Forside Amerikansk fodbold Corona update pr. 7. december 2020

Læs det i en PDF her

Vi har nu modtaget yderligere information, og nedenstående er de gældende restriktioner og retningslinjer udstukket af myndighederne, sat ind i vores idrætters kontekst – både landsdækkende og i de 38 kommuner, hvor der er skærpede restriktioner.

Herudover har nogle kommuner indført nogle lokale skærpede restriktioner og retningslinjer, fx at lukke eller drosle ned i en periode.

Det betyder, at der nu er forskel på restriktionerne og retningslinjerne afhængig af, hvilken kommune foreningen er hjemmehørende i, og I skal derfor være opmærksomme på, hvilke restriktioner og retningslinjer der er gældende for jeres kommune.

Disse lokale restriktioner og retningslinjer skal selvfølgelig også efterleves. Vi har ikke kendskab til alle lokale forhold, og de er derfor ikke medtaget i vores nedenstående oversigt.

De 38 kommuner med skærpede restriktioner:
Albertslund, Allerød, Ballerup, Brøndby, Dragør, Egedal, Faxe, Fredensborg, Frederiksberg, Frederikssund, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Gribskov, Halsnæs, Helsingør, Herlev, Hillerød, Hvidovre, Høje-Taastrup, Hørsholm, Ishøj, København, Køge, Lejre, Lyngby-Tårbæk, Odense, Roskilde, Rudersdal, Rødovre, Slagelse, Solrød, Tårnby, Vallensbæk, Vordingborg og Aarhus.

I de 38 kommuner gælder følgende

 • Indendørs idræt – ikke tilladt
 • Udendørs idræt – tilladt, så længe de gældende retningslinjer efterleves
 • Forsamlingsforbuddet er 10 personer uanset alder (10 personer er inklusivtræner)
 • Det er fortsat muligt at træne i flere mindre grupper, så længe nedennævnte overholdes.
  • Hver gruppe max er på 10 personer inkl. træner
  • Der skal være tilstrækkelig afstand mellem grupperne – gerne mindst 2 meters afstand.
  • I skal sørge for at afgrænse den ene træningszone fra den anden. Anvend fx kegler, toppe, snor, kridt eller anden tydelig markering.
  • Der skal altid væreen træner eller anden ansvarlig til stede ved afvikling af idrætsaktiviteter. Husk, at vedkommende tæller med i det samlede antal på max 10 personer.
  • Høj fokus på hygiejne – sprit hænder ofte.
 • Myndighederne opfordrer til, at man efterlever de retningslinjer der er gældende for den kommune man er bosat i, uagtet om man træner i en anden kommune med andre retningslinjer.
  • (Det betyder fx. at hvis man er 21 år eller under, og bor i en af de 38 kommuner, hvor forsamlingsforbuddet er 10 uanset alder, og man træner i en forening, der ligger i en kommune, hvor forsamlingsforbuddet er 50 for udøvere op til og med 21 år, – så skal man ikke tage til træning med mindre træningen foregår med max 10 personer inklusivtræner. Dette er noget de enkelte foreninger har ansvar for efterleves)
 • Professionel idræt er fortsat undtagen
  • Sundhedsministeriet skriver: “Steder, hvor der udøves idræts-, forenings- og fritidsaktiviteter, skal holde indendørsarealer lukket for offentligheden. Professionelle idrætsudøvere kan fortsat anvende indendørsarealer, som er lukket for offentligheden”
  • Begrebet ”professionel idræt” omfatter på nuværende tidspunkt alle DIF organiserede idrætters højeste nationale niveau, uagtet om udøvere er lønnede eller ej.
  • I DAFF er det følgende: Senior level6 i cheerleading, FNL holdene i flag football, samt NL holdene i amerikansk fodbold. Disse hold må gerne træne som hidtil, uagtet om de ligger i en af de 38 kommuner.

Se mere på sundhedsministeriets forlængede Covid-19 tiltag, under Sport og Fritid: https://www.sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Coronavirus/2020/December/~/media/Filer%20-%20dokumenter/01-corona/07122020-COVID-19-TILTAG/03-pjece-covid-19-tiltag.pdf

 Alle andre kommuner gælder følgende

Gældende restriktioner forlænges til 28. februar 2021

 • Indendørs idræt – tilladt, så længe de generelle retningslinjer efterleves
 • Udendørs idræt – tilladt, så længe de generelle retningslinjer efterleves
 • Forsamlingsforbuddet er:
  • 50 personer for personer på 21 år og under (inklusivtræner)
  • 10 personer for personer på 22 år og over (inklusiv træner)
 • Det er fortsat muligt at træne i flere mindre grupper, så længe nedennævnte overholdes.
  • Hver gruppe max er på 10/50 personer inkl. træner
  • Der skal være tilstrækkelig afstand mellem grupperne – gerne mindst 2 meters afstand.
  • I skal sørge for at afgrænse den ene træningszone fra den anden. Anvend fx kegler, toppe, snor, kridt eller anden tydelig markering.
  • Der skal altid væreen træner eller anden ansvarlig til stede ved afvikling af idrætsaktiviteter. Husk, at vedkommende tæller med i det samlede antal på max 10 personer
  • Høj fokus på hygiejne – sprit hænder ofte.
 • Myndighederne opfordrer til, at man efterlever de retningslinjer der er gældende for den kommune man er bosat i, uagtet om man træner i en anden kommune med andre retningslinjer.

Dette betyder fx. at hvis man er 21 år eller under, og bor i en af de 38 kommuner, hvor forsamlingsforbuddet er 10 uanset alder, og man træner i en forening der ligger i en kommune, hvor forsamlingsforbuddet er 50 for udøvere op til og med 21 år, – så skal man ikke tage til træning med mindre træningen foregår med max 10 personer inklusiv træner. Dette er noget de enkelte foreninger har ansvar for efterleves.

Vi vil gøre opmærksom på, at:

 • der stadig er krav om mundbind i offentligt tilgængelige steder indendørs – også idrætsfaciliteter. Kravet om mundbind gælder for alle på 12 år og derover. Kravet er gældende fra man træder ind i bygningen, til man træder ind i omklædningsrummet.
 • det anbefales, at sociale arrangementer aflyses.
 • vi forventer, at alle gældende retningslinjer følges, også hvis der er nogle lokale skærpede retningslinjer.
 • det er klubbernes ansvar at holde sig orienteret om de til enhver tid gældende retningslinjer.

Se de gældende retningslinjer på www.dif.dk/corona og www.dgi.dk/corona

Når nu alt det ovennævnte er sagt og meget lukker ned igen, så vil vi gøre opmærksom på, at DIFs formand Niels Nygaard har sendt et åbent brev til alle frivillige i idrætsforeningerne – med et klart budskab, som vi i DAFF er helt enige i og bakker 100% op om.

Han siger blandt andet:

Jeg forstår godt, hvis I er trætte af det hele og måske endda har lyst til at smide tøjlerne. Men jeg håber, at I bevarer modet, for foreningerne og medlemmerne har brug for jer.

I skal nemlig vide, at I gør en kæmpe forskel.

Hold fast og bevar modet. For børn, unge og voksne har brug for jer – nu og på sigt.

Brevet i sin helhed kan læses her:

https://www.dif.dk/da/forening/nyheder/nyheder/2020/12/til-s-frivillige?utm_source=Foreningsfokus&utm_campaign=21bf3e36ba-Nye+restriktioner+paavirker+idraetsforeningerne_38&utm_medium=email&utm_term=0_5052cf16ee-21bf3e36ba-66883319

Relaterede ARTIKLER