Forside Cheerleading DAFF ændrer levels fra den kommende sæson

Som led i DAFFs vækststrategi for Cheerleading, er det besluttet at ændre levels for begynderkategorierne i både junior og senior. Samtidig ændres benævnelsen af de forskellige levels.

På nuværende tidspunkt omtales de forskellige levels som henholdsvis A-række og B-række. A for avanceret og B for begynder. Ved ændringen af levels for den kommende sæson, er det ligeledes besluttet at fjerne benævnelsen A- og B-række til blot at hedde alderskategorien og det pågældende level, der konkurreres i. Eksempelvis vil det sige: peewee level 2, junior level 3, senior level 4 osv.

Ændringerne til levels fremgår af nedenstående tabel:

Dette skyldes den massive stigning i antallet af juniorhold de sidste to år, og ud fra en vurdering af, at der er niveau til tre levels i juniorkategorierne.Som det fremgår af ovenstående tabel tilføjes level 4 for juniorer og level 3 ændres til level 4 for seniorer.

Ligeledes vurderes det, at senior level 4 giver større mulighed for at fastholde juniorer, som rykker fra junior til senior, som ikke nødvendigvis er klar til level 6. Samtidig giver det et mindre spring fra tidligere senior B til senior A.

Ved Danmarksmesterskaberne i Cheerleading, vil det dog fortsat udelukkende være vinderne af de højeste levels indenfor den pågældende alderskategori, som må kalde sig ”Danmarksmester”. Dette er således gældende for følgende levels:

  • Peewee level 3
  • Junior level 5 (all girl & coed)
  • Senior level 6 (all girl & coed)

Vindere af øvrige kategorier må kalde sig ”vindere” af den givende række. Dette er således gældende for følgende levels:

  • Junior level 3
  • Junior level 4
  • Senior level 4

Opvisningskategorierne ændres ikke, hvorfor følgende levels fortsat vil være opvisningsrækker:

  • Peewee minor (level 1)
  • Peewee level 2

Relaterede ARTIKLER