Forside Amerikansk fodbold DAFF sætter fokus på Offensive- og Defensive linjemænd/spillere.

Efter en stærk start med DAFF QB-Udviklingsprogram er vi nu klar med det næste skridt i vores satsning af udviklingsprogrammer. Gennem flere analyser af nøglepositionerne i Amerikansk fodbold er vi glade for endelige at kunne præsentere vores OL & DL Udviklingsprogram!   

Nyt udviklingsprogram 

Disse to positioner er yderst vigtige i amerikansk fodbold, men får ikke altid den nødvendige opmærksomhed. Vi er derfor glade for at kunne sætte fokus på at give disse spillere bedre og stærkere værktøjer til at opnå succes som spillere på den offensive og defensive linje!  

Udviklingen skal ske gennem lokale camps, hvor interesserede og potentielle spillere i alderen 14 til 19 år (årgang 2008 til 2003) vil få tilbudt træning af nogle af landets bedste OL & DL trænere.  

Formålet med disse træninger er at tilbyde så mange spillere som muligt i aldersgruppen et kompetent udviklingsprogram/forløb i forhold til at tilegne sig de kompetencer der skal for at blive en god OL eller DL spiller. Det handler altså ikke om at finde de bedste, men om at give så mange som muligt muligheden for at udvikle sig indenfor dette område.  

Tilgangen til træningen vil være præget af aldersrelateret træning, så spillerne trænes efter det udviklingstrin de befinder sig på, og zonen for nærmeste udvikling. Udviklingen tager, udover alle de tekniske detaljer i forhold til at spille OL eller DL, også udgangspunkt i, at spillere skal kunne præstere under pres. Der vil ikke være fokus på specifikke schemes, men derimod at give spillerne en stor og alsidig værktøjskasse. 

Trænerne på OL&DL Udviklingsprogrammet, vil bestå af coaches fra vores landshold suppleret af diverse klubtrænere. 

For at udviklingsprogrammerne opnår så stor succes som muligt, er det et ønske at gøre alle camps åbne og gratis, samtidig ønsker vi også at invitere alle interesseret trænere indenfor, så de får mulighed for at overvære og deltage i træninger og møder. Dette skal, udover den generelle kompetenceudvikling, også være med til at skabe basis for en vidensdeling på tværs af alle trænere i Danmark.    

Camps 

Vi vil gøre hvad vi kan for at holde omkostningerne nede, herunder spillernes rejseomkostninger, og derfor vil størstedelen af træningsdagene blive afholdt i det lokale nærmiljø, med 4 camps øst og 4 camps vest.  

Lokationerne for træningsdagene vil blive præsenteret senere.  

OL/DL- udviklingsprogrammet starter i november 2022 og kører frem til og med februar 2023. Datoerne for træningsdagene er:  

Øst   Vest 
 Mandag den 28.11.22  Onsdag den 30.11.22 
Mandag den 12.12.22  Onsdag den 14.12.22 
Mandag den 16.01.23  Onsdag den 18.01.23 
Mandag den 06.02.23  Onsdag den 08.02.23 

 

OL/DL-udviklingsprogrammet er åbent for alle i årgang 2008 til 2003.  

Økonomi 

Det optimale udbytte opnås ved at deltage i de 4 træninger, og der er derfor en forventning om at alle gør det.  

Deltagelse i træningerne er gratis, men udebliver man fra en træning uden gyldig grund, vil man blive opkrævet et gebyr på 500 kr./træning. Lovligt fravær kan aftales med DAFF. Vi ønsker at de spillere der tilmelder sig programmet også prioritere programmet, dette er så, vi kan lave de bedste træninger for alle.  

Spillere der er Kadet og Development skal have en godkendelse fra deres forældre, for at få lov til at deltage. 

Tilmelding foregår gennem https://daff.nemtilmeld.dk/766/og er åbent fra nu af. De præcise lokationer og mere info vil blive sendt direkte til de tilmeldte personer. 

Tilmeldingsfristen er den 7. november 2022  

 Spørgsmål kan rettes til udviklingskonsulent Kasper Bolmgren, ksb@daffmail.dk 22 18 30 55

Relaterede ARTIKLER