Home FIT FIRST

Syddansk Universitet (SDU), Team Danmark og Danmarks Idrætsforbund (DIF) med 10 specialforbund* har ind-gået et stærkt partnerskab og udviklet et unikt koncept, hvor viden og erfaring med forskning, undervisning, læring og aktivitetsudvikling indenfor idræt går hånd i hånd. 

Download invitationen her.

FIT FIRST konceptet er omhyggeligt udviklet ud fra den nyeste viden om betydningen af fysisk aktivitet for børns sundhed, fysiske form, trivsel og læring. Det er et undervisningsforløb målrettet indskolingen i de danske grundskoler med hovedfokus på hyppig, intens og involverende træning med udgangspunkt i ti forskellige idrætsgrene. 

Deltag på et af seminarerne og få et indblik i forskningen bag FIT FIRST konceptet. Hør hvordan de 10 specialforbund har udviklet lektionsplaner for undervisningsforløb på baggrund af forskningsresultaterne, og se konkrete eksempler på gennemførelse af idrætslektioner med en gruppe indskolingselever. 

Læs mere om satsningen her.

Målgruppen for seminarerne Ansatte i skoleforvaltninger, skoleledere, idrætslærere, pædagoger og andre med interesse i området. 

Tilmelding Deltagelse i seminaret er gratis. Ved afbud senere end 24 timer før eller udeblivelse opkræves 300 kr. 

Tilmelding https://event.dif.dk/fitfirst2019 

Senest 25. februar 2019 til seminarerne i Brøndby og Odense. 

Senest 11. marts 2019 til seminaret i Århus. 

For yderligere information eller spørgsmål kontakt 

Malte Nejst Larsen, SDU, mnlarsen@health.sdu.dk, tlf. 6550 8641 

Nina Bundgaard, DIF, nb@dif.dk, tlf. 4326 2050 

Peter Jensen, Team Danmark, peje@teamdanmark.dk, tlf. 2720 3733