Forside Amerikansk fodbold DAFF NL-udvalg er stiftet – arbejdet er allerede gået i gang

På DAFFs Årsmøde d. 25. november blev der nedsat et NL-udvalg, der består af en repræsentant fra hver NL-klub. Udvalgets første møde blev afholdt torsdag den 6. december i Odense, hvor repræsentanter var samlet hos oprykkerne til NL, Odense Badgers.

Der var bred enighed i NL-udvalget om, at National Ligaen i amerikansk fodbold har et kæmpe potentiale. ”Sporten er populær, som aldrig før i Danmark. Vi er det land udenfor USA, hvor der bliver vist flest NFL kampe, og specielt de yngre årgange strømmer til sporten, så der er ingen tvivl om, at potentialet til at lave noget stort er der”, fortæller Michael Panayotis.

På mødet blev Michael Panayotis valgt som formand for NL-udvalget. Michael blev fornyeligt valgt ind i DAFFs bestyrelse, og herudover har Michael erfaringer fra bestyrelsesarbejde i Triangle Razorbacks, og har været bestyrelsesformand for City Vejle, samt mangeårig træner og leder i Hedensted IF.

Første skridt på mødet var bl.a. at få fastlagt en attraktiv turneringsstruktur for 2019, der præsenteres for DAFFs bestyrelse på førstkommende bestyrelsesmøde for endelig godkendelse.

Udvalget ønsker at National Ligaen skal være et attraktivt udstillingsvindue for amerikansk fodbold, med fokus på, at spillerne skal være forbilleder for unge talenter, så flere søger at forfølge deres talent, og Danmark kan få endnu flere spillere på de store amerikanske colleges og meget gerne NFL.

Det var fantastisk at opleve repræsentanter fra rivaliserende klubber udveksle erfaringer, og generelt være åbne og meget engagerede omkring hvordan vi kan hjælpe hinanden til at blive bedre hold” fortsætter Michael. Udvalget fik på mødet sat retning på det fremtidige arbejde, og målet er at styrke klubberne i National Ligaen, så vi får en mere attraktiv og seværdig turnering.

Det vigtigste for udvalgets medlemmer er at skabe en National Liga, der er attraktiv for tilskuere, sponsorer, TV og mediebilledet. Vi skal drage nytte af den store popularitet, som NFL har i Danmark, og vejen dertil er mere spændende og ligeværdige kampe, som har større sportslig og kommerciel værdi. Det kan vi kun opnå, hvis man samarbejder om at bygge alle hold i National Ligaen op.

Udvalget er etableret som et kontaktorgan mellem DAFF og National Liga klubbernemed hovedformål at varetage National Ligaens interesser, og løfte niveauet på produktet ’National Ligaen’ gennem vidensdeling og sparring NL klubberne imellem.

Alle National Liga klubber har stor interesse i at sporten generelt vokser og udvikler sig i Danmark, og derfor skal der tages hensyn til dette i udvalgets arbejde. Fra mine mange års erfaringer i Triangle Razorbacks, der gennem de sidste 5 år har udviklet sig til at være Danmarks største amerikanske fodboldklub med over 200 medlemmer, vil vi gerne gå forrest. Vi deler meget gerne ud af vores erfaringer og viden til ALLE klubber i Danmark – og det ved jeg de andre NL klubber også meget gerne gør”, afslutter Michael.

Udvalgets interessefelt er helt naturligt afgrænset til aktiviteter vedr. National Ligaen. De endelige arbejdsområder og snitflader skal defineres nærmere.