Forside Amerikansk fodbold Finalekampe for U16 og U19 aflyses 

Efter fredagens udmelding om skærpede restriktioner, herunder, at forsamlingsforbuddet blev sænket fra 100 til 50 personer, er der blevet kæmpet hårdt for at finde en løsning, så finalekampene for U16 og U19 kunne gennemføres. Desværre må vi konstatere, at det ikke har været muligt at finde en brugbar løsning, på trods af en stor indsats fra de involverede parter, og derfor er konsekvensen at finalekampene i U16 og U19 aflyses. 

De nye skærpede restriktioner presser os så meget, at mulighederne for at gennemføre kampene på en måde der giver mening er forsvundet – holdene er tvunget til at udvælge en del spillere, samt coaches, medics og managere, der ikke får lov til at spille kampene, da vi ellers ikke kan holde det gældende forsamlingsforbud på 50. Det giver anledning til at nogle helt naturligt vil føle sig fravalgt, uagtet hvordan vi ellers gør. For at imødekomme behovet for at få så mange spillere som muligt på banen, presser vi selve opsætningen af kampene, herunder corona retningslinjerne. Ikke at de ikke vil blive efterlevet, men der er ikke overskud til madsalg, billetpersonale, speaker osv. – faktisk vil medaljeoverrækkelser mm. blive nødt til at blive undladt. 

Vi er kommet frem til den konklusion, at det ikke er muligt at gennemføre kampene på en måde, der giver mening for de involverede – ikke mindst for spillerne. Meningen var, at den afsluttende dag for fx U16 og U19 skulle være en festdag, men med et forsamlingsforbud på 50, ville alle hold være nødt til at efterlade en del spillere, samt coaches, medics og andre ledere “derhjemme”, da vi ellers ville komme over de 50 tilladte personer”, udtaler Direktør Lars Carlsen. “Jeg vil god benytte lejligheden til at takke alle de involverede klubber og deres frivillige, for en stor indsats i forsøget på at finde en løsning, så kampene kunne gennemføres indenfor de gældende restriktioner. Men vi må erkende at det simpelthen ikke er muligt” 

Vi ser nu frem til 2021, og håber tingene er faldet så meget til ro, at vi kan samle ungdomsårgangene igen, så vi kan få lavet den festdag, som vi alle sammen havde glædet os til. 

Relaterede ARTIKLER