Home A-kursus

Formål

Formålet med kurset er at give de bedste og mest erfarne dommere et kvalitativt løft.

Kurset er et praktisk kursus, der stort set udelukkende handler om dommerens grundsten: Mechanics. Instruktørerne starter med en gennemgang af de fire positioner, hvorefter deltagerne skal dømme en træningskamp, mens de får feedback på deres arbejde af instruktørerne.
Kurset vil blive afsluttet med en praktisk prøve.

Antal pladser: Grundet undervisningsformen er der kun plads til 9 kursister pr. kursus.

Niveau

Målestokken for at bestå dette kursus er, at man skal blive vurderet til at kunne gå ind og dømme en FNL playoffkamp.

Det forventes af deltagerne:

1.Skal have styr på reglerne

2.Skal have en god forståelse for mechanics

3.Skal deltage aktivt under hele kurset

Uddannelsens opbygning

Kurset foregår over en weekend, som primært består af undervisning med tilhørende gruppearbejde. Det forventes at kursisten er aktiv deltagende.

Adgangskrav

Man skal have spillet og dømt i ligaen i mindst tre sæsoner.
Indhold: Mechanics og forståelse af relevante linjer samt samarbejde som et crew.

Praktisk information

Pris: Gratis

Tilmelding

Tilmelding skal ske på på www.daff.nemtilmeld.dk

Der skal oplyses navn, alder, mail og klub på de personer, der tilmeldes.

Pladserne vil blive fordelt ud fra ”Først til Mølle” princippet.

Tilmeldingsfrist: 4 dage inden kursusstart.

Vi forbeholder os retten til at aflyse kurset, hvis der ikke er tilmeldte nok.