Home Aldersdispensation

Dispensationsprocedure vedr. brug af spiller i over-/underliggende aldersgruppe

Se liste over Alders- og Vægtdispensationer her…

 

Download Aldersdispensationsansøgning (amerikansk fodbold og flag football)

Download Aldersdispensationsansøgning (cheerleading)

Download Vægtdispensationsansøgning.

Procedure

Ansøgning skal indgives til DAFF af den klub, hvor spilleren ønsker at søge licens, herefter behandler forbundet sagen og evt. dispensation udstedes. Der gøres opmærksom på, at dispensationen først er gældende, når klubben har modtaget en underskreven dispensation fra DAFF. Dispensationsansøgningen (side 3) udfyldes, underskrives, scannes og mailes til DAFF på daff@daff.dk

Dispensation til overliggende aldersgruppe

Dispensation gives almindeligvis ikke, hvis klubben har et holdtilbud i spillerens aldersgruppe – dog kan der dispenseres, hvis der er forhold, der gør, at spilleren af sikkerhedsmæssige årsager bør spille i en overliggende række.

Dispensation til underliggende aldersgruppe

Som udgangspunkt gives der ikke dispensation til, at en spiller kan spille i en underliggende række, der kan dog være forhold, der taler for en dispensation. I tilfælde af ansøgning om at spille i underliggende række skal ansøgningsskemaet på side 2 suppleres med beskrivelse af det/ de forhold, der skulle berettige til dispensation.

Dispensation til at deltage i to aldersgrupper

Efter sommerferien er det muligt at ansøge om dispensation til at deltage i to aldersgrupper (egen og overliggende aldersgruppe, hvis spilleren i næste sæson aldersmæssigt rykker op i den overliggende aldersgruppe).

Samtykke

Dispensation kan kun behandles, når forældre/ værge, ungdomstræner og klubformand har skrevet under på, at spilleren har de træningsmæssige, fysiske og psykiske egenskaber til at spille i en overliggende række, og at parterne er indforstået med risikoen herved.

Samtidig skal der afgives en række konkrete oplysninger til DAFF, der bliver brugt i behandlingen af dispensationsansøgningen.

Klubudvikling

I direkte forlængelse af en dispensationsansøgning skal klubben, der søger dispensation, gå i dialog med DAFF og arbejde på at etablere det/ de fornødne ungdomshold, så dispensationer i fremtiden kan begrænses til et minimum.

Misbrug/omgåelse

DAFF gør samtidig klubberne opmærksom på, at dispensationer kan trækkes tilbage, hvis forbundet finder grundlag herfor. Misbruges eller omgås ordningen, kan DAFF trække alle klubbens dispensationer tilbage.

Følgende paragraf i DAFFs Turneringsregulativ dispenseres fra:

Amerikansk fodbold og flag football

§ 3       Aldersgrupper og licenskategorier

Stk. 3   For deltagelse i DAFFs turneringer er alderskravene for tackle football inden 1. januar i det år, turneringen begynder:

 1. Senior-rækker fyldt 17 år.
 2. Junior U19-rækker fyldt 16 år, men ikke fyldt 19 år.
 3. Junior U16-rækker fyldt 14 år, men ikke fyldt 16 år.
 4. Junior U14-rækker fyldt 12 år, men ikke fyldt 14 år.
 5. Junior U12-rækker fyldt 10 år, men ikke fyldt 12 år.
 6. Junior U10-rækker fyldt 8 år, men ikke fyldt 10 år.

Stk. 4   For deltagelse i DAFFs turneringer er alderskravene for flag football inden 1. januar i det år, turneringen begynder:

 1. For deltagelse i senior-rækker skal spillere være fyldt 15 år.
 2. Junior-rækker ikke være fyldt 15 år.

 

Cheerleading

§ 3       Aldersgrupper og licenskategorier

Stk. 1   DAFF har følgende aldersgrupper og licenskategorier for cheerleading:

 1. PEEWEE MINORS

3-8 år – Udøvere skal være fyldt 3 år pr. 31. december i konkurrenceårets 2. halvdel. Udøvere må ikke være fyldt 9 år pr. 31. december i konkurrenceårets 2. halvdel.

 1. PEEWEE

8-12 år – Udøvere skal være fyldt 8 år pr. 31. december i konkurrenceårets 2. halvdel. Udøvere må ikke være fyldt 13 år pr. 31. december i konkurrenceårets 2. halvdel.

 1. JUNIOR

12-16 år – Udøvere skal være fyldt 12 år pr. 31. december i konkurrenceårets 2. halvdel. Udøvere må ikke være fyldt 17 år pr. 31. december i konkurrenceårets 2. halvdel.

 1. SENIOR

15+ år – Udøvere skal være fyldt 15 år pr. 31. december i konkurrenceårets 2. halvdel.