Home Dispensationer

DAFF behandler løbende dispensationsansøgninger fra klubber og enkeltpersoner.

Download Regler for rekruttering og klubskifte

 

Dispensationer

Aldersdispensationer

Klubskiftedispensationer

Procedure

Dispensationsansøgninger skal indsendes på mail til DAFF på daff@daff.dk.

Det er vigtigt, at der i ansøgningen fremgår hvilken regel, der søges dispensation for, samt hvilken begrundelse der ligger til grund for ansøgningen.

Ansøgningerne behandles som udgangspunkt af DAFFs bestyrelse, den politiske ansvarlige eller et underudvalg under bestyrelsen. Afgørelsen kan inden for fire uger ankes til DAFFs Disciplinærudvalg.

Ansøgningsfrist

Løbende

Oversigt

Som følge af EU Persondataforordningen, der trådte i kraft 25. maj 2018 er det ikke længere tilladt at have listen over Dispensationer offentlig tilgængelig, da den indeholder persondata, der beskyttes af forordningen.