Home C-kursus

Formål

Formålet med kurset er at give deltagerne en generel forståelse for regler, straffe og mechanics i flag football, så de er i stand til at agere som dommere i en flag football kamp.

Indholdet af kurset vil bl.a. Være en gennemgang af reglerne i flag football med følgende fokus:

  • Turneringsreglement for 2018
  • Basale regler for selve spillet
  • Definitioner af begreber
  • Mechanics
  • Straffe og strafudmåling

Undervisningsformen vil hovedsageligt være oplæg fra underviser, hvor deltagerne har mulighed for at stille spørgsmål undervejs.
Kurset afsluttes med en skriftlig multiple choice prøve, der vil fokusere på straffe, strafudmåling og mechanics

Adgangskrav: Ingen adgangskrav. Kurset er for nye personer, som aldrig har været igennem dommeruddannelse før.

Niveau

Det forventes at deltagerne:

  1. Har et lille eller ingen kendskab til regler, straffe og mechanics
  2. Lytter og deltager aktivt i kursets afholdelse

Tilmelding

Tilmelding skal ske på www.daff.nemtilmeld.dk

Der skal oplyses navn, alder, mail og klub på de personer, der tilmeldes.

Pladserne vil blive fordelt ud fra ”Først til Mølle” princippet.

Tilmeldingsfrist: 4 dage inden kursusstart.

Vi forbeholder os retten til at aflyse kurset, hvis der ikke er tilmeldte nok.