Home Dispensationer

DAFF behandler løbende dispensationsansøgninger fra klubber og enkeltpersoner.

Download Regler for rekruttering og klubskifte.

Dispensationer

Aldersdispensationer

Procedure

Alle dispensationsansøgninger både for klubskifte og aldersdispensationsansøginger, skal indsendes på mail til DAFF på daff@daff.dk.

Det er vigtigt, at der i ansøgningen fremgår hvilken regel, der søges dispensation for, samt hvilken begrundelse der ligger til grund for ansøgningen.

Ansøgningerne behandles administrativt, ved tvivlstilfælde behandles ansøgningen af den politiske ansvarlige for aktiviteten i samarbejde med administrationen.

Den politisk ansvarlige kan vælge at behandle en ansøgning i DAFFs bestyrelse, hvis der er noget helt principielt i ansøgningen, der ikke er dækket af reglerne eller af tidligere praksis.

Ansøgningsfrist

Løbende

Oversigt

Som følge af EU Persondataforordningen, der trådte i kraft 25. maj 2018 er det ikke længere tilladt at have listen over Dispensationer offentlig tilgængelig, da den indeholder persondata, der beskyttes af forordningen.