Forside Amerikansk fodbold Corona update: Lønkompensation, samt Aftale om ekstraordinært tilskud til lokale idrætsforeninger.

Som opfølgning på statsministerens udmelding om forsigtig genåbning af Danmark, vil vi her komme med lidt information, dels vedr. hele situationen, dels i forhold til tilskudsmuligheder.

Alle foreninger skulle gerne have modtaget mail fra DIF, hvori der står at DIF og DGI stadig opfordrer idrætsforeningerne til at aflyse alle de aktiviteter, der kræver fysisk fremmøde, foreløbig frem til den 10. maj 2020. Det gælder både indendørs- og udendørsaktiviteter. DIF og DGI er i dialog med myndighederne i øjeblikket for at undersøge mulighederne for at åbne op for udendørsidrætter, dog stadig uden kropskontakt og i meget små grupper. Hvad det betyder for os, ved vi ikke, men så snart vi ved mere, så opdaterer vi jer.

Det spørgeskema, som DGI og DIF har sendt ud til formanden i alle foreninger, er vigtigt, da det skal hjælpe DIF og DGI med at belyse den situation idrætsforeningerne befinder sig i i øjeblikket.

Derudover skriver de, at de mange aflyste festivaler og koncerter betyder, at mange foreninger risikerer at miste betydelige indtægter, hvilket de har fremført for regeringen og støttepartierne, og i går kunne de så annoncerer, at der er etableret en hjælpepakke 50 mio. kr. til lokale idræts- og spejderforeninger.

Midlerne skal gå til:

  • lokale idræts- og spejderforeninger, og
  • fortrinsvis til de foreninger, der er hårdest ramt som følge af COVID-19 af eksempelvis medlemstilbagegang og aflyste mindre arrangementer med under 500 deltagere.

De 50 mio. kr. afsættes med 23 mio. kr. til DIF, 21 mio. kr. til DGI, 3,5 mio. kr. til

Firmaidrætten og 2,5 mio. kr. til DUF øremærket spejderne.

De nærmere konkrete ansøgningskriterier er ikke udarbejdet endnu, men vi vil så snart den information foreligger, dele den på www.daff.dk, samt vores sociale medier.

Lønkompensation

Det er vores opfattelse at flere af jer står i en situation, hvor I har en eller flere ansatte uden mulighed for at udføre deres job i jeres forening pga. coronavirus restriktionerne.

Derfor vil vi gøre opmærksom på mulighederne for at søge lønkompensation.

Følgende skal være opfyldt for at kunne søge lønkompensation:

I vil kun kunne få kompensation for de medarbejdere, som er ansat i jeres forening/virksomhed, og som er ansat før den 9. marts 2020. Samtidig skal medarbejderne have fast arbejdssted i Danmark.

Derudover gælder, at

  • Virksomheden/Foreningen er registeret i det Centrale Virksomhedsregister (CVR)
  • Evt. statslige, regionale eller kommunale tilskud til drift udgør ikke over halvdelen eller
  • forventes vedvarende at dække halvdelen eller mere af virksomhedens ordinære
  • driftsudgifter.
  • Hvis virksomheden fyrer medarbejdere af økonomiske årsager i kompensationsperioden,
  • hvor medarbejderne er hjemsendt, ophører retten til kompensation.
  • Kompensation fastsættes ud fra de lønaftaler, som er gældende, når virksomheden
  • træder ind i ordningen.

Vejledning til hvordan I udfylder ansøgning om midlertidig lønkompensation for lønmodtagere findes her:

https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/erhvervsfremme-prod.virk.dk/2020-04/Ans%C3%B8gningsvejledning%20til%20ordning%20om%20midlertidig%20l%C3%B8nkompensation%20%28opdateret01042020%29.pdf

Link til ansøgning af midlertidig lønkompensation som følge af coronavirus/covid-19

https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/ERST/Loenkompensation?pk_campaign=corona&pk_source=virksomhedsguiden

OBS!!

I kun kan være logget på ansøgningsskemaet i 30 minutter. I bør derfor læse denne

vejledning grundigt igennem før I begynder på ansøgningen.

Efter 30 minutter vil I blive logget af, men det udfyldte ansøgningsskema vil være gemt og tilgængeligt, når I logger ind igen.

Link til Virksomhedsguiden, hvor der er mere info.

https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/temaer/coronavirus_og_din_virksomhed/artikler/faa-hjaelp-til-loenudgifter-loenkompensation/eba83819-a5c6-4967-8c04-eae3cee2973d/

Vi tager forbehold for informationerne og vi kan ikke garantere at jeres klub får kompensation. Vi anbefaler at tage direkte kontakt til de enkelte myndigheder, der administrerer ordningen, med spørgsmål.

Ved spørgsmål kontakt DAFFs Sportschef Lars Carlsen, lc@daffmail.dk, 2275 5684

 

Relaterede ARTIKLER