Home Kampflytning

Download DAFF kampflytningsskema.

Procedure

Alle kampflytninger skal indsendes på mail til DAFF på daff@daff.dk, hvor det officielle kampflytningsskema anvendes (se link ovenfor). Det er klubben, der ønsker at flytte kampen, der har ansvaret for flytningen og for at udfylde kampflytningsskemaet korrekt. Klubben har således ansvaret for at sikre sig dommerholds og modstanderholds accept af kampflytningen. Er de to klubber og dommerholdet enige, vil DAFF ikke modsætte sig ændringen med mindre, der er andre forhold, der gør sig gældende.

Ønske om kampflytning kan kun indsende af personer, som klubben har oprette under klubben i Klubportalen.

Ansøgningsfrist og kampflytningsgebyr 
Ønske om kampflytning skal indsendes minimum 30 dage før den fastsatte kampdato. Ligger den nye kampdato før den oprindelige kampdato, skal ansøgningen indsende 30 dage før den dato, som kampen ønskes flyttet til. Senest 7 dage efter modtagelsen vil DAFF meddele, om der kan gives tilladelse til flytningen.

For ansøgninger indsendt mindre end 30 dage før den fastsatte kampdato eller den dato, som kampen ønskes flyttet til, i det tilfælde at den nye kampdato ligger før den oprindelige kampdato, opkræves et kampflytningsgebyr:

NL: Kampe i NL kan ikke flyttes indenfor 30 dage før kampdato.
Andre seniorrækker: 500,- kr.
U19 JNL og U16 JNL: 500,- kr.
Andre ungdomsrækker: 250,- kr.

Kampe i alle andre rækker end NL kan ikke flyttes indenfor 14 dage før kampdato.

I force majeure tilfælde kan DAFF , i det omfang det er muligt, være behjælpelig med at flytte en kamp, og kampflytningsgebyret kan bortfalde. (force majeure er ikke konfirmationer, eksamenstid, byfester eller lignende, men baner under vand, bus, der er bryder ned på vejen, tiltag fra anden side, der forhindre afvikling af kampen mv.)

Vejledning vedr. kampaflysninger

Kampaflysninger skal meddeles med det samme på mail til DAFF. Det officielle kampflytningsskema skal benyttes (under ”Kampen ønskes flyttet” til anføres ”KAMP AFLYST”). Såfremt kampaflysningen ikke fremsendes på mail indenfor 24 timer til DAFF pålægges den ansvarlige klub en afgift på 500,- kr.

Det er det aflysende holds/ forenings pligt at indberette aflysningen til DAFF. Det er ligeledes det aflysende holds/ forenings pligt at kontakte de to andre parter (modstanderhold og dommerhold). INGEN kamp kan aflyses uden DAFF er informeret, og har offentliggjort aflysningen, feks. på Infosport.

DiU vil så blive informeret om aflysningen, og vil i henhold til DAFFs Regulativ fastsætte sanktionerne.