Home Klubskifte

Der skal ved alle klubskifter fremsendes en skriftlig ansøgning på mail til DAFF, og ethvert klubskifte skal godkendes af DAFF.

 

Amerikansk fodbold & Flag football

Download Regler for klubskifte i amerikansk fodbold og Flag football her…

 

 

Cheerleading

Download Regler for klubskifte i cheerleading her…

 

 

Definitioner

Karensperioden starter fra det øjeblik DAFF har modtaget ansøgning om klubskifte, såfremt DAFF ikke indenfor syv dage på mail bekræfter modtagelsen af ansøgningen, er man forpligtet til at genfremsende ansøgningen.

Det er ikke tilladt at spille for sin gamle klub, efter ansøgningen om klubskifte er indsendt til DAFF.

De kampe (spillerunder), stævner og/ eller konkurrencer, der skal oversiddes, er for den nye klub i den række, hvor spilleren/ udøveren aldersmæssigt har licens. Såfremt den nye klub ikke har et hold i den pågældende alderskategori, kan der søges om, at afvikle karensperiode i en anden alderskategori.

Der skal oprettes ny licens til udøveren/ spilleren i nye klub.

 

Dispensationsmuligheder

Spilleren/ udøveren kan ved ekstraordinære begivenheder, såsom flytning, søge DAFF om nedsættelse af karensperioden.

DAFF kan vælge at behandle en ansøgning om klubskifte i DAFFs bestyrelse med henblik på nedsættelse/ forhøjelse af karensperioden.

Alle afgørelser vedr. klubskifte kan indenfor fire uge ankes til Disciplinærudvalget af de involverede parter.