Forside Amerikansk fodbold DAFFs QB udviklingsprogram 2022-2023

Vi fastholder fokus på Quarterbacks!

I 2021 startede vi et Quarterback-udviklingsprogram op, som den første af vores talentudviklingssatsninger. Der var stor tilslutning i både øst og vest – så vi kører programmet videre igen i vinteren 2022-2023!  

Quarterback-udviklingsprogram  

Udviklingen af quarterback-positionen er for mange klubber et vigtigt fokus, når det kommer til amerikansk fodbold. Quarterbackens vigtighed bliver større jo længere op i rækkerne man kommer, og i National Ligaen og 1. division har der gennem de sidste mange år været en tendens til, at klubberne henter amerikanske quarterbacks ind til at varetage positionen.  

Vi ser det som en udfordring, ikke kun for landshold, men også for alle klubber, og ønsker derfor at være med til at understøtte udviklingen af fremtidens danske quarterbacks. Det vil vi gøre gennem et stukturet udviklingsprogram, der skal gøre de danske quarterbacks i stand til at konkurrere på højeste niveau, både national såvel som internationalt.  

Udviklingen af danske quarterbacks skal ske gennem lokale camps, hvor interesserede og potentielle quarterbacks i alderen 14 til 19 år (2008-2003) vil få tilbudt træning af nogle af landets bedste quarterback-trænere.  

Formålet med disse træninger er at tilbyde så mange spillere som muligt i aldersgruppen et kompetent udviklingsprogram/forløb i forhold til at blive en kompetent quarterback. Det handler altså ikke om at finde de bedste, men om at give så mange som muligt muligheden for at udvikle sig indenfor quarterback-positionen.  

Tilgangen til træningen vil være præget af aldersrelateret træning, således at spillerne trænes efter det udviklingstrin de befinder sig på, og zonen for nærmeste udvikling. Udviklingen tager, udover alle de tekniske detaljer i forhold til at spille quarterback også udgangspunkt i, at spillere skal kunne præstere bedre under pres, specifikt med fokus på skabe bedre passere under pres. Der vil ikke være fokus på specifikke schemes, men derimod på at give spillerne en stor og alsidig værktøjskasse. 

For spillere der har en drøm om at spille på de danske ungdomslandshold, vil quaterback-udviklingsprogrammet fremadrettet også fungere som en platform for udvikling, udtagelse og træning til både U17- og U19-landsholdet.  

Trænerne på quarterback-udviklingsprogrammet er fra landsholdene suppleret af diverse klubtrænere.  

For at udviklingsprogrammerne opnår så stor succes som muligt, er det et ønske at gøre alle camps åbne og gratis, samtidig ønsker vi også at invitere alle interesserede trænere indenfor, så de får mulighed for at overvære og deltage i træninger og møder. Dette skal, udover den generelle kompetenceudvikling, også være med til at skabe basis for en vidensdeling på tværs af alle trænere i Danmark.    

Camps 

Fordelingen af camps skal være med til at minimere spillernes rejseomkostninger, hvorfor størstedelen af camps vil blive afholdt i det lokale nærmiljø med 4 camps øst og 4 camps vest.  

Lokationerne for camps vil blive præsenteret senere. 

Quarterback-udviklingsprogrammet starter i november 2022, og kører frem til og med februar 2023.  

Datoerne for camps er:  

Øst   Vest 
Mandag den 21.11.22  Onsdag den 23.11.22 
Mandag den 12.12.22  Onsdag den 14.12.22 
Mandag den 16.01.23  Onsdag den 18.01.23 
Mandag den 06.02.23  Onsdag den 08.02.23 

 

Tilmelding 

Quarterback-udviklingsprogrammet er åbent for alle i aldersgruppen 14-19 år (årgang 2008-2003). Hvis man gerne vil deltage, er der en forventning om at man kan deltage i alle træninger. Skulle man udeblive fra en træning, vil der være et gebyr på 500 kr. pr. træning. Lovligt fravær kan aftales med DAFF. Vi ønsker at de spillere der tilmelder sig programmet også prioritere programmet, så vi kan lave de bedste træninger for alle.  

Spillere der er Kadet og Development skal have en godkendelse fra deres forældre, for at få lov til at deltage. Dette gøres ved at sende mail til DAFFs Udviklingskonsulent Kasper Bolmgren ksb@daffmail.dk  

Tilmelding foregår gennem https://daff.nemtilmeld.dk/765/og er åbent fra nu af.  

Lokationer og mere info sendes direkte til de tilmeldte. 

Tilmeldingsfristen er den 7. november 2022  

Relaterede ARTIKLER