Home Dispensationer

DAFF behandler løbende dispensationsansøgninger fra klubber og enkeltpersoner.

Se liste over Dispensationer her…

Download Regler for klubskifte.

Procedure

Dispensationsansøgninger skal indsendes på mail til DAFF på daff@daff.dk.

Det er vigtigt, at der i ansøgningen fremgår hvilken regel, der søges dispensation for, samt hvilken begrundelse der ligger til grund for ansøgningen.

Ansøgningerne behandles som udgangspunkt af DAFFs bestyrelse, den politiske ansvarlige eller et underudvalg under bestyrelsen. Afgørelsen kan inden for fire uger ankes til DAFFs Disciplinærudvalg.

Ansøgningsfrist

Løbende.