Home Kampflytning

Ønsker I at flytte eller aflyse en kamp, skal denne formular udfyldes: https://forms.gle/BzrLg7r5P62vmcuU7

Vær opmærksom på at denne procedure kræver at du har skriftlig tilladelse til din ansøgning for både ude- og dommerhold. Ved afkrydsning i skemaet, giver man til kende, at der foreligger skriftlig tilladelse fra begge. Dette kan bedes fremsendes.

Det er klubben, der ønsker at flytte kampen, der har ansvaret for flytningen og for at udfylde kampflytningsskemaet korrekt. Klubben har således ansvaret for at sikre sig dommerholds og modstanderholds accept af kampflytningen. Er de to klubber og dommerholdet enige, vil DAFF ikke modsætte sig ændringen med mindre, der er andre forhold, der gør sig gældende.

Ønske om kampflytning kan kun indsende af personer, som klubben har oprette under klubben i Klubportalen.

Ansøgningsfrist og kampflytningsgebyr 
Ønske om kampflytning skal indsendes minimum 30 dage før den fastsatte kampdato. Ligger den nye kampdato før den oprindelige kampdato, skal ansøgningen indsende 30 dage før den dato, som kampen ønskes flyttet til. Senest 7 dage efter modtagelsen vil DAFF meddele, om der kan gives tilladelse til flytningen.

For ansøgninger indsendt mindre end 30 dage før den fastsatte kampdato eller den dato, som kampen ønskes flyttet til, i det tilfælde at den nye kampdato ligger før den oprindelige kampdato, opkræves et kampflytningsgebyr:

NL: Kampe i NL kan ikke flyttes indenfor 30 dage før kampdato.
Andre seniorrækker: 500,- kr.
U19 JNL og U16 JNL: 500,- kr.
Andre ungdomsrækker: 250,- kr.

Kampe i alle andre rækker end NL kan ikke flyttes indenfor 14 dage før kampdato.

I force majeure tilfælde kan DAFF , i det omfang det er muligt, være behjælpelig med at flytte en kamp, og kampflytningsgebyret kan bortfalde. (force majeure er ikke konfirmationer, eksamenstid, byfester eller lignende, men baner under vand, bus, der er bryder ned på vejen, tiltag fra anden side, der forhindre afvikling af kampen mv.)

Vejledning vedr. kampaflysninger

Kampaflysninger skal ligelees udfyldes i skemaet. Her skal der blot krydses af i “kampen ønskes aflyst”. Såfremt kampaflysningen ikke fremsendes på mail indenfor 24 timer til DAFF pålægges den ansvarlige klub en afgift på 500,- kr.

Det er det aflysende holds/forenings pligt at indberette aflysningen til DAFF. Det er ligeledes det aflysende holds/forenings pligt at kontakte de to andre parter (modstanderhold og dommerhold). INGEN kamp kan aflyses uden DAFF er informeret, og har offentliggjort aflysningen, feks. på Infosport.

DiU vil så blive informeret om aflysningen, og vil i henhold til DAFFs Regulativ fastsætte sanktionerne.