Forside Amerikansk fodbold DIF og DGI’s corona-hjælpepulje er åbnet for ansøgninger!

I dag er DIF og DGI’s corona-hjælpepulje åbnet for ansøgninger. Der kan kun ansøges fra d. 1. maj til og med 15. maj. Alle ansøgninger forventes behandlet senest i løbet af juni. 

Hvem kan søge? 

DIF og DGI’s corona-hjælpepulje kan ansøges af alle breddeidrætsforeninger, der er ramt økonomisk af COVID-19.  

Downloade retningslinjerne for ansøgning om midler fra DIF og DGI’s corona-hjælpepulje. 

Sådan søger du?  

Ansøgning finder sted på DIF og DGI’s fælles portal, Centralt ForeningsRegister (CFR), på adressen www.medlemstal.dk. Det er her foreningerne hvert år registrerer deres medlemstal. Foreningerne skal benytte deres unikke CFR-numre, som de også bruger, når de registrerer medlemstal, for at ansøge om midler fra puljen. 

Hvad kan der søges tilskud til?  

DIF og DGI’s corona-hjælpepuljes formål er at yde et ekstraordinært tilskud til lokale idrætsforeninger for at afbøde de økonomiske konsekvenser, som foreninger oplever som følge af nedlukning for aktivitet i forbindelse med COVID-19. Dette kan eksempelvis være i form at tilskud til dækning af:  

  • Afholdte udgifter til halleje og forplejning til mindre arrangementer (maks. 350 deltagere), der er aflyst som følge af nedlukning for aktivitet i forbindelse med COVID-19.  
  • Tabte nettoindtægter fra medlemsindbetalinger (kontingent eller køb af specifikke træningstilbud) som følge af nedlukning for aktivitet i forbindelse med COVID-19.  
  • Tabte nettoindtægter fra foreningsarbejde på festivaler, markeder og øvrige arrangementer, der er aflyst som følge af nedlukning for aktivitet i forbindelse med COVID-19.  
  • Tabte nettoindtægter fra egne arrangementer, der er aflyst som følge af nedlukning for aktivitet i forbindelse med COVID-19.  
  • Tabte sponsorindtægter som følge af nedlukning for aktivitet i forbindelse med COVID-19.  

Bemærk: Ansøgere kan kun søge om dækning af tabte nettoindtægter, hvilket vil sige, at ansøgere skal modregne eventuelle besparelser eller reducerede udgifter, som foreningen måtte have haft i perioden for nedlukning for aktivitet i forbindelse med COVID-19. Ansøgninger om tilskud til dækning af tabte nettoindtægter og sponsorindtægter skal tage udgangspunkt i faktiske tilsvarende regnskabstal i foregående regnskabsår.  

Der kan ikke søges tilskud til:  

  • Dækning af udgifter/tabte indtægter, som foreningen ikke selv har afholdt/tabt.  
  • Dækning af udgifter/tabte indtægter, som er dækket af forsikring.  
  • Dækning af udgifter/tabte indtægter, som dækkes af kompensationsordningen for aflysning af større arrangementer, lønkompensationsordningen eller andre offentlige støtteordninger. 

Læs meget mere om hvad og hvordan du kan søge ved at downloade retningslinjerne for ansøgning om midler fra DIF og DGI’s corona-hjælpepulje. 

Q&A 

Hent en oversigt over oftest stillede spørgsmål samt svar om DIF og DGI’s corona-hjælpepulje. 

Kontakt DAFF for sparring og vejledning omkring ansøgninger til DIF og DGI’s corona-hjælpepulje. 

Tekniske spørgsmål til DIF og DGI’s corona-hjælpepulje kan rettes til: difdgicoronapulje@dif.dk 

Læs mere fra DIF her: https://www.dif.dk/da/forening/stoette 

Relaterede ARTIKLER