke. Vi ved at udendørsholdidrætterne (herunder amerikansk fodbold og flag football) er de næste – hvornår det bliver har vi ikke modtaget information om, men mange taler om den 10. maj, som er sat som foreløbig dato for en del generelle restriktioner. Det vi ved er, at når der bliver åbnet op, så bliver det med restriktioner, som vi endnu ikke kender, men sikkert omhandler antal personer til stede, samt ingen kontakt.  

For indendørsidrætterne (herunder cheerleadinggælder det, at de må vente lidt længere før de kommer i gang, og også her må vi desværre meddele, at vi ikke ved hvornår det sker, men der er sikkert længere udsigter end den 10. maj. 

Det er vigtigt at vi, og resten af idrættens verden, udviser ansvarlighed i denne krise, og efterlever de restriktioner, samt anbefalinger der kommer, da vi ellers risikerer at vi bliver lukket helt ned igen – så vi skal stadig væbne os med tålmodighed. 

Så snart vi modtager mere information giver vi besked. 

Vi presser på! 

Vi er i daglig kontakt med DIF. Vi ønsker præciseringer af de nuværende regler, samtidig med at vi pitcher løsninger for hvordan vores idrætter kan gå i gang, stille og roligt. Vores arbejde gøres for at hjælpe DIF med at lægge pres på regeringen, men også at få lukket op for vores sportsgrene, så hurtigt som muligt, indenfor de sundhedsmæssige sikre rammer. 

Fælles for alle er at situationen er uvant, og hvordan Sundhedsmyndighederne åbner op, er der ingen der har svar på. Det er dog vigtigt at slå fast, at selve arbejdet med oplukningen ligger ude i klubberne, hvilket betyder, at klubberne, ligesom skolerne, selv skal forholde sig til hvordan en evt. oplukning kan foregå ude i den enkelte klub.  

Vi vil selvfølgelig komme med anbefalinger for en god oplukning, men alle klubber har forskellige forhold mht. træningsbaner, omklædning med mere. Det er derfor ikke muligt for os at lave specifikke retningslinjer og anbefalinger der passer til alle, hvilket er noget den enkelte klub selv skal gøre ud fra de overordnede retningslinjer og anbefalinger, men vi hjælper selvfølgelig gerne til hvis nogle klubber har behov. 

Vi anbefaler at klubberne allerede nu gør sig overvejelser om, hvordan en oplukning kan foregå, hvor der tages hensyn til de forventede retningslinjer og anbefalinger, og de lokale rammer som klubben befinder sig isåledes at hurtigt kan komme i gang, når vi får lov til det. 

Corona-hjælpepulje på vej til breddeidrætsforeninger 

Som I måske har set, så er der etableret en corona-hjælpepulje, der skal yde ekstraordinære tilskud til lokale idrætsforeninger. Puljen er på 50 miokr. i alt, hvoraf de 44 mio. kr. er øremærket til lokale idrætsforeninger.  

Retningslinjer for puljen er ikke klar endnu, men DIF og DGI arbejder hårdt på at få de endelige retningslinjer på plads – det betyder også, at vi endnu ikke kan oplyse datoen for, hvornår der bliver åbnet for ansøgninger. Vi forventer dog, at det sker i den meget nære fremtid.  

Bemærk, at Corona-hjælpepuljen ikke er etableret til støtte for eliteidræt og idrætsforeninger, der oplever økonomiske konsekvenser af aflyste større arrangementer. Disse foreninger henvises til lønkompensationsordningen og kompensationsordningen for arrangører af større arrangementer.  

Specialforbund, landsdelsforeninger eller nationale organisationer er ikke omfattet af puljen, og kan derfor ikke få bevilget støtte herfra. 

Delvis lønkompensation 

Vi vil også lige gøre opmærksom på, at det faktisk er muligt at sende en medarbejder hjem fx mandag, onsdag og fredag, og søge lønkompensation for de dage. Medarbejderen behøver således ikke at være hjemsendt alle dage, men må godt arbejde nogle dage. 

Der er dog nogle forhold der skal efterleves, og nogle forhold der skal være opfyldt. 

Det skal stadig være 30% af den samlede medarbejderstyrke, der skal være hjemsendt, målt på samlede antal medarbejdertimer. Så hvis man fx har 3 medarbejdere, så kan man ikke sende 1 medarbejder hjem 3 dage om ugen, da man kun derved opnår 3/5 af 33% af den samlede arbejdsstyrke. Men man kan godt sende alle 3 medarbejdere hjem 2 dage om ugen, da det betyder man sender 40% af den samlede arbejdsstyrke hjem.  

Derudover gælder det, at den/de hjemsendte medarbejder under ingen omstændigheder arbejder de dage de er hjemsendte. 

Sluttelig, så gælder ordningen kun for medarbejdere der er fyringstruede – man kan altså ikke bare sende nogen hjem fordi der ikke er noget at lave, foreningens økonomi skal være ramt på en måde, der gør at der reelt overvejes at fyre medarbejdere.  

Link til mere info: 

https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/temaer/coronavirus_og_din_virksomhed/artikler/midlertidig-loenkompensation-for-loenmodtagere-paa-det-private-arbejdsmarked-/eba83819-a5c6-4967-8c04-eae3cee2973d/ 

 

Kontakt DAFFs Sportschef Lars Carlsen, hvis I har spørgsmål til ovenstående. 

lc@daffmail.dk 

2275 5684 

Danmarks Idrætsforbund meldte omkring midnat udat der åbnes forsigtigt op for udvalgte udendørs idræts-aktiviteter – i små grupper, uden kropskontakt. Idrætter hvor kropskontakt er et naturligt og bærende element i både kamp og træning, anbefales ikke igangsat endnu, herunder fodbold, amerikansk fodbold og rugbysom må vente til senere.  

Vi har været i dialog med DIF, for at få præciseret de nye retningslinjer, og meldingen er klar. Kontaktsport er indtil videre lukket ned til 10. maj. Football og flag football betragtes som en kontaktsport, og derfor fastholder vi den tidligere udmelding om, at DAFFs turneringer og andre aktiviteter, herunder holdtræning i både store og små grupper, er lukket indtil der er nye anbefalinger og retningslinjer fra myndighederne. 

Hvad ved vi? 

Indendørsidrætter er stadig lukket helt ned. Cheerleading er stadig lukket ned, også selvom man kan træne udendørs, da man skal holde 2 meters afstand til hinanden.

Udendørsidrætter lukkes forsigtigt op. Idrætter hvor kropskontakt er et naturligt og bærende element i både kamp og træning, anbefales ikke igangsat endnu. I det store hele betyder det, at amerikansk fodbold og flag football stadig ikke må spilles, da der er nærkontakt mellem spillerne.

Læs sundhedsmyndighedernes anbefalinger til udendørsidrætter her. 

Yderligere information 

Vi står alle i en helt ny situation omkring corona – også myndighederne. Derfor er det ikke alle spørgsmål, der findes konkrete svar på. Helt generelt skal man følge myndighedernes påbud, retningslinjer og råd.  

Myndighedernes råd og retningslinjer findes på www.coronasmitte.dk 

På DIF’s hjemmeside findes ved at scrolle lidt ned på forsiden af www.dif.dk en række nyheder og information om corona og idræt. 

Vi opdaterer med nyt så snart vi har det. Følg med på www.daff.dk og Facebook: @dafforbund. 

Vi ved at I alle er meget utålmodige i at komme i gang igen, og det er vi også – og ikke mindst nu, når vi kan se, at samfundet begynder at åbne op så småt igen. Som tidligere nævnt, så er vi i tæt dialog med DIF om hvordan vi skal forholde os, og det er vi stadig – og DIF har netop meddelt, at de i løbet af mandag, vil komme med nogle justerede anbefalinger i forhold til udendørsidrætten. Præcis hvornår på mandag vides ikke, og vi ved heller ikke hvordan de justerede anbefalinger kommer til at se ud, men vi forventer det bliver anbefalinger der, i et eller andet omfang, forsigtigt åbner for at udendørsidrætter stille og roligt kan starte op, selvfølgelig under hensyntagen til de generelle anbefalinger. 

Hvad det betyder for amerikansk fodbold og flag football ved vi ikke på nuværende tidspunkt, men så snart vi har mere info fra DIF, vil vi se på det og komme med vores anbefalinger. 

Vi kan også meddele, at DIF presser på for at få en definition af store arrangementer, der som bekendt er forbudt indtil den 1. september, og hvor vi har brug for at vide hvad grænsen er, således vi ved hvilken indflydelsen der har på vores idrætter. Så snart vi modtaget mere info vedr. dette, så vil vi dele det med jer. 

Indtil da, vil vi ønske jer alle en god weekend og håber I alle er tålmodige lidt endnu. 

FØLG OS PÅ