Forside Amerikansk fodbold DAFF er klar med Aldersrelateret Træningskoncept, ATK, for amerikansk fodbold

Vi har igennem længere tid arbejdet med at udvikle et træningskoncept, som understøtter etableringen af stærke træningsmiljøer for børn og unge, hvor alle kan udvikle sig, og alle kan få gode oplevelser med amerikansk fodbold. 

Processen med at udvikle ATK’en har været lang, men god, og der har været mange gode danske klubtrænere involveret, som vi takker mange gange for deres indsats – uden dem havde det ikke været muligt. 

Vi er stolte over, at vi nu kan præsentere den første version af DAFFs aldersrelateret trænings koncept (ATK) for amerikansk fodbold!   

“I en verden hvor børn og unge har mange idrætstilbud, er det vigtigt at de alle får en god oplevelse allerede første gang de prøver amerikansk fodbold, således de bliver i sporten. Samtidigt er det vigtigt, hvis vi gerne vil have at de bliver længe i sporten, at de udfordres svarende til deres alder og generelle udvikling taget i betragtning. DAFFs ATK vil give klubber og trænere relevant og vigtigt viden i forhold til hvordan ovennævnte udfordringer bedst imødekommes” udtaler Direktør, Lars Carlsen. 

DAFFs ATK for amerikansk fodbold tager sit udgangspunkt i Danmarks Idrætsforbund og Team Danmarks ATK 2.0, og den præsenterer den mest hensigtsmæssige træningspraksis i et langsigtet udviklingsperspektiv. Vi har bestræbt os på at tilsikre, at den nyeste viden og forskning er indgået i udviklingen af DAFFs ATK for amerikansk fodbold, således den er relevant og langtidsholdbar.  

DAFFs ATK henvender sig til trænerne og andre, der har interesse for vores bud på hvordan det bedste træningsmiljø for børn og unge skabes, ved at have fokus på de rette elementer på det rette tidspunkt i børn og unges udvikling. 

Hovedformålet har været at give trænerne lige netop den viden de har brug for, for at kunne træne de specifikke årgange mest optimalt ud fra en fysisk, taktisk, teknisk, sportspædagogisk og mental forståelse og tilgang.  

“Jeg er virkelig glad for det produkt vi har fået udviklet i samarbejde med en masse kompetente personer. Og jeg glæder mig til at klubberne kan få gavn og glæde af den viden der er i materialet, så vi kan få givet endnu flere børn og unge en fantastisk oplevelse med amerikansk fodbold” – Udviklingskonsulent, Kasper Skyum Bolmgren 

I vores materiale gør vi meget ud af at forklare hvilke tiltag træneren bør have fokus på i sin træning. Vi ved at træneren er med til at gøre en forskel for børn og unge, når det kommer til at finde glæden og kærligheden til en sport. Derfor er det også vigtigt at trænere i amerikansk fodbold kan levere den rette træning uanset om der er tale om en ny U10 spiller eller erfaren U19 spiler. Dette skal ske uanset om træneren er helt ny eller har været med længe. DAFFs ATK materiale skal være med til at løfte niveauet for den enkelte træner, og gøre træneren mere kompetent og i stand til at tilbyde den mest optimale træningen for hver enkelt spiller.   

DAFFs ATK materiale kan tilgås på vores hjemmeside under daff.dk/footballATK  

Her finder du: 

  • Årgangsspecifikke træningsanbefalinger  
  • Teknik progressionsskemaer  
  • Fysisk træningsprogram 
  • Skadeforbyggende opvarmningsprogram
  • Online øvelseskatalog  

Materialet vil løbende blive opdateret og suppleret med nye øvelser og tiltag, der skal gøre det nemmere at være træner. Bl.a. vil det til efteråret være muligt at finde eksempler på træningsplaner der er tilpasset den enkelte årgang.   

Alle klubber i DAFF med amerikansk fodbold, vil få udleveret to trykte eksemplarer af DAFFs ATK for amerikansk fodbold. Derudover vil DAFFs Udviklingskonsulent, Kasper Bolmgren, løbende besøge alle DAFFs klubber, for at forklare hvordan den enkelte klub bedst kan bruge materialet i DAFFs ATK for amerikansk fodbold.