Forside Flag Football Flag football perfekt idrætsgren for børn og unge med autisme, ADHD og...

I sidste uge var Sportschef Lars Carlsen på besøg på en skole i  midt-sjælland, fordi 3 skoler ønskede at lave et flag football stævne. Vi var nede med flag til skolerne, og få at yde sparring med skolen omkring sporten.

Stævnet spilles d. 17. september 2018 med 3 skoler i Ringsted – Vestervej Skole, A-Huset og Ådalskolen.

Det interessante i det historien er, at alle 3 skoler er specialskoler for børn og unge med forskellige problemstillinger, som autisme, ADHD og andre problematikker. Skolerne har fundet ud af, at flag football er perfekt idrætstilbud til disse børn og unge.

Grunden til flag football er et rigtig godt redskab, som idrætstilbud til deres elever, er at sporten er let tilgængelig, da den ikke kræver meget udstyr, den har et minimum kontakt i forhold til andre holdidrætsgrene, den er mindre kompliceret end andre holdidrætsgrene, den består af korte spilfrekvenser som passer til spillerne med kort koncentrations span, der er en klar struktur og alle spillere har klart definerede opgaver på hvert spil, og så kan reglerne tilpasses efter udøvernes behov og ønsker, og så kan træningen nemt tilpasses så spillerne får mange succesoplevelser (fx hver gang man griber en bold).

Skoler har elever der aldrig har været interesseret i idræt, men som nu er grebet af flag football, og er meget motiveret for idrætstimerne – og derved får den motion de ikke tidligere har fået, samt udvikler deres sociale kompetencer og alle de andre positive effekter ved at dyrke holdidræt.

Stævnet spilles på mandag den 17. september med start kl. 10:00 med forventet afslutning kl. 13:00.

Vigersted Skole
Ågerupvej 1
4100 Ringsted

Som det hører sig til, så har skolerne selvfølgelig nicknames, nemlig Vestervej Vikings, A-Huset Allstars & Ådalskolen Warriors.

Info om skolerne

Vestervej Skole

Målgruppen er børn og unge, hvis udvikling og trivsel er truet og som vil kunne profitere af en helhedsorienteret indsats i et professionelt tværfagligt pædagogisk og terapeutisk miljø. Specialtilbuddet vil være et dynamisk og tværfagligt miljø, hvis kerneopgaver er skoletilbud, familiebehandling og kontaktpersonsordninger. Indsatserne foregår i helhedsorienterede og individuelt tilpassede forløb med barnet, den unge og deres familie.

http://vestervejs.skoleporten.dk/sp/p319979/foreside?pageId=6be1a239-4f0d-4514-bb6a-387945daa4b9

A-Huset

A-huset på Vigersted skole er Ringsted Kommunes specialpædagogiske helhedslignende tilbud til normaltbegavede børn med Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF) og evt. tilstødende gennemgribende udviklingsforstyrrelser.

http://www.vigersted-skole.dk/Infoweb/Indhold/A-huset/Information/A-huset%20p%C3%A5%20Vigersted%20Skole.htm

Ådalskolen

Elever med generelle indlæringsvanskeligheder, og elever med ASF (Autisme Spektrum Forstyrrelse) eller tilgrænsende problematikker og problemstillinger, når eleven er visiteret til undervisning indenfor § 20.2 elever med ekstraordinære behov for støtte og helhed i deres hverdag. Eleverne er inddelt i 3 takstgrupper ud fra deres problematikker og individuelle behov. Læs mere herunder.

http://aadalskolen.skoleporten.dk/sp/163128/foreside?pageId=d508e895-4f82-4e3d-9f4f-8e96a1a164c3