Home Optagelseskrav- og proces

Her kan du se hvordan processen for optagelse i Hall of Fame forløber, samt hvilke optagelseskrav de nominerede skal opfylde for at komme i betragtning som kandidat.

Hall of Fame komiteen består af udvalgte DaHoF medlemmer og den DahoF ansvarlige i DAFF.

Valgkomiteen består af DAFFs hovedbestyrelse, Sportschef og turneringsansvarlig, samt alle optagne medlemmer af DaHoF.

Proces

 1. Alle har mulighed for at indstille kandidater til nominering.
 2. Hall of Fame komiteen nominerer 12 kandidater til valg i Valgkomiteen. Er der færre end 12 indstillet, sendes alle kandidater videre til valg.
 3. De 12 kandidater nomineres til valg, hvor Valgkomiteen stemmer om hvem der skal vælges ind.
 4. De kandidater der vælges ind, får besked 14 dage før Mermaid Bowl, og offentliggøres samtidig på daff.dk.
 5. De nye Hall of Famers får tildelt en Æresnål og diplom, og skal vælge mellem en slipsenål, manchetknapper og halskæde vedhæng.

Valgbarhed

For at være valgbar til HoF, skal man opfylde et af de nedenstående kriterier:

Spiller

 1. Have spillet mindst 5 år i DAFF, og ikke have spillet i minimum de foregående 3 år
 2. Have spillet i mindst 3 år som professionel uden for Danmark og er dansk statsborger

Træner

 1. Have været aktiv træner i Danmark i mindst 5 år og ikke længere er aktiv
 2. Have været aktiv træner i Danmark i mindst 15 år, og stadig være aktiv

Bidragsyder

 1. Have virket som leder i sporten i Danmark i mindst 5 år, og ikke længere er aktiv
 2. Have virket som leder i sporten i Danmark i mindst 10 år, og stadig være aktiv
 3. Have ydet et bidrag til sporten, der i ikke ubetydelig grad har medvirket til sportens positive udvikling.

Det er kun muligt at indstille kandidater til max. et af overstående kriterier. Det er dog muligt at indstille personen to gange, hertil skal der dog følge en passende beskrivelse for begge indstillinger.

 

Indstilling til Hall of Fame

Alle kan indstille spillere, trænere eller bidragsydere der opfylder max. et af valgbarhedskravene. Se indstillingen her.

Indstillingen skal inkludere en kort biografi sammen med begrundelsen for indstillingen.

Valg kriterier

Valgkomiteen består af DAFFs hovedbestyrelse, Sportschef og Administrationschef, samt alle optagne medlemmer af DaHoF.

 • Hvert medlem af valgkomiteen SKAL stemme på 2 kandidater. Der må IKKE stemmes blankt.
 • Der må kun afgives EN stemme pr. nomineret kandidat.
 • Hvis et medlem ikke afgiver korrekt antal stemmer, mister medlemmet stemmeretten i det efterfølgende år)
 • Hvis et medlem af valgkomiteen undlader at stemme 3 gange i træk eller 5 gange i alt bliver medlemmet ekskluderet fra Valgkomiteen.
 • Den kandidat med flest stemmer er valgt uanset stemmetal og procentuel fordeling.
 • Alle kandidater der modtager stemmer på mere end 33 % af de afgivne stemmersedler er ligeledes valgt.
 • Der kan maksimalt optages 3 kandidater fra samme kategori (Spiller, træner, bidragsyder)

Nye Hall of Famers

De nye medlemmer bliver offentliggjort d. 25. september på daff.dk, og får direkte besked. De inviteres til VIP arrangement ved Mermaid Bowl.