Home Kampflytning

Ønsker I at flytte eller aflyse en kamp, skal denne formular udfyldes: https://forms.gle/BzrLg7r5P62vmcuU7

Vær opmærksom på at denne procedure kræver, at du har skriftlig tilladelse til din ansøgning fra både ude- og dommerhold. I ansøgningen skal der afkrydses, at man har indhentet skriftlig tilladelse fra begge. Dette kan bedes fremsendt.

Hvis man ønsker at flytte en kamp, er det hjemmeholdet der skal ansøge om flytning. Klubben har således ansvaret for at sikre sig dommerholdets og modstanderholdets accept af kampflytningen. Hvis alle er enige om ny dato, skal ansøgningen udfyldes, og vi vil ikke modsætte os ændringen med mindre, der er andre forhold, der gør sig gældende.

Udfyldningen af kampflytningsansøgningen kan kun indsendes af personer, som klubben har oprettet under klubben i Klubportalen. Information på kontaktperson for hjemme-, ude- og dommerhold skal udfyldes i skemaet, så vi kan give samlet besked om flytning af kampen.

Ansøgningsfrist og kampflytningsgebyr 
Ønske om kampflytning skal indsendes minimum 30 dage før den fastsatte kampdato. Ligger den nye kampdato før den oprindelige kampdato, skal ansøgningen indsendes 30 dage før den dato, som kampen ønskes flyttet til. Senest 3 dage efter modtagelsen vil DAFF meddele, om der kan gives tilladelse til flytningen.

For ansøgninger indsendt mindre end 30 dage før den fastsatte kampdato eller den dato, som kampen ønskes flyttet til, i det tilfælde at den nye kampdato ligger før den oprindelige kampdato, opkræves et kampflytningsgebyr:

Kampe i alle andre rækker end NL kan ikke flyttes indenfor 14 dage før kampdato.

I force majeure tilfælde kan DAFF , i det omfang det er muligt, være behjælpelig med at flytte en kamp, og kampflytningsgebyret kan bortfalde. (force majeure gælder ikke konfirmationer, eksamenstid, byfester eller lignende, men baner under vand, bus, der er bryder ned på vejen, tiltag fra anden side, der forhindre afvikling af kampen mv.)

Vejledning vedr. kampaflysninger

Kampaflysninger skal ligeledes udfyldes i ansøgningen. Her skal der blot krydses af i “kampen ønskes aflyst”. Såfremt kampaflysningen ikke modtaget indenfor 24 timer til DAFF pålægges den ansvarlige klub en afgift på 500,- kr.

Det er det aflysende holds/forenings pligt at indberette aflysningen til DAFF. Det er ligeledes det aflysende holds/forenings pligt at kontakte de to andre parter (modstanderhold og dommerhold). INGEN kamp kan aflyses uden DAFF at er informeret, og har offentliggjort aflysningen, feks. på Klubportalen.

DiU vil så blive informeret om aflysningen, og vil i henhold til DAFFs Regulativ fastsætte sanktionerne.