Home B-kursus

Formål

Formålet med kurset er at give dommere med nogen erfaring et indgående regelkendskab og muligheden for at videreudvikle deres dommerkompetencer.

Kurset indeholder bl.a. mechanics samt bedømmelse af tvivlssituationer i forbindelse med svære kald. Der vil blive anvendt videomateriale i undervisningen som oplæg til diskussion parvis eller i mindre grupper.

Kurset afsluttes med skriftlig multiple choice-prøve der vil fokusere på strafudmåling og mechanics.

Adgangskrav: Deltageren skal have taget et flagdommerkursus før, samt været aktiv i ligasammenhæng i mindst 1 år.

Niveau

Det forventes at deltagerne:

  1. kender de grundlæggende regler samt basale mechanics
  2. har aktiv dommererfaring fra flagfootballkampe i ligaen deltager aktivt i kursets afholdelse

Tilmelding

Tilmelding skal ske på www.daff.nemtilmeld.dk

Der skal oplyses navn, alder, mail og klub på de personer, der tilmeldes.

Pladserne vil blive fordelt ud fra ”Først til Mølle” princippet.

Tilmeldingsfrist: 4 dage inden kursusstart.

Vi forbeholder os retten til at aflyse kurset, hvis der ikke er tilmeldte nok.