Home Klubskifte & Rekruttering

Der for forskel på kluboverflytning og klubskifte

  • Kluboverflytning er flytning af en spiller fra en klub til en anden før, der er oprettet licens og før 1. februar.
  • Klubskifte er flytning af en spiller fra en klub til en anden efter, der er oprettet licens eller efter 31. januar.

Det er vigtigt at understrege, at et klubskifte skal godkendes af DAFF før det træder i kraft.

Ansøg om klubskifte her: https://forms.gle/Zf5q2n7pMyfMVt7h6

 

Regler for klubskifte

Amerikansk fodbold & Flag football

Download Rekrutterings- & klubskifteregler for amerikansk fodbold og Flag football (gældende fra 7. januar 2020)

Cheerleading

Download Regler for klubskifte i cheerleading her.

 

Procedure

Ansøgningen skal indgives til DAFF af den klub, hvor spilleren ønsker at søge licens, herefter behandler forbundet sagen og evt. dispensation udstedes. Der gøres opmærksom på, at dispensationen først er gældende, når klubben har modtaget en underskreven dispensation fra DAFF.

Ansøgningerne behandles administrativt, ved tvivlstilfælde behandles ansøgningen af den politiske ansvarlige for aktiviteten i samarbejde med administrationen.

Den politisk ansvarlige kan vælge at behandle en ansøgning i DAFFs bestyrelse, hvis der er noget helt principielt i ansøgningen, der ikke er dækket af reglerne eller af tidligere praksis.

For at lette sagsbehandlingen, har vi valgt at gøre det hele elektronisk. Det er derfor vigtigt at der er indsamlet den fornødne accept fra fx forældre eller den klub som spilleren kommer fra. Der krydses af i at den fornødne accept er indhentet. Vi kan bede om at se accepten.

Misbrug/omgåelse

DAFF gør samtidig klubberne opmærksom på, at dispensationer kan trækkes tilbage, hvis forbundet finder grundlag herfor. Misbruges eller omgås ordningen, kan DAFF trække alle klubbens dispensationer tilbage.

Ansøgningsfrist

Løbende