LUK

For at klubben og herunder udøverne har mulighed for at få adgang til DCC’s forskellige tilbud, som;

Træneruddannelse
Camps/undervisning
Konkurrencer (DM & Julecup mm.)
Landshold
Dommeruddannelse
Regelkursus

kræver det et medlemskab af DAFF.

Foruden et årskontingent, som fastsættes årligt, skal alle udøvere have en medlemslicens til DAFF. Medlemslicensen fastsættes årligt, og bliver faktureret på baggrund af et årlig medlemsindberetning.

For at blive indmeldt i DAFF, skal du blot følge følgende steps:

1. Udskriv/udfylde Indmeldelsesblanketten til DAFF. Indmeldelsesblanketten kan rekvireres på daff@daff.dk.

2. Indmeldelsesblanketten underskrives af hele bestyrelsen.

3. Indmeldelsesblanketten sendes til følgende adresse inklusiv en kopi af foreningens vedtægter, samt kopi af kommunal godkendelse under Folkeoplysningsloven

E-mail: nicolai.blom@daff.dk

eller pr. post

Dansk Amerikansk Fodbold Forbund

Idrættens Hus

Brøndby Stadion 20

DK-2605