Home Alder- og konkurrence specifik dispensation

I cheerleading er der to slags dispensationer:

  • Helårlig aldersdispensation
  • Konkurrencespecifikke dispensationer

Hvis du ønsker at søge en dispensation, skal du udfylde denne formular: https://forms.gle/rQu5iFubUHKc6sHy6

Når denne er udfyldt, vil vi kontakte dig på den mail du har udfyldt. Hvis du oplever problemer, skal du skrive til daff@daff.dk.

Helårlig aldersdispensation

Den helårlige aldersdispensation, gælder som overskriften indikere for et helt år, til samtlige konkurrencer. Der vil for enkelte udøvere, kunne dispenseres for alderskravene, således at udøveren kan få en helårlig dispensation til en højere eller lavere aldersgruppe.

Dispensationen er knyttet til én specifik klub og ét specifik hold. Der vil som udgangspunkt kun kunne dispenseres én årgang (f.eks. 1999 til 1998).

Helårlige aldersdispensationer kan ikke gives til Group og Partner Stunt.

Øvede kategorier

Der kan der maksimalt gives én helårlig aldersdispensation pr. 20 udøvere på holdet – der vil således kunne gives to helårlige aldersdispensationer, hvis holdet består af 21-40 udøvere i den pågældende aldersgruppe.

Begynder kategorier

Der kan der maksimalt gives én aldersdispensation pr. 10 udøvere på holdet – der vil således kunne gives to helårlig aldersdispensation, hvis holdet består af 11-20 udøvere i den pågældende aldersgruppe.

Såfremt en klub ikke har hold i en aldersgruppe, vil der kunne søges om yderligere aldersdispensationer ift. ovenstående antal.

Ved klub-/holdskifte annulleres den helårlige aldersdispensation, og der kan ansøges på ny.

Konkurrencespecifikke dispensationer

Som overskriften indikerer, gælder denne dispensation for en konkurrence.

Der vil i helt særlige og akut opståede situationer efter tilmeldingsfristen til konkurrencen kunne dispenseres, så en udøver kan stille op i to aldersgrupper eller lave Cross over.

Helt særlige og akut opståede situationer kan f.eks. være en allerede tilmeldt deltager, der bliver skadet eller syg. DAFF kan forlange dokumentation på forholdet i form af f.eks. lægeerklæring. Klubben er ansvarlig for at fremskaffe evt. dokumentation og afholde eventuelle udgifter til dette.

Deltagelse i to alderskategorier

Der vil kunne dispenseres, så en udøver kan stille op i to aldersgrupper inden for samme kategori – f.eks. PeeWee og Junior Cheerleading.

Der vil ikke kunne dispenseres, så en udøver kan stille op i forskellige kategorier i to forskellige aldersgrupper. En udøver kan derfor f. eks ikke stille op i Senior Cheerleading og Junior Group Stunt.

Cross over

Der vil kunne dispenseres, så en udøver kan stille op i både en begynderkategori og en øvet kategori inden for samme kategori.

Hvad siger reglerne om alderskategorier?

§ 3       Aldersgrupper og licenskategorier

Stk. 1   DAFF har følgende aldersgrupper og licenskategorier for cheerleading:

PeeWee Minors
3-8 år – Udøvere skal være fyldt 3 år pr. 31. december i konkurrenceårets 2. halvdel. Udøvere må ikke være fyldt 9 år pr. 31. december i konkurrenceårets 2. halvdel

PeeWee
8-12 år – Udøvere skal være fyldt 8 år pr. 31. december i konkurrenceårets 2. halvdel. Udøvere må ikke være fyldt 13 år pr. 31. december i konkurrenceårets 2. halvdel.

Junior
12-16 år – Udøvere skal være fyldt 12 år pr. 31. december i konkurrenceårets 2. halvdel. Udøvere må ikke være fyldt 17 år pr. 31. december i konkurrenceårets 2. halvdel.

Senior
15+ år – Udøvere skal være fyldt 15 år pr. 31. december i konkurrenceårets 2. halvdel.