Forside Amerikansk fodbold DAFF sætter fokus på Quarterbacks

Udviklingen af quarterbackpositionen er for mange klubber et vigtigt fokus, når det kommer til amerikansk fodbold. Quarterbackens vigtighed bliver større jo længere op i rækker man kommer, og National Ligaen og 1. division har der gennem de sidste mange år været en tendens til, at klubberne henter amerikanske quarterbacks ind til at varetage positionen.  

En negativ spiral 

Tendensen er med til at sætte en begrænsning på udviklingen af danske quarterbacks, og er med til at skabe et vakuum af manglende spillere til den måske vigtigste position. Denne negative spiral, forstærker igen ”behovet” for at hente en amerikansk quaterback hjem til klubben. Derudover har det negativ betydning for de muligheder de danske landshold har for at være konkurrencedygtige internationalt. Med minimale muligheder for danske quarterbacks for spilletid i de øverste seniorrækker, vil flere spillere kigge til andre positioner allerede fra U19 årene, og måske endda før. 

DAFF ser det som udfordring, ikke kun for landshold, men også for alle klubber, og ønsker derfor at være med til at understøtte udviklingen af fremtidens danske quarterbacks gennem et stukturet udviklingsprogram, der skal gøre de danske quarterbacks i stand til at konkurrere på højeste niveau, både national såvel som internationalt.  

Nyt quarterback-udviklingsprogram 

Udviklingen af Danske quarterbacks skal ske gennem et trænings set-up, hvor potentielle quarterbacks i alderen 14 til 19 år (Sidste års u14 til andertårs U19) vil få tilbudt træning af nogle af landets bedste quarterback-trænere. Formålet med disse træninger er at tilbyde så mange spillere som muligt i aldersgruppen et kompetent udviklingsprogram/forløb i forhold til at blive en mere kompetent QB.

Det handler altså ikke om at finde de bedste quarterbacks og arbejde med dem. Det handler om at arbejde med så stort felt som muligt, så vi minimerer risikoen for at nogle talenter bliver tabt.  

Tilgangen til træningen vil være præget af den aldersrelateret træning, så spillerne trænes efter det udviklingstrin de befinder sig på, og med et fokus på zonen for nærmeste udvikling. Udviklingen tager, udover alle de tekniske detaljer i forhold til at spille quarterback, også udgangspunkt i, at spillere skal kunne præstere bedre under pres, specifikt med fokus på skabe bedre passere under pres. Der vil altså ikke være fokus på specifikke schemes, men derimod at give spillerne en stor og alsidig værktøjskasse. 

For spillere der har en drøm om at spille på de danske ungdomslandshold, vil QB Udviklingsprogrammet fremadrettet også fungere, som en platform for udvikling, udtagelse og træning til både U17 og U19 landsholdet. Dette betyder, at spillere og trænere har en fantastisk mulighed for at starte med at arbejde sammen tidligt og gennem meget længere tid. 

Trænerne på QB Udviklingsprogrammet, vil bestå af landsholdenes head coaches, offensive koordinatorer og QB coaches, samt suppleret af trænere fra flere klubber. Programmets succes er dybt afhængig af klubbernes engagement, hvorfor der vil være et stort fokus at gøre alle træningerne åbne og gratis, og det vil være muligt for alle trænere at overvære og deltage i træninger samt møder, således at skabes mulighed for en vidensdeling på tværs af alle trænere i Danmark.   

Regionale træninger 

Fordelingen af træningerne skal være med til at minimerer spillernes rejseomkostninger, og derfor vil træningen foregår regionalt med fire camps øst og fire camps vest.  Træningerne vil køre i offseason, i perioden november 2021 til marts 2022.

Lokationerne for træningsdagene er  

ØST: Herlev Rebels – Dildhaven 40, 2730 Herlev  

VEST:  Triangle Razorbacks – Kirkebakken 9, 7120 Vejle  

Quarterback- udviklingsprogrammet starter i november 2021 og kører frem til og med marts 2022. Datoerne er:  

Øst   Vest 
Mandag den 08.11.21 – 18-21  Onsdag den 10.11.21 – 18-21
Mandag den 13.12.21 – 18-21  Onsdag den 15.12.21 – 18-21
Mandag den 17.01.22 – 18-21  Onsdag den 19.01.22 – 18-21
Mandag den 21.02.22 – 18-21  Onsdag den 23.02.22 – 18-21

Quarterback-udviklingsprogram er åbent for alle i aldersgruppen sidste års U14 til andertårsU19. Hvis man gerne vil deltage, er der en forventning om at man kan deltage i alle træningen. Skulle man melde fra til en træning vil der være et gebyr på 500 kr. Pr. Træning. Lovligt fravær kan aftales med DAFF. 

Spillere der er U14 og u16 skal have en godkendelse fra deres forældre, for at få lov til at deltage. Det gøres ved at sende en mail til ksb@daffmail.dk.

Der begrænset pladser med 20 pladser øst og 20 pladser vest.

Tilmelding foregår gennem https://daff.nemtilmeld.dk/691/ og er åbent fra nu af.  

Tilmeldingsfristen er den 1. november 2021  

 

Spørgsmål kan rettes til Kasper Bolmgren, ksb@daffmail.dk, 22 18 30 55

Relaterede ARTIKLER