LUK
Home Flag Football Flag football - fremhævet

Statsminister Mette Frederiksen forlængede i går alle de tiltag der er indført mod coronavirus til og med 2. påskedag. Danmark er derfor stadig lukket ned i de næste 3 uger pga. coronavirus.

Det er vigtigt at slå fast, at DAFF opfordrer alle vores klubber og udøvere at følge myndighedernes råd og retningslinjer på området.

Vi mener, som DIF, at idrætten har et medansvar for at inddæmme og forebygge COVID-19 smittespredning. Vi følger udviklingen tæt, og opdaterer klubberne så snart vi får nye informationer.

Generelle anbefalinger

Rejser til udlandet

Ingen ind- og udrejser.

Arrangementer/samlinger max 10 deltagere og daglig træning

For at begrænse smittespredningen anbefaler myndighederne, at man ikke samles mere end 10 personer, og at man samtidig holder 2 meters afstand til hinanden, samtidig er alle idrætsanlæg inden- såvel som udendørs lukkede. Dette udelukker naturligvis daglig træning eller træning, som følge heraf er alle klubber lukket for træning, og turneringen er suspenderet indtil videre.

Se mere om turneringen i 2020 (link: https://www.daff.dk/amerikansk-fodbold-turnering-2020/)

Vi vil i de kommende dage komme med en oversigt/status på hvilke aktiviteter i DAFF der aflyses på baggrund af den nye forlængelse.

Idrætsforeningerne er orienteret
Vi har i dag (24. marts) sendt en mail ud til alle klubber under DAFF.

Vi har desuden opdateret vores hjemmeside, som vi kontinuerligt vil opdatere, når der er relevant nyt.

Vi henviser også fortsat til myndighedernes hjemmesider for seneste nyt.

Relevante links

 • Samlet side fra myndighederne med alt, hvad du skal vide om corona: coronasmitte.dk
 • Den myndighedsfælles hotline er: 70200233
 • Sundhedsstyrelsen: sst.dk(indeholder bl.a. en Q&A)
 • Styrelsen for Patientsikkerhed: stps.dk
 • Statens Seruminstitut: ssi.dk
 • Udenrigsministeriet: um.dk(rejsevejledninger)

 

I forlængelse af, at Louise Jespersgaard fratrådte som Administrativ Koordinator med udgangen af januar, samt Nicolais langtids sygemelding, blev Nanna Holmgård 1. marts ansat som kontorassistent 20 timer ugentligt, i en tidsbestemt stilling til udgangen af april måned..

Nanna er ansat for at sikre vi kan levere den nødvendige service omkring licenser, dispensation, indtastning af turnering i Klubportal med mere –  Nanna er allerede nu ved at være ekspert i Klubportalen.

Nanna er uddannet med en kandidat i idræt fra Aarhus Universitet, hvor hun har speciale i idrætsglæde i den voksne foreningsudøver. Hun har erfaring med foreningslivet og bruger meget tid på det i min fritid, som både udøver, -træner, og bestyrelsesmedlem i volleyball.

Nanna vil tage fat i alle klubberne i forhold til turneringen indenfor den nærmeste fremtid.

I kan fange Nanna på nho@daffmail.dk.

I forlængelse af at de tiltag statsministeren præsenterede i aftes, er det besluttet at udsætte turneringsstart af alle rækker i amerikansk fodbold og flag football til opstart i maj.

Når vi udarbejder de tilrettede turneringsplaner, vil vi vurdere række for række, hvordan vi bedst, under de givne omstændigheder, sammensætter en meningsfuld turnering for 2020.

Vi vil prioritere at flytte kampe frem for at aflyse, men det kan ikke afvises at der bliver aflysninger. Vi ved allerede nu, at der bliver umuligt at efterleve alle de krav klubberne sendte ind ved oprindelig tilmelding, og vi vil være nødt til at prioriterer i disse krav for at kunne sammensætte en turnering i alle rækker.

Det er en meget beklagelig situation, men det er en nødvendig handling, for at vi kan tage de behørige ansvar for til spillere, trænere og klubber, samt samfundet i almindelighed.

Det er et stort arbejdspres i øjeblikket grundet den meget usædvanlige situation, men vi forventer at kunne melde de nye planer ud i løbet af næste uge.

Vi melder information ud, så snart vi ved mere i en konstant skiftende tid. Imellemtiden ønsker vi at I passer på hinanden, og følger myndighedernes råd.

Som konsekvens af de tiltag statsministeren præsenterede her til aften lukkes alle daginstitutioner og skoler, og alt fritidsaktiviteter lukkes også ned i de næste 2 uger. Kort fortalt, er det vigtigt at kontakten mellem menneskesker formindskes.

 • DM i cheerleading er aflyst. Læs mere her https://www.daff.dk/dm-2020-aflyst/
 • Daglig træning er lukket ned.
 • National Liga klubberne har her til aften besluttet at sæsonen først starter op til maj. Mere info følger.

Vi forventer at alle klubber følger myndighedernes anbefalinger, og aflyser al træning i de næste 2 uger.

Hvad med…?

Vi afventer udviklingen af corona virus og myndighedernes anbefalinger, da vi ikke vil gætte på hvad der kommer til at ske med turneringer og konkurrencer i vores sportsgrene i nærmeste fremtid.

Vi melder løbende ud, efterhånden som vi får dannet os et overblik over de enkelte aktiviteter, og henstiller til forståelse i ekstraordinære situation.

Følg med på www.daff.dk og på @dafforbund.

Så er det den tid på året, hvor mange puljer og fonde åbner op for nye ansøgninger. Vi har her samlet nogle af dem for det give jer et overblik.

Download teksten her.

Always #Likeagirl

Puljen er åben for ansøgninger fra d. 1. marts til 15. april 2020 og giver igen i år alle foreninger under DIF med aktiviteter for piger i aldersgruppen 12-15 år mulighed for at søge op til 10.000 kr. til en pigecamp.

DIF og DGIs foreningspulje

Puljen er åben for ansøgninger og deadline er løbende. Puljen støtter hverdagens fællesskaber og skaber rum til udvikling i idrætsforeningerne. Puljen kan søges til ét enkelt overordnet, selvstændigt og afgrænset projekt. Sidste år blev der bevilget 47 mio. kr. til idrætsforeninger i hele Danmark.
For større ansøgninger over 30.000 kr. er der særligt fokus på ambitioner om medlemsvækst.
– Sørg for, at afslutningsdatoen for projektet ligger inden for den nærmeste fremtid – så bliver det tydeligt, hvornår støtten gør gavn i foreningslivet.

TOMS GULDPULJE

Puljen støtter idrætsdeltagelsen hos forældregenerationen og generelt fremme af familieidræt. Puljen kan søges mellem 1. april og 31. august 2020.

Pulje støtter:

 • Idræt sammen med børnene
 • Idræt, som både børn og forældre dyrker, men ikke nødvendigvis sammen
 • Idræt, som forældre dyrker samtidig med, at børnene dyrker en anden aktivitet
 • Fælles idræt i foreningerne, som fx familiedag

Nordea-fonden

Nordeas har i år oprettet ”Her bor vi-puljen”. Nordea-fonden uddeler 60 mio. kr. til det gode liv i mindre bysamfund, som kan støtte aktiviteter der styrker det lokale fællesskab og sammenhængkraften i mindre byer. Der kan søges mellem 100.000 kr. og 1.000.000 kr. Læs mere om kriterier for puljen, samt gode råd til ansøgningen på nordeafonden.dk

Tuborg-fondet

Udvikler fællesskaber og fokuserer særligt på at styrke unges deltagelse og engagement i samfundet. Fondets tre indsatsområder:

 • Styrke unges samfundsengagement
 • Forbedre unges jobmuligheder
 • Udvikle, åbne, mangfoldige fællesskaber

Lokale- og anlægsfonden

Her er det er muligt at få støtte til mindre projekter med en samlet etableringsudgift på mellem 150.000 kr. og 1.500.000 kr. Der kan gives op til en tredjedel af den samlede etableringsudgift i støtte. Dog højest 200.000 kr.

Kontakt os for hjælp og sparring

I har altid mulighed for at få vejledning hos DAFF. Kontakt vores udviklingskonsulent Malene Kolmos på mk@daffmail.dk eller 27126612 for sparring eller vejledning i forbindelse med søgning af midler.

Se link her: https://www.daff.dk/sponsorer-fonde/

 

Vi har med stor interesse fulgt pressemødet med Statsminister Mette Frederiksen her til formiddag. Vi noterer os den skærpede retorik, samt de skærpede foranstaltninger på flere områder.

Vi vil selvfølgelig fortsat respektere og efterleve alle anbefalinger og påbud, der kommer eller måtte komme fra myndighederne.

Ang. DM i Cheerleading arbejder vi, i samarbejde med Aarhus Tigers Cheerleaders, på at finde en løsning for at afvikle DM i 2020, og har fokus på at balancere de forskellige hensyn i forhold til dette. Som myndighederne fortæller, udvikler situationen sig time for time, og det er svært for os at forudse potentielle ændrede forhold, der kan have indflydelse på afholdelse af DM.

Vi forventer at komme med udmelding onsdag eller torsdag, når alle løsningsmuligheder er afsøgt, og vi kan præsentere en gennemarbejdet plan.

DIF har i dag, mandag den 9. marts, holdt orienteringsmøde for alle specialforbund, hvor DIFs Direktør Morten Mølholm og DIFs Kommunikations- og HR-chef Britt Spangsberg, informerede om situationen, og hvordan den påvirker idrætten, samt kom med anbefalinger på hvordan forbund, klubber og udøver skal håndtere situationen, herunder den daglige træning.

Det er vigtigt at slå fast, at DAFF opfordrer alle vores klubber og udøvere at følge myndighedernes råd og retningslinjer på området.

Vi mener, som DIF, at idrætten har et medansvar for at inddæmme og forebygge COVID-19 smittespredning. Vi følger udviklingen tæt, og opdaterer klubberne så snart vi får nye informationer. Disse anbefalinger er udviklet på baggrund af Statsministeriets udmelding fredag d. 6. marts om at alle arrangementer over 1.000 aflyses eller udsættes.

Generelle anbefalinger

Rejser til udlandet

Følg udenrigsministeriets rejsevejledning på www.um.dk, som opdateres løbende. Du kan downloade deres app ”Rejseklar” med de aktuelle rejsevejledninger.

Vær opmærksom på, at der er skærpede forhold i en række ”særlige risikozoner”, hvortil rejser konsekvent frarådes, og hvor myndighederne anbefaler, at man bliver hjemme 14 dage efter hjemkomst.

Arrangementer over 1.000 deltagere

For at begrænse smittespredningen anbefaler myndighederne, at man aflyser eller udskyder arrangementer med flere end 1.000 deltagere og tilskuere. Gælder indtil videre frem til udgangen af marts.

Læs mere om DM i cheerleading i bunden af artiklen.

Arrangementer under 1.000 deltagere

Arrangøren skal forholde sig til, om smitterisikoen ved det konkrete arrangement giver anledning til at udskyde eller aflyse arrangement.

Smitterisikoen vil forøges med antallet af personer, der er samlet, ligesom den fysiske afstand mellem deltagerne har betydning for smitterisikoen.

Indendørs arrangementer vil normalt medføre større smitterisiko end udendørs arrangementer.

Det kan også have betydning, om der forventes at være internationale deltagere i arrangementet.

Som arrangør er det vigtigt, at:

 • der udsendes information om god hygiejne
 • opsæt gerne spritstationer lettilgængelige steder.
 • skab afstand mellem deltagere og mellem tilskuere

Daglig træning

Der er ingen begrænsninger i forhold til daglig træning, også hvor der er kontakt mellem udøverne. Her henvises der til gængse anbefalinger i forhold til smitte, hvor god hygiejne, og hvis du har været ude at rejse i risiko zoner eller har forkølelses lign. symptomer, at du bliver hjemme og kontakter sundhedsmyndighederne.

Hvad gør vi med igangværende idrætsarrangementer, som fx DM i Cheerleading

DAFF og Aarhus Tigers Cheerleaders er enige om at afsøge alle relevante løsninger, der kan muliggøre afvikling af DM 2020. Det er vigtigt for DAFF og Aarhus Tigers Cheerleaders, at vi følger anvisningerne fra myndighederne i denne ganske særlige situation. Vi arbejder hårdt på at kunne melde en løsning ud indenfor de næste dage.

Smitterisikoen forøges:

 • Med antallet af personer, som er samlet
 • Hvis deltagerne opholder sig tæt sammen under arrangementet
 • Indendørs arrangementer vil også normalt medføre større smitterisiko end udendørs arrangementer
 • Det kan også have betydning, om der forventes at være internationale deltagere i arrangementet.

Idrætsforeningerne er orienteret
Vi har idag (9. marts) sendt en mail ud til alle klubber under DAFF.

Vi opdaterer vores hjemmeside, når der er relevant nyt.

Vi henviser til myndighedernes hjemmesider for mere info.

Relevante links

 • Samlet side fra myndighederne med alt, hvad du skal vide om corona: www.coronasmitte.dk
 • Den myndighedsfælles hotline er: 70200233
 • Sundhedsstyrelsen: www.sst.dk (indeholder bl.a. en Q&A)
 • Styrelsen for Patientsikkerhed: www.stps.dk
 • Statens Seruminstitut: www.ssi.dk
 • Udenrigsministeriet: www.um.dk  (rejsevejledninger)

I forlængelse af de tiltag statsministeren præsenterede i går vedr. inddæmning af corona smitte, har DAFFs Sportschef, Lars Carlsen og Formand i Aarhus Tigers Cheerleaders, Jakob Ljungberg, holdt møde lørdag formiddag vedr. DM i Cheerleading den 28. marts i Ceres Arena, Aarhus.

Fokus på mødet var at skitsere situationen samt at afklare de nuværende handlemuligheder i forhold til at afvikle DM i Cheerleading 2020 indenfor de rammer, som myndigheder har udstukket

DAFF og Aarhus Tigers Cheerleaders er enige om at afsøge alle relevante løsninger, der kan muliggøre afvikling af DM 2020. Det er vigtigt for DAFF og Aarhus Tigers Cheerleaders, at vi følger anvisningerne fra myndighederne i denne ganske særlige situation.

DIF har i går fredag indkaldt alle specialforbund til et orienteringsmøde mandag morgen kl. 09.30, hvor DIF vil give en status på, hvad de har fået oplyst fra myndighederne. I forbindelse med det møde, vil Lars Carlsen på vegne af DAFF og Aarhus Tigers Cheerleaders drøfte konkrete muligheder for at afvikle DM i cheerleading med DIF.

Vi forventer tidligst at kunne komme med yderligere information vedrørende DM i Cheerleading 2020 på tirsdag 10. marts.

Vi håber på forståelse for, at vi har brug for nogle dage inden vi kan komme med en udmelding.

 

DAFF og Aarhus Tigers Cheerleaders

 

IFAF har netop meddelt, at U19 VM i amerikansk fodbold og Flag football VM 2020 begge er udskudt pga. Corona-virussen. IFAF har vurderet, at det rigtige var at komme med udmeldingen nu, i god tid, inden planlægningen hos DAFF som værter kom forbi point of no return, hvor vi var låst på antal hotelværelser etc. med deraf følgende økonomiske konsekvenser, og inden de deltagende lande fik booket fly med mere.

IFAF har ikke besluttet hvad der nu skal ske – IFAF skal beslutte hvornår VM skal afvikles, og hvem der skal være værter. IFAF afviser ikke at bibeholde det i Danmark, men det nye tidspunkt vil have indflydelse på dette.

Jeg har været i tæt dialog med IFAF de seneste uger, efterhånden som det blev tydeligt at Corona virus kunne få betydning for VM. Spillere og trænere er informeret, og dialogen med IFAF fortsætter og så snart vi ved mere, giver vi besked til alle” udtaler Sportschef Lars Carlsen.

Hvad det præcis betyder for DAFF er stadig lidt usikkert, da det hele er nyt, men det er vigtigt at pointere, at vi har ikke forpligtet os til hverken hoteller, busser eller andet, så på den måde kommer der ingen udgifter. Der var en budgetteret en indtægt på VM, som ikke kommer, og vi må vi se på hvordan vi kan finde det beløb andre steder i budgettet.

 

IFAF Pressemeddelelse

In light of the ongoing uncertainty and changing situation relating to the outbreak of the Coronavirus disease (COVID-19) the Executive Board of IFAF can confirm that the following global championships have been postponed:

The 2020 U19 World Championship
The 2020 Flag Football World Championships

This difficult decision has been made not only in the interest of the health and safety of players, officials and supporters but also in regard to the financial and organisational interests of the competing nations, players and the hosts.

With any global event both the competing nations and the hosts require reasonable time in advance to make preparations and to be able to make those preparations with a degree of certainty that the event will proceed as planned. Any significant changes closer to the event can have a disproportionate effect for all parties, particularly financially.

IFAF is committed to working to deliver both global championships and will explore alternative plans for both events as a matter of priority. Nations will be kept informed during this this process.

The Executive Board would like to place on record its thanks to the respective local organising committees in both the United States and in Denmark for their understanding and their efforts so far. The Board would also like to thank nations for their understanding.

In regard to the staging of continental activity IFAF will continue to monitor the situation and work closely with partners to ensure timely and effective decisions can be made in the best interests of our members and partners.

In the meantime, IFAF advises all nations to follow the health and safety advice issued by their respective governments when planning any activity.

På udviklingsmødet i oktober 2019 blev udkastet til det nye logo præsenteret; et logo hvor det fremgår at cheerleading er en del af DAFF.

Vi har modtaget det rentegnede logo fra grafikeren, og vi er nu klar til at rulle det ud.

Ønsket om at få et logo, hvor det var synligt at cheerleading var en del af DAFF har længe været et ønske, da det er nogle år siden cheerleading blev optaget i DAFF, og vi er glade for at det nu er lykkedes.

Det er lykkes at få det nye logo på ALL Girl og COED landsholdets Team Wear fra hummel, som udleveres til alle udøverne og trænerne på begge landshold i forbindelse med weekendens landsholdstræning. Vi følger landsholdene på Facebook.

Logoet vil blive rullet ud hen over tid!

Logoet kan hentes her.

FØLG OS PÅ